Re: Jean Bougerol

Blijkbaar hadden "leidinggevende" figuren binnen hetzij Rijkswacht of Leger op het moment dat de "Bendefeiten" zich voordeden ineens een aanval van blind- of doofheid... Zij werden (en worden nog altijd) door de belastingbetalers betaald om hun "verantwoordelijkheden" te nemen en daadwerkelijk "op te treden" tegen onregelmatigheden...

32

Re: Jean Bougerol

Kunnen we ESR verder uitdiepen?

33

Re: Jean Bougerol

Een foto van Jean Bougerol (rechts op de groepsfoto) aan de abdij van Aulne:

http://i19.servimg.com/u/f19/15/00/61/71/bouger10.jpg

Bron: Télémoustique | 28 juni 1991

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

34

Re: Jean Bougerol

Relaties met SGR, SDRA en Staatsveiligheid

Volgens de verantwoordelijke overheid is majoor Bougerol nooit lid geweest van de SGR of van SDRA. De majoor beweert wel een paar maanden, in 1974-1975, over een bureau beschikt te hebben bij de SDRA, maar zonder tot de dienst te behoren. Dit wordt door de huidige chef van SGR ontkend. Ontegensprekelijk lijkt echter wel dat leden van SGR en SDRA op permanente wijze nauw met het PIO hebben samengewerkt, en dat die relaties verder reikten dan louter individuele contacten.

Dit was ook het geval voor commissaris Fagnart, burgerlijk lid van de dienst militaire veiligheid van SDRA (sectie anti-inmenging), die in 1983 overleed. De leden van het PIO handelden meestal met hem. In feite was Fagnart belast om in naam van SDRA de groep te volgen en in het oog te houden. SDRA vroeg ook aan de militairen van het PIO om verslag uit te brengen.

Dit was het geval met commandant Dery, inlichtingenofficier (analyse) van SGR, die van in het begin deel uitmaakte van de militaire branche van PIO. Overigens heeft SGR in september 1974 een als "geheim" geklasseerde signalementskaart opgesteld naar aanleiding van de bevordering van commandant Bougerol tot graad van majoor. De nota vermeldt dat de promotie, wegens de rol die Bougerol was weggelegd, uitermate wenselijk was.

Bovendien waren de heren Fagnart en Dery, samen met nog andere leden van het PIO, aangesloten bij dezelfde ridderorden in de streek van Charleroi, zodat, buiten de kantooruren om, persoonlijke banden nog nauwer werden aangehaald.

In de loop van de bovenvermelde vergadering op het kabinet hebben leden van het PIO, die bezorgd waren om hun veiligheid, bescherming gevraagd. Na dit verzoek kregen zij van SGR en SDRA toestemming om een wapen te dragen.

En tenslotte heeft commissaris Victor Massart, van de Staatsveiligheid, majoor Bougerol vanaf de zomer 1977 in de uitoefening van zijn ambt geregeld ontmoet.

Bron: Verslag Gladiocommissie

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

35

Re: Jean Bougerol

Majoor Bougerol stond in contact met o.m. de Bonvoisin, Bernard Mercier, Paul Latinus, Faez Al Ajjaz, Florimond Damman, Jean Violet, De Ceulaerde, kolonel Pélouze. Bougerol stond voor en na '79 ook in nauwe persoonlijke verbinding met de Sûreté, o.m. met commissaris Victor Massart (B2) van wie hij inlichtingen kreeg voor PIO, ook nadat PIO een louter privé-inlichtingendienst geworden was van Vanden Boeynants, de Bonvoisin en de CEPIC.

Bron: o.m. PV Schlicker, verhoor Bougerol, 9.10.85 (archief De Bock?)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

36

Re: Jean Bougerol

Selon un rapport de la Sûreté de l'Etat, de Borchgrave aurait servi "d'intermédiaire entre la CIA et de Bonvoisin". Il est par ailleurs établi que de Borchgrave est celui qui, en 1972, mit en contact le baron et un personnage qui a fort intéressé les parlementaires de la commission Gladio, à savoir, le major Jean-Marie Bougerol. Dans son interview à la BBC, Ray Cline ajouterait une pièce au puzzle en évoquant "la formation aux techniques de contre-insurgence du major belge Jean-Marie Bougerol et de ses hommes aux Etats-Unis".

Bron: Télémoustique | Michel Bouffioux

Het hele Télémoustique-artikel is te lezen via deze link » www.scribd.com

Parmi les intimes de Damman on signale le major Bougerol et Robert Nieuwenhuys (°1911) (*), l’ancien chef de la Sûreté de l’OTAN qui est en ’81 le président du MAUE et en ’78 membre du bureau du Centre d’Etudes du CEPIC. En ’80 Nieuwenhuys devient un administrateur de l’Institut Européen de Développement au château de Bonvoisin à Maizeret. En ’76, il était encore chargé du protocole au secrétariat international de l’OTAN.

