131

Welkom Maigret. Mooi verhaal.

132

Dank u, Coconut.  Ik heb ook al veel genoten van uw posts.

Op basis van wat ik in deze zaak tot nu toe ‘tot mij genomen heb’ - ik gebruik geen drank en drugs -, ben ik geneigd te stellen dat rijkswachters die in 1985 in ACTIEVE dienst waren, in ieder geval NIET de opzet hadden om tijdens de overvallen op 27-09 en 09-11-1985 bij de Delhaize-supermarkten, kinderen van het leven te (laten) beroven, VOOR ZOVER überhaupt kan worden gesteld dat in 1985 één of meer in ACTIEVE dienst zijnde rijkswachters onderdeel uitmaakten van een organisatie die verantwoordelijk was voor voormelde overvallen. Van dat laatste is bij mijn beste weten niets of onvoldoende gebleken, nog even los van het feit dat als gevolg van het ‘welslagen’ van de overvallen op 27-09 en 09-11-1985, de rijkswacht de facto groot gezichtsverlies had geleden.

Meer in het bijzonder staat niet vast dat deze of gene binnen de gelederen van de rijkswacht, de raid op Delhaize in Aalst mogelijk heeft willen maken en mogelijk heeft gemaakt, door het team van de rijkswacht dat daar voor de bewaking zorgde, kort voor sluitingstijd van de Delhaize op te roepen de bewaking stop te zetten (en te vertrekken). Gesteld dat er vanuit de rijkswacht inderdaad sprake is geweest van een bevel tot stopzetting vóór sluitingstijd van de bewaking van de Aalsterse Delhaize, dan was dat bevel niet gebaseerd op de wens een overval ter plaatse mogelijk te maken. Ik ben eerder geneigd om te denken dat voormelde overvallen symbool stonden voor het ‘voor paal zetten’ van de rijkswacht.

Enfin, waar op deze of een andere website kan ik informatie vinden, die (uitdrukkelijk) ondersteunt de stelling dat de rijkswacht geen actieve (faciliterende) rol heeft gespeeld bij overvallen op 27-09 en 09-11-1985 bij en op de Delhaize-supermarkten?

134

De Rijkswacht was een militair onderdeel met militaire regels en reglementen . Mijn vader was er lid van sinds 1928 tot 1948 . In context met de Bende van Nijvel heb ik de Rijkswacht ingedeeld in twee groepen     
  Groep 1 gaat over de opperofficieren , zij die bevelen uitdelen .
  Groep 2 gaat over de lagere rangen . zij die de bevelen uitvoeren .

Beide groepen hebben minimaal contact met elkaar en dit volgens de geijkte regel : Bevel is Bevel .
De ganse rijkswacht in beschuldiging stellen is waanzin . Het was de corrupte en chanteerbare top die de touwen in de handen had . Wie de top kon dwingen tot onregelmatigheden kon over de hulp en assistentie van gans de Rijkswacht rekenen . Dat vele lagere rangen er niet mee akkoord waren is reeds beschreven en bewezen .

Wie info wil over mijn vader . Google : Rijkswachter in de moeilijke jaren

Dank u wel.

U schreef: "Wie de top kon dwingen tot onregelmatigheden kon over de hulp en assistentie van gans de Rijkswacht rekenen . Dat vele lagere rangen er niet mee akkoord waren is reeds beschreven en bewezen."

In algemene zin twijfel ik daar niet aan, maar ik hecht geen, althans weinig geloof (meer) aan de door dezen en genen ingenomen stelling dat de rijkswachttop en daaraan ondergeschikte rijkswachters de overvallen in 1985, in Eigenbrakel, Overijse en Aalst, (mede) hebben geïnitieerd.

Ik zal die mening, die ik ook baseer op het boek van Robert Beijer, later graag nader toelichten. Overigens begrijp ik niet waarom de onderzoekscel zich niet of nauwelijks lijkt te interesseren voor deze figuur die ik uitdrukkelijk wel een rol van wezenlijke betekenis toedicht in het verhaal dat gaat over de supermarktovetvallen in 1985, toen hij al meer dan 2 jaar geen rijkswachter meer was.

136

Is mij ook groot vraagteken waarom ze Beyer met gerust laten.(sn andere oudgedienden die er nog zijn)Ze zullen weer wachten tot hij dood is.Hetzelfde met Bultot en Bougerol.De onderzoekscel is zogezegd druk bezig achter de schermen????

Asjemenou wrote:

Dank u wel.

U schreef: "Wie de top kon dwingen tot onregelmatigheden kon over de hulp en assistentie van gans de Rijkswacht rekenen . Dat vele lagere rangen er niet mee akkoord waren is reeds beschreven en bewezen."

In algemene zin twijfel ik daar niet aan, maar ik hecht geen, althans weinig geloof (meer) aan de door dezen en genen ingenomen stelling dat de rijkswachttop en daaraan ondergeschikte rijkswachters de overvallen in 1985, in Eigenbrakel, Overijse en Aalst, (mede) hebben geïnitieerd.

Ik zal die mening, die ik ook baseer op het boek van Robert Beijer, later graag nader toelichten. Overigens begrijp ik niet waarom de onderzoekscel zich niet of nauwelijks lijkt te interesseren voor deze figuur die ik uitdrukkelijk wel een rol van wezenlijke betekenis toedicht in het verhaal dat gaat over de supermarktovetvallen in 1985, toen hij al meer dan 2 jaar geen rijkswachter meer was.

137

die Imazibraine is er dus van overtuigd dat het geflipte rijkswachters waren, die samen met gangsters de Bende Van Nijvel vormden….

…het lijstje van potentiële schurken die hiervoor in aanmerking komen is inderdaad erg lang, dus hij kan zeker wel eens gelijk hebben…

zou die Verdurmen nog bij Bouhouche en Beijer gewerkt hebben?

Dat is helemaal niet waar die Imazibraine van overtuigd is. Integendeel.

Maar het is wel een variant op de zoveelste versie die ene Walter De Smedt ooit gepubliceerd heeft : dat het dan weer de Rijkswacht was.

Of was het extreemrechts? Of de Staatsveiligheid? Of misdadigers van gemeen recht? 

Zo wordt je dus lid van Comité I ... Correct toezicht verzekerd.

139

Waarom zeg je dan dat er rijkswachters bij waren en dat Walter De Smedt jou dat ook bevestigd heeft?

140

Hoe kan Walter De Smedt jou iets bevestigen als je het zelf niet eerst gezegd hebt?

Djeezes man!