711

FreCR wrote:
the end wrote:

Voor een 'gesloten commissie' heeft hij dit verteld ja, dit staat niet in de BC verslagen.
En naar mijn weten is het pas heel recentelijk dat Vernaillen het zelf verteld.

Dit staat wel in de BC verslagen.

In het verslag namens de onderzoekscommissie uitgebracht door de heren Van Parys en Laurent, het vierde deel "Getuigenverhoren", pagina 191 (document 59/9-89/90) staat een samenvatting van de openbare vergadering van dinsdag 9 mei 1989 die om 10:00 geopend werd en om 12:30 gesloten werd.

In het volledige (uitgebreider) document van de OPENBARE VERGADERING staat in steno de letterlijke bewoording van Vernaillen.
Ik citeer de voorzitter (Bourgeois), gericht aan Vernaillen:
"Wanneer U van oordeel zou zijn dat, we zijn in openbare vergadering kolonel, bepaalde inlichtingen die U wenst mede te delen of wanneer antwoorden die U op vragen van de commissarissen moet geven ergens tot een zekere vorm van geheim, beroepsgeheim, discretie of dergerlijke behoren, hebt U steeds het recht ons te vragen met gesloten deuren te zetelen en volgens onze procedure zullen wij deze vragen dan pas aan het einde van onze vergadering behandelen"

Vernaillen maakte geen gebruik van dit recht tijdens deze vergadering zodoende dat Vernaillen zijn verklaringen tijdens een openbare zitting werden behandeld en genoteerd.

FreCR wrote:
papaver wrote:

Toen ik Aalst op de voorstelling was van het boek ‘Littekens’  ben ik slechts een keer geschrokken. Vernaillen was er ook en werd door Sabine De Vos ingeleid. Over Nijvel was Vernaillen zeer duidelijk toen hij zei: “ Ik was daar ook aanwezig en had ik gemerkt dat een collega deed wat Deprêtre deed, in woede de kogelhulzen in het rond schoppen, dan had ik die collega meteen uit het onderzoek laten verwijderen!”
Ik volg dit verhaal al een tijdje, maar deze opmerking van Vernaillen had ik nog nergens gelezen of gehoord.


Dat is een gegeven dat al lang gekend is. Voor de bendecommissie in 1989 zei Vernaillen letterlijk:

Ik ben ter plaatse geweest na de overval in Nijvel waar rijkswachter Morue en de twee burgers (Fourez & Dewit) aan de benzinepomp werden gedood. Ik ben ter plaatse geweest in mijn hoedanigheid van tweede commandant van de groep Brabant.
Het onderzoek werd gedaan door de heer Deprêtre, de Procureur des Konings ln Nijvel.

Ik wil niet moeilijk doen of, doch ik heb het wel graag zo exact en duidelijk mogelijk. Er staat in het BC verslag waar jij naar verwijst namelijk 'niet' dat Vernaillen ter plaatse is geweest de nacht in Nijvel. Niet alleen dit cruciaal elementen is niet opgenomen in het uiteindelijk BC verslag maar ook andere belangrijke elementen niet. zie pagina 191 http://www.dekamer.be/digidoc/DPS/K2044 … 442881.pdf

Erbij als dit uit een open commissie komt met de pers erbij dan vraag ik me af waar de persartikels zijn die vermelden dat Vernaillen in Nijvel was ter plaatse. Ook andere artikels met bepaalde interessante details uit dit verhoor ontbreken.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

712

the end wrote:

Ik wil niet moeilijk doen of, doch ik heb het wel graag zo exact en duidelijk mogelijk. Er staat in het BC verslag waar jij naar verwijst namelijk 'niet' dat Vernaillen ter plaatse is geweest de nacht in Nijvel.

the end, in dat document zegt Vernaillen letterlijk dat hij ter plaatse was:

"Ik ben ter plaatse geweest na de overval in Nijvel waar rijkswachter Morus (sic) en de twee burgers aan de benzinepomp werden gedood. Ik ben ter plaatse geweest in mijn hoedanigheid van de tweede commandant van de groep Brabant."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

713

Ben wrote:

the end, in dat document zegt Vernaillen letterlijk dat hij ter plaatse was:

"Ik ben ter plaatse geweest na de overval in Nijvel waar rijkswachter Morus (sic) en de twee burgers aan de benzinepomp werden gedood. Ik ben ter plaatse geweest in mijn hoedanigheid van de tweede commandant van de groep Brabant."