Bron: Aldo Mungo, Renifleurs (archief De Bock?)

(*) Over Robert Nieuwenhuys:

MAUE was not so unknown to some at the Sûreté: one year previous to this report, as a MAUE bulletin dated may, 1980 indicates, the president of MAUE, under whom de Bonvoisin served as Board Member, was Robert Nieuwenhuys, a former Sûreté Division Chief from 1943 to 1945, attaché to Kings Léopold III and Baudouin until the end of the 1950s before becoming Head of Protocol for NATO Secretary-General Joseph Luns and serving with the Belgian Atlantic Association and the CEPIC Study Centre. Damman’s diaries show that Nieuwenhuys had been in contact with the AESP/MAUE since at least 1977.

Bron: Rogue Agents, The Cercle Pinay Complet 1951-1991 | David Teacher

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

37

Re: Jean Bougerol

Uit het hoofdstuk "Antwoorden op de vragen die aan de commissie werden gesteld" uit het eindverslag van de Gladiocommissie:

Derde vraag: hebben er banden kunnen bestaan tussen dat geheim netwerk en de personen en organisaties die moesten verschijnen voor de onderzoekscommissie van de Senaat, ingesteld in 1980, en die van de Kamer, ingesteld in 1988?

A. Aan de hand van de informatie waarover de Commissie beschikt, heeft men geen enkel rechtstreeks verband kunnen aantonen tussen SDRA VIII en STC/Mob enerzijds, en de personen en organisaties die betrokken waren bij het onderzoek in 1980 en 1988 anderzijds.

B. Daartegenover staat dat onder de personen van de Staatsveiligheid, de heer Victor Massart, van SDRA, de heer Fagnart, van SDRI, de heer Dery - die als expert werd aangewezen door de rechtbanken in een aantal zaken van de zogeheten Bende van Nijvel - en bij de rijkswacht, de heer Mayerus, allen zonder uitzondering tijdens dezelfde periode in contact hebben gestaan met majoor Bougerol.

Overigens is wel aan het licht gekomen dat de heer Dery en de heer Fagnart samen met majoor Bougerol deel uitmaakten van de Confrérie des hospitaliers de Notre-Dame d’Aulne (1).

(1) De Commissie vernam eveneens dat de heer Bouhouche, toen lid van de BOB, deel gehad heeft aan sommige aspecten van de deskundigenonderzoek uitgevoerd door de heer Dery. Een lid van de BOB, lid van de Groep G, die minstens een vergadering van extreem-rechts bijwoonde, is opgetreden als onderzoeksagent in de dossiers betreffende de Bende van Nijvel.

C. Er vonden contacten plaats tussen PIO, het Front de la Jeunesse en andere extreem-rechtse organisaties.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

38

Re: Jean Bougerol

Bovendien blijkt uit de ondervragingen van Armand Van Ghyseghem, uitbater van twee esoterische boekhandels aan de Charleroise Steenweg in Brussel, dat Willy Vassaux (samen met Roger Facon de opvolger van Jean-Marie Parent) en Luc Jouret samen in het Belgisch leger zouden hebben gewerkt en op vraag van het PlO (Public Information Office), dat onder de leiding stond van majoor Bougerol, in esoterische bewegingen zouden zijn geïnfiltreerd.

Bron: parlementair onderzoek sekten deel II, 1997

Dit wordt dus wel een heel erg hete piste: Bougerol, Jouret, Vogeleer. In welke esoterische bewegingen? In Zonnetempel zeker én in Ecoovie? En in Les enfants de Dieu? Via Ecoovie dan Keteleer, Norman Mailer, Mosbeux..

Re: Jean Bougerol

Meneer Jean, hoe is het met je geweten? Een dode meer of minder maakt niet zoveel uit, als de acties maar goed uitgevoerd zijn, en het effect maximaal is. Hoe dat de X-nota in de media gekomen is, weet je waarschijnlijk ook niet, en van de link tussen de Diane en anderen ben je waarschijnlijk ook niet op de hoogte. En Vogeleer die zal je ook niet gekend hebben zeker?

Het is geen toeval dat de desinformatie dit in het onderzoek naar Dekaise geslopen is uit zijn hoek komt. En het is ook geen toeval dat hij met Libanezen rondreed. En dat er na Waver een spoor naar WNP loopt, en Smets op hetzelfde moment uit WNP stapt.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

40

Re: Jean Bougerol

» isgp-studies.com