691

Re: Overijse: 27 September

Er is ook een 'reconstructie' op het kanaal te vinden over de vlucht van Eigenbrakel naar Overijse. Ook de moeite om te bekijken.
Video te bekijken via volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=KAooPvk7GQQ

"Er moet altijd eerst iets gebeuren voor er iets veranderd!".... dus als je iets wil veranderen moet je iets laten gebeuren....

Re: Overijse: 27 September

Helaas is het allemaal niet zo accuraat...

693

Re: Overijse: 27 September

Inderdaad, die YouTube animaties kloppen allemaal, niet helemaal.

694

Re: Overijse: 27 September

Mincky wrote:

Inderdaad, die YouTube animaties kloppen allemaal, niet helemaal.

Akkoord... ik kwam ook wel wat 'fouten' tegen en heb ook nooit gezegd dat alles correct is. Net zoals elke docu van vtm of eender welke andere televisie zender zijn ook hier fouten... maar is er uberhaupt over iets dat te maken heeft met de bende van nijvel volledige eensgezindheid?
Het is moeilijk een reconstructie te maken als er over elk klein detail op het internet en boeken minstens 2 verschillende versies zijn. Zeker voor een jongere generatie is dat onze enige bron van informatie.
Het staat iedereen vrij om feedback (geen commentaar) te geven op bv deze animaties. De persoon heeft tenminste toch de moeite gedaan om een 'duidelijke' video te maken waar dat personen met meer kennis hun bevindingen dan op hunnen loslaten.

Dus, welke elementen zijn volgens jullie dan wel of niet correct? Zelf niet genoeg specifieke kennis over Overijse om hier feedback op te geven, wel benieuwd om bij te leren.

"Er moet altijd eerst iets gebeuren voor er iets veranderd!".... dus als je iets wil veranderen moet je iets laten gebeuren....

695

Re: Overijse: 27 September

Onder andere de gebruikte wapens op bepaalde momenten en Leon Finne zijn dood.

Re: Overijse: 27 September

Omdat de goegemeente, waartoe ik behoor, geen weet heeft van de uitslag van het onderzoek van het lichaam van Léon Finné na diens overlijden, blijft onduidelijk wanneer (zo precies mogelijk), hoe en waar Léon Finné is omgebracht.

Zonneklaar is dat politie en justitie ook in 1985 al dan niet opzettelijk hebben gefaald in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel, weshalve zij hun krediet in dezen hebben verspeeld.

In of rond 1995 heeft Jean Bultot verklaard dat Léon Finné, in zijn hoedanigheid van bankier van de onderwereld (voor drugs- en wapentrafieken) - het slachtoffer is geworden van een uitdrukkelijk op hem gerichte moordaanslag. Heeft Finné op 27-09-1985 zelf gereden in zijn Ford Sierra of is hij als (verstopte) passagier in die of een andere auto de parkeerplaats van de Delhaize opgereden? Was hij toen dood of levend? Past het bloedspoor wel of niet bij een liquidatie op de plek waar zijn lijk is aangetroffen? Had Finné een partner die kan bevestigen dat hij die avond naar de Delhaize in Overijse ging? Heeft dochter Patricia Finné aangedrongen op een nieuw forensisch-pathologisch onderzoek? Zo ja, wat is er vervolgens gebeurd?

Mede vanwege de gebleken (on)opzettelijke onbetrouwbaarheid van politie en justitie in deze zaak, kan en mag niet worden aangenomen dat vaststaat wanneer, hoe en waar Léon Finné is vermoord, te meer omdat de ‘supervisor’ in het Bende-onderzoek, procureur des Konings Jean Deprêtre, net zo crimineel was als de criminelen die hij moest vervolgen. Er zijn de nodige redenen aan te voeren op basis waarvan zou moeten geconcludeerd dat het onderzoek naar de dood van Léon Finné moet worden overgedaan. Die redenen zijn hen die zich in deze zaak hebben verdiept, wel bekend en - nogmaals - een crimineel hield zich bezig met het onderzoek naar de moord op Léon Finné.

Wat mij betreft gaat erom dat het federaal parket alsnog zorg moet dragen voor het laten verrichten van een heronderzoek naar de moord op Léon Finné, mede aangezien het feit dat een crimineel het onderzoek naar die moord heeft gesuperviseerd. Het rapport van autopsie en de op de plaats delict genomen foto’s van de overleden Léon Finné, zullen opnieuw moeten worden beoordeeld door een buitenlandse (Nederlandse) forensisch patholoog.

Re: Overijse: 27 September

Als advocaat van de duivel merk ik op dat dochter Patricia Finné zou hebben geschreven dat haar vader met zijn autotelefoon de politie zou hebben gebeld toen de overval op/bij de Delhaize zich voltrok.

Dat je daarmee ook meer kanten op kunt - iemand anders (met een andere stem) dan haar vader zou kunnen hebben gebeld -, laat ik in het midden.

