Zo ziet hij er nog uit op zijn Facebook-pagina. Hij zou dus op dit forum aanwezig kunnen zijn. Of meelezen. Leuke gedachte. C'est la vie zeker, zo zou het zelfs best kunnen dat nog andere kameraden van bv. Haemers op dit moment les geven aan onze kleinkinderen of kinderen.

"Lacroix wilde lesgeven en dat doet hij nu ook. Eerst Nederlands en Engels in het volwassenenonderwijs, nu dezelfde vakken aan tieners van de derde graad middelbaar onderwijs."

Indien ze oprecht spijt hebben zoals ze beweren wil ik dat best geloven als dat zou blijken uit hun daden. Dus mannen, spreek aub.

42

coconut, waarschijnlijk zijn niet alle forumleden, waaronder ikzelf, gebruikers van Facebook. Toch handig dat u mijn persoonsbeschrijving van Luc Poilvache bevestigt op basis van foto's op Facebook, thanks!

Zijn toenmalige echtgenote Nicole was meer dan waarschijnlijk getuige/op de hoogte van de louche activiteiten van Luc Poulvache; zij woont in Heist-op-den-Berg/Schriek. Misschien een tip voor de Facebook-gebruikers. wink

Op de Facebook-foto zie je ook nog andere man in weerspiegeling raam (bij Luc P.). Hij komt toch ook niet uit Halluin?

44

HIPA wrote:

We zitten continu vast in dit dossier, geen bewijzen meer: enkel de bekentenissen van mensen die toen meedraaiden in de onderwereld. Veel lafaards, leugenaars zowel bij de criminelen als de speurders ik hoor van intern justitie dat zij al wisten wie de CCC was voor ze een bom deden ontploffen het is in het bende verhaal niet anders! Alles over de loods is al lang gekend met naam en toenaam en nu zijn ze plots verwonderd over deze feiten van 38 jaar geleden. Ik heb geen geloof in justitie; ze trappen in hun eigen stront met het dossier.

In het verhaal van de Bendefeiten is het wel iets anders, HIPA. De tweede bendeaanslagen vielen ongeveer tesaam met de acties van de CCC. Met dat verschil ter opsporing van de CCC, heeft men een antiterroristische groep opgericht. Te zeggen, een gemengde groep waarin alle organisaties werden opgenomen zoals de Gerechtelijke politie, RW-BOB, Politie OD, SV met medewerking van justitie.

De bende van de CCC werd bijgevolg dan ook snel opgelost.

Ipso facto werd het politiek motief in de Bende van Nijvel onmiddellijk ter zijde geschoven. Kwam men niet uit op politieke sporen?  De redenen waarom speurders van het onderzoek werden gehaald en de Cel Delta het dossier is ontnomen. Het zou grote gevolgen kunnen gehad hebben op maatschappelijk vlak. Ik herinner me nog de woorden van de PdK uit Brussel, dat het mislukken van het onderzoek naar de Bende van Nijvel te verklaren was door het verraad en de werking binnen het Gerecht zelf. Dat ook bewust de speurders op het verkeerde spoor werden gezet.

Onlangs, nader bepaald op Dinsdag 11 december 2018, heb ik nog telefonisch contact gehad met het diensthoofd van de CWB, de heer M.W. ivm met belangrijke inlichtingen die mij zijn toegekomen. Waarvan u ondertussen ook kennis hebt gekregen volgens mijn informatie. Het is ook een feit dat er zich speurders binnen de CBW de rug hebben gekeerd door hun enorme frustraties in het onderzoek. De CWB bestaat momenteel uit 25 speurders en waarvan geen enkel lid vanuit het Comité P is toegevoegd tot op heden.

Ik kan u nog meedelen dat de speurders binnen de CWB zich vrijwillig hebben aangeboden in de kandidatuur dat hiervoor werd uitgeschreven. Met de intentie alsnog een oplossing te bereiken in het onderzoek.

Over de Gerechtelijke instanties gesproken, Edwig Steppé is ook een op rust gesteld magistraat met enorme frustraties waarvan hij recentelijk en terecht blijk heeft gegeven.

45

Ik heb ondertussen Steppé ontmoet. We zitten zo dicht en toch veraf. Ongelooflijk hoe groot deze zaak is en hoe complex. Als je denkt iets te weten weet je niks. We zien wel ...

