'De werkelijkheid was veel erger...' Opkomst en ondergang van Getuige X1

In de eerste maanden van dit jaar was ‘Getuige X1’ voorpaginanieuws. Ze had het allemaal meegemaakt: de bende van Dutroux, de moorden, het netwerk van pedofielen inclusief vooraanstaande politici. De Belgische media gaven X1 alle ruimte. Achter haar ‘onthullingen’ echter ging een stapel psychiatrische en justitiële blunders schuil.

» skepsis.nl/getuige-x1/

Het artikel van Merckelbach is gebaseerd op bevindingen van derden; hij heeft nooit het dossier zelf geraadpleegd. Zijn besluiten ziijn achterhaald, heel voorbarig en getuigen van totaal gebrek aan persoonlijke kennis van het hele dossier X1 en de hele evolutie ervan. Het artikel werd gepubliceerd in juni 1998. Het definief afsluiten van de piste X1 gebeurde op 30 september 2009. Nà juni 1998 werden tal van gebreken van het onderzoek vastgesteld, zowel door journalisten als de advocaten van X1, en werden tientallen nieuwe onderzoeksdaden voorgesteld (en nooit uitgevoerd).

PS: zo staat vast dat (behalve 300 blz) de beroepsagendaboeken (in totaal 7000 pagina's) van Tony VDB én zijn telefoonboekjes én zijn computers (werden zelfs niet in beslag genomen ...) nooit onderzocht werden. Nochtans zijn daarin verschillende aanwijzingen te vinden die leiden naar de omgeving van Nihoul. Uit goede bron vernam ik zelfs dat Nihoul voor SOS Sahel een propagandafilmpje liet maken bij de firma (CPB) van Tony.

Met "daarin" bedoel ik de beroepsagendapaginas van Tony VDB. Een volledige copy daarvan zit in het dossier van X1 en co (dossier 109/96). PS: pas in mei 2003 werd een copij van het dossier door X1 gekocht en kon het van dan af echt zeer grondig geanalyseerd worden door haarzelf en haar advocaten.

Ik ben geen voorstander van X1 maar 100% eens met jouw ivm Merckelbach.

Even ter verduidelijking, artikel geplaatst ter info. Inhoudelijk geen mening.

Veel mensen denken dat Debaets weg moest omdat hij 'te dicht bij de waarheid was'. Ik dacht hetzelfde tot enkele jaren geleden. Rijkswachter De Pauw deelde niet deze mening en heeft deze rapport geschreven. Wat een blamage voor Debaets! Volgens De Pauw is hij 'blind geworden' maar bleef van goede trouw. Maar als ik deze rapport lees, heb ik er ernstige twijfels over.

Het is ook interessant dat De Pauw niet 'tegen' X1 was. Hij dacht dat verdere onderzoek nodig was. Haar omschrijving van het gebouw, ivm Christine Van Hees, blijft indrukwekkend.

» www.scribd.com

Ivm met Patrick De Baets en X1, deze PV is ook interessant » www.scribd.com