Uit de akte van inbeschuldigingstelling over de Pastoralemoorden:

Eric Lammers studeerde aan het Atheneum van Etterbeek maar heeft zijn laatste jaar beëindigd in het Atheneum van Oudergem ten gevolge van twee incidenten die hem verplicht hebben om dat schooljaar te trissen. Hij wou zijn studies niet verder afmaken in dezelfde school en behaalde uiteindelijk zijn diploma in het Atheneum van Oudergem in 1980.

Hij heeft zich ingeschreven voor het toelatingsexamen tot de sectie 'Toutes Armes' [Alle Wapens] bij de KMS (Koninklijke Militaire School) en werd ingeschreven in de 120e promotie van deze sectie. Ten gevolge van een mononucleose heeft hij zijn eerste jaar moeten herbeginnen in de 121e promotie. Echter doordat hij het moraal was verloren en tegelijkertijd zijn vrienden van de vorige promotie, verliet hij de KMS op 1 maart 1982 en heeft hij zijn legerdienst gedaan in Brasschaat en Evere.

Op het moment van zijn aanhouding [wanneer? 4 oktober 1983?] was hij ingeschreven in de ULB voor het behalen van een licentiaat in lichamelijke opvoeding en sport. Hij beoefende trouwens meerdere sporten zoals judo, karaté, zwemmen, bergbeklimmen en tafeltennis.

Eric Lammers maakte kennis met Marcel Barbier op het Atheneum van Etterbeek maar had hem daarna uit het oog verloren. Tijdens zijn contacten met het Front de la Jeunesse leerde hij Jean-Louis Nemry kennen en vond hij Marcel Barbier terug die hem aan Michel Libert voorstelde. Libert stelde hem voor om lid te worden van het WNP, een beweging die Libert voorstelde als "comme porteur d'une haute idée du devoir au Pays" en waarvan Libert bevestigde dat deze beweging voor en met de Staatsveiligheid werkte.

Op het moment van zijn aanhouding op 4 oktober 1983 in het kader van de Pastoralemoorden had Eric Lammers  nog geen juridische antecedenten.

De genaamde Michel Carnier, Rijkswachtofficier en commandant van de 120e promotie bij de KMS heeft eveneens de commentaren beaamt die zijn collega's en oversten van Eric Lammers over Lammers maakten tijdens zijn verblijf bij de KMS. Volgens Carnier komen de kenmerken 'gewelddadig, brutaal, agressief' regelmatig, als een constante, terug in de geschreven commentaren van diverse personen.

Ben wrote:

Op 3 maart 1988 wordt Christian Amory ondervraagd door de Cel Waals Brabant. Op een bepaald moment gaat het ook over Eric Lammers:

"A votre question, je vous réponds qu'au cours de mes recherches, j'ai appris que Lammers Eric fréquentait une milieu criminogène du Borinage, du moins à cette époque. Je ne connais rien de plus au sujet de ce personnage que je n'ai d'ailleurs jamais rencontré."

In datzelfde PV wordt ook nog verwezen naar de verklaring die Amory op 12.02.1988 gemaakt heeft voor de speurders over de notities en documenten die bij hem in beslag werden genomen. Op 12.02.1988 verklaart Amory over stuk 97 "uit de gevangenisneming van Eric Lammers op 14.01.1985":

En ce qui concerne cette extraction, il s'agit d'un contact de Villani Luigi dont je vous ai déjà parlé si avant et sur lequel j'ai mené une enquête. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer l'intéressé [Eric Lammers]. J'avais toutefois pu l'identifier suite à divers renseignements obtenus lors de mon enquête.

Over Luigi Villani verklaarde Christian Amory dat hij een verdacht figuur is die contacten heeft met individuen van criminele organisaties alsook met sympathisanten van extreem-linkse organisaties. Op 27.01.1987 verklaarde Mohamed Asmaoui, vriend van Christian Amory en Adriano Vittorio, dat Luigi Villani zijn beste vriend is.

Is Villani de fameuze V. die herhaaldelijk geweigerd heeft te worden gehoord in verband met inlichtingen betreffende Eric Lammers en in verband met een Golf GTI die bij een overval zou zijn gebruikt?

33

Merovinger wrote:

Is Villani de fameuze V. die herhaaldelijk geweigerd heeft te worden gehoord in verband met inlichtingen betreffende Eric Lammers en in verband met een Golf GTI die bij een overval zou zijn gebruikt?

Zoals ik op dit forum al argumenteer, ga ik ervan uit dat die V. Mark Vander Meiren is. Maar dat is absoluut niet zeker dus het kan zeker interessant zijn om meer informatie te vinden over deze Villani.

