91

Eens te rade haan bij organisaties  dat oorlogsmisdadigers opsporen en laten berechten ?

Druk op de ketel zetten en de pers erbij halen !!!

Simon Wiesenthal is al even niet meer onder ons kenza.

Onze huidige minister van Justitie ”Quickie” heeft ons toch ook en plein public de naam van de moordenaar van Julien Lahaut gegeven? Of beter gezegd, een van de verantwoordelijken voor deze moord (zo bleek achteraf)…

…misschien heeft hij ook iets te zeggen over het dossier van De Bende Van Nijvel.
Of blijft hij in de schaduw van zijn voorganger Geens…

93

Mischien nog eens de burgemeester van Aalst aanspreken om samen met hem en Jef Vermassen nog wat druk uit te oefenen via de pers.   Toen de burgemeester van Aalst een tijd geleden zicht publiekelijk kwaad maakte op het kerkhof van Aalst tegenover de verantwoordelijken van het onderzoek bleek er eventjes wat te veranderen tot de druk weg was

Op poltiekers kunt ge niet rekenen.

95

De mallemolen bij gerecht, politiek en de hele winkel die daar aan vast hangt gaat veel verder dan BVN alleen.  Straf die je kan afkopen met de groeten van Geens, een onderonsje tussen advocaten, rechters en gefortuneerde medemensen die de moord op Sanda Dia rustig laten verder sudderen.

Er is telkens een gemeenschappelijk iets: de ondoordringbaarheid van het pantser dat mensen met macht rond zich kunnen vormen.  Laat me even naïef zijn en geloven dat publieke druk onze Vincent zal bewegen om alles recht te zetten wat scheef staat smile  Of op zijn minst een een bal binnen kopt die hij niet kan missen.  Er kwamen wel meer politici in verlegenheid na een dossier dat in https://www.apache.be verscheen.  #'t Fornuis

De personeelslijst bij Justitie wiens rol sinds de laatste aanslag van dé Bende Van Nijvel dubieus of zelfs onwaarschijnlijk twijfelachtig is, is erg groot.
Schrikwekkend groot.
De good, the bad and the ugly waarbij de rolverdeling in dit gruwelijk schijntoneel van veel leed en ellende al lang niet meer duidelijk is.
Velen ervan zijn er ondertussen niet meer, dat is allicht ook een gevolgen van het -onmoedwillig?- rekken van het onderzoek...Terug on topic; het ging hier over de garagebox...
Even in terug in herinnering brengen:

"Uit het onderzoek van Hennart blijkt dat Bouhouche en Beijer in de jaren 80 talrijke garageboxen en flats gehuurd hebben.
De speurders van Hennart kunnen niet achterhalen waarvoor die gediend hebben.
Zij leggen het verband met de Bende van Nijvel die opslagplaatsen voor wapens en voertuigen nodig had, maar...

de speurders mogen van rechter Hennart hun werkhypotheses niet onderzoeken.

Hennart wil zijn dossier naar het assisenhof brengen en door het leggen van verbanden met de Bende van Nijvel dreigt zijn dossier op de lange baan geschoven te worden.
Hij weigert dan ook elke inmenging."

En wat wist deze Hennart voor de Bendecommissie bis doodleuk te verklaren over zijn collega met veel werkijver:

De heer Troch heeft aan die zaak veel gewerkt, maar op een gegeven ogenblik liepen zijn spoor, zijn opsporingen en materiële elementen dood. Als onderzoeksrechter kon hij geen kant meer op. Er was niets nieuws meer.

Troch mocht niet verder onderzoeken!

Zowel INTERN binnen het "politieapparaat" bestaande uit eerlijke rijkswachters en betrouwbare GP'ers...:

Onderzoeksrechter Troch hoopte via het bestuderen van het dossier Reyniers en het ontwarren van de onderlinge relaties met de andere dossiers, het aspect van mogelijke chantage in bepaalde kringen na te gaan. Zo kende Sonja Camps, een highsocietyfiguur, Reyniers persoonlijk, maar had ze eveneens dubieuze contacten met bijvoorbeeld Darville, de wapentrafikant van de Bende Haemers. Ze kreeg de volledige dekking van Reyniers zodat Troch voorzichtig moest te werk gaan...

lukte dus niet.

...als EXTERN:

Uit het verslag van de Tweede Bendecommissie (bijlage 5): In welke richtingen wilde Delta dan naar openingen zoeken? Zowel Troch als de politieleiding wilden diverse kanten uit; maar met name die van extreem-rechts en de Bonvoisin, de bende Haemers, de Borains, Gladio, het dossier Reyniers, en Bouhouche, Beijer en Mendez. Enkelen onder hen verklaarden hier nadrukkelijk bij dat ze ook metterdaad al deze richtingen waren uitgegaan, maar niet ver genoeg.


De rol van deze persoon zou eens door het Federaal Parket gedetailleerd in het neutrale (!) licht moeten kunnen gehouden worden... ONWERKELIJK!


