511

Re: Robert Beijer

Het zou ook kunnen dat de Thaise autoriteiten niet veel zin meer hebben om een rechtsgeldige verblijfsvergunning af te leveren.

512

Re: Robert Beijer

Hoedanook, hij houdt zich erg op de vlakte. Niet zijn gewoonte

513

Re: Robert Beijer

Django68 wrote:

Hoedanook, hij houdt zich erg op de vlakte. Niet zijn gewoonte

Ook dat kan eventueel onder de voorwaarden vallen die de onderzoekrechter hem oplegde in haar beschikking.

Hij heeft ook meer dan eens de spot gedreven vanuit het oogpunt van de burgerlijke partijen en binnen onze maatschappij.

514

Re: Robert Beijer

‘We konden het niet nalaten om daar te gaan zoeken, omdat het federaal parket had beloofd alles te ondernemen – zowel technisch als menselijk – om dit dossier op te helderen. Op vraag van België werden een reeks voorwerpen door de Thaise politie in beslag genomen. Ze hebben niets interessants opgeleverd’, aldus Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. Beijer zal daarom voorlopig niet worden verhoord door de onderzoeksrechter.

Bron: Nieuws

Het artikel dateert van 20 juni 2023. Het is natuurlijk mogelijk dat Robert Beijer na 20 juni 2023 alsnog ondervraagd werd en er hem bepaalde voorwaarden werden opgelegd waaronder een spreekverbod.
Maar het is eveneens mogelijk dat Robert Beijer helemaal niet ondervraagd werd en dat de Thaise autoriteiten eenvoudigweg niet veel zin meer hebben om een rechtsgeldige verblijfsvergunning af te leveren.

515

Re: Robert Beijer

Wettig verblijf
De uiterste verblijfsdatum wordt met een stempel in het paspoort aangebracht. Als u Thailand binnenkomt over land is de verblijfstermijn 15 dagen. Als u via de internationale luchthavens het territorium binnenkomt, is de verblijfstermijn 30 dagen. Langer blijven dan die datum zonder geldig document/visumverlenging, is een strafbaar feit volgens de Thaise immigratiewetgeving. U riskeert in dit geval een boete van 500 baht per dag ‘overstay’, tot een maximum van 20.000 baht (en eventueel ook een bijkomende geldboete), in administratieve hechtenis te worden geplaatst en zelf de kosten te moeten dragen van repatriëring. Een uitwijzing na een ‘overstay’ van meer dan 90 dagen is gekoppeld aan een verbod op terugkeer naar Thailand van 1 tot 10 jaar.

Bron: www.belgium.be

516

Re: Robert Beijer

In het feit dat hij Thaïland niet meer binnenraakt schuilt er dan toch een vorm van poëtische gerechtigheid. Zelfs al is het niet voor honderd procent zeker dat hij bij de bende betrokken is, is het toch voor een groot deel aan hem te danken dat het onerzoek in de zoek gelopen is. Om nog maar te zwijgen over zijn houding tegenover de nabestaanden.

517

Re: Robert Beijer

Ik denk dat zelfs die "poëtische gerechtigheid" een luchtbel is Django68. Ik heb geen absolute zekerheid maar toch vrij grote zekerheid dat hij terug in Thailand zit. Misschien hebben zijn vriendelijke buren hem daarbij geholpen.

518

Re: Robert Beijer

Misschien ondergaat hij wel behandeling voor zijn vermeende kanker?

519

Re: Robert Beijer

fenix wrote:

Ik denk dat zelfs die "poëtische gerechtigheid" een luchtbel is Django68. Ik heb geen absolute zekerheid maar toch vrij grote zekerheid dat hij terug in Thailand zit. Misschien hebben zijn vriendelijke buren hem daarbij geholpen.

De nieuwe collectie hersenspinsels lijkt te zijn aangekomen. Allez fenixtje, legt ons ne keer uit hoe de vriendelijke buren Robert Beijer zouden kunnen geholpen hebben.

520

Re: Robert Beijer

Zijn buurvrouw is volgens mij de zus van de koning.