Eigenlijk hoort de discussie over de schoten van Eddy Nevens in de topic Aalst: 9 november of Aalst: Vlucht. Eventueel moet Ben de berichten verplaatsen. Omdat echter hier de discussie al enkele dagen loopt wil ik jullie aandacht toch nog even vestigen op hetgeen de toenmalige burgemeester Raymond Uyttersprot, na onderzoek van de feiten, op de gemeenteraad van 26 november 1985 verklaarde:

De politiewagens kwamen praktisch gelijktijdig aan op het Rond Punt, waar geroepen werd dat zich op de parking gangsters bevonden. De eerste wagen reed tot naast de oprit van de parking achter de muur van het Bricocenter. Een tweede wagen stopte ter hoogte van garage Van der Haegen. De derde wagen die zich eveneens naar de oprit van Delhaize begaf, werd ter hoogte van huis nr. 201 door een gangster die zich op de oprit bevond frontaal onder vuur genomen.

Door de adjunkt-kommissaris werd met een riot-gun teruggeschoten en een agent vuurde terug met een pistool 9 mm. De gangster keerde terug en sprong onmiddellijk in de wagen. Schietend door de geopende achterdeur vluchtten zij met grote snelheid richting Ninove.

Door twee agenten werd op het voertuig geschoten ondanks de zeer moeilijke omstandigheden ingevolge tegenliggend verkeer. In totaal vuurde de politie zevenmaal.

(...)

Het feit dat de politie bijna onmiddellijk ter plaatse was bewijst immers haar staat van paraatheid. Tevens waren zij in het bezit van een riot-gun en pistools 9 mm wat er op wijst dat de stadspolitie beschikt over de wettelijke voorziene en toegestane wapens.

Bron: De Voorpost | 29 november 1985

In De Voorpost van 15 november 1985 werd ook het volgende geschreven:

En dan komt de politie die de mensen toeroept dekking te zoeken. In dekking trekt de politieman zijn revolver. Een wapen waarmee hij niet op kan tornen tegen de goed uitgeruste overvallers. Vanuit de Golf met de geopende achterklep vuurt de inzittende dan onophoudelijk in alle richtingen. Als er een tweede politiewagen komt aangereden met erin ook adjunkt-kommissaris Buzy schiet deze laatste zijn riot-gun leeg naar de vluchtende overvallers die het hazenpad kiezen richting Ninove.

142

Dit is nu eens een voorbeeld van een emotionele reactie van een burgemeester, hij heeft zelf toe geen inzage te hebben in het dossier. hij moet zich baseren op toevallige inlichtingen en gegevens die niet met de werkelijkheid stroken.

Beide artikels spreken elkaar trouwens duidelijk tegen. Wat men bijvoorbeeld ook achterwege laat zijn de getuigen, plus ook het feit dat de eerste politiewagen eerste wel de uitrit van de Delhaize geblokkeerd had zodat de daders niet weg konden, maar uiteindelijk die wagen verplaatst hebben om de daders doortocht te geven.

Waarom is er geen enkele van de projectielen van Nevens gevonden en van alle andere wapens wel?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

143

the end wrote:

Dit is nu eens een voorbeeld van een emotionele reactie van een burgemeester, hij heeft zelf toe geen inzage te hebben in het dossier. hij moet zich baseren op toevallige inlichtingen en gegevens die niet met de werkelijkheid stroken.

Beide artikels spreken elkaar trouwens duidelijk tegen. Wat men bijvoorbeeld ook achterwege laat zijn de getuigen, plus ook het feit dat de eerste politiewagen eerste wel de uitrit van de Delhaize geblokkeerd had zodat de daders niet weg konden, maar uiteindelijk die wagen verplaatst hebben om de daders doortocht te geven.

Waarom is er geen enkele van de projectielen van Nevens gevonden en van alle andere wapens wel?

Dat ga jij nu eens uitleggen, ik voel het in mijn tenen ... hoeven:-)

144

Een revolver in 9mm?  Zal wel .38 zijn.

145

P-51 wrote:
the end wrote:

Dit is nu eens een voorbeeld van een emotionele reactie van een burgemeester, hij heeft zelf toe geen inzage te hebben in het dossier. hij moet zich baseren op toevallige inlichtingen en gegevens die niet met de werkelijkheid stroken.

Beide artikels spreken elkaar trouwens duidelijk tegen. Wat men bijvoorbeeld ook achterwege laat zijn de getuigen, plus ook het feit dat de eerste politiewagen eerste wel de uitrit van de Delhaize geblokkeerd had zodat de daders niet weg konden, maar uiteindelijk die wagen verplaatst hebben om de daders doortocht te geven.

Waarom is er geen enkele van de projectielen van Nevens gevonden en van alle andere wapens wel?

