Topic: Dossier Van Brussel & De Jonghe

Dossier : Van Brussel & De Jonghe

Pagina 1 - 10 » Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Pagina 8 | Pagina 9 | Pagina 10
Pagina 11-20 » Pagina 11 | Pagina 12 | Pagina 13 | Pagina 14 | Pagina 15 | Pagina 16 | Pagina 17 | Pagina 18 | Pagina 19 | Pagina 20
Pagina 21-30 » Pagina 21 | Pagina 22 | Pagina 23 | Pagina 24 | Pagina 25 | Pagina 26 | Pagina 27 | Pagina 28 | Pagina 29 | Pagina 30
Pagina 31-40 » Pagina 31 | Pagina 32 | Pagina 33 | Pagina 34 | Pagina 35 | Pagina 36 | Pagina 37 | Pagina 38 | Pagina 39 | Pagina 40
Pagina 41-50 » Pagina 41 | Pagina 42 | Pagina 43 | Pagina 44 | Pagina 45 | Pagina 46 | Pagina 47 | Pagina 48 | Pagina 49 | Pagina 50
Pagina 51-60 » Pagina 51 | Pagina 52 | Pagina 53 | Pagina 54 | Pagina 55 | Pagina 56 | Pagina 57 | Pagina 58 | Pagina 59 | Pagina 60
Pagina 61-70 » Pagina 61 | Pagina 62 | Pagina 63 | Pagina 64 | Pagina 65 | Pagina 66 | Pagina 67 | Pagina 68 | Pagina 69 | Pagina 70
Pagina 71-80 » Pagina 71 | Pagina 72 | Pagina 73 | Pagina 74 | Pagina 75 | Pagina 76 | Pagina 77 | Pagina 78 | Pagina 79 | Pagina 80
Pagina 81-84 » Pagina 81 | Pagina 82 | Pagina 83 | Pagina 84

Re: Dossier Van Brussel & De Jonghe

Dit is ook te vinden op de Franstalige site anneesdeplomb, met vele andere zeer belangrijke documenten. Die documenten zijn meestal in het Frans maar de dossier Van Brussel/De Jonghe is Nederlandstalig dus plaats ik ook een kopie hier op deze site.

Ik raad je aan de commentaren te lezen over de dossier Van Brussel/De Jonghe op de Franstalige site. De andere dossiers, en zeker de rapport Godbille en het dossier Atlas, zijn zeer belangrijk.

Jullie kunnen deze vinden in Bibliotheque-Documents de Swansongunsung op de Franstalige site. Ik vind deze site prachtig. Veel beter dan de Franstalige site. Maar de dossiers zijn meestal in het Frans dus heb ik beslist meestal de Franstalige site te gebruiken.

3

Re: Dossier Van Brussel & De Jonghe

Ik neem aan dat dit een copy is van een proces-verbaal van de Gerechtelijke Politie?

Re: Dossier Van Brussel & De Jonghe

Nee, geen proces-verbaal. Deze dossier zijn de rapporten dat de rijkswachters hebben zelf gemaakt. Het is een van de gevoeligste dossiers in het geschiedenis van België. Deze dossier, tot nu toe, is staatsgeheim gebleven. Mensen wilden dat al deze  stront geheim bleef. Enkele voorbeelden:

Noot: Excuses voor mij soms slechte Nederlands (ik ben zelf Engels, en dit is mij derde taal).

Officiële waarheid: De bende Haemers werkten voor hunzelf.

Pagina 1

Patrick zou aan Achille Haemers gezegd dat hij werkte voor een "organisatie" en dat hij goed betaald werd voor zijn diensten. De organisatie zou bestaan uit vooraanstaanden en over hun eigen doctor en advocaten hebben. Zij houden er gevaarlijke ideeën op na en Patrick omschrijft ze als "des foux dangereux". Volgens de informant, zou Vanden Boeynants eveneens bingingen hebben met de organisatie en zou zijn ontvoering mogelijk opgezet spel zijn. In elk geval, Vanden Boeynants onderhoudt een goede verstandhouding met zijn ontvoerders.

Officiële waarheid: De loge heeft geen ongezonde invloed.

Pagina's 8-9

In die tijd, werd Eric Haemers lid van de loge (zoon Achille Haemers). Achille Haemers werd dit weekend gecontacteerd door een zekere Robert Lambiotte. Het betreft een der hoofdfiguurs uit de loge en hij verzocht Achille Haemers te zwijgen over wat hij weet. Anders zou dit een explosie veroorzaken. O.R. Collin zou eveneens deel uitmaken van dze loge, zij het op een onrechtsreekse manier. Op sommige vergaderingen, bijgewoond door Achille Haemers, waren Gol, Declercq, Claes, ... eveneens aanwezig.