In welk document Ben? Dit staat niet in het 59/9- 89/90 BC verslag blz 191. Er staat daar letterlijk Getuige werd slechts zijdelings betrokken naar de eerste overval in Nijvel, waarbij een rijkswachter en twee burgers aan een benzinestation werden gedood. .....
Enkel in de steno versie staat hetgeen dat jij citeert niet in het officieel.

Dat hij ter plaatse is geweest de nacht van Nijvel is zeker, maar dit stond toen niet letterlijk en duidelijk in de BC verslagen, ook kan ik me geen persartikel herinneren waarin dit vermeld staat dat Vernaillen in Nijvel was die nacht samen met Depretere.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

714

the end, ik snap niet goed waarom dit zo belangrijk is maar in beide documenten staat letterlijk dat Vernaillen ter plaatse was in Nijvel. Op pagina 191 van het door u aangehaalde document staat:

Getuige [Vernaillen] werd slechts zijdelings betrokken bij het onderzoek naar de eerste overval in Nijvel, waarbij een rijkswachter en twee burgers aan een benzinestation werden gedood. Hij heeft geen andere plaatsbezoeken gedaan (...).

Let in de laatste zin vooral op het woord 'andere'.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

715

the end, even ter verduidelijking:

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat begrijpend lezen niet je sterkste kant is en dat je u soms wel eens opzettelijk "van den domme" kunt gebaren (waar je vermoedelijk, naar mijn mening, niet al te veel moeite voor hoeft te doen).

Ik zou graag hebben dat je mijn berichten met de nodige aandacht leest vooraleer je er op reageert en mijn woorden verdraait. Ofwel doe je dit opzettelijk, ofwel is het verdraaien van mijn woorden en er een misleidende reactie op plaatsen een gevolg van dat gebrek aan begrijpend lezen. Dit is niet de eerste keer en ik denk dat het ook niet de laatste keer zal zijn.

Ik citeer mezelf:

FreCR wrote:

Dat is een gegeven dat al lang gekend is. Voor de bendecommissie in 1989 zei Vernaillen letterlijk:
"Ik ben ter plaatse geweest na de overval in Nijvel waar rijkswachter Morue en de twee burgers (Fourez & Dewit) aan de benzinepomp werden gedood. Ik ben ter plaatse geweest in mijn hoedanigheid van tweede commandant van de groep Brabant. Het onderzoek werd gedaan door de heer Deprêtre, de Procureur des Konings ln Nijvel."

M.a.w.: ik zei:  Dat is een gegeven dat al lang gekend is. Voor de bendecommissie in 1989 zei Vernaillen letterlijk:blablabla

Jij reageerde:

the end wrote:

Voor een 'gesloten commissie' heeft hij dit verteld ja, dit staat niet in de Bendecommissie-verslagen. En naar mijn weten is het pas heel recentelijk dat Vernaillen het zelf verteld.

Daar gaat het al fout. Vernaillen deed dit tijdens een openbare vergadering. Dit staat wél in de bendecommissie-verslagen (ook de in steno genoteerde verklaringen behoren tot de bendecommissie-verslagen waarvan minimaal elk commissielid een afschrift ontving).
Ik citeer uit het reglement van inwendige orde van de onderzoekscommissie:
Van de verhoren zal een stenografisch verslag worden opgesteld. De getuige of deskundige zal worden verzocht het proces-verbaal van het verhoor te ondertekenen. Elk lid van de commissie zal een afschrift ontvangen van de verslagen van de openbare hoorzittingen. Wanneer een getuige in een besloten vergadering werd gehoord, zal het stenografische verslag op het secretariaat van de commissie worden bewaard waar het ter inzage ligt van de leden.

Vernaillen werd in een openbare zitting gehoord. Omtrent de openbaarheid staat in het reglement van de inwendige orde ook dat de openbare zittingen door ieder lid van de Kamer bijgewoond mag worden alsook door de medewerkers van de politieke fracties.Omdat jij dus beweerde dat dit in een gesloten commissie werd gezegd, maakte ik onderstaande opmerking welke je eens aandachtig opnieuw moet lezen:

FreCR wrote:

Dit staat wel in de BC verslagen.

In het verslag namens de onderzoekscommissie uitgebracht door de heren Van Parys en Laurent, het vierde deel "Getuigenverhoren", pagina 191 (document 59/9-89/90) staat een samenvatting van de openbare vergadering van dinsdag 9 mei 1989 die om 10:00 geopend werd en om 12:30 gesloten werd.

