1

Kan iemand me informeren wat de "Loge" eigenlijk is.

  • Is het een sekte?

  • Is het een vereniging?

  • Is het een vaderlandslievende vereniging?

  • Heeft de "Loge" politieke invloed?

  • Wie maakt er deel van uit?

  • Hoe word je lid?

Met dank.

2

Beste LEO, dat lijkt me onbegonnen werk. Dé loge bestaat niet, er zijn verschillende loges elk met hun eigen naam en wetten (variërend van katholiek tot vrijzinnig, van politiek links tot rechts). Het Grootoosten is één van de bekendste. Loges zijn onderdeel van de meeste wacky complottheorieën, hun "geheime" mysterie-aard leent zich daar natuurlijk toe.

Veel politici en diplomaten zijn al dan niet openlijk lid van een Loge, dus er gaat inderdaad een zekere macht van uit. In het kader van De Bende is de Loge-piste van Achille Haemers niet oninteressant (hoewel te vaag om veel conclusies uit te kunnen trekken).

3

Zijn de opdrachtgevers misschien in bepaalde Loges te vinden?

4

Bedankt Ben, iedereen schiet alle kanten op. Waarom beginnen we niet weer bij het koningshuis?

5

Sekte? Ja.
Vereniging? Uiteraard.
Vaderlandslievend? Nee.
Loge, politieke invloed? Enorm, dacht ik.
Wie maakt er deel van de Loge uit? Krapuul volgens mij.
Hoe word je lid? Zie bovenstaande zin.

6

Heren, is dit niet wat absurd en retarderend? De Loge is geen sekte, laat staan dat ze in het Bende van Nijvel-dossier een rol zou spelen, wat helemaal niet het geval is. Als de Loge een rol speelt, speelt iedereen een rol, ook de katholieke kerk.

7

't Was nogal laat en mijn promille gehalte zorgde voor nogal straffe uitspraken.

Edoch, 'k zie het als volgt: Er hoort een scheiding der machten te zijn. Wanneer functionarissen uit de rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht zich in een geheim clubje gaan verenigen samen met individuen uit het bedrijfsleven dan is het niet moeilijk voorstelbaar dat die hun functie een andere invulling gaan geven dan oorspronkelijk bedoeld was.

LEO wrote:

Kan iemand me informeren wat de "Loge" eigenlijk is.

Vrijmetselarij » nl.wikipedia.org

Juul wrote:

Edoch, 'k zie het als volgt: Er hoort een scheiding der machten te zijn. Wanneer functionarissen uit de rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht zich in een geheim clubje gaan verenigen samen met individuen uit het bedrijfsleven dan is het niet moeilijk voorstelbaar dat die hun functie een andere invulling gaan geven dan oorspronkelijk bedoeld was.

Volledig mee eens. Het feit is dat Loge leden geheimhouding zweren en tevens verplicht zijn, als een broeder hulp vraagt die te helpen ze mogen niet weigeren. Dit is voor een stuk de macht van de loge, dit alles gehuld in esoterische mystiek.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

10

In de jaren 70, 80 waren er in Italië heel gevaarlijke loges die eigenlijk het land bestuurde. Op Sicilië waren de loges gewoon de macht. Ondernemers, politiek, leger, politie, maffia, kerk, geheime diensten. Misschien zat er in België ook wel 1?