Re: Beloning

Voor het fatsoenlijk van de grond krijgen van zo’n initiatief, is het zaak dat je (1) met (noodzakelijke) hulp van een notaris een stichting opricht, welke stichting je laat inschrijven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel, (2) dat het initiatief/doel van die stichting door één of meer gedupeerden-slachtoffers van de Bendefeiten mede wordt onderschreven, (3) dat dat initiatief/doel multimediaal onder de aandacht wordt gebracht en (4) dat al het ontvangen geld ten goede komt aan het door de stichting gestelde doel - een ideëel doel -, dat nader is omschreven in de statuten van die stichting, welke statuten door eenieder kunnen worden ingezien.

Het is van groot belang dat het (ideële) doel van de stichting op een zo duidelijk en treffend mogelijke wijze wordt omschreven, zodat er bij potentiële donateurs de indruk zal ontstaan dat er naast het belang van de gedupeerden-slachtoffers, het sociaal-maatschappelijk belang - het belang van de samenleving - ook is gediend.

Re: Beloning

Misschien eerst eens een prijsofferte vragen aan Manu Gerard?

De oplossing van de moord op Lumumba en die op Lahaut… he (and his team) did it. Maar bijvoorbeeld professor Ponsaers acht ik persoonlijk hiertoe ook in staat.

Maar Manu Gerard kan en mag niks doen voor het gerechtelijk onderzoek afgelopen is. Tenzij het parket bereid is hem op te nemen binnen het team van Marianne Capelle?

Gezien het parket in het verleden reeds beroep deed op de betaalde diensten van mevrouw Zucker, denk ik niet dat het onmogelijk is dat het parket reeds achter de schermen hem -op personen met die kwaliteiten- mee laat werken aan het onderzoek.

Zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven…

Re: Beloning

Trobken wrote:

Misschien eerst eens een prijsofferte vragen aan Manu Gerard?

De oplossing van de moord op Lumumba en die op Lahaut… he (and his team) did it. Maar bijvoorbeeld professor Ponsaers acht ik persoonlijk hiertoe ook in staat.

Maar Manu Gerard kan en mag niks doen voor het gerechtelijk onderzoek afgelopen is. Tenzij het parket bereid is hem op te nemen binnen het team van Marianne Capelle?

Gezien het parket in het verleden reeds beroep deed op de betaalde diensten van mevrouw Zucker, denk ik niet dat het onmogelijk is dat het parket reeds achter de schermen hem -op personen met die kwaliteiten- mee laat werken aan het onderzoek.

Zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven…

Ik denk (nog steeds) aan het collecteren van geld dat kan worden uitgeloofd aan degene die komt met de gouden tip, waarop zovelen zitten te wachten.

24

Re: Beloning

Asjemenou wrote:

Ik denk (nog steeds) aan het collecteren van geld dat kan worden uitgeloofd aan degene die komt met de gouden tip, waarop zovelen zitten te wachten.

Dat zou een heel goed initiatief zijn en kansrijker op korte termijn.

25

Re: Beloning

Als de Delhaize en de Belgische overheid, ook maar een beetje empathie hebben met de slachtoffers en de nabestaanden,

26

Re: Beloning

Dan stellen ze dat belonings geld beschikbaar voor een extern onderzoek, in plaats van te wachten op een zogenaamde gouden tip die toch nooit gaat komen.

27

Re: Beloning

Want wees eerlijk, dat bedrag is toch een schijntje voor beide partijen ...?
Maar volgens mij willen die beide partijen, het helemaal niet opgelost hebben.

Re: Beloning

Mincky wrote:

Want wees eerlijk, dat bedrag is toch een schijntje voor beide partijen ...?
Maar volgens mij willen die beide partijen, het helemaal niet opgelost hebben.

Dat zou er wel eens BOENK kunnen opzitten, zoals eerder gezegd.

Troch mocht niet verder onderzoeken, Elise mocht niet verder onderzoeken en ook De Baets niet. En hen die het desondanks toch nog durfden… waren volgens een andere forumgebruiker hier allicht een van de vele speurders die het niet meer zagen zitten en er dan maar een eind aan maakten. Niet aan hun onderzoek.

Re: Beloning

Vraag is wie zich ook geroepen voelt een bijdrage van welke aard dan ook te leveren aan het opzetten van een stichting, die via crowdfunding een miljoen euro moet genereren als beloning voor de tip die leidt naar de oplossing van de zaak Bende van Nijvel.

Re: Beloning

Asjemenou wrote:

Vraag is wie zich ook geroepen voelt een bijdrage van welke aard dan ook te leveren aan het opzetten van een stichting, die via crowdfunding een miljoen euro moet genereren als beloning voor de tip die leidt naar de oplossing van de zaak Bende van Nijvel.

De vraag van één miljoen :-)