De ambtenarij draait om de "juiste partijkaart" te hebben. Die mannen kunnen nog steeds hun zin doen. De anderen moeten voor hen meewerken. Het toppunt is dat het vaak degene met partijkaart van CD&V of VLD die zich alles kunnen permitteren. Net de partijen die zo tegen de ambtenarij gekant zijn.

Heb het ook nog geweten. Er werd een examen uitgeschreven. De gewone ambtenaar werd alles aan gedaan dat ze tijdens de werkuren (of zelfs middagpauzes) niet konden leren (meer werk, chef die 's middag hen opeiste). Ondertussen kregen de ambtenaren van een bepaalde strekking, een apart lokaal om te gaan studeren. Verwonderlijk dat de mensen dan gefrustreerd geraken.

En natuurlijk hadden de blauwe en tsjeven de examenvragen op voorhand.

12

Ik moet dit ten stelligste tegenspreken. Deze karikatuur is vandaag de dag beslist eerder uitzondering dan regel, als het überhaupt nog ergens zo is. Op gemeentelijk vlak speelt vriendjespolitiek soms nog een rol, wegens het nauwere contact met de burger. Op Vlaams niveau is de ambtenarij echter politiek neutraal. Partijkaarten spelen absoluut GEEN rol. Enkel bij zeer hoge ambtenaren en kabinetsmedewerkers wordt ook naar een partijkaart gekeken.

13

Ja ja.

Zeker niet overal. smile Kijk maar naar de jarenlange dictatuur van Reynders bij het ministerie van Financiën. Ken mensen die daar werken, en een blauwe partijkaart hebben (liefst in combinatie met kennis bij kabinet) helpt zeker en vast.

15

Dat de ambtenarij onpartijdig is kan ik goed aannemen. Dat de top van de ambtenarij dat ook is heb ik mijn twijfels. Enkele voorbeelden:

  • Plaatsvervangend CEO van de openbare omroep = CD&V. Hier kan gemanipuleerd worden naar de modale burger toe.

  • Minister van Justitie = ( was) CD&V. Hier kan de magistratuur gemanipuleerd worden. Zie Fortis-affaire en fraude dossier De Clercq (Beaulieu). Er is nu een Baron  De Clercq.

  • De Defensieminister is (was) van CD&V strekking. En hier kan Landsverdediging gemanipuleerd worden.

Een bepaalde politieke partij was zich een overheersende positie aan het verwerven. Gelukkig is dit afgeblokt.

16 (edited by LEO 09-09-2010 10:24)

Twee namen vallen me hier op:

  • De Tandt, is dit de huidige rechter die betrokken was in de Fortis affaire en ander gesjoemel?

  • de le Court, is dit de persoon die betrokken is bij "pedofilie in de Kerk"?

Weet iemand meer?

Juist maar om mijn gedachtenkronkels meer diepgang te geven. Welke politieke strekking is in de mogelijkheid om een doofpotscenario op te starten en een jarenlang gerechtelijk onderzoek te manipuleren? Het gaat me niet meer om de daders, die worden nooit gevonden. Maar wie wil wat verdonkermanen? En waarom? Welke hooggeplaatsten dienen uit de wind gezet te worden?

Graag jullie mening.

Koos H.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter … ~b132dc57/
pascal lamarque.
Destijds werden negen brieven van zijn hand teruggevonden in de slaapkamer van Christine Van Hees. Zij schreef hem minstens vier keer terug. De toon was erg vertrouwelijk. Van Hees had het over “gesprekken die ik beter niet opgevangen had” en over plannen om van huis weg te lopen. Lamarque was nooit een verdachte voor de moord, omdat hij toen in de gevangenis zat.

Christine Van Hees
Help mij aub

18

Captire wat insinueert u ? Ik begrijp niet goed wat u wil duidelijk maken