Page 27

Eric Haemers zou eveneens behoren tot de "Loge", hij werd voorgesteld in 1983 door Roland Wilmart. Hij zou aan enkele vergaderingen hebben deelgenomen. Eric Haemers was verbaast over de macht en "bescherming" die uitgaat van de loge. Jij is bevriend met een zekere advokaat "Jakian" (fonetisch), welke stafhouder zou zijn van de advokaten.

Officiële waarheid: Er is geen bewijs naar de moordenars van Thierry Smars.

Pagina 14

Bij de "zelfmoord" van Thierry Smars, bevond er zich 1.200.000 Bfr in diens koffer in de kelder. Dit geld was afkomstig van overvallen en behoorde eigenlijk toe aan Philippe Lacroix (geleend aan Thierry). (...) Philippe Lacroix was de enige, die de dubbele sleutel in zijn bezit had van de woning van Smars, dit ingevolge het feit dat BELGOPAP (zetel) in de woning gelegen was.

Officiële waarheid: Niemand weet wat gebeurde aan Jean-Pierre Halla.

Pagina 44

De vierde onbekende dader, werd enkele dagen (weken?) later geexecuteerd door Philippe Lacroix met een nekschot. Dit gebeurde in het Zonienwoud, in de nabijheid van het apartement dreve des Renards.
Het slachtoffer zou op de knieen gezeten hebben met de handen boven het hoofd, tien Lacroix hem op een meter afstand, langs achter doodschot.

Pagina 56

Met betrekking, tot de persoon die werd neergeschoten door Philippe Lacroix na de overval in Etterbeek dd 29/06/88 kan onze informant confirmeren dat het wel degelijk Jean-Pierre Halla betreft. X58 voegt eraan toe dat hij persoonlijk van Philippe Lacroix vernam in welke omstandigheden betrokken om het leven kwam. Dit werd hem gezegd in augustus '88. Er werd een afspraak belegd tussen Halla en Philippe Lacroix, om een nieuwe "coup" voor te bereiden. Halla moest zich helemaal geen zorgen maken om de toestand van Marc Vandam (gewond tijdens de overval). Ze zouden Halla hun schuilplaats tonen (dreve des Renards). Op een bepaalde plaats in het Zonienwoud, diende Halla zijn eigen graf te graven en werd jih, onder luid protest van Basri Bajrami, geexecuteerd.

Officiële waarheid: Verhalen over incriminerende video cassettes van Vanden Boeynants zijn alleen roddels.

Pagina 45

Achille Haemers zou geconvoqueerd (?) geweest zijn door iemand op de ambassade van Zui-Afrika. Er zou gepraat geweest zijn over de cassette van VDB, die de Zuid-Afrikanen in handen willen krijgen.

Mijn commentaren: Iemand, waarschijnlijk rijkswachter Van Brussel, heeft verder onderzoek gedaan. Het was niet de Zuid-Afrikanen. Het ziet er naar uit dat dit was een operatie False Flag. Een False Flag was waarschijnlijk nodig omdat de familie Haemers was extreem rechts. Een woord is geschreven hiernaast: MOSSAD.

Pagina 47

Wat betreft het kontakt van Achille Haemer met een persoon op de ambassade van Zuid-Afrika, vernamen we dat de ambassade nauwe bindingen zou onderhouden met Jean Bultot. Zij zijn ten zeerste geinteresserd in de video-cassette  van VDB (mogelijk om druk uit te oefenen op de staat). Zij beloofden Patrick vrij te krijgen binnen het jaar. Achille Haemers zou gezegd hebben dat de cassette in het bezit was van Philippe Lacroix en dat Patrick de nodige stappen hiervoor diende te ondernemen.

Page 51

X18 verklaart zich nader aangaande de kontaketen met een lid van de Zuid-Afrikaanse Ambassade. Achille Haemers zou door bemiddeling van Serge Frantsevitch in kontakt gekomen met een persoon, die zich identificeerde als een lid van vernoemde ambassade. Hij zou er voor zorgen dat Patrick Haemers vervroegd vrijgelaten zou worden in ruil voor de videocassette van VDB. Betrokken zou in rechtstreeks kontakt staan met Jean Bultot.

5

Re: Dossier Van Brussel & De Jonghe

swansongunsung wrote:

Nee, geen proces-verbaal. Deze dossier zijn de rapporten dat de rijkswachters hebben zelf gemaakt.

Als dit verslagen zijn door de rijkswacht opgemaakt is het duidelijk dat ze aan iemand gericht zijn. Is het voor interne keuken? Neen, want dat heeft geen nut. Zijn de verslagen bestemt voor de Procureur des Konings of Onderzoeksrechter, neen. Aan de vorm van de opstelling is dat uitgesloten. Wie is Van Brussel en wie is De Jonghe? Laat mij toe te twijfelen aan de echtheid van deze zogenaamde documenten.