Samengevat:

  • Madani Bouhouche heeft een wapen (de FNC nr. 013868 of de FAL nr. 2500414) uit de gestolen collectie van Juan Mendez verkocht aan Robert Darville

  • (Minstens) Een van die wapens heeft gediend bij een aanslag door de Bende Van Nijvel

  • Dat wapen is terug gevonden in de garagebox gebruikt door de Bende Haemers

  • Naast de wapens lagen carnavalmaskers. De cel Gamma die de bende Haemers onderzocht, beschikte over serieuze aanwijzingen dat leden van de bende Haemers, Lacroix, Bajrami en Smars aanwezig waren bij de bende- overvallen in Overijse, Eigenbrakel en Aalst. Gamma kreeg nooit een officieel verslag over enig onderzoek naar die twee wapens en bende-wapens.De carnavalmaskers werden evenmin door bende-speurders onderzocht.

  • Het was Luc Hennart die een verder onderzoek verbood

  • Van bovenstaande bestaat een pv van commissaris Elise van de GP Brussel met bewijsvoering

  • De cel Jumet verklaarde onder leiding van alweer Luc Hennart dat dit proces-verbaal van commissaris Elise tegenstrijdige elementen bevatte (?!) en daarom niet telt


  • Ah en tot op vandaag heeft geen enkele speurder gemerkt dat op het huisnummer naast Alsembergsesteenweg 733 een schuilplaats gevestigd was van de De Staerkes. (bron: Het Rattenkwartier - Een Blik in het Nest van de Bende van Nijvel door Charlie Hedo)


(beknopte samenvatting hierboven, er valt nog heel wat meer aan toe te voegen, maar dan volgen velen het te ingewikkelde plaatje niet meer...)

97

Voeg maar toe, Trokken! We lezen met aandacht. In het bijzonder: wat waren de serieuze aanwijzingen dat leden van de bende Haemers, Lacroix, Bajrami en Smars aanwezig waren bij de bende- overvallen in Overijse, Eigenbrakel en Aalst?

@BAX: Om niet in herhaling te vallen…

Verastenhoven wrote:

...
Voor de rest geen enkele ambitie om hier, zoals jij, een salvo van honderden posts van reeds gekende info te herkauwen en te doen alsof ik het warm water heb uitgevonden.

Vermassen was niet helemaal correct.
De namen staan NIET in het dossier van “De Bende van Nijvel”.
Ze STONDEN er in.

Het onderzoek naar de Bende Van Nijvel is van bij het begin gemanipuleerd.
En zij die hier debet aan zijn…sommige van hen lezen hier uiteraard ook mee.

De hiervoor staande informatie van Trobken komt uit het boek/naslagwerk, De Loden Jaren, van Paul Ponsaers (2018). Dat de namen van de 'Bende van Nijvel' in het dossier stonden, vind ik een te ver gaande conclusie.

In wezen doen politie en justitie nog steeds datgene wat onderzoeksrechter Hennart heeft gedaan en niet had mogen en moeten doen, namelijk geen gebruik (willen) maken van hulp-/informatie(bronnen), waar onder anderen HIPA terecht op heeft gewezen. Zo begreep onderzoeksrechter Hennart geen Nederlands, waardoor hij informatie in die taal als non-informatie moest beschouwen. Dat is de schaamte voorbij.

Het publiek/'the power of the crowd' moet het nog steeds doen met veel te weinig informatie, zoals een drie jaar oude uitzending van Faroek over de stand van zaken in het Bende-onderzoek, de 'reus' die om onopgehelderde redenen niet de 'reus' was, een foto van een gewapende gebrilde man met een Bob Ross kapsel, DNA dat uit lijken wordt getrokken en het evengoed door mij herlezen en herkauwen van oude koeien uit de sloot van Paul Ponsaers.

Zo kom je niet of pas veel te laat verder. Als er een parlementair onderzoek komt naar het falen van het gefederaliseerde onderzoek naar de Bende van Nijvel, zou dat nog wel het beste resultaat van dat onderzoek kunnen zijn.

100

Vuist op de wonde Asjemenou.
Als zelfs hier sommige forumgebruikers er niet de minste moeite bij hebben om de schaamte voorbij te gaan… en de anderen zien en zwijgen…

Wat verwacht je dan van een publieke opinie?
Een witte mars?

Zoals eerder door anderen op het forum hier gezegd…
De film “Niet Schieten” deed even de aandacht bij een nieuwe generatie toenemen voor dit inmiddels stokoude dossier.
Kijk maar even naar de userslist van dit forum in de periode van het uitbrengen van de film en bestudeerd dan even hoe actief de nieuwe leden van toen het nu nog zijn.

Jongeren gingen de straat op ten tijde van het “Spaghetti-arrest” maar toen de pers hen vroeg wie of wat kon niemand van deze “verbolgen” generatie een antwoord geven.

Dat is vandaag absoluut niet anders.
En dat zal het morgen ook niet zijn.
Helaas.

the end wrote:

Aanvullende wat de vrouw van Bouhouche verklaart en wat Latinus een jaar later op papier ziet gaan over het zelfde dit sluit aan bij een andere verklaring van iemand over 85. Nogmaals bedankt Trobken voor de details dat je op het forum geplaatst hebt.

Geloof me vrij Asjemenou… er is véél meer aan geverifieerde data dan de inhoud van het uitstekende laatste boek van Paul Ponsaers over deze materie.
Maar je hoeft me niet te geloven natuurlijk.