81

Re: Willy Acke

Heeft er al iemand in een deskundig verslag (autopsieverslag) kunnen lezen dat men het juist uur van overlijden heeft kunnen bepalen? Ik nog niet...

82

Re: Willy Acke

Journalisten cotroleren hun bronnen en feiten niet correct. In de studio van bruzz nieuws verklaard Douglas De Coninck: De bende van Nijvel is eigenlijk de bende van Elsene waar de VW Santana gestolen is in de Lesbroussartstraat. Bravo dat is puur uw dossier niet kennen. Ontdek de fout en u wint een auto band ventiel dopje van een Austin Allegro.

Re: Willy Acke

Haha, volgens mij is het zelfs een triple fout. De VW Santana werd niet op straat gestolen maar uit de showroom van garage Brichau en dit te Lembeek en dus niet in Elsene. de Lesbroussartstraat, dit heeft met de gestolen Audi 100 te maken die verdween uit de VAG garage in Waterloo en werd gevonden in de  Lesbroussartstraat te Elsene, tegenover gebouw nr. 52.

Dat worden dan 3 ventiel dopjes voor de Bende van Londerzeel, geef ze maar mee met Marcel "de kapper" die ze me zal bezorgen in de plaatselijke feestzaal.

84

Re: Willy Acke

Laat duidelijk zijn dat de nota's van Willy Acke zeer belangrijk zijn en dat de piste rijkswacht nooit degelijk onderzocht zijn, het mocht niet! En dat ik de riool journalistiek van paljas De Coninck maar niets vind en beneden alle fatsoen!

85

Re: Willy Acke

Advocaat-generaal Willy Acke overleden

In Gent werd dinsdag het overlijden vernomen van Willy Acke (39), advocaat-generaal bij het parket-generaal in Gent.

Acke begon zijn loopbaan in de magistratuur als substituut bij het parket van Dendermonde, waar hij betrokken was bij het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Vandaar promoveerde hij tot substituut procureur-generaal in Brugge, en onlangs tot advocaat-generaal in Gent.

Naar verluidt leed Acke reeds geruime tijd aan een ernstige ziekte.

Bron: Gazet van Antwerpen | 21 December 1994

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

86

Re: Willy Acke

Weet niet of Walter De Smedt dit forum nog volgt, doch in zijn boek “Het land van de onbestrafte misdaden: Waarom faalt justitie?” heeft hij niet bepaald lovende woorden voor Troch. Het zou mooi zijn mocht die zijn ervaring meegeven rond Acke en diens verwijdering van het Bende van Nijvel-dossier.

Re: Willy Acke

Niettemin, zo herhaalde Acke wat hij eerder ook al te verstaan had gegeven, was hij zich ten volle bewust van het feit dat:

1. De bezwaren aan het adres van Lekeu inderdaad zeer broos zijn;
2. De bepalingen van de Amerikaanse Grondwet met zich meebrengen dat de kans, dat de uitlevering zal geweigerd worden, zeer reëel is.

Desalniettemin menen wij, om de redenen hoger uiteen gezet, dat er een aantal argumenten voorhanden zijn om toch te proberen deze uitlevering te bekomen. Mocht deze poging niet slagen - en die mogelijkheid is inderdaad hoegenaamd niet denkbeeldig - dan zullen wij hoe dan ook geprobeerd hebben de piste Lekeu tot op de bodem uit te putten, een poging die ons mijns inziens niet kan ten kwade geduid worden. In het andere geval lijkt zulks helemaal niet zo zeker.

Bron » Bendecommissie II

Als men het zelf zegt hoeft men er toch niet naar te zoeken.

88

Re: Willy Acke

Bovenstaande kan en mag je niet concluderen zonder dit:

Acke ontdekt dat Lacroix alle in Dendermonde vergaarde informatie over Lekeu doorspeelt aan een Luikse politiecommissaris die bevriend is met Lekeu, en hem in 1988 meer dan eens opbelt in Orlando. Eerder heeft Dendermonde moeten vernemen dat Didier Miévis, van de Groep G, in Nijvel doodleuk bij het Bende-speurdersteam is ingedeeld.

