1,071

Dwaalspoor...manipulaties. Alles om de Delta cel op het verkeerde been te zetten en zelfs later ..te beschuldigen. Hoe zit het met Jean en Roger die Achten uit de gevangenis haalde, meenam naar een hotel? Deze manier van onderzoeken is voor mij manipulatie . Zij konden hun vraag ook in de gevangenis gesteld hebben. Het was, volgens mij de bedoeling van die zakken, om 82 en 83 en 85 met elkaar te linken . Daardoor werd het onderzoek ingewikkeld. Trek de misdaden los van elkaar en ontrafel het mysterie.

1,072

Ze hebben toch niets te verliezen , waarom gaan ze niet eens in Lessines duiken.  Juist ze mogen waarschijnlijk niet omdat ze iets gaan vinden .

1,073

14 oktober 1997: De vondst in Ronquières

De commissie heeft vastgesteld dat de verklaringen die tijdens de hoorzittingen werden afgelegd over de wijze waarop de beslissing om een tweede maal te gaan duiken in de Zwaaikom van Ronquières tot stand is gekomen, niet eenduidig zijn.

Tijdens de hoorzittingen is gebleken dat de speurders een aantal démarches gedaan hebben waarvan de magistraten noch vooraf, noch achteraf werden ingelicht. Tot op vandaag blijft onderzoeksrechter Troch bij de versie dat de Delta-cel sucees had omdat de PV's grondig werden nagelezen en omdat de duikers van de genie van Burcht de bodem systematisch hebben afgezocht. De onderzoeksrechter was en is nog steeds niet op de hoogte van de bijzondere voor- bereidingen die de speurders getroffen hebben.

De commissie heeft in het dossier eveneens elementen vastgesteld die kunnen wijzen op een mogelijke manipulatie van de speurders.

De commissie meent dat op dit punt verder gerechtelijk onderzoek geboden is.

1,074

Cinema !!! Het zit daar dagelijks vol kapper vissers en ook in 1985 aan de zwaaikom in Ronquires .
En karper vissers gooien ver uit met meerdere haken en schrapen zo de bodem af en er heeft bij mijn weten geen enkele een vuilzak mee gehad .

1,075

kenza wrote:

Cinema !!! Het zit daar dagelijks vol kapper vissers en ook in 1985 aan de zwaaikom in Ronquires .
En karper vissers gooien ver uit met meerdere haken en schrapen zo de bodem af en er heeft bij mijn weten geen enkele een vuilzak mee gehad .

Geloof je echt dat je met een hengel en een haak een zak vol wapens omhoog trekt? Bovendien ligt die zak ingegraafd in de modder van het kanaal.

1,076

Uiteraard bedoel ik als die zakken daar al zouden hebben gelegen er zeker vissers die op karper vissen er zouden met hun vishaken blijven inhaken zijn .
.gans dat Ronquires verhaal is opgezet spel en dikke zever   ik geloof er geen bal van .

1,077

De wonderbaarlijke vangst was frauduleus.
De Vlaamse rechercheurs wilden slim spelen.

1,078

Enkele daders werden gepakt en hun wapens in beslag genomen.

1,079

Etienne1420 wrote:

Enkele daders werden gepakt en hun wapens in beslag genomen.

Verklaar je nader, Etienne1420? Ik volg ook niet helemaal?

1,080

Hoe konden bendewapens worden gevonden in door manipulatoren weggegooide zakken?