Topic: Gladio B

De voormalige Italiaanse president Francesco Cossiga heeft eind november in een interview met de gerespecteerde Italiaanse krant Corriere della Sera gezegd dat de Amerikaanse en Europese inlichtingendiensten maar al te goed weten dat de terreuraanslagen van 11 september 2001 het werk zijn geweest van de CIA en van de Mossad.

Cossiga's controversiële uitspraak kwam er na het opduiken van een nieuwe geluidsopname waarin Osama Bin Laden nochtans juist toegeeft wel degelijk het brein achter 9/11 te zijn geweest. Maar voor de westerse intelligentsia levert die "bekentenis" alleen maar het bewijs voor de inauthenticiteit van de tape, aldus de oud-president.

Wat staatsgeheimen betreft is Cossiga geen lichtgewicht. In 1992 moest hij aftreden omwille van zijn rol in de uitbouw van het zogenaamde Gladionetwerk. Die "top secret" parallelle structuur van inlichtingendiensten en paramilitaire cellen werd kort na het einde van de tweede wereldoorlog in zowat heel West- en Zuid-Europa uit de grond gestampt onder bescherming van de NAVO en met de gulle financiële en logistieke steun van de Amerikaanse geheime diensten.

Oorspronkelijk bedoeld om ingeval van een Sovjet-Russissche bezetting van West-Europa te fungeren als een krachtig stay behind netwerk van verzetslieden, ging Gladio ("zwaard") zich gaandeweg toeleggen op "contrarevolutionaire activiteiten" in Europese regio's waar de sympathie voor het communisme en voor het socialisme (en bij uitbreiding voor links) naar rechts-kapitalistische inzichten een beetje te groot werd. Zo worden inmiddels onder meer de bloedige bomaanslag op het treinstation van Bologna in 1980 en de moord op Aldo Moro een paar jaar eerder - toen allebei verkocht als het werk van de communistische Rode Brigades - met Gladio in verband gebracht. In België werden begin jaren tachtig bij de wat knullige Cellules Communistes Combattantes zware wapens en explosieven aangetroffen die kort voordien op hoogst professionele wijze uit de legerkazerne van Vielsalm waren gestolen. Ook in de mediagenieke moordlust van de Bende van Nijvel wordt weleens de onzichtbare hand van Gladio vermoed.

Het principe achter de Gladiokarweitjes was altijd hetzelfde. Zaai angst, doe dat onder een valse vlag - bij voorkeur die van extreem-links maar zo nodig die van extreem-rechts - en het volk troept weer samen achter haar machthebbers van dienst, de roep om verandering wordt weer een roep om bescherming.

In 1990 werd de Gladio-structuur officieel opgeheven. Maar Francesco Cossiga is duidelijk nog in leven en herinnert eraan dat de Shock Doctrine achter de huidige War on Terror de toenmalige Strategie van de Spanning alleen maar schijnt verder te zetten.

Tip: bekijk de driedelige BBC-documentaire over Gladio (1992). Godvergeten maar razend interessant.

2 (edited by Koen 04-06-2010 23:43)

Re: Gladio B

De waarheid is dat wij in gansterachtige politiestaten, gesteund door befehl-ist-befehl-mensen (minstens 95 procent van de bevolking), leven. Wie zich in de feiten ingraaft, komt uiteindelijk ontegensprekelijk tot deze conclusie. Naar Den Haag met het politiek-crimineel milieu!

3

Re: Gladio B

Politieke Gladio-manipulaties in Turkije. Turkije is één van de strategisch belangrijke regio's voor het USA-NATO diktat. Het is het enige islam-lid van de Nato dat op het kruispunt van oost en west ligt. De extreem-rechtse krachten (het leger bv) zijn aan het werk om het land uit de greep vd 'nieuwe vijand', de fundamentalistische islam te houden. En ja, terloops, er moet een olie-pijplijn aangelegd worden.

Business as usual. Same shit, different assholes » www.voltairenet.org

Koen wrote:

De waarheid is dat wij in gansterachtige politiestaten, gesteund door befehl-ist-befehl-mensen (minstens 95 procent van de bevolking), leven. Wie zich in de feiten ingraaft, komt uiteindelijk ontegensprekelijk tot deze conclusie. Naar Den Haag met het politiek-crimineel milieu!