Re: Dossier Van Brussel & De Jonghe

Van Brussel en De Jonghe waren rijkswachters. De bende Haemers was volledig geïnfiltreerd. Dat is waarom je kunt lezen over contacten met X18. Er is geen enkel twijfel over hun echtheid. Als je twijfels hebt, kan je altijd contact nemen met Rudy De Jonghe. Hij werkt altijd voor de federaal politie maar is nu gebaseerd in Leuven. Patrick Van Brussel is overleden.

7

Re: Dossier Van Brussel & De Jonghe

De laatste pagina's van het document zijn gericht aan substituut Van Lijsebeth. Het gaat in die documenten over een zekere Eppicum Baudoin. Ik heb eerlijk gezegd niet veel redenen om te twijfelen aan de echtheid van deze documenten. Het gaat hier duidelijk om een soort van synthese van contacten die de rijkswachters hadden met hun informanten. Een artikelenreeks van het weekblad Humo over Jean-Paul Dumont is hier duidelijk ook op gebaseerd.

Andere » Jean-Paul Dumont

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Dossier Van Brussel & De Jonghe

Op de site staat het rapport Godbille. Nog een keer heel veel informatie, en ook de vermoedens van Godbille zelf over de mogelijkheid dat vele criminaliteit (ook met de bende Haemers) was georchestreerd door een loge P2, met mensen als Ciolini die actief in België. Ciolini was zeer belangrijk in de P2 in Italië, en was beschuldigd van manipulatie in verband me de aanval in het station van Bologna in 1980. Ik heb veel respect voor Godbille. Ik heb zijn rapport met aandacht gelezen, en ik raad het aan je aan.

Als je leest in de dossier Van Brussel/De Jonghe over een organisatie 'met gevaarlijke politieke ideeën' dan kan men denken (alleen als hypothese, zeker) dat de geheime organisatie waarover Godbille praat, en de organisatie Van Brussel/De Jonghe is dezelfde.

En als je leest ook in de rapport Van Brussel/De Jonghe over mensen die zijn op de hoogte van de 'politieke achtergrond' achter De Bende Haemers en de Bende van Nijvel. Misschien, een het is alleen een klein mogelijkheid, zeker. Misschien hebben wij een echte doorbraak met de onderzoek Bende Van Nijvel.

9

Re: Dossier Van Brussel & De Jonghe

Ik wil hier toch eventjes iets schrijven over dit zogenaamd dossier Van Brussel & De Jonghe, ook verder in dit forum "kantschriften" genaamd. Ik vind het lovend als iemand belangrijke informatie op dit forum kan plaatsen, het is voor iedereen leerrijk.

Maar wat is nu het dossier Van Brussel & De Jonghe? Is dat een dossier? Als men mij het eerste en laatste blad van dit "dossier" kan tonen kan ik mij daar beter over uitspreken. Voor mij kan het maar één zaak zijn en dat is vertrouwelijke informatie tussen leden van een politiedienst en wie? Dat men tijdens de rechtszaak geen rekening gehouden heeft met de inhoud van dit "dossier" is niet meer dan normaal. Voor de rechtbank is het onbestaande. Kan mij iemand het nummer van het dossier geven? Kan mij iemand laten weten aan wie deze info gericht was?

Als men mij dat kan aantonen zal ik mijn mening herzien.

Re: Dossier Van Brussel & De Jonghe

Patrick Van Brussel door Douglas De Coninck

Stank voor dank, de BOB'er die Patrick Haemers terugvond in Rio: 'Het werd ons duidelijk dat heel wat mensen binnen de magistratuur helemaal niet wilden dat Haemers werd gevonden. Er zijn heel veel dingen over de ontvoering van VdB die we niet weten, en die wij niet móchten uitzoeken'.

'Ik laat dit kloteland voor wat het is. Kijk, hier ga ik naartoe.' Een verfrommelde folder liet een huisje zien op de Maagdeneilanden. 'Dat ga ik kopen en daar ga ik een cocktailbar beginnen. Op de Caraïben. Verder weg van België kan niet, denk ik.' Verbittering is een understatement voor de gevoelens waarmee ex-BOB'er Patrick Van Brussel enkele jaren geleden terugblikte op zijn loopbaan. In een normaal land had was hij overmatig gedecoreerd. Het was hij die er in 1989 met een collega in slaagde gangster Patrick Haemers op te sporen in Rio. De rijkswacht bedolf hem onder de tuchtprocedures. De Maagdeneilanden heeft hij nooit gehaald.

Daders » Bende Haemers