21 (edited by Boemerang 31-08-2010 00:01)

Re: CCC

Ben wrote:

lijkt wel een letterlijke vertaling van hetgeen Carette heeft gezegd .

Dat is dan ook een voorbeeldje van die vermaarde communistische kaderdiscipline. lol

Wat een folkloristische taal overigens in die Pdf, zeg. Google vertaler voorziet het vervolgens nog even van een hoog "Clousseau" gehalte. Inderdaad vooral een hoop gescheld over lastercampagnes en weinig toelichting. Wat hij zegt (ik ga er even van uit dat Carette dit zelf heeft geschreven) over de CCC verbinden met de Bende van Nijvel is wel interessant, zo werkt psychologische oorlogsvoering.

Dat de CCC de aanslag niet opeist kan ook zijn omdat het niet de CCC was. Als ik het goed begrijp werd de CCC (althans onder die naam) pas later actief. Die internationalistische (wat een woord) revolutionairen zouden de latere gebruikers van de wapens kunnen zijn (RAF, Action D en de bewapende dus nu actief wordende CCC). Omdat dit een gelegenheidstrio is zal deze zoals zij het noemen "inbeslagname" van wapens niet opgeëist worden door een van de organisaties individueel maar onder de naam Intern. revolutionairen. Verder wil men het opsporingsdiensten niet te gemakkelijk maken de wapenroof te kunnen ontleden.

Aan de andere kant Marlais zijn uitlating:

  • Of hij was dus op de hoogte van alles en hij is medeplichtig aan o.a. zaken als hoogverraad en moet men hem net als Dislaire destijds aanhouden om tenminste èèn officiele verklaring te verkrijgen.

  • Of hij was niet op de hoogte maar heeft alles gezien inclusief de autowissel 5 km verderop en de special forces in de bosjes.

  • Of men heeft hem dit verteld naderhand toen Gladio uitgekomen was en men een gunstige spin aan het Gladio schandaal wilde geven door drie (!) revolutionaire groeperingen in een keer voor hun achterban te merken als zijnde instrumenten van de overheid.

Een andere mogelijkheid is dat Vielsalm inderdaad het werk van een Gladio-groep is geweest om zodoende nietsvermoedende radicale groepen (waarvan de RAF al vele jaren actief was) van wapens te voorzien en een klimaat van anti-communisme te realiseren waarmee bepaalde politiek kon worden doorgedreven. Dan hebben ze toch een enorm risico genomen met hun overval (50 man in het veld). Stel je toch eens voor dat er een groot vuurgevecht was ontstaan tussen de Ardeense jagers en de Belgische commando's en nog Amerikanen erbij. De CCC zou haar ledenaantal rap hebben zien stijgen.

Is nog eens wat anders dan zoals gebruikelijk extreem rechts en/of Bouhouche de vuile klusjes laten opknappen. Bedenk dat het stikte van de illegale wapens toen. Voor de CIA toch een koud kunstje om wat schiettuig aan links toe te spelen op een eenvoudigere manier (vliegtuigen en schepen vol met "zwarte wapens" in het kader van Iran Contra). Ex-CIA'er Phillip Agee heeft het over depots van de CIA vol "rode" wapens waarmee men landen liet geloven dat "Boris" hoogstpersoonlijk in die landen de revolutie organiseerde.

22 (edited by Boemerang 31-08-2010 19:19)

Re: CCC

En zo blijkt maar weer eens dat niet alles zo is als hoe je denkt dat het schijnt te lijken. Na het nodige gelees van CCC-interviews op websites waarna ik meende een redelijke basis voor mijn uitleg te hebben en na het lezen van pagina's uit het boek van Daniele Ganser waarmee ik wat betreft Vielsalm niet veel verder kwam (delen uit het boek staan bij Google books- Nato's secret army's- op bladzijde 144 trouwens over de Bende van Nijvel/WnP en fikse uitspraken van Michel Libert!), stuitte ik op een interview uit 2008 van Douglas de Coninck met commandant Marlais die heftige zinnen spreekt en waar ik toch even van met de ogen moest knipperen.

Ook Dislaire en de destijds zwaar gewonde soldaat (!) komen aan bod. Veel details over Gladio/Vielsalm, vele sappige uitspraken ook over de CCC. Ik ben niet goed met sites linken dus hier is het te vinden » Getuigenis Jean-Claude Marlair

23

Re: CCC

Uit het verslag van de Gladiocommissie:

"In de tweede plaats valt de goed uitgebouwde technische infrastructuur op waarover de stay behind blijkt te beschikken: personen en materieel worden aangebracht en opgepikt via vaartuigen, vliegtuigen en parachutes. Landingszones worden afgebakend en bewaakt, personen worden in 'veilige huizen' gelogeerd."