In het volledige (uitgebreider) document van de OPENBARE VERGADERING staat in steno de letterlijke bewoording van Vernaillen. Ik citeer de voorzitter (Bourgeois), gericht aan Vernaillen:

"Wanneer U van oordeel zou zijn dat, we zijn in openbare vergadering kolonel, bepaalde inlichtingen die U wenst mede te delen of wanneer antwoorden die U op vragen van de commissarissen moet geven ergens tot een zekere vorm van geheim, beroepsgeheim, discretie of dergelijke behoren, hebt U steeds het recht ons te vragen met gesloten deuren te zetelen en volgens onze procedure zullen wij deze vragen dan pas aan het einde van onze vergadering behandelen"

Vernaillen maakte geen gebruik van dit recht tijdens deze vergadering zodoende dat Vernaillen zijn verklaringen tijdens een openbare zitting werden behandeld en genoteerd.

Omdat begrijpend lezen uw sterkste kant niet is, vat ik bovenstaand even samen voor jou:

  • pagina 191 (document 59/9-89/90) staat een samenvatting van de openbare vergadering (extra info: er zou geen samenvatting in dat openbaar voor iedereen toegankelijk document staan van een gesloten vergadering)

  • In het volledige (uitgebreider) document van de OPENBARE VERGADERING staat in steno de letterlijke bewoording van Vernaillen. (extra info: ik verwijs naar het steno-verslag waarin de letterlijke bewoording van Vernaillen staat welke ik in voorgaand bericht citeerde)Later die dag (donderdag 5 juli 2018 om 21:52) zeg jij:

the end wrote:

Ik wil niet moeilijk doen of, doch ik heb het wel graag zo exact en duidelijk mogelijk. Er staat in het BC verslag waar jij naar verwijst namelijk 'niet' dat Vernaillen ter plaatse is geweest de nacht in Nijvel.

Ik wil ook niet moeilijk doen maar ik verwijs naar dat Vernaillen dat zei "voor de bendecommissie":

FreCR wrote:

Voor de bendecommissie in 1989 zei Vernaillen letterlijk:
blablabla

en nadien verwijs ik dat de letterlijke bewoording van Vernaillen in het het steno-verslag staat:

FreCR wrote:

In het volledige (uitgebreider) document van de OPENBARE VERGADERING staat in steno de letterlijke bewoording van Vernaillen.


Dus, nogmaals, ik wil ook niet moeilijk doen maar ik ga dat op den duur wel beginnen worden als jij mijn woorden/zinnen/berichten (moedwillig?) door elkaar begint te halen.


Ben maakte nadien de opmerking dat wat in dat document er wel letterlijk staat. Ben doelt daarmee op het document waar ik het over had. Blijkbaar begrijpen andere forumleden dus wel mijn berichten en naar welk document ik verwijs waar de bewoording van Vernaillen in staat (het steno-verslag van de verklaringen van Vernaillen).

Jij reageert daar op:

the end wrote:

Enkel in de steno versie staat hetgeen dat jij citeert niet in het officieel.

Blijkbaar begrijp je het plots wel dat het over het steno-verslag gaat. Ik wens er even ook bij te vermelden dat het steno-verslag een even-officieel document is als al de rest van de verslagen van de bendecommissie. Het is een stenografisch verslag welke ondertekend werd en welke de verklaringen bevatten die onder eed werden afgelegd. Het heeft hetzelfde officiële karakter als alle andere documenten.


Verder moet je u dus niet van den domme gebaren, je hebt dat stenografisch verslag ook gelezen. Echter deed je (ook) dit niet met de nodige aandacht aangezien de zinloze discussie rond "majoor De Mesmaecker" (stenografische notatie is daarom niet de juiste schrijfwijze, de juiste betreft: majoor Demesmaeker) niet zou zijn ontstaan in een ander topic waar je bij hoog en bij laag blijft vasthouden aan bepaalde zaken welke niet juist zijn en dan maar ten aanval trekt als je wellicht door hebt dat het niet klopte wat je beweerde. Nochtans, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Non semper ea sunt quae videntur

716

Wat een grappige post van je FreCR. Oei wat erg zeg, en ja hoor ik heb één keer verkeerdelijk geschreven dat het uit een gesloten commissie kwam de quote dat Vernaillen in Nijvel was die nacht van de moorden daar.