Den Haag is een instrument van het US-UK-NATO conglomeraat. Een farce. Voorbeeld: check de feitelijke achtergronden van de Balkan-oorlog en de 'rechtvaardiging' ervan door Den Haag en het Vaticaan. Weg ermee.

Re: Gladio B

Een interessante analyse van recente gebeurtenissen in Europa: kadert de aanslag in Luik in een Gladio 2.0? Totaal van de pot gerukt of toch niet zo onrealistisch?

» wearechange.be

Re: Gladio B

De verwarrende berichten die de wereld worden ingestuurd, kort na een aanslag zijn altijd gelijkaardig. Het aantal daders, doden, en zo meer zijn aanvankelijk niet juist. Ook de doodsoorzaak van de dader kan aanleiding tot discussie geven, eerst schoot hij zichzelf dood, dan was het foute manipulatie van een handgranaat en dan weer niet.

Maar soms moet men iets kunnen aanvaarden voor wat het is. Het ligt in de menselijke aard om altijd weer het mysterie op te gaan zoeken. Men neigt altijd via voor de hand liggende connecties en fantasieën te verklaren wat men niet kent of wil kennen. Ik denk dat Luik een eenvoudig en duidelijk geval was van een gestoord persoon.

Uiteindelijk is Gladio 2.0 zoals hier beschreven, geen herhaling van de eerste Gladio. Strategie van de spanning maakte gebruik van duidelijk herkenbare commando's. Het publiek vreesde een groepering die duidelijk macht had en kon toeslagen en exfiltreren zonder obstakels. Het publiek kreeg duidelijk een soort vijand voor ogen, een nietsontziende georganiseerde groep van getrainde spionnen die altijd en overal in staat is om dodelijk toe te slaan. Dat is de strategie.

Een zogenaamde "psycho-lone cowboy" type zoals Breivik of de Engel van Luik is echter niet meer gevaarlijk nadat de aanslag is gepleegd. Ofwel wordt hij al snel ingerekend ofwel sterft hij tijdens de aanslag. Volgens mij gaat het om een ziekte van de moderne maatschappij. De invloed van film, internet, de anonimiteit in de grootsteden en de drang naar erkenning en daarbij een labiel persoon en enkele verkeerde invloeden... Meer is er volgens mij niet aan de hand.

Dan stel ik mij meer vragen bij types zoals de jongens van Sharia4Belgium.

Servo per Amikeco

Re: Gladio B

Dag Deadletterbox, zou het niet beter kunnen zeggen. Moest die Nordine Amrani een getraind commando zijn geweest hadden er waarschijnlijk meer slachtoffers zijn geweest. Gewoon een psychopaat die op de één of d'ander manier aan wapens is geraakt. Als je deze wapens aan een getraind militair geeft kan het aantal slachtoffers hoog oplopen. Ook weer een bewijs dat de wapenwetgeving in België alleen geldt voor de eerlijke burger die er nooit aan zou denken om zo uit de hoek te komen.

Laat mij duidelijk zijn,met wapens dien je streng te zijn, maar wordt het is geen tijd dat men de illegale wapens gaat opsporen in plaats van eerlijke burgers weeral te laten opdraaien voor de fout van 2 daders (de dader en zij die hem dienden in het oog te houden). Eén ding staat vast, de naam van de daders (Nordine Amrani, Anders Breivik) zal men nog zeer lang onthouden, maar het aantal slachtoffers dat ze maakten zijn we binnen een jaar alweer vergeten.

7 (edited by DeadLetterBox 06-01-2012 11:41)

Re: Gladio B

Inderdaad. Ik weet met zekerheid dat een getrainde commando meer slachtoffers zou maken. Hij heeft een FAL-magazijn leeggeschoten en enkele granaten gegooid. Het magazijn was leeg op minder dan 10 sec. Dat wil zeggen elke seconde een burst van een 2-tal kogels rekeninghoudend met de capaciteit van een FAL-magazijn (20rnds 7.62). Op die manier kan je weinig accuraat vuren, alleen maar paniek zaaien en toevallige slachtoffers maken. Het verklaart het hoge aantal gewonden en lage aantal doden. Een getrainde moordenaar zou een omgekeerd resultaat behalen, meer doden dan gewonden.