Ik ben zeer geïnteresseerd in de periodes dat Lammers in de gevangenis zat, dus als je daarmee kan helpen, ben ik je zeer dankbaar.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

34

Het was de Militaire School die zijn alibi voor de Pastorale moorden verzorgde. Hij verscheen als leerling van de Militaire School tijdig op het appel. Dat behoedde hem uiteindelijk voor een veroordeling in deze zaak. Het honorarium voor zijn advocaat - Jean-Paul Dumont - kostte de familie wel één miljoen frank (25.000 euro), in die tijd een klein fortuin.

Zijn bijnaam, 'la bête', verwees eerder naar gewelddadigheid, wat hij ten stelligste ontkende. Het sloeg volgens hem op de kracht van zijn armen en handen waarmee hij zich tijdens een bergbeklimming – hij was een uitstekend alpinist – aan een touw kon optrekken zonder de benen te gebruiken.

Eric spreekt een mondje Nederlands en leerde als portier in de Jonathan en de Vaudeville de crème van de onderwereld van de hoofdstad kennen maar vooral rechtse fanatici.

Eric Lammers: "Vechtpartijen beschouwde ik als een sport en daarom volgde ik karatelessen of deed aan alpinisme, zonder me voor politiek te interesseren. Ik trok naar de Militaire School en hoopte officier te worden."

Eric Lammers over waarom hij lid werd van WNP: "Je kon slechts toetreden na bemiddeling van een peter, zoals bij een vrijmetselaarsloge. Marcel Barbier heeft me aangeworven. Ik kon op mijn beurt maar maximaal drie nieuwe leden introduceren: mijn neef Marc Vander Meiren, Michel De Bont en Denis Megrette. Maar ik was zeker geen nazi. Ik deed het voor de fun, voor de kick. Die ranzige clichés, onverteerbare holle frasen, fascistische dromerijen en het antisemitisme à la Libert lagen mij niet. (...) We waren in oorlog. Wisten wij beter? Hoeveel maal heeft Libert mij niet verzekerd dat we voor de Staatsveiligheid werkten? En Smets informeerde en begeleidde ons. Ik kreeg een Colt .45 ter beschikking en een lidkaart van WNP die we bij een politiecontrole moesten tonen."

Bron: De Bende van Nijvel | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

35

Eric Lammers vertelt in zijn gesprek met Guy Bouten een aantal interessante zaken over de interne werking van WNP:

"We beschikten over een zestal onderduikadressen. Ik heb daar ooit de rijkswachters Bouhouche en Beijer samen gezien. Ik ben er zeker van dat ze voor WNP werkten, hoewel ze officieel geen lid waren maar des auxiliaires. Marbaix van het Mobiel Legioen bezat wel een lidkaart. Door illegale acties uit te voeren moest iedereen zich verbranden, dat was zowat de regel. Het kon gaan van het doorgeven van ultrageheime militaire inlichtingen tot het liquideren van iemand. Misschien kan je zo beter de diefstallen situeren van de wapens bij het SIE en uit enkele rijkswachtkazernes in de provincie."

Bron: De Bende van Nijvel | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

"Ik kreeg een Colt .45 ter beschikking en een lidkaart van WNP die we bij een politiecontrole moesten tonen."

Zou dat ook ooit effectief gebeurd zijn? Dat zou natuurlijk een prachtig aanknopingspunt zijn, zeker mocht één der ordehandhavers (zonder dat hij het besefte) zijn mond hebben voorbijgepraat.

De grote Manitou ziet alles

37

Wat betreft de lidkaart van het WNP heb ik toch een probleempje ... Daar een lid van WNP zijn lidkaart maar hoefde te tonen bij een controle en/of een aanhouding om uit de problemen te blijven met de ordediensten doet me besluiten dat zo ongeveer een 30.000-tal rijkswachters, stads-, gemeentelijke- en gerechtelijke politiemensen hiervan op de hoogte moeten zijn geweest! Waaronder tientallen onderzoekers die met de zaak bezig waren!

En geen enkele van deze brave zielen heeft zich ooit afgevraagd: Waarom? Onmogelijk volgens mij. hmm

Inderdaad LEO, ofwel hadden die typen een politiekaart, een kaart van de staatsveiligheid ofwel helemaal niets. Aangezien Cristiaen Smets de grote baas was van de staatsveiligheid opteer ik voor een kaart van de staatsveiligheid.

De grote Manitou ziet alles

39

Christian Smets was helemaal niet "de grote baas van de Staatsveiligheid". Hij was een commissaris.

In hoeverre dat verhaal van die kaart waar is, weet ik niet. Ik kan alleen concluderen dat ze tijdens hun klopjacht door de stad Brussel naar een aantal "Arabieren" op een bepaald moment hulp hebben gekregen van rijkswachters. En dit door hun lidkaart van WNP te tonen.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Daar twijfel ik niet aan, maar die kaart zal wel een raadsel blijven tot wanneer we er eens ééntje zouden zien maar dat zal wel niet gebeuren.

De grote Manitou ziet alles