"In de commissie is herhaaldelijk de vraag gesteld of SDRA VIII of instructeurs ervan betrokken zijn geweest bij Oesling-oefeningen. Bij deze oefeningen, die ten minste eenmaal per jaar worden gehouden, zijn niet alleen de binnenlandse strijdkrachten betrokken, maar ook secties van de Special Forces van de Verenigde Staten. We herinneren eraan dat in 1984, tijdens een dergelijke oefening, uit een wapendepot van de kazerne van Vielsalm een aantal wapens werden gestolen."

"De laatste chef van SDRA VIII ontkent elke betrokkenheid van zijn dienst bij deze oefeningen omdat ze niet pasten binnen het kader van de opdracht van zijn dienst en het risico van zijn agenten te groot was. Een voormalig chef van SDRA XI, oud-leider van SDRA, heeft echter bevestigd dat het netwerk kan deelnemen aan Oesling-oefeningen. Een ander leider heeft melding gemaakt van de deelneming aan twee Oesling-oefeningen."

Bron » Verslag Gladiocommissie (pag. 47 - 48)

De CCC zijn nooit veroordeeld voor deze feiten, het kwam ook niet aan bod tijdens hun proces. Toch loopt Carette overal te verkondigen dat hij - of mensen die hij kent - betrokken zijn bij deze actie. Waarop wacht het gerecht dan om in actie te komen en deze brutale, onopgeloste misdaad op te lossen?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

24 (edited by Boemerang 31-08-2010 23:53)

Re: CCC

Op 2 juni '84 roven de "internationalistische revolutionairen" springstof uit de steengroeve van Scoufflèny (in Mei waren er ook al 2 inbraakpogingen). Volgens de CCC werd de inbreuk door een 'gemengde groep' gepleegd. "Via discussie met buitenlandse groepen hebben we een minimum aan samenwerking op logistiek gebied bewerkstelligd." (quote van deze site)  Met deze springstoffen pleegt de CCC haar bomaanslagen.

Op 6 december '85 blazen de CCC een Nato pijpleiding op. Het pamflet waarin de aanslag wordt opgeëist is mede ondertekend door "een groep internationalistische communisten uit Frankrijk". (!?) Zou toch frappant zijn als er toen dan ook net "toevallig" Oesling oefeningen werden gehouden.

25

Re: CCC

Ben wrote:

Toch loopt Carette overal te verkondigen dat hij - of mensen die hij kent - betrokken zijn bij deze actie

't Schijnt dat Carette zijn mond niet opendoet. Zwijgplicht om vrijgelaten te worden?

26 (edited by Boemerang 01-09-2010 23:13)

Re: CCC

K& wrote:

't Schijnt dat Carette zijn mond niet opendoet. Zwijgplicht om vrijgelaten te worden.

Dag K&, het is gebruikelijk in de wereld van linkse actievoerders om te zwijgen of om niet meer te zeggen dan nodig is. In deze scene met veel ervaring in gearresteerd worden weet men dat alles wat je zegt tegen je gebruikt kan en gaat worden. Je populariteit gaat er in deze wereld waar politie/veiligheidsdienst mensen benaderen om informatie door te spelen, ook niet echt op vooruit als je te veel kletst. Ook het gerecht is een "vijand van het volk" en aan het proces werkte de CCC niet mee, zij verdedigden zichzelf niet eens, ook al schijnt dat de bewijslast aan de dunne kant was.

Daarnaast is de reguliere pers niet altijd even objectief  ten opzichte van, in dit geval, het communisme (Vooral de persbazen schijnen geen fan van de theorieën van Mao en Marx te zijn). Zij zijn dus enigszins op hun hoede voor journalisten. Toch doet meneer C van de CCC hier en daar uitspraken. In 2003 bijvoorbeeld op de site Ministerie van Agitatie (linkse humor). Hier het "relevante" gedeelte:

MVA: Ben je er absoluut zeker van dat je nooit gemanipuleerd werd?

Pierre Carette: Ik zal in twee delen antwoorden. Eerst ten gronde. Ten gronde ja, ik ben er absoluut zeker van dat er niet gemanipuleerd werd, dat wij niet gemanipuleerd werden. In die zin dat ik de geschiedenis van de Cellen, hun vorming en verschijning natuurlijk goed ken. Ik weet dat alle initiatieven die we genomen hebben perfect controleerbaar zijn, dat er geen enkele twijfel hoeft te bestaan dat er geen manipulatie was. Er is niets verdachts, niets louche, niets dat vragen oproept. Een tweede zaak is dat het evident is dat de politiediensten zeer snel met hun strijd tegen de Cellen gestart zijn. Hoe hebben ze dat gedaan? Daar weet ik niets van, dat moet je hen vragen. Hebben ze fouten gemaakt? Ik weet het niet, ze maken vaak en veel fouten.