46

De zaak is zéér complex, HIPA, maar we zitten er dicht op. Van mijnentwege de boodschap, hou voor u zelf het hoofd koel. Als u de heer Steppé hebt ontmoet zullen de frustraties bij hem u ook niet zijn ontgaan.

47

U praat in de "we"-vorm, Bossi. Hoe dicht staat u bij het onderzoek zelf?

48

Vooreerst, mijn beste wensen en vooral een voortreffelijke gezondheid voor u en uw familieleden. Voor het overige, P-51, is het voldoende dat een beperkt aantal mensen daar kennis van hebben.

49

Bedankt Bossi en ook voor u en alle andere forumleden: beste wensen voor 2019. Ik hoop dat er dit jaar een doorbraak komt ...

50

coconut wrote:

De autozetel (achterbank) die teruggevonden werd in een put achter de serres van de schoonvader van Nitelet in Overijse. Gaat het hier nu over dezelfde plaats als de "loods"? Want blijkbaar is er ook achter die loods een put? Was die oude man dan de schoonvader van ....?

Zoals Zenga reeds hierboven schreef, staat er geen Nitelet op z'n doodsbrief. Het kan ook niet de "toenmalige" schoonvader zijn want ook de naam van Nitelet z'n toenmalige vriendin/vrouw staat er niet op. Los van deze 2 gegevens lijkt het me nogal moeilijk z'n schoonvader te kunnen zijn aangezien de man enkel 3 zonen had en geen dochter.

Verder zijn de "toevalligheden" die aangehaald worden wellicht effectief toevalligheden. Daarmee beweer ik niet dat er geen "toevalligheden" bestaan en dat Nitelet geen band of verband kan hebben met de Bende van Nijvel of een van de bendeleden. De kans dat Nitelet ergens een of andere link heeft met de Bende van Nijvel of een van z'n leden, lijkt me absoluut niet onrealistisch.

Deze "toevalligheden" zijn zaken die Nitelet zelf tegen een journalist die een interview afnam heeft verklaard, en zouden de "sporen" zijn welke de bendespeurders hem hebben voorgelegd in der tijd. De speurders moeten zijn uitleg blijkbaar aanvaardbaar genoeg gevonden hebben om hem niet te beschuldigen + aan te houden i.v.m. bendefeiten. Tegenover de speurders zal hij wel een betere uitleg moeten gehad hebben dan "dat is toeval" veronderstel ik, waarbij z'n beweringen hopelijk werden gecheckt.

coconut wrote:

A. Een week voor de overval van de Delhaize in Overijse heeft hij wapens in de nabijheid van de Delhaize verstopt. Een toeval volgens Nitelet;

Dat klopt niet. Nitelet had een opslagplaats in Overijse (geen idee waar precies) en daar verstopte hij o.a. zijn wapens. De politie heeft een week voor de overval in Overijse deze opslagplaats ontdekt en de wapens in beslag genomen. Het lijkt me niet erg verstandig om een overval te plegen in de buurt waar de politie 1 week voordien uw wapens in beslag nam. Misschien wou iemand die Nitelet kende, een dwaalspoor aanleggen of de schuld zijn zijn richting schuiven. Iemand die weet dat Nitelet daar wapens had (al dan niet op de hoogte van de vondst de week voordien).

coconut wrote:

B. De dag na de overval van de Delhaize van Eigenbrakel werd bij Nitelet een huiszoeking gedaan. In de gang vonden de speurders meerdere zakken afkomstig van deze Delhaize.

Nitelet was van Eigenbrakel. Mij lijkt het nu niet onmiddellijk zeer verdacht als men bij iemand winkelzakjes kan vinden bij een huiszoeking, die afkomstig zijn van de plaatselijke supermarkt. Winkelzakjes waren toen overigens nog gratis en iedereen stak z'n boodschappen wel in zo'n zakjes. Ik denk (zeker toen praktisch iedereen nog z'n winkelwaren in zakjes van de supermarkt stak) dat het veel meer verdacht zou zijn als je bij een huiszoeking geen enkel zakje van de plaatselijke supermarkt zou vinden. wink

coconut wrote:

C. Eén van zijn oude kompanen vertelde aan de speurders dat Nitelet meerdere wapens in het kanaal gesmeten heeft ter hoogte van de zwaaikom van Ronquieres.

