Topic: Manipulaties

Hier een aanzet om de informatie rond de 'onderzoekspiste van de manipulatie', die zich recentelijk in de Cel Waals Brabant heeft ontwikkeld, samen te brengen. Informatie hierover was reeds te vinden in de topics Eddy Vos, Martine Michel, Samenkomst, Gilbert Dupont en Claude Nitelet. Nu Martine Michel op de samenkomst met slachtoffers en nabestaanden heeft verklaard dat dit 'la seule piste retenue' is - de enige nog weerhouden onderzoekspiste - kan het nuttig zijn de recente gebeurtenissen hieromtrent op een rijtje te zetten. Ik probeer me in dit overzichtje te beperken tot de feiten zoals ze bekend zijn - los van interpretatie of speculatie.

6 november 1986: De onderzoekscel Delta onder leiding van Troch ontdekt in de zwaaikom van Ronquieres een groot aantal voorwerpen die verband houden met (een aantal van) de feiten die onderzocht worden in het kader van het onderzoek naar de feiten van de zogenaamde bende van Nijvel.

1990: Het onderzoek wordt de onderzoekscel Delta o.l.v. Troch ontnomen.

1996: Eddy Vos wordt toegevoegd aan de onderzoekscel Waals-Brabant.

1997: De tweede bendecommissie stelt zich serieuze vragen rond de ware toedracht van deze vondst. Een aantal verhoren achter gesloten deuren brengen geen duidelijkheid, maar de commissie is ervan overtuigd dat een manipulatie niet uit te sluiten is en beveelt aan hier verder onderzoek naar te verrichten.

2009: Martine Michel wordt toegevoegd aan de onderzoekscel Waals-Brabant.

18 januari 2012: Eddy Vos neemt ontslag als Bende-speurder.

2012 (of eerder al?): Martine Michel onderzoekt de piste naar een mogelijk manipulatie van de wapenvondst in Ronquières.

Vraag: wanneer wordt Claude Nitelet in voorwaardelijke vrijheid gesteld?
Vraag: op welk moment wordt het onderzoek naar de gevonden zakken en inhoud door het NICC bevolen door de onderzoekscel?

19 april 2012: Eddy Vos stelt een pv op waarin hij de getuigenissen uit Ronquières oplijst, de nieuwe speurders adviseert de dossiers te lezen en te begrijpen hoe de cel Delta tot zijn ontdekking kwam. In het pv beklaagt hij zich erover dat werkmappen van speurders uit de jaren tachtig met daarin resultaten van geomatisch onderzoek, listings en kopieen van processen-verbaal worden verbrand.

15 mei 2012: De voormalige speurders van de Deltacel worden ondervraagd omtrent de vondst in Ronquieres: enkele inconsistenties in de verklaringen worden vastgesteld. Speurder Danny Collewaert wordt - nadat hij zich eerder schriftelijk verontschuldigde op deze dag omwille van een verhuis - als het ware manu militari naar de onderzoekscel gebracht. De (voormalige) speurders reageren verontwaardigd, doch informatie hierover wordt niet openbaar gemaakt.

Juni-december 2012: Claude Nitelet, een meermaals veroordeelde inbreker, die in totaal reeds bijna 20 jaar in de cel vertoeft, wordt (volgens de pers) tweemaal verhoord door de cel tijdens deze periode.

6 februari 2013: Claude Nitelet komt naar buiten met een interview in de kranten van SudPresse. Hij wordt er enigzins verrassend afgeschilderd als hoofdverdachte in het bendeonderzoek. In het artikel worden een tiental 'aanwijzigen' naar de persoon van Nitelet besproken, dewelke hij ontkent en als toeval van de hand doet. Hij zegt deze informatie publiek te maken om voor eens en voor altijd 'gezuiverd' te worden (o.a. tegenover zijn familie) van de geruchten die hem aan de bendefeiten linken. Hij is zwaar ziek en zou niet meer zo lang te leven hebben.

Een van de eigenaardige aanwijzingen in het licht van deze piste is de volgende: Eén van zijn oude kompanen vertelde aan de speurders dat Nitelet meerdere wapens in het kanaal gesmeten heeft ter hoogte van de zwaaikom van Ronquieres. Wanneer de speurders naar zijn wapens zoeken vinden ze er op dezelfde plaats ook de kassa van Aalst en de kogelwerende vest. Nitelet heeft aan de speurders verteld dat dit toevallig is. In een reactie op dit interview verklaart Martine Michel dat er inderdaad nieuwe belangrijke elementen zijn opgedoken in het onderzoek en verklaart dat ze C. Nitelet beschouwt als een 'bevoorrechte getuige'. Onmiddelijk neemt Nitelet opnieuw contact op met de SudPresse groep en zegt dat hij absoluut niet opgezet is met de uitlatingen van mevrouw Michel: omwille van haar uitspraken 'vreest voor zijn leven'.

