71

Bossi wrote:
Insider wrote:

Kijk, dit was een doorbraak, maar niemand durfde wat te vragen. Waar ging het over? Voor jou en mij duidelijk:

Voor mij komt ook een zeer belangrijk persoon in aanmerking en die, naar mijn aanvoelen, opzettelijk in de schaduw wordt geplaatst. De onkreukbare v.Y.d.s.J. Klein, schijnheilig, achterbaks, onberekenbaar en vooral troon beschermend.

Voor degenen die niett weten waar dit over gaat, een kleine opfrisser.

https://www.stelling.nl/kleintje/actuee … kfiles-009

72

bely wrote:
Bossi wrote:

Een spoor van de afpersing van Delhaize werd wel degelijk gevolgd. Ik verwijs naar de notities van Substituut Acke. Het is bekend geworden dat twee bestuurders van Delhaize betrokken waren bij de financiering van bordelen in Brussel aan de Aarschotstraat. In 1984 stuit De Baets op een dossier bij de Generale op zwarte rekeningen van Delhaize. In de nota's van de subst. Acke komt ook de vermlding voor: 'Boonen betaalde - Afpersing?'

Over die Boonen had ik nog niets gelezen. Acke zat dicht, waarschijnlijk te dicht bij de ontknoping.

Substituut Acke mocht naar het Hof van Beroep vertrekken en een advocaat werd bij de Procureur Generaal in Gent ontboden met een zeer duidelijke boodschap inzake het dossier. Voornamelijk op het dossier van Aalst. Vanzelfsprekend van wie deze Procureur Generaal de opdracht ontving. Heeft men er ooit verder onderzoek in verricht? Die vraag is ook overbodig. Heeft men ooit verder onderzocht wat de verdere gevolgen zijn geweest in navolging van de Procureur Generaal zijn boodschap? Ook die vraag is overbodig. Het zou een belangrijk onderzoek kunnen zijn om de strop een beetje aan te trekken en vooral beter inzicht te bekomen over de politieke inmenging-opdrachtgever.

Ambtshalve hebben enkele onderzoekers geen onderzoek ingesteld maar kwam hun opdracht vanuit twee richtingen.