In die sfeer trekken de magistraten dus naar Atlanta, waar Lekeu hen uiteindelijk bereidwillig te woord zal staan. Hij heeft eerder al een interview gegeven aan een journalist van La Dernière Heure, die hem op de man af heeft gevraagd of hij betrokken was bij de feiten in Temse.

Re: Willy Acke

Ge pakt ze allemaal op en ge steekt ze in een zak. Ge schudt er eens goed mee en daarna laat ge ze terug allemaal lopen. Wel, tot uw verbazing zult ge zien dat het allemaal dezelfden zijn die er uit komen.

Voor mijn part moogt gij de DELTA-cel verheerlijken. Voor mijn part moogt gij denken dat de loods in Jezus-eik de heilige graal is, enz... Feit is dat dat men de zaak - zoals het in het script stond - heeft laten doodbloeden en dat iedereen die niet heeft gedaan wat van hem of haar verwacht werd daar mee verantwoordelijk voor is.

De overheid heeft al lang ingezien dat de Bende van Nijvel weinig of geen impact meer heeft op het kiesgedrag van de haar kiesvee. De verjaring van de feiten en bijpassende vrijgeving van het dossier zou wel nog wat voor problemen kunnen zorgen maar daar gaat men nu in het parlement ook een mouw aan passen. En wat gaat ge daar nu nog kunnen aan veranderen, denkt ge? Door hier misschien voor de tweeduizendste keer hetzelfde te herhalen?

De overheid heeft het nog maar eens gehaald en daar zullen wij ons moeten bij neerleggen. AI (artificiële intelligentie) introduceren bij Justitie, dat zou wel een verbetering kunnen zijn maar dat wil men bij Justitie natuurlijk niet. Stel u voor dat zo een AI tegen een onderzoeksrechter zou gezegd hebben dat hij of zij een arrestatiebevel tegen Martial Lekeu zou moeten uitvaardigen. Zo een AI is zo maar niet bereid om vuile spelletjes mee te spelen en bovenal laat zo een AI dan ook nog eens sporen na die dan weer kunnen worden geraadpleegd door de burgerlijke partijen. Och neen, bij Justitie gruwt men van het introduceren van AI.

90

Re: Willy Acke

Het is of was niet mijn bedoeling de Delta cel te verheerlijken. En neen de loods was ook niet de heilige graal. Ik heb mij in het verleden wel erg gefocust op Overijse omdat ik dacht dat dit de gemakkelijkste case was gezien mijn contacten. Al moet ik toegeven dat Acke wel voor mij  persoonlijk een monument was waar ik naar opkeek.

De nota's van Acke waren de bijbel voor mij bij wijze van spreken. Maar aangezien ik veel meer interesse had in de opdrachtgevers dan in de daders waren zowel Acke als de loods voor mij een beginpunt. Later zijn dan twee kolonels heel toevallig letterlijk en figuurlijk op mijn pad gekomen. Twee super intelligente mannen met heel veel ervaring in binnen en buitenland. En vooral zeer goede bekenden van Bougerol. Collega's dus. Maar je hebt gelijk, ik blijf herhalen. Waarvoor mijn oprechte excuses.

De Ronne wrote:

En wat gaat ge daar nu nog kunnen aan veranderen, denkt ge? Door hier misschien voor de tweeduizendste keer hetzelfde te herhalen?

Ik ga er inderdaad niets kunnen aan veranderen. Jammer genoeg niet. En hetgeen ik echt kunnen veranderen heb ga ik hier niet afficheren. Maar waarom lees jij eigenlijk voor de tweeduizendste keer hetzelfde? Dit laatste is een oprechte vraag en geen verwijt.