Deze verklaring werd door Nicolas Karafilis (bende-De Staerke-lid) afgelegd. Volgens mij niet de meest betrouwbare "getuige". Karafilis ligt ook aan de basis van het verhaal dat Philippe De Staerke zou verklaard hebben "ik ben 28 jaar en heb 28 moorden op mijn geweten". Was het als "bedankje" voor de vele verklaringen dat men hem voor de rest gerust liet nadat hij behoorlijk wat verklaringen had afgelegd die tamelijk wat verdachte personen in een lastige situatie brachten en waarvan hier en daar gezegd werd dat deze hem ingefluisterd werden? PdK De Saeger van Dendermonde verklaarde voor de Bendecommissie:

Anderzijds moeten we Karafilis, Papadopoulos, Salesse en Moussa niet onderschatten. Die hadden in Frankrijk en Griekenland al vijftien jaar gekregen, ze kenden het klappen van de zweep.

Verder zat deze ook reeds in de Belgische gevangenissen en wou deze wellicht liever vrij rondlopen dan tussen muur en tralies te zitten.

Verder misschien ook niet geheel onbelangrijk: Deze verklaring van Karafilis werd in maart 1986 afgelegd. Indien het juist zou zijn dat de zakken in Ronquières in het water werden gegooid, niet al te lang voor men de zoek-actie eind 1986 deed, dan lijken deze 2 gegevens (data verklaring & data zoekactie/vermoedelijke dump-periode van de zakken) tegenstrijdig met elkaar.

coconut wrote:

Op het moment dat VDB gegijzeld werd gehouden in Le Touquet was Claude Nitelet eveneens aanwezig in Le Touquet, volgens hem was hij er op vakantie. Een toeval volgens Nitelet.

Nitelet had in "Le Touquet" een vakantieverblijf gehuurd op zijn eigen naam. De gehuurde vakantieverblijven, hotelregisters, enz. uit de omgeving van de plaats waar een ontvoerde persoon vastgehouden werd, het is wellicht een van de eerste zaken wat speurders tegen het licht houden. Dat zal een beroepscrimineel zoals Nitelet (die reeds ruime "bekendheid" had bij de politiediensten) ook wel geweten hebben. Ik denk dat het wel enorm idioot zou zijn moest een medeplichtige dat doen. Dan kan je bijna even goed je visitekaartje meegeven aan de ontvoerde persoon die je terug vrij laat.

Le Touquet kennen wij als Belgen vooral door VDB maar Le Touquet is wel bekender dan voor enkel maar dat. Het is een kleine gemeente/dorp met weinig "officiële" inwoners maar het is tamelijk populair als 2de verblijf / buitenverblijf van sommige meer-kapitaalkrachtige personen. Zelfs huidig Frans president Macron heeft er een huis staan als buitenverblijf waar hij regelmatig verblijft.
Behalve de dagjestoeristen in de zomer heeft het verschillende grote evenementen.

Het grootste evenement is een van 's werelds grootste motorcross wedstrijden. De "Enduropale" wedstrijd die elk jaar in Le Touquet georganiseerd wordt, heeft jaarlijks tussen de 250.000 en 300.000 bezoekers. Dat is meer dan eender welk festival in België zoals Tomorrowland, Rock Werchter, Pukkelpop, Dour,... op een weekend als bezoekers heeft. Deze wedstrijd werd (ook "toevallig") gehouden op de moment dat VDB in Le Touquet gevangen gehouden werd. De wedstrijd is tamelijk populair bij Belgische enduro-motorcross fans en trekte met toenmalig Belgisch motorcrosser Geboers als een van de topfavorieten (die ook de wedstrijd won) wellicht enkele duizenden Belgen als aanwezigen terwijl VDB er gevangen zat.

Is Claude Nitelet betrokken bij de Bende van Nijvel of kent hij eventueel daders/medeplichtigen van de Bende van Nijvel? Misschien wel, maar de zaken die hij zelf aanhaalt in de media als "sporen die toevallig waren" zijn wellicht sporen waarvan hij zelf wel weet dat deze hem niet linken.

Non semper ea sunt quae videntur