101

Geloof blijkt een rode draad te zijn bij waarheidszoekers.  Zo geef jij veel vertrouwen aan Troch Trobke, een man die bijvoorbeeld verguist wordt door Walter De Smet die het boek "Het land van de onbestrafte misdaden" schreef.  De promotie die Troch maakte na zijn rol als onderzoeksrechter maken zijn woorden zeker niet ongeloofwaardig voor me.

Charlie Hebdo gaat er dan weer vanuit dat de BVN enkel en uitsluitend in het misdaadmilieu te situeren valt.  https://www.scribd.com/book/270820433/H … an-Nijvel.  Na het lezen van zowat alles wat op deze site staat durf ik dat ten stelligste in twijfel trekken..

Wat sowieso overeind blijft is het wantrouwen in politiek, gerecht, ordehandhavers en alle tentakels waar die invloed op hebben.  Maar nu wijk ik weer af...