Het is namelijke iets subtieler, het is zoals je terecht opmerkt gezegd geweest in de openbare zitting en de leden hebben een steno verslag ontvangen. maar buiten die kring is het volgens dat ik weet nooit in de openbaarheid gekomen. Voorlopig heb ik geen enkel persartikel gezien waar dit in staat en volgens ik me kan herinneren staat dit ook in geen enkel boek dat ooit geschreven is over de bende.

Dus het is gezegd geweest in een openbare commissie maar nooit in de openbaarheid gekomen tot recent. Mijn excuses dat ik daarom concludeerde dat het uit een gesloten zitting kwam. Het blijkt nu immers dat die open zittingen een gesloten of selectief karakter hebben.   

ps. je persoonlijk aanvallen verbergen je gebrek aan dossierkennis!

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

717

the end wrote:

Wat een grappige post van je FreCR. Oei wat erg zeg, en ja hoor ik heb één keer verkeerdelijk geschreven dat het uit een gesloten commissie kwam de quote dat Vernaillen in Nijvel was die nacht van de moorden daar.

Het is namelijke iets subtieler, het is zoals je terecht opmerkt gezegd geweest in de openbare zitting en de leden hebben een steno verslag ontvangen. maar buiten die kring is het volgens dat ik weet nooit in de openbaarheid gekomen. Voorlopig heb ik geen enkel persartikel gezien waar dit in staat en volgens ik me kan herinneren staat dit ook in geen enkel boek dat ooit geschreven is over de bende.

Dus het is gezegd geweest in een openbare commissie maar nooit in de openbaarheid gekomen tot recent. Mijn excuses dat ik daarom concludeerde dat het uit een gesloten zitting kwam. Het blijkt nu immers dat die open zittingen een gesloten of selectief karakter hebben.   

ps. je persoonlijk aanvallen verbergen je gebrek aan dossierkennis!

Voor oktober 2017, was deze site vervallen tot de grote the end show geënt op je enorme dossier kennis. Prima voor mensen zoals ik, lees dat lekker weg als een goede roman. Echter de laatste weken wordt er met name door nieuwe leden terecht je wat kritische vragen gesteld, en wat blijk dat je op deze vragen het antwoord schuldig blijft en gelijk weer terug kruip in je dossier kennis modes. Kijk jij en een aantal andere formleden steken veel tijd in het  bvn verhaal. Maar mijn verzoek blijf open staan voor gerichten vragen door andere leden en duik niet gelijk in je dossier modes. Grt.

718

the end wrote:

Wat een grappige post van je FreCR.

Ik ben blij dat je mijn talent erkent.

the end wrote:

Mijn excuses dat ik daarom concludeerde dat het uit een gesloten zitting kwam.

Excuses aanvaard.

the end wrote:

Het blijkt nu immers dat die open zittingen een gesloten of selectief karakter hebben.

Meer dan 200 mensen die toegang hadden tot de zitting (maar er daarom geen gebruik van maakten) + ik wil even mede delen dat er persartikels verschenen zijn over de zitting waarin Vernaillen gehoord werd. Voor alle duidelijkheid gaat het over persartikels verschenen vlak na de verklaringen van Vernaillen (binnen de 48u geschreven én gepubliceerd op krantenpapier, in 1989 was dat al soms behoorlijk snel) dus niet na het uitbrengen van het verslag van de commissie.

the end wrote:

ps. je persoonlijk aanvallen verbergen je gebrek aan dossierkennis!

Je moet dat allemaal niet te persoonlijk nemen. Als iemand anders hier op dit forum foutieve dingen zegt of verkeerde conclusies maakt en ik merk dat op, dan zal ik het die ook zeggen. Dat jij er in slaagt om op zeer korte tijd een resem aan foutieve berichten te plaatsen, dat is mijn schuld niet.
Over dossierkennis: ik heb hier nooit ergens geschreven dat ik enige vorm van dossierkennis heb. Sterker nog: ik beweer hier en nu zelfs dat ik amper of helemaal géén dossierkennis heb. Dat is (volgens De Valkeneer) ook helemaal niet nodig als je een goeie zoekfunctie hebt. Uiteraard heb jij een enorm grote dossierkennis waar niemand kan aan tippen en ken je die miljoenen pagina's (waar weinigen toegang tot hebben) allemaal van buiten en liggen die netjes allemaal afgeprint op uw bureau. Toch stel ik vast dat jij niet in staat bent om simpelweg Demessemakers zijn naam te memoriseren die alleen al in de samenvatting van de 2de bendecommissie meer dan 80 keer (!!!!!!) voorkomt, en dat ik daar blijkbaar wel in slaag. Zo zie je maar, dossierkennis: het is helemaal niet nodig om dat te hebben zolang je maar een goeie zoekfunctie hebt wink . Als laatste: je moet misschien wel kritische vragen stellen over uw "dossier" dat je zo goed kent aangezien ik hier behoorlijk wat onjuistheden (=understatement) lees van wat je er over schrijft.

