Ik doelde met nam op de door De Bock gememoreerde getuigenverklaring, die zijn neerslag vindt in de robotfoto van de overvaller in Aalst, met een H&K MP5SD op zijn rug, in relatie tot de Bende van Nijvel en/of Bouhouche en/of Beijer en/of Mendez. Dat is een spoor/gegeven dat door zowel onderzoeksrechter Hennuy als procureur des Konings Deprêtre tot op het bodem had moeten worden uitgezocht, wat los staat van de persoon De Bock en uit wiens hand hij at.

412

Staatsveiligheid betaalde linkse journalisten en gaf hen informatie door, met het opzet om rechts extremisme te verzwakken, dat als een gevaar werd aanzien door de inlichtingendiensten. Ik denk niet dat daar nog veel mensen aan twijfelen.
Hoe kan ik hieruit onbetwijfelbaar afleiden wie er de Delhaize heeft overvallen?

413

Betalen gebeurde absoluut niet. De Bock was een heel ethisch journalist, waarschijnlijk de beste onderzoeksjournalist die België ooit had.
Wel spraken ze samen soms af voor een lunch op die momenten hebben ze gesprekken gehad en hypotheses geuit over De Bende van Nijvel volgens De Bock.
Raes lekte soms informatie op die momenten, onder andere over De Bonvoisin.

Maar beweren dat De Bock zich liet betalen is ronduit lasterlijk, die man zou zich nooit laten betalen.

Als het ronduit lasterlijk is blijft de vraag : waarom reageerde De Bock niet?

Waarom sleepte hij Dufrane niet voor de rechter?


De praktijk van het betalen van journalisten bestond, dat is duidelijk.

En ze bestaat misschien nog.

415

imazibraine wrote:

Als het ronduit lasterlijk is blijft de vraag : waarom reageerde De Bock niet?

Waarom sleepte hij Dufrane niet voor de rechter?


De praktijk van het betalen van journalisten bestond, dat is duidelijk.

En ze bestaat misschien nog.


Er zijn andere manieren om compensatie te verkrijgen dan proces te voeren toch? Een scoop over een andere affaire? Het laten wegvallen van een stok die men achter de deur houdt? Als iemand je aanvalt, kan je kiezen om niet terug te slaan maar er wel ermee dreigen als je bepaalde info of actie nadien wil afdwingen....

Daarmee is je naam toch niet gezuiverd?

Hoe zou hij compensatie kunnen krijgen van Dufrane als zijn reputatie op straat ligt?

Goed dat er klokkenluiders als Dufrane en Damseaux zijn.

Dat kan de Rechtsstaat alleen maar ten goede komen.

Anders kunnen we al evengoed in Witrusland gaan wonen.

Gesteld dat Dufrane en Ramseaux klokkenluiders zijn, dan hebben ze in die hoedanigheid er weinig van gebakken.

Ik doel dan met name op hun eventuele geverifieerde of verifieerbare onthullingen over wie er zit achter de bende, waaraan deze website zijn naam te danken heeft.

Asjemenou wrote:

Ik doelde met nam op de door De Bock gememoreerde getuigenverklaring, die zijn neerslag vindt in de robotfoto van de overvaller in Aalst, met een H&K MP5SD op zijn rug, in relatie tot de Bende van Nijvel en/of Bouhouche en/of Beijer en/of Mendez. Dat is een spoor/gegeven dat door zowel onderzoeksrechter Hennuy als procureur des Konings Deprêtre tot op het bodem had moeten worden uitgezocht, wat los staat van de persoon De Bock en uit wiens hand hij at.

Ik schreef onderzoeksrechter Hennuy, maar dat moest onderzoeksrechter Hennart zijn.

420

Dat is ook al uitvoerig aan bod gekomen...


Het onderduikadres van Bouhouche en Beijer in Brussel wordt te laat, pas op 8 september 1989, in de gaten gehouden. Bovendien rook de man die onderdak bood onraad, aangezien hij op 10 september aan de gerechtelijke politie kwam vragen waarom zijn appartement in de gaten gehouden werd en de BOB van Nijvel hem wilde informeren. Dit ten gevolge van een resem communicatiestoornissen tussen de Antwerpse onderzoeksrechter Nico Snelders en ...
...zijn Nijvelse collega Luc Hennart en de 23ste Gerechtelijke Brigade.


Luc Hennart die het hierop vertikte om de Spaanse politiediensten te vragen Bouhouche -die op 9 september 1989 gevlucht was naar Torremolinos- te arresteren.
Luc Hennart die door deze weigering om Madani Bouhouche in Spanje te laten oppakken uiteindelijk door 5 procureurs-generaal daartoe moest gedwongen worden.


Luc Hennart waarvan uiteindelijk tijdens het proces Bouhouche en Beijer i.v.m. de moord op Suleiman Ahmad werd vast gesteld dat de speurders van zijn team Robert Beijer 2 jaar lang als "waardevolle informant" beschouwden in de zaak Mendez. Ze gaven hem zelfs inzage in dossiers waarin hij zelf verdacht was. Om hun informant "te beschermen" hielden speurders op zijn verzoek zelfs gerechtelijke stukken achter.


Luc Hennart die er door Freddy Troch van beschuldigd werd een niet onbelangrijke rol te hebben gespeeld in het mislukken van het onderzoek naar de Bende Van Nijvel. Omdat Hennart koppig bleef weigeren om de Bende-enquêteurs inzage te geven in de dossiers van het duo Beijer-Bouhouche, was Troch met zijn Deltacel niet in staat het Bouhouche-spoor naar de Bende Van Nijvel serieus uit te spitten. De onderzoeksrechter weigerde Jean-Claude Lacroix en Freddy Troch systematisch inzage te geven in de processen-verbaal van zijn dossiers, omdat er "geen pertinente elementen in zaten". De twee repliceerden dat Hennart dat niet kon beoordelen omdat hij hun onderzoek niet kende en dus ook niet kon weten wat voor hen relevant kon zijn.


Luc Hennart die de Bende-commissie liet weten dat het allemaal onzin was dat er een verband zou bestaan tussen enerzijds Madani Bouhouche en Robert Beijer en de moord op Juan Mendez-Blaya en anderzijds de Bende van Nijvel. 
Luc Hennart die dus het volgende zei tijdens het Parlementair onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie en de werking van het politie- en justitiewezen op basis van de moeilijkheden die gerezen zijn bij het onderzoek naar de "Bende van Nijvel" op 14 oktober 1997:

- De heer Deleuze: "U vindt dus dat men soms dingen voor de onderzoeksrechter verborgen mag houden."
- De heer Hennart : "Maar de onderzoeksrechter wordt met een bijzonder feit belast. Ik word niet belast met de Bende van Nijvel. De procureur des Konings moet me niet alles komen vertellen wat in het dossier van de Bende van Nijvel gebeurt, dat interesseert me niet."


Magistraat Luc Hennaert die bijvoorbeeld in Sudpresse-info op 15 februari 2016 ook letterlijk zei- "De Regering zal ons land uiteindelijk in Guantanamo veranderen! " en eerder ook al verklaarde dat het beleid van de regering tot een nieuwe Dutroux zou leiden en dat de regering een beleid voert dat terroristen kweekt.