Is er toen daadwerkelijk door Léon Finné naar de politie gebeld?

Zaak is een verschrikking, zeker zonder dossier.

Re: Overijse: 27 September

Als Léon Finné, volgens zijn dochter Patricia Finné, met zijn autotelefoon naar de politie heeft gebeld toen de overval en moordpartij bij en in de Delhaize te Overijse plaatsvond, waarom kwam de politie dan pas zo’n 40 minuten na de aftocht van de overvallers-moordenaars ter plaatse?

Volgens Yvette Vanesse, wier echtgenoot Jean-Pierre Busiau op of bij de parkeerplaats van de Delhaize te Overijse  werd doodgeschoten, verscheen de politie pas om 21:15 uur bij die Delhaize ten tonele, terwijl de gangsters daar al rond 20:35 uur de aftocht hadden geblazen (bron: https://issuu.com/thierrydebels/docs/28 … de_bende). Indien wordt uitgegaan van de lezing van Yvette Vanesse, was een met vele kogels doorzeefde Léon Finné om 21:15 uur al minimaal 40 minuten dood, terwijl hij volgens zijn dochter Patricia Finné, met zijn autotelefoon naar de politie heeft gebeld om de overval te melden…

Dat getuige Rudy (Van der Auwera?) heeft verklaard dat hij die auto - de witte Ford Sierra (van Léon Finné) - niet heeft zien staan bij het lichaam (van Léon Finné) dat daar lag, is op zijn minst voer voor speculaties, althans wat zou het motief van die getuige kunnen zijn om zeer kort na de overval-moordpartij te liegen over die auto? Bron: https://youtu.be/bBGn3mGuOds. Als Léon Finné als gijzelaar naar de Delhaize te Overijse is gebracht, om vervolgens in de aldaar ontstane consternatie om het leven te worden gebracht, waarna in die consternatie de witte Ford Sierra van Finné in de nabijheid van zijn lijk is geparkeerd, hoeft dat niet per se verbazing te wekken. Vergelijk hiermee het geval van het echtpaar Fourez-Dewit, dat op 17-09-1983 is vermoord op een plek, namelijk bij autotankstation Dats, gelegen naast de Colruyt te Nijvel, waar zij volgens hun dochter eigenlijk niets hadden te zoeken.

Als vast komt te staan dat Léon Fnné niet in zijn eigen auto is komen aanrijden of anderszins gedwongen naar (de parkeerplaats van) de Delhaize te Overijse is gebracht, welke stelling zou worden gebaseerd op de kennelijke verklaring van Rudy (Van der Auwera), weten we min of meer hoe laat het is, maar ja…

699

Re: Overijse: 27 September

Asjemenou wrote:

Als advocaat van de duivel merk ik op dat dochter Patricia Finné zou hebben geschreven dat haar vader met zijn autotelefoon de politie zou hebben gebeld toen de overval op/bij de Delhaize zich voltrok.

Dat je daarmee ook meer kanten op kunt - iemand anders (met een andere stem) dan haar vader zou kunnen hebben gebeld -, laat ik in het midden.

Is er toen daadwerkelijk door Léon Finné naar de politie gebeld?

Zaak is een verschrikking, zeker zonder dossier.

Er waren nauwelijks autotelefoons in die tijd.
In Nederland kwamen ze pas in mei 1986 op de markt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autotelefoon

Voltaire: ik veracht u en uw mening, maar ik zal mijn leven geven om uw recht op die verachtelijke mening uit te mogen dragen.

700

Re: Overijse: 27 September

In maart 1980 ging autotelefoon in Nederland van start. Dit netwerk werd bekend onder de naam ATF-1. ATF was een afkorting van "autotelefoon"; het volgnummer werd later toegevoegd ter onderscheiding van andere, nieuwere netten. ATF-1 werkte met analoge smalband-FM zenders en ontvangers in de 150 MHz-band.[3] In Oostenrijk, Luxemburg en West-Duitsland was het systeem al eerder in gebruik en het Nederlandse telefoonbedrijf maakte dan ook gebruik van de Oostenrijkse ervaringen. Dat viel tegen - het bleek dat de Nederlandse gebruikers veel spraakzamer waren dan de Oostenrijkers, waardoor het systeem spoedig overbelast was. Nederland was opgedeeld in slechts drie frequentiegebieden: noord, zuid en west. Wie iemand op het autotelefoonnet wilde bereiken moest vooraf weten in welk gebied de te bellen persoon zich bevond. Voor elk gebied was een apart 'kengetal'. Eerst was dat 02931, 02932 en 02933; later werd dat 06-524, 06-525 en 06-526. Door het beperkte aantal beschikbare frequenties was het maximumaantal abonnees beperkt tot 2500. Dit aantal werd reeds in 1983 bereikt.

Bron: zie link hierboven