Non semper ea sunt quae videntur

719

FreCR wrote:
the end wrote:

Het blijkt nu immers dat die open zittingen een gesloten of selectief karakter hebben.

Meer dan 200 mensen die toegang hadden tot de zitting (maar er daarom geen gebruik van maakten) + ik wil even mede delen dat er persartikels verschenen zijn over de zitting waarin Vernaillen gehoord werd. Voor alle duidelijkheid gaat het over persartikels verschenen vlak na de verklaringen van Vernaillen (binnen de 48u geschreven én gepubliceerd op krantenpapier, in 1989 was dat al soms behoorlijk snel) dus niet na het uitbrengen van het verslag van de commissie.

Hoe zat het nu weer met die open zitting en de persartikels. Jij telt graag, hoeveel persartikels zijn op de ondertussen 30 jaar verschenen waarin staat dat Vernaillen 'de nacht' van Nijvel die nacht daar terplaatse is geweest?
Erbij als het een zo genoemde open zitting was, waarom zijn er dan in de pers berichten over lekken naar de pers ivm met de bundel die Vernaillen aan de voorzitter gegeven heeft ivm namen van de staatsgreep. Nogmaals ik heb welgeteld één keer verkeerdelijk geschreven dat het een gesloten zitting was. En op papier staat het heel mooi dat het een open zitting is, maar in werklijkhied is het heel selectief het open karakter van die zittingen. Je hebt al een paar keer geschreven dat ik zit te lullen op het forum, weet je ik doe een poging om het lullen van sommige rijkswachters en commissies te verstaan. Dat het soms op het eerste gezicht niet geheel duidelijk is voor een forum poster heeft enkel en alleen te maken met het feit dat sommigen hun werk toen niet goed gedaan hebben. Dus vuur je pijlen af op die verantwoordelijken, 

Als je een persartikel gevonden hebt laat het me weten, bij het zoeken kan je misschien ook eens uitkijken naar verklaringen van de rijkswachter die het bloedbad overleefd heeft in Nijvel. Want naar ik me kan herinneren zwijgt die man ook in alle talen over Nijvel.

Erbij als men echt gaat zoeken naar verkeerde informatie, is het al opgevallen hoe de rijkswachters als het er om doet blijkbaar niet op de hoogte zijn van de dossiers die ze behandellen. Als het over de Cogel zaak gaat weet Vernaillen 7 jaar later zelfs niet hoe het verder verlopen is met die zaak. Bij de rijkswacht is het niet duidelijik wie het onderzoek naar de diefstal bij de Diane gedaan heeft de eerste week. En de rijkswacht en Nijvel sssst, niets over vetellen. Misschien hebben die drie feiten wel iets met elkaar te zien. en hoe zat het nu weer met Beijer en Bouhouche?

Nu is het wel heel raar dat de rijkswacht officieren amper op de hoogte zijn als ze verklaringen afleggen in zittingen, was het niet die zelfde rijkswacht die parralel een geheim onderzoek deed naar de bende (zie opschudding tijdens rechtzaak Boraine)? Die doodsbedreigingen die Vernaillen ontvingen dat zal wel niets me de rijkswacht te maken hebben.

En kritische opmerkingen of correcties op wat ik schrijf wel ik heb niets liever dan dat. Het schept de kennis en de alertheid alleen maar. Dit is ook de redenen waarom ik post op een forum waar personen inhoudelijk kunnen op reageren.

En in al het posten over of iets open of niet is zou men nog één van de belangrijkste rijkswachters vergeten namelijk Lekeu, hoe was dat nu weer de link met het NBD dossier en Temse en Nijvel, was er ook niet iets over drugs en Latinus?

De doders van Nijvel of toch zeker de wapens hebben in 85 kinderen vermoord. Het gaat in het bende dossier over het feit dat de overheid er in meer dan 30 jaar er niet in slaagt om kinderen moordenaars te vatten! En dat de rijkswacht van niks blijkt te weten, hoe komt het en waarom weten ze niets? In Nijvel is er een collega van hun vermoord, maar rijkswachten en Nijvel en de bende sssst. Misschien hadden ze niet genoeg middelen om het op te lossen was het dit?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.