MVA: Maar met manipulatie kan men ook iets anders bedoelen. In het begin van de Cellen, jullie waren niet met veel, jullie waren niet rijk en plots hebben jullie wagens, jullie hebben explosieven en wapens, jullie zijn specialisten. Bijvoorbeeld de nacht waarop jullie de oliepijleidingen van de NATO hebben opgeblazen, dat waren verschillende aanslagen achter elkaar. Didier Chevolet en Pascale Vandegeerde waren toen nog geen militant van de CCC. Het is moeilijk te begrijpen hou jullie dan met twee dat soort acties opzetten en zo’n organisatie uitbouwden. Men kan zich afvragen of jullie niet de indruk hadden dat jullie hulp kregen om het allemaal wat makkelijker te laten verlopen.

Pierre Carette: Nee, nee. Maar niet alle militanten zijn aangehouden dat weet niet iedereen natuurlijk. Maar van onze acties is er geen enkele die twijfel rechtvaardigt, die verdacht of onduidelijk is of waar zaken gebeurt zijn die we zelf niet begrijpen.

Voor het hele interview » ministerievanagitatie.wordpress.com

Gister las ik in een Duitstalig interview (dat ik nu niet meer terug kan vinden) hoe hij over de hulptheorie bij de aanslagen op oliepijpleidingen min of meer dit verklaarde:

"Hulp van de CIA of de KGB (schiet in de lach). Die "geheime" leidingen hadden we zo gevonden, ze staan namelijk duidelijk gemarkeerd aangegeven om te voorkomen dat iemand er een aan gort hakt met een graafmachine. Op het NATO-deksel staat een tel. nummer van de dichtstbijzijnde NATO-basis voor in het geval van onraad, hahaha." En vervolgens weer een tirade over de hetze en leugens, die volgens hem ook van "die verraders van de PVDA (Belgische Partij van de Arbeid, Ben) komen". (Voor de NLers,  effe iets linkser dan onze PVDA)

27

Re: CCC

Field Manuel 30-31 B, een handboek van de Amerikaanse generale staf, beschrijft "operaties onder valse vlag" die de (stay behind) netwerken moesten uitvoeren. Het gaat om terroristische aanslagen op initiatief van of uitgevoerd door geheime diensten of clandestiene legers van de NAVO, die dan vervolgens in de schoenen worden geschoven van de communisten. In een aantal NAVO-landen is volgens professor Daniele Ganser gebruikgemaakt van die tactiek.

Was de CCC een onderdeel van deze strategie? De Belgische krant De Standaard schreef ten tijde van de aanslagen: "De acties van de CCC grijpen plaats op een ogenblik dat België zich niet gedraagt als de meest getrouwe volgeling van de NAVO (er zijn massale betogingen tegen de installatie van kernraketten in het land). Het terrorisme van de CCC verzwakt de pacifistische vleugel en versterkt de positie van de oorlogszuchtige haviken. De kernvraag is dan ook wie er belang heeft bij deze aanslagen."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: CCC

Courante tactiek die al eeuwenlang doeltreffend resultaat oplevert. Blood & Honor heeft enkele jaren geleden het plan opgenomen om de Belgische Staat de destabiliseren dmv false flag operations. De bedoeling was om aanslagen te plegen tegen het Belgische volk en de staat. De premier was ook een doelwit. De uitvoerders zouden zich voordoen als moslimextremisten. Het einddoel was een strenge Politiestaat te bekomen. De groep bestond uit een paar militairen en ex militairen en werden opgepakt. Ze hadden een indrukwekkend arsenaal aangelegd.

Persoonlijk geloof ik wel in de denklijn van CCC-WNP-CIA.

Servo per Amikeco

29

Re: CCC

Ok, maar met de mogelijkheid dat WNP "overgenomen" werd en cours de route voor andere doeleinden. Ten dienste van wie? Ostrovsky spreekt over de Mossad, maar dat is dan ook de enige bron hierover (hoewel het joodse profiel van veel namen in de Bende-dossiers dit lijkt te ondersteunen). Ook het schema van Libert schetst een beeld van mogelijke opdrachtgevers.

In dit laatste geval zijn ze voor het leeuwendeel te zoeken in een aantal ultrareactionaire salons die streefden voor een ééngemaakt Europa: MAUE, AESP, PEU, Cercle Pinay, Cercle des Nations, ... Veel salons, maar steeds dezelfde namen. En dezelfde missie. En de heilige naam helemaal aan de top van de pyramide lijkt zelf te zijn doorgesijpeld tot bij het voetvolk (zie verhoren van Libert & co). Wie? De "rechtmatige" erfgenaam van het Heilig Roomse Rijk. De nieuwe Charlemagne, heerser over een ultrareactionaire Europese Unie, een nieuw Rooms Rijk, droom van Opus Dei.

Re: CCC

Volgens Wikipedia is er in 1997 nog een opslag gevonden die toebehoorden aan de CCC. Al die tijd is er huur betaald. Er lagen daar oa springstof en wapens. Iemand hier meer informatie over en wat voor wapens zijn daar gevonden?

Link » nl.wikipedia.org