Dat ga jij nu eens uitleggen, ik voel het in mijn tenen ... hoeven:-)

Er is niet veel uitleg nodig.
Hier is een verslag van ooggetuigen nog van dezelfde avond en of de dag erna. https://www.youtube.com/watch?v=Kb5HYNY36bQ Geen enkele getuige heeft het over Nevens, ook de laatste getuige in het fragment niet dit zijn schoten vanuit de Golf waar hij het over heeft. ik heb ondertussen nog een getuige gesproken die op de plaats was, en ook die persoon heeft geen weet van een vurende agent op de wegrijdende Golf.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

146

Bedankt voor de feedback, The End.

147

the end wrote:

Er is niet veel uitleg nodig.
Hier is een verslag van ooggetuigen nog van dezelfde avond en of de dag erna. https://www.youtube.com/watch?v=Kb5HYNY36bQ Geen enkele getuige heeft het over Nevens, ook de laatste getuige in het fragment niet dit zijn schoten vanuit de Golf waar hij het over heeft. ik heb ondertussen nog een getuige gesproken die op de plaats was, en ook die persoon heeft geen weet van een vurende agent op de wegrijdende Golf.

Moeten we er dan vanuit gaan dat Nevens betrokken partij is en daarom gelogen heeft ? Dan is het verhaal van de gewonde/gedode killer ook van de baan.

148

Nevens is zeker geen betrokken partij, het is de burgemeester die zonder inzage te hebben in de dossierstukken een verklaring aflegt.
Voor het verhaal van de gewonde of gedode dader zijn er heel weinig elementen die dit bevestigen. Er is een agent die met zijn dienstwapen geschoten heeft in de richting van de Golf (met een 7.65mm) maar dit schot heeft geen doel geraakt

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.
zeno wrote:
the end wrote:

Er is niet veel uitleg nodig.
Hier is een verslag van ooggetuigen nog van dezelfde avond en of de dag erna. https://www.youtube.com/watch?v=Kb5HYNY36bQ Geen enkele getuige heeft het over Nevens, ook de laatste getuige in het fragment niet dit zijn schoten vanuit de Golf waar hij het over heeft. ik heb ondertussen nog een getuige gesproken die op de plaats was, en ook die persoon heeft geen weet van een vurende agent op de wegrijdende Golf.

Moeten we er dan vanuit gaan dat Nevens betrokken partij is en daarom gelogen heeft ? Dan is het verhaal van de gewonde/gedode killer ook van de baan.

the end wrote:

Nevens is zeker geen betrokken partij, het is de burgemeester die zonder inzage te hebben in de dossierstukken een verklaring aflegt.
Voor het verhaal van de gewonde of gedode dader zijn er heel weinig elementen die dit bevestigen. Er is een agent die met zijn dienstwapen geschoten heeft in de richting van de Golf (met een 7.65mm) maar dit schot heeft geen doel geraakt

the end, met wat je hierboven en in je voorgaande berichten schrijft, beweer jij dat zowel de toenmalige burgemeester als Eddy Nevens gelogen hebben. Straf! Het gaat hoegenaamd niet om een emotionele verklaring van de burgemeester. Het gaat om feiten. De burgemeester zal inderdaad geen inzage gehad hebben in het onderzoeksdossier wat logisch is omdat hij hiervoor niet is bevoegd. Maar de burgemeester is wel het hoofd van de politie en hij zal zeker en vast een verslag hebben opgevraagd van de feiten aan zijn politieagenten en van de interventie van zijn politieagenten op de plaats van de feiten. Zijn uitspraken op de gemeenteraad zullen gebaseerd zijn op dat verslag.

Bovendien zijn de er verklaringen van Eddy Nevens zelf. Die verklaringen zijn geacteerd in het dossier. Je begrijpt toch wel dat de interventie van Nevens zeker uitgebreid geacteerd werd in een proces-verbaal. Als je dat al niet meer wil geloven dan stop je er best mee om je met de BVN-zaak bezig te houden.

'Plots was het ijzig stil op de parking. Wij hoorden een auto met brullende motor vertrekken. Een collega was naast mij [Eddy Nevens dus] komen staan. Toen de VW Golf met openstaande kofferklep de Ninoofsesteenweg opdraaide, hebben wij allebei op de auto gevuurd, mijn collega éénmaal, ik [Eddy Nevens dus] driemaal. Vraag mij niet of ik iemand geraakt heb. Ik heb op het zwarte gat van de openstaande koffer van de Golf gericht. Ik heb geen enkele van de inzittenden gezien. Ik herinner mij wel dat wij niet meer door de gangsters onder vuur werden genomen.'

Bron: Het Nieuwsblad | 1 juni 2010 (link)

Ik geloof toch eerder de versie van Nevens dan deze van je getuige(n) hoor.

150

Ik vraag mij af waarom de politie de parking niet geblokkeerd heeft met hun voertuig, dan zat de Bende van Nijvel als ratten in de val.