Hier nog een theorie die Gladio 2.0 aanhaalt » belgiumbridge.webs.com

Hier wordt een link gelegd met de "illuminati" en ons Koningshuis die zouden betrokken zijn bij rituele offering waarvan Luik de recentste was, zelfs de dood van Prinses Diana wordt aangehaald als een occulte offering. Lijkt mij nogal sterk.

Het effect van de Strategie van de Spanning zou volgens mij toch veel groter zijn, indien er een herhaling van de "Bende" zou plaatsvinden.  Dan kan je ook zo ver gaan en veronderstellen dat Al Quaida een herhaling van de Bende is, maar dan internationaal. We mogen nooit de realiteit uit het oog verliezen.

Servo per Amikeco

8

Re: Gladio B

Met het opsporen van illegale wapens bekent een regering zijn eigen onmacht. Met het openstellen van de Europese grenzen is ook de douanecontrole weggevallen. En dan bedoel ik niet het opsporen van het flesje wijn van de zomertoerist. De grens tussen Polen en Wit-Rusland is een zeef. Van Polen tot in Zeebrugge zijn er geen gerichte controles. Ik vermoed dat het in de andere ex-oostbloklanden niet anders is. Als autobussen vol illegale arbeiders zonder controle tot hier geraken is de verleiding voor een chauffeur groot om een winstgevend bijbaantje te creëren. De alom tegenwoordige AK-47 komt gebruiksklaar naar hier, en niet één voor één maar in hoeveelheden.

Ik had ooit mijn bedenkingen (als bewaker) bij de activiteit die er ontstond wanneer Poolse autobussen parkeerden op een parking in het Brusselse. Ze hadden de zogezegde weekend toeristen dan al gaan afzetten op verschillende plaatsen in Brussel, steeds tijdens de nachtelijke uren! De chauffeurs van een twee- of drietal bussen waren dan alleen en minuten later kwam er een taxi aan (Poolse chauffeur) met een lading hoeren. Er ontstond een gesleur met sportzakken en metaalachtige geluiden bij het overladen in de taxi. Niemand werd in de buurt geduld. Tegen het ochtendgloren kwam een andere taxi de levende koopwaar ophalen. Het ganse zootje strontzat. Als bewaker bleef je dan best op afstand.

Re: Gladio B

Was je als bewaker dan niet verplicht melding te maken van een misdrijf aan de openbare macht? smile

Maar inderdaad, de wapentrafiek vind zijn weg zonder veel moeite, met dank hiervoor aan de jongens van de EU. In vroeger jaren waren de ingevoerde zwarte wapens ook al afkomstig uit het oostblok. AK's, SKS, CZ's van allerlei slag, afkomstig uit Joegaslavische gebieden. NVA wil nu ook het personenverkeer met Albanië vrij maken. Vreemd voor een partij van eerder rechtse strekking.

Bovenop de open grenzen, komt het feit dat Brussel het hoogst aantal buitenlandse spionnen heeft rondlopen op de wereld in verhouding tot het aantal inwoners. Dit dankzij onze instellingen NAVO-EU etc. Onse VS-SE is al aan handen en voeten gebonden en heeft maar een bescheiden personeelsbestand. Hoe kan men nog onze instellingen, economie, openbare veiligheid grondig beschermen met al die open grenzen en genoeg spooks in het land om een stadion mee te vullen.

Servo per Amikeco

10

Re: Gladio B

DeadLetterBox, heb ik ook gedaan, gerapporteerd, niet in Brussel maar in de Rijkswachtbrigade van mijn woonplaats aan beambten die ik kende. Deze mensen hebben nota genomen van mijn verklaringen. Zwak punt was natuurlijk dat al wat ik vertelde gebaseerd was op mijn eigen bevindingen, ik had geen concrete bewijzen, geen getuigen, ook mijn collega's niet. Einde verhaal. Het handeltje is nog weken blijven doorgaan totdat de bussen een andere parkeerplaats opzochten. En het ligt niet in het verlengde van een onderzoek dat ze de aanbrenger van informatie op de hoogte houden.