Op 26 februari 2013 raken de resultaten van het onderzoek van de NICC bekend: blijkt dat forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat de zakken gevonden in Ronquieres slechts 1 tot 2 maanden in het water zouden gelegen hebben voor ze werden gevonden. In de pers wordt betreffende de controverse omtrent de vondst van Ronquieres onder andere verwezen naar dit forum.

21 maart 2013: De bedreigingen ten overstaan van ex-bendespeurder Eddy Vos zouden nu ongeveer begonnen zijn.

23 maart 2013: In de pers wordt gewag gemaakt van de zogenaamde 'speurdersoorlog' tussen het vroegere onderzoeksteam (Delta met Troch) en het meest recente onderzoeksteam. Nu pas raakt de informatie omtrent wat bijna een jaar geleden gebeurde (zie hierboven) ineens bekend. Troch reageert 'verbijsterd' en verontwaardigd in de pers.

30 maart 2013: Gilbert Dupont van La Dernière Heure schrijft een artikel waarin hij de resultaten van het NICC onderzoek niet alleen in twijfel trekt, maar zelfs ontkent. Een slechte kennis van het dossier (waren de zakken al dan niet hermetisch gesloten) zouden aan de basis liggen van de 'verkeerde' conclusies.

21 mei 2013: Op de vooravond van de ontmoeting tussen het huidige speurdersteam en de slachtoffers/nabestaanden zijn er plots twee belangwekkende persmededelingen:

 1. Eddy Vos maakt bekend dat hij sinds twee maand wordt bedreigd. Deze bedreigingen worden zeer serieus genomen. Advocaat Sven Mary wijst naar de onderzoekscel van Martine Michel die niet omzichtig genoeg omgegaan zou zijn met mensen/informanten/familie van informanten 'uit het milieu' en dat deze laatsten dit niet op prijs konden stellen. Vos dient klacht in tegen onbekenden ten gevolge van de dreigementen.

 2. Er wordt bekend gemaakt dat voormalig Delta-speurder Danny Collewaert een klacht zou ingediend hebben naar aanleiding van het 'machtsmisbruik' van de huidige onderzoekscel betreffende zijn aanhouding vorig jaar. Een aantal mensen merkt op dat deze bekendmakingen op de vooravond van de belangrijke bijeenkomst tussen onderzoekscel en burgerlijke partijen misschien de geloofwaardigheid van de CWB wil aantasten.

22 mei 2013: Bijeenkomst tussen Martine Michel/CWB en burgelijke partijen. Meest opmerkelijke conclusies:

 1. De opmerkelijkste conclusie is dat de enige (!) weerhouden piste deze van de manipulatie is.

 2. Gilbert Dupont krijgt een veeg uit de pan: beweren dat de NICC resultaten niet kloppen is niet alleen onjuist maar bovendien een kaakslag tegenover familie slachtoffers/nabestaanden.

 3. De voormalige onderzoekscel Delta wordt door CWB niet beschouwd als medeplichtig of incompetent, maar hoogstens als 'gemanipuleerd', van buitenaf of van binnenuit.

 4. De CWB zegt formeel nog geen klachten te hebben ontvangen van voormalige speurders.

23 mei 2013: Gilbert Dupont van La Dernière Heure spuit opnieuw een artikel waarin hij de desinformatie betreffende de NICC onderzoek herhaalt, ineens Eddy Vos verkeerdelijk in de Delta cel plaatst en de zogenaamde speurdersoorlog opnieuw op de korrel neemt. Sommige mensen beginnen te twijfelen aan de geloofwaardigheid van Dhr. Dupont

15 juni: In een artikel van Douglas De Coninck in de Morgen wordt het pv dat Eddy Vos op 19 april 2012 (zie boven) opstelde via Sven Mary openbaar gemaakt.

Re: Manipulaties

Knap en overzichtelijk opgesomd allemaal. smile Thanks.

Re: Manipulaties

Misschien interessant om dit artikel regelmatig te updaten met nieuwe gegevens.

Re: Manipulaties

Misschien laat mijn geheugen mij in de steek. Is er ooit sprake van geweest dat men in Ronquières bankbiljetten heeft gevonden? Cheques, dat wel.

Re: Manipulaties

Beide Bendecommissies stelden zich serieuze vragen bij de duik van november 1986 en nu dat het onderzoek van de nieuwe speurders effectief blijkt aan te tonen dat er iets niet klopt, schrikt iedereen daar ineens van op? In 1996-1997 had de media twijfels over de reden van het succes van de Delta-cel. Diezelfde media keert de zaak nu plots om en beweert dat er niets mis zou zijn met die vondst. Vreemd.

