Je zou wel eens gelijk kunnen hebben Leo, het ontbreken van "hogerhand". Voor zover ik kon volgen was het quasi altijd daar dat het onderzoek stopte of moest stoppen.

De "modus operandi" van de feiten in Luxemburg leunde inderdaad veel dichter aan bij de CCC maar de modus operandi in het onderzoek of laten mislukken van het onderzoek doet erg sterk aan die van de Bende van Nijvel denken.

Misschien laat ik mij misleiden maar ik blijf denken aan de woorden van Gol ivm CCC en Bende; twee takken van éénzelfde boom. Alleen vraag ik mij af waarom diezelfde meneer er in slaagde die ccc zo vlug op te rollen en dat ook nog te kunnen voorspellen. Van voorspellen gesproken, het was toch Bouhouche die voorspelde dat het na Aalst zou ophouden. Ook zo iemand met een glazen bol dus en ik denk niet dat die op dat moment het woord Moskou in zijn hoofd had.

Maar had Walter De Bock kunnen schrijven: "Wij moeten de geschiedenis van de Bende herschrijven", als hij van niets meer dan wij wist. Of had ook hij gewoon ontdekt dat de Bende as such niet kon bestaan omdat ze oa ontstaan is op basis van verkeerde wapenanalyses.

Wat doen zijn archieven daar trouwens opgesloten in dat katholieke fort bewaakt door de geheime dienst van Leuven, buiten wachten tot alle "acteurs" zeker dood zijn. "Wat God bewaart is wel bewaart." Jaja. 'De Heere zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uwe ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid'. (Ps. 121 vs 7 en 8)

God mag fier zijn op zijn nakomelingen, Geens bewaakt of bewaart nog altijd de uitgang en de ingang. Scheiding der machten. My a.. Het oplossen van de Bende zal wel geen voorwaarde in het nieuwe regeerakkoord worden vermoed ik. En Luxemburg geen inspiratie voor Belgie. Ze laten nog liever Steppé zot verklaren.

Ik ben het grotendeels met je eens, Coconut, zeker voor wat de twee takken van dezelfde boom betreft. En dat Steppé gewarsboomd is, daar twijfel ik ook niet aan. Maar ik vrees dat het onderzoek in Luxemburg te sterk gericht is op de eigen kerktoren, in een landje van 350.000 inwoners. De meesten op dit forum zijn vertrouwd met de aspecten van wat er in die tijd allemaal gebeurd is aan onverklaarbare terreurdaden in West-Europa, maar niet noodzakelijk de Luxemburgse onderzoekers van de huidige generatie. Dus ben ik niet zeker dat we aan hen een voorbeeld moeten nemen ...

Of het nu om een internationale, een West-Europese of een Luxemburgse of Belgische organisatie of vertakking ging, dat maakt in principe niets uit wat betreft de slachtoffers. Voor zover ik weet waren er in Luxemburg zelfs geen slachtoffers (in de zin van doden). Het is rijkelijk laat daar in Luxemburg, maar beter laat dan nooit. Wij krijgen hier stilaan de indruk dat het in België nooit zal worden. In Luxemburg is vrouwe Justitia lui, in België draagt ze een blinddoek.

Het maakt misschien niets uit voor de slachtoffers maar wel voor de oud-rijkswachters die mogelijks ten onrechte verdacht worden. Ik denk aan hen die hier onlangs nog enkele weken in de gevangenis mochten doorbrengen op hun gezegende leeftijd. In mijn ogen verdienen ze eerder een medaille. Ze zijn de enigen die ooit materiële aanwijzingen tegen de Bende vonden. Het onderzoek werd hen daarop onttrokken, en we waren vertrokken voor vier jaar vertalingen ...

Oh maar ik ben het volledig met jou eens wat betreft "de rijkswacht". Ik kan er hier ook een paar opnoemen die een medaille verdienen. Dat is het hem juist. In plaats van die medaille kregen ze een blaam of werden ze uit het onderzoek gehaald. Of erger nog, ze werden vermoord. Door hun eigen collega's zelfs.

De stilte rond het onderzoek hoeft niet noodzakelijk slecht nieuws te zijn. In het verleden werd er al te vaak gecommuniceerd over sporen die op niets uitliepen en werd met het geheim van het onderzoek soms een loopje genomen. Wat me ook opvalt is dat bepaalde forumleden met kennis van zaken al een tijdje van het forum zijn verdwenen. Ik vermoed dat er wat in de lucht hangt...

Een paar advocaten van burgerlijke partijen zeggen mij dat het onderzoek al geruime tijd volledig stil ligt. Eén advocaat vraagt al 7 maand inzage in het dossier, maar krijgt zelfs geen reactie. En dat met 20 bijkomende speurders sinds vorig jaar. Je vraagt je af waarom die plots aan het onderzoek toegevoegd werden, en waarom er toen een assisenproces in het vooruitzicht werd gesteld binnen de drie jaar. Hier gebeuren rare dingen ...

Dan moet dit door de nabestaande naar de pers gebracht worden. Dat de CWB daar dan eens publiek antwoord op geeft.

Tuurlijk gebeuren hier rare dingen. Er gebeuren al meer dan 30 jaar rare dingen. Ondertussen honderden speurders die de oplossing niet vonden. Kan niet. Onmogelijk. Op dit ogenblik moeten wij aannemen dat iedereen die in dit onderzoek zat, van speurder tot magistraat onbekwaam was of niet bekwaam genoeg. Onmogelijk. Dus, en dan kom ik terug bij een paar posts geleden, waarom pakken wij de saboteurs van dit onderzoek niet aan (zoals in Luxemburg)?

Zij en alleen zij hebben voor deze straffeloosheid gezorgd. In mijn ogen zijn ze medeplichtig. En nu je het toch over advocaten van burgerlijke partijen hebt, hebben zij gedaan wat juridisch mogelijk was? Hebben de commissies gedaan wat juridisch mogelijk was? Het is een open vraag.

Zeer waarschijnlijk zijn er speurders die zichzelf ook vragen stellen. Alleen kunnen zij niet vrij hun mening geven, zoals wij hier doen. Enkel een nieuwe parlementaire onderzoekscommissie zou hen die gelegenheid kunnen geven, want die heeft de bevoegdheid van een onderzoeksrechter. Maar of die er ooit nog komt, na de twee vorige, is maar zeer de vraag. Nochtans zijn er sinds de jaren '90 toch nog wel enkele evoluties geweest, en dreigt de verjaring ...