Alle krantenartikels, TV-reportages en boeken over het onderzoek naar de Bende van Nijvel staan vol gegevens en citaten over het feit dat het onderzoek gemanipuleerd werd. Nu dat de CWB de manipulatie als werkhypothese heeft genomen begint het bij velen blijkbaar te wringen. Dat geeft mij nu juist de hoop dat er eindelijk eens een resultaat zal geboekt worden in dit dossier.

Re: Manipulaties

Nog een aantal interessante items om toe te voegen aan de tijdslijn van Sebastiaan (noot: Ben, kan je dit samenvoegen met de lijstje van Sebastiaan zodat we een duidelijk overzicht kunnen houden?):

 • 18 januari 2012: vertrek van Eddy Vos uit CWB.

 • 7 februari 2012: CWB voert 21 huiszoekingen ondermeer bij mensen van de Staatsveiligheid.

 • 29 februari 2012: onthulling door Paris-Match dat het rapport van Zucker genegeerd zou worden door CWB en dit vlak vóór de aangekondigde bijeenkomst van de CWB met de familieleden van de slachtoffers. Dus ook hier weer verschijnen zaken in de pers vlak vóór een belangrijke meeting met de burgerlijke partijen.

 • 5 maart 2012: bijeenkomst CWB met familieleden slachtoffers. Op deze bijeenkomst krijgt Zucker een veeg uit de pan van de procureur Christian Valkeneer. CWB zegt DNA van een dader te hebben kunnen isoleren. CWB onthult nieuwe website.

 • 14 maart 2012: interview met Jean Deprêtre die vijf namen opgeeft van personen die de Bendedaders zouden zijn.

 • 14 mei 2012: overlijden Frans Reyniers

 • 12 juni 2012: overlijden Jean Deprêtre

 • 10 juli 2012: opgravingen in Haacht. Opgravingen worden vroegtijdig stopgezet.

 • augustus 2012: in P-Magazine verschijnen een reeks artikels over Claude Dubois, De Staerke en de Becker-clan.

 • 28 november 2012: CWB voert nieuwe huiszoekingen. De speurders zouden beschikken over nieuwe elementen met betrekking tot de gebeurtenissen van begin jaren tachtig. Het zou gaan om geschreven documenten en getuigenissen. Het parket van Charleroi zal geen bijkomende informatie verstrekken om het onderzoek niet te schaden.

Re: Manipulaties

Als voorbeeld over de manipulaties in het Bende van Nijvel-onderzoek, een citaat van Freddy Troch over de vondst op 26 april 1984 nabij de E19 van de koffer van Claude Dubois die op het moment van de feiten al een tijdje in de cel zat:

"Wie laat er in godsnaam zo'n koffer achter, tenzij men een spoor wil leggen. (...) Er werden ongetwijfeld spelletjes gespeeld. Misschien zat er wel een strategie achter. Allemaal moeilijk uit te maken. Er is zelfs een informant van de staatsveiligheid die beweerde dat de Bende louter op racketeering berustte georganiseerd door een Nederlandse drugsbaron en ook thuis in het extreem-rechtse milieu."

Re: Manipulaties

Merovinger wrote:

noot: Ben, kan je dit samenvoegen met de lijstje van Sebastiaan zodat we een duidelijk overzicht kunnen houden.

Lijkt me een goed idee en bedankt voor de extra info Merovinger.

Re: Manipulaties

Misschien past het mediaoptreden van en over Bultot ook in dit lijstje?

 • 31 maart 2013: Een zeer bizar krantenartikel in Sudpresse. Waar Bultot zogezegd gedood word door een boom.

 • 31 maart 2013: Het felle mediaoptreden van Bultot. Titel van filmpje "ik ben nog niet dood".

 • 5 april 2013: 2de artikel in Supresse.

Bultot is ook ondervraagt door de nieuwe cel een paar maand voor bovenstaande artikels.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

10

Re: Manipulaties

Interessante gegevens maar we mogen ook niet vergeten dat er op dit moment bepaalde types rondlopen in de Cel Waals Brabant die er misschien beter niet rondlopen. Ik denk maar aan Pierre Fievez, de opvolger van de al even aangebrande Lionel Ruth (hoe zou het daar eigenlijk mee zijn?). Ik blijf toch met het gevoel zitten dat de "duistere krachten" nog steeds de mogelijkheid hebben om het onderzoek in een bepaalde richting te sturen.

Manipulatie? Zeker en vast, maar het lijkt met verkeerd om alle schuld bij Eddy Vos of de Delta-cel te leggen.

René De Witte wrote:

Misschien laat mijn geheugen mij in de steek. Is er ooit sprake van geweest dat men in Ronquières bankbiljetten heeft gevonden? Cheques, dat wel.

Voor zover ik weet, werden er enkel cheques en muntstukken gevonden.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube