Een zéér lange post, sorry daarvoor.
Daarom is er een nieuw topic gemaakt.
Gemakkelijk voor Ben om, indien hij het nodig acht, op het knopje 'Delete' te drukken.
Erg, hetgeen er de laatste periode op dit -doorgaans serene- forum gebeurde.
En we kunnen werkelijk NIET begrijpen waarom er weer vanaf 0 herbegonnen werd/wordt ...
Dit terwijl het forum al zo lang bestaat en er al zoveel uitstekende bijdragen geleverd werden door verschillende forumleden onafhankelijk van elkaar en dit gedurende vele vele jaren...

Er is geprobeerd om een heel pak zinvolle bijdragen van jullie allen te combineren tot min of meer 1 geheel.
Hier wordt te vaak op de man gereageerd...
Dat is bij deze dus haast niet mogelijk omdat er heel veel forumleden bewust geciteerd worden.
Toegegeven, daarbij kon ik weliswaar terugvallen op de hulp van enkele mensen die intussen verbannen zijn op dit forum, vandaar de 'we'.

Ik probeerde geen lange post te maken zoals sommige forumgebruikers hier, maar dat is duidelijk mislukt dus. :-)
Om alsnog de leesbaarheid te bevorderen zal ik deze post opsplitsen in 3, na deze inleiding.
Ik probeerde ook om geen cryptische post te maken zoals sommige forumgebruikers hier of een bijdrage te doen zonder enige bronvermelding waardoor je dus vanalles en nog wat (uit de context) zou kunnen samenvoegen waarbij je niet eens weet of er iets van waar is...
Iemand anders mag/kan onderstaande samenvatten.
Hoewel de samenvatting voor iedereen snel zal gemaakt zijn na het doorlezen van de posts...

Een lange post dus.
Bedankt voor de appreciatie van de tijd en de moeite om deze samen te stellen.
Bedankt om daarom deze post eerst opnieuw volledig door te nemen alvorens eventueel te reageren.
En uiteraard bedankt aan iedereen voor al zijn/haar bijdragen aan onderstaande post.

"Heel opvallend zijn de gelijkenissen tussen ...

  • de manier waarop de Bende van Nijvel

  • de bende van Philippe De Staerke

  • de bende-Haemers en

  • de groep rond Madani Bouhouche

...hun overvallen, diefstallen en aanslagen aanpakten. Zowel de Bende van Nijvel als de groep-Bouhouche maakten gebruik van gestolen auto’s waarop valse nummerplaten werden gezet die werden gekopieerd van naar model, kleur en jaar identieke auto’s uit het normale verkeer. Philippe De Staerke deed dat ook. De Bende van Baasrode (de bende van Philippe De Staerke) gebruikte eveneens auto’s die waren omgebouwd tot rijdende schietstanden en na gebruik in brand werden geschoten, net zoals de Bende van Nijvel dat deed."


DUS:

  1. De bende van Philippe De Staerke (de Bende van Baasrode)

  2. De bende Haemers

  3. De groep rond Madani BouhoucheEERST:
1. De bende van Philippe De Staerke (de Bende van Baasrode)

Als 'leden van de bende van Baasrode' niet deelgenomen zouden hebben aan de Bende Van Nijvel dan is de kans wel héél groot dat ze logistieke steun aan de Bende Van Nijvel verleenden of MOESTEN verlenen (zoals Charly eerder verwoordde) of dat de Bende Van Nijvel rechtstreeks in contact stond met deze Bende om hun modus operandi goed te kopiëren:

Charly wrote:

Je merkt bij de Bende van Nijvel en daar rond wel een patroon, hé? Mensen, betrokken bij de Bende, moeten iets doen, anders komen ze verder in de problemen, zo maken ze het zich nóg moeilijker en kunnen ze geen enkele kant meer op. Een paar voorbeelden om aan te tonen wat ik bedoel.

  1. Bultot heeft waarschijnlijk iets met de Bende van Nijvel te maken, hoe precies, weet hij zelf ook niet. Er wordt een brandhaard in het Bois de la Houssières ontdekt met gegevens van hem. Politie zou kunnen denken dat dit speciaal gedaan is om hem erbij te betrekken, dus dat hij er niks mee te maken heeft, hij moet aan een UZI geraken, heeft een grootwarenhuis in het oog moeten houden, gaf practical shooting cursussen, ... Harde bewijzen van betrokkenheid zijn er niet. Maar Bultot weet hoe laat het is, roept vandaag dat ze hem eindelijk met rust moeten laten.

  2. De Staerke heeft waarschijnlijk iets met de Bende van Nijvel te maken, hoe precies, weet hij zelf ook niet. Hij wordt gesignaleerd in de Delhaize, er wordt voor hem een plaatje aangevraagd, moet op gang zijn in de avond ervoor en de dagen na Aalst. Er zijn geen harde bewijzen, maar hij weet hoe laat het is, roept dat ze hem met rust moeten laten.

  3. Salesse, stal misschien een auto, misschien reed hij er mee naar Aalst. Moet in dat geval ook iets met de Bende van Nijvel te maken hebben, maar hoe precies weet hij zelf ook niet, en er zijn uiteindelijk ook geen harde bewijzen tegen hem. Hij weet hoe laat het is, want hij maakt zich uit de voeten na Aalst en biecht alles op, omdat voor hem de grens bereikt werd. Vandaag roept hij ook dat ze hem met rust moeten laten.

Als David van de Steen niet geïnterviewd werd in de dagen na Aalst toen hij in het ziekenhuis lag, als er geen kranten toegeven dat ze iemand op pad gestuurd hebben, zou het inderdaad opnieuw om een verbrandingsoperatie kunnen gaan. Die persoon moest dan "iets" doen, uit schrik dat ze hem iets zouden aandoen, in de kamer van David, maar op die wijze verbrandde hij zich nog meer, waardoor als het later uitkwam, hij geen kant meer uit kon.

(Jean Bultot is inmiddels overleden.)

Over de mogelijke betrokkenheid van Philippe De Staerke tot de wandaden van de Bende Van Nijvel:

En (Philippe) De Staerke paste voor zijn overvallen op geldtransporten de techniek toe die wapenspecialist Robert Darville voor de bende-Haemers had ontwikkeld: springladingen werden achter op het geldtransport vastgemaakt en tot ontploffing gebracht. Op 31 mei 1985 pleegt De Staerke op die manier een overval op een geldwagen in Marseille, samen met zijn Griekse kompaan Apostolos 'Stereo' Papadopoulos, ook van betrokkenheid bij de Bende van Nijvel verdacht, en Rosario Pulci, een familielid van De Staerke uit het Italiaanse milieu rond de Barrière in Sint-Gillis. Philippe De Staerke bleek in Marseille trouwens de criminele milieus te frequenteren waar Philippe Lacroix en Patrick HAEMERS (zie verderop in deze post) kind aan huis waren."

Overvallen waren niet de enigste bron van 'inkomsten' voor Philippe De Staerke, zeer belangrijk om ook te vermelden is:

Philippe De Staerke had financiële belangen in enkele nachtclubs, zoals de Sleepy Lagoon. Deze privé-clubs waren een thuishaven voor verscheidene misdadigers, corrupte zakenmannen en politici. Naast een aandeel in nachtclubs handelde Philippe De Staerke ook in drugs. In Brussel zijn er straten waarvan de drugsdistributie volledig in handen is van De Staerke. Bijvoorbeeld de Charleroisesteenweg die uitkomt op de Louizalaan, de plaats waar onder meer gangster Patrick Haemers een nachtclub uitbaat in dienst van z'n vader Achille Haemers.

Louizalaan, een toevallige straat? Komen we nog op terug...

C. Happy Few schreef in 2007 op dit forum van de Bende Van Nijvel:

Philippe De Staerke had aandelen in de club van Achille Haemers.

Ah, nog even vermelden:

Philippe De Staerke zou in het bekende mosselhuis "Chez Léon" gewerkt hebben... Marc Vanden Eynde, de zoon van door de Bende Van Nijvel vermoorde José Vanden Eynde vertelde in een interview... "... Philippe bakte daar de frites. Maar wij noemde hem geen Johnny. Weet u hoe we hem noemden? ‘Baron la Frite’. Haast elke middag trok hij zijn pak en zijn laarzen aan, nam hij een karwats en ging hij naar de renbaan in Sterrebeek om daar zijn krantje, Le Turf, te lezen. Hij liep gekleed als een baron maar hij werkte in een frituur. "

Marc Vanden Eynde-Philippe De Staerke... komen we later nog op terug...

Nog een relevante quote:

Rechercheur Walter Demoerloose, nu met pensioen, was bij de cel-Delta de vaste ondervrager van Philippe De Staerke: "Hij was een beroeps, hij zou nooit bekennen. Hij keek je aan, en zweeg. Uren lang. Ik had de gewoonte om 's middags mijn boterhammekes op het werk op te eten. Ik ging dan bij hem zitten, in zijn cel. Ik praatte wat, hij zei niets terug. Op een dag verbrak hij de stilte. Hij zei: 'Ge moet niet verder zoeken, ge hebt ze al.' En verder zei hij niets meer." (Uit De Morgen)

Volgens Alain Moussa is Philippe De Staerke erin geluisd:
(Philippe De Staerke was op 9 november 1985, de middag voor de aanslag, in de Delhaize in Aalst, om de locatie te observeren.)

Ook hij is erin geluisd. Iemand moet hem hebben gebeld: ‘Ga daar eens kijken op zaterdagnamiddag.’ Als De Staerke wist wie hem heeft gebeld had hij de naam wel genoemd. Het is waar: als we dat zouden weten, zouden we veel verder staan. Maar de speurders gingen blind op valse pistes, ze wilden ons al te graag pakken.

Interessante quote hierboven.

Mincky wrote:

De Staerke is er ingeluisd, hij heeft hier helemaal niets mee te maken.
Persoonlijk vind ik hem zelfs een sympathieke man

Mincky wrote:

En dan bedoel ik Phillippe.
Hij heeft zijn tijd uitgezeten. Hij heeft een straf ondergaan en is niet langer verdachte.
Als er iemand zijn leven heeft gebeterd is hij het wel.

Ah, maar Philippe De Staerke heeft dan toch een sluitend alibi voor de wandaden van de Bende Van Nijvel?
Net zoals Patrick Haemers en Madani Bouhouche?
Wat die laatste betreft, daar komen we later nog op terug, even over de vermeende alibi's van Philippe De Staerke en Dominique Salesse:

Het desbetreffende onderzoek startte -volgens het proces-verbaal althans- op 2 oktober 1983, de dag waarop de overval op de "Aux Trois Canards' plaatsvond.  Op deze dag begaf een lid van de gerechtelijke politie te Nijvel zich naar de gerechtelijke politie te Brussel: "(...) aux fins d'y prentje la documentation contenant les photographies des individu connus de nos services pour être susceptibles d'avoir commis les faits qui nous occupeert". Deze foto's werden vervolgens getoond aan een café-houdster te Lasne.  Deze verklaarde dat zij twee van de betrokken personen herkende als zijnde degenen die op 1 oktober rond 23u30 in haar café waren geweest namelijk Philippe De Staerke en Mohammed El Bourajarji.  Twee dagen later bezocht hetzelfde lid van de gerechtelijke politie de garage Jadot te Eigenbrakel waar op 7 juni 1983 de Saab werd gestolen.  De vrouw van de eigenaar zei niemand te herkennen van de foto's die haar werden getoond, maar de eigenaar zelf was daarentegen lichtelijk positief.  Hij verklaarde: 'Vous me présentez une série de photographies.  Seules les physionomies de De Staerke Berthe et de Farkas Istvan me disent quelque chose.  Il me semble les avoir déjà rencontrés, mais je ne saurais vous dire ni òu, ni quand, ni dans quelles circontances." Hierop zette de gerechtelijke politie -al die tijd op de achtergrond aangestuurd door één of meerdere informanten? - een klopjacht op De Staerke in, die zo wist men, op 16 september 1983 was gevlucht uit de gevangenis van Doornik.  Hij bleek zich in Brussel schuil te houden en werd hier op 5 oktober 1983 aangehouden.  In zijn eerste verklaring liet hij zich nogal warrig uit over zijn tijdsbesteding tussen 16 september en 2 oktober.  Het grootste probleem was echter dat op 6 oktober 1983 de caféhoudster uit Lasne bij de confrontatie verklaarde: "(...) ne pas reconnaître dans les personnes présentées l'un des individus présents dans son café la nuit des faits."  Naderhand werd wel geopperd dat zij De Staerke formeel niet had herkend omdat zij in de uren voor de confrontatie bij herhaling ernstig bedreigd was over de telefoon.  Hoe dan ook, De Staerke moest worden vrijgelaten en het onderzoek in zijn richting werd NIET verder gezet blijkens de stukken. (Uit het strafrechtelijk onderzoek inzake de "Bende van Nijvel" door professor Fijnaut en Verstraeten)

Voor het alibi van Dominique Salesse klinkt het letterlijk al niet veel beter:

Wie anno 1985 in België de kost verdient als gangster heeft goede redenen om zich exact te herinneren waar hij was en wat hij deed in de avond van 9 november 1985. Je kon er gif op innemen dat de politie op een dag voor je deur zou staan. Alle leden van de Bende-De Staerke hadden een stevig alibi, Philippe De Staerke en Dominique Salesse niet. Salesse beweert dat hij in de avond van 9 november met zijn vriendin Patricia D.B. raclettekaas aan het smelten was in Sint-Agatha-Berchem ten huize van Christian S. en Patricia O. Dat koppel maakte zelf deel uit van de Bende-De Staerke. S. pleegde een reeks diefstallen met Salesse, de vader van Patricia O. was de voornaamste heler van de bende. Kort na de aanhouding van haar vriend brak D.B. met hem en emigreerde ze tijdelijk naar Canada. De drie bevestigden in 1986 tegenover speurders van de cel-Delta het verhaal over de racletteavond, maar erg overtuigend klonken ze blijkens de vergeelde processen-verbaal van toen niet. Een pv van 5 april 1986: "Patricia O. was volkomen onverschillig. Wanneer haar vragen werden gesteld maakte zij zich er van af door te zeggen dat het beter was niet te veel te weten." Dominique Salesse noemt nog een vijfde gast op de racletteavond: Luc A. Die herinnert zich vaag iets over een racletteavond, maar weet niet meer precies wanneer en zegt bovendien pas na 21 uur 's avonds te zijn aangekomen: "Ik moet de gezegden van Salesse ten stelligste ontkennen."  (Uit De Morgen)


Over de mogelijke betrokkenheid van Dominique Salesse tot de wandaden van de Bende Van Nijvel:

"De dag na overval van de Bende van Nijvel in Aalst (op 9 november 1985, met 8 doden, nvdr.) stelde Salesse mij voor om een week aan de Franse Azurenkust door te brengen. Wij zijn naar St-Raphaël vertrokken. Daar las ik in een krant over het bloedbad in Aalst. Salesse zei meteen dat (Philippe) De Staerke dat gedaan kon hebben (Philippe De Staerke werd op 30 mei 2001 voor deze feiten buiten vervolging gesteld, nvdr.). Toen hij na onze aanhouding te horen kreeg dat hij over Aalst ondervraagd zou worden, kwam Salesse bij de speurders aandraven met een lijst van alle feiten die hij gepleegd had, inclusief iedereen die hem daarbij geholpen had. Was hij bang voor de vragen over Aalst? De speurders hadden nochtans alleen vermoedens, geen enkel bewijs. Toch dacht het gerecht dat ze met ons de Bende van Nijvel te pakken hadden. Daarom kregen Salesse en ik elk twintig jaar. Dat staat niet in proportie tot onze echt misdaden", zegt Léopold Van Esbroeck

Ex-VRT-journalist Guy Bouten ging praten met Van Léopold Van Esbroeck. Achtte hij het mogelijk dat Dominique Salesse erbij was in Aalst? "Onmogelijk. Hij is absoluut tegen geweld. Alleen ALS CHAUFFEUR komt hij in aanmerking." Maar dat is de hoedanigheid waarin Emile Wauters het gezicht achter het stuur van de Golf GTI zag. (Uit De Morgen)

In 1998 schreef de net vrijgelaten Léopold Van Esbroeck het boek Memoires van een ex-gangster. Hij legde uit dat de benaming bende-De Staerke de lading niet dekte: "Het brein en de organisator was Dominique Salesse. Hij is intelligent en ondernemend. Hij organiseerde alle hold-ups. Dominique zorgde voor de voorbereiding en de logistiek. Hij stal de auto's en prepareerde de wapens. Salesse zorgde er ook voor dat er voor elke overval op zijn minst twee alternatieve vluchtroutes waren, en dat er twee wagens waren. Na de overval reden we naar de plek waar de tweede auto stond te wachten. We goten benzine over de overvalwagen, staken hem in brand en gingen ervandoor in de tweede wagen." Zoals in het Bois de la Houssière, die nacht. (Uit De Morgen)

En volgend, zeer opvallende overeenkomsten IN DETAIL tussen de modus operandi van de Bende Van Nijvel en die van de Bende Van Baasrode (de bende van Philippe De Staerke):

De Bende-De Staerke werd begin 1986 ontmaskerd na een overval op de Delhaize in Lokeren. Salesse en Van Esbroeck stalen 's nachts een vracht sigaretten en 175.000 frank. Ze vluchtten met een door Salesse gestolen BMW. Hij had geknoeid met het elektronisch contact, maar het verkeerde draadje verbonden en de auto was op de E40 in Merelbeke met een lege batterij stilgevallen. De cel-Delta onderzocht de BMW en stelde vast dat de manier waarop de contacthendel de contactsleutel verving identiek was als bij de overvalwagens van de Bende van Nijvel. Net als bij de Golf in het Bois de la Houssière was de achterbank verwijderd om ruimte te creëren voor voetsteunen voor de schutter. In de BMW werden sporen aangetroffen van Legiamunitie uit een riotgun. Dat was in die tijd uitzonderlijk wapentuig. De enige bende die het gebruikte, was die van Nijvel. Net als die van Nijvel had ook de Bende-De Staerke een voorkeur voor Delhaize. In zijn boek geeft Van Esbroeck uitleg: "Dominique Salesse bepaalde welk warenhuis we zouden doen en dat waren bijna altijd Delhaizefilialen. Delhaize was zijn specialiteit. Hij kende écht alle filialen van het land. Hij wist waar ze lagen, hoe ze waren ingedeeld en waar de vluchtwegen lagen. Waarom Delhaizes? Omdat die op gemakkelijk bereikbare plaatsen liggen: meestal niet ver van een autoweg."
(Uit De Morgen)

Op 22 september 1985 stal de Bende Van Nijvel een Volkswagen Golf GTI op de nochtans goed bewaakte parkings van VW-invoerder d'Ieteren te Erps-Kwerps...

Inmiddels had de politie van Nijvel de Golf GTI onderzocht die de Bende het weekend van de raid in Aalst in brand had gestoken in het Bois de la Houssière. De wagen was een week voor de bendeovervallen in Overijse en Eigenbrakel gestolen op de parkeerterreinen van Volkswagen langs de spoorlijn in Erps-Kwerps. Salesse werd op slag interessant. Eind jaren 70 werd hij veroordeeld voor identieke diefstallen op dezelfde plaats en dezelfde manier. De omheining was telkens doorgeknipt en het alarm was omzeild. De jaren daarna was daar nooit meer op die manier een wagen gestolen, tot de bende van Nijvel dat deed. Ook zij slaagde erin de radarstralen te ontwijken. Daarvoor moest je heel goed de situatie ter plaatse kennen. ‘Wat bewijst dat?’ repliceerde Salesse. Hij ontkende dat hij de GTI gestolen had. In een verhoor over de Golf, dat lang duurde en achttien bladzijden besloeg, slaagden de Delta-rechercheurs er op een bepaald moment in, de autodief in de hoek te dringen. Salesse betwistte dat de diefstal op dezelfde manier gebeurd kon zijn. Hoe kon hij dat weten, vroegen de speurders. ‘Men laat mij hier geen cadeau’, repliceerde Salesse. (Uit Beetgenomen door Hilde Geens)

Hilde Geens is niet de enigste die deze piste in de spotlights plaatste:

Onderzoeksrechter Martine Michel: "We kunnen een naam plakken op de robotfoto. Het is een naam die overeenstemt met wat we in het dossier hadden omtrent een piste die we ons konden voorstellen." De door de Bende van Nijvel in Aalst gebruikte Golf GTI was gestolen bij een garage in Erps-Kwerps. Die was in 1977 en 1978 al vier keer het slachtoffer van een autodiefstal, steeds door dezelfde man: Dominique Salesse. Toen de foto op 2 juni 2010 op tv werd getoond, hingen er onmiddellijk ex-rechercheurs van toen aan de telefoon: 'Er is geen twijfel mogelijk. Dit is Dominique Salesse.' (Uit De Morgen)

Dominique Salesse had in 1977 en 1978 al vier keer op identiek dezelfde manier een wagen gestolen in Erps-Kwerps.
Of hij was rechtstreeks betrokken bij de diefstal van de Golf GTI door de Bende van Nijvel, of onrechtstreeks doordat hij de uitvoerders gebriefd heeft.
Een zelfde 'briefing' kon je ook merken bij de overval van de Bende Van Nijvel in Temse... in de fabriek wisten ze goed genoeg waar ze moesten zijn, rond het terrein deden ze enkele opvallende flaters (zoals opvallend verkeerd parkeren, verkeerd weg rijden van het plaats delict hoewel de gewestweg vlakbij was....)

"En voor ik begon mee te doen, zette Salesse wel eens een kraak met Christian Solemé. Officieel was Salesse dus handelaar in tweedehands auto's. Zijn compagnon in die handel was Solemé, die auto's naar Libanon exporteerde. Solemé en Salesse zijn in 1983 een keer aan de haal gegaan met een vrachtwagen vol sigaretten, terwijl de chauffeur zijn lading stond uit de laten. De opbrengst was meer dan één miljoen frank."  (Uit het boek van Léopold van Esbroeck)

Met bovenstaande quotes zijn we uiteraard niet volledig.
Dat is ook de bedoeling niet.
Sommigen forumleden vinden het nodig om deze piste uit de spotlights te halen, over het waarom hiervan kunnen we enkel maar vermoedens hebben..

Bovenstaande samenstelling van verschillende quotes van verschillende forumleden, verschillende onderzoekers en verschillende journalisten tonen het belang aan dat deze piste ZEKER moet toegerekend worden tot de Bende Van Nijvel. 
Philippe De Staerke en Dominique Salesse hebben ZEKER een aandeel tot de Bende Van Nijvel gehad.
Rechtstreeks (deelname eraan in bijvoorbeeld de voorbereiding of als chauffeur, ...) of onrechtstreeks (door de uitvoerders van de wandaden te briefen hoe ze het beste tot de uitvoering over konden gaan...)

3

Bedankt Xavier, voor dit duidelijke overzicht. Het is maar een deel van de puzzel maar wel een belangrijk deel.

4

Mooi initiatief , Xavier....nog een lange weg te gaan nu , volhouden !

POST DEEL 2 van 3

Ook dit is dus een lange post geworden.
Bedankt om daarom deze post EERST opnieuw volledig door te nemen alvorens eventueel te reageren.
Bedankt voor de appreciatie van de tijd en de moeite om deze samen te stellen.
Toegegeven, zoals ook al eerder gezegd kon ik daarvoor terugvallen op de hulp van sommige forumleden die intussen door Ben verbannen zijn op dit forum, vandaar de 'we'.
Sommigen van 'ons' kregen verschillende mails van verschillende forumgebruikers (die nog/niet gebanned zijn).
Bedankt voor de info en de steun via deze mails.
We steken deze mails in een filterzakje en sturen een sterke espresso ervan vol steun aan de slachtoffers.

En uiteraard bedankt opnieuw aan iedereen voor al haar/zijn bijdragen aan onderstaande post.


VERVOLGENS:

2. De bende Haemers

Niet alleen focus op de Bende van Baasrode (de Bende De Staerke zoals ze hier genoemd wordt op het forum) dus...
Maar ook op de bende Haemers moet er met argusogen bekeken worden in het kader tot de betrokkenheid als uitvoerders van de 'Bende Van Nijvel'...

'Topgangster' Patrick Haemers?

“...ontvoerd door dé topgangster van dat moment: Patrick Haemers.


Vooreerst, oa dit heeft Patrick Haemers op zijn geweten, voor de eventuele TOTAAL verkeerde EN misplaatste labeling (tot zelfs bewondering door sommigen) van deze 'topgangster':

...Henriette Genet overleed aan de gevolgen van zware schedelletsels. Een ijzeren staaf van de opgeblazen deur doorboorde haar hoofd. Yves Lambiet bloedde dood. Zijn linker onderbeen was door de ontploffing afgerukt en zijn buik was opengereten....Patrick Haemers was echter niet te beroerd om over de verhakkelde lichamen te stappen en de zakken geld weg te nemen. 'Het stonk verschrikkelijk in die geldauto', zei hij tegen Tyack toen hij thuiskwam.

"Ik heb vroeger Denise Tyack op tv gezien", zegt Guy Vindevogel, broer van de in 1986 door Patrick Haemers met een pistoolschot in het gezicht vermoorde Securitas-agent Georges Vindevogel (24). "Tyack zei dat voor bewakingsagenten een gewapende overval tot 'de risico's van het vak' behoort, dat ze daarvoor hebben gekozen."

JA.
Ja, Patrick Haemers kon totaal gewetenloos te werk gaan.
Ja, Patrick Haemers heeft mensen vermoord door hen genadeloos en snel in het gezicht te schieten.
NEE.
Nee, Patrick Haemers was geen topgangster.
Patrick Haemers was slechts een gewetenloos iemand die alleen gedreven werd door zijn verslaving aan drugs en het nodig geld dat hij daarvoor nodig had.  Met de 'overschot' kocht hij luxe en fake vriendschap.
De 'Robin Hood-glamour' die sommigen over Patrick Haemers trachtten te hangen is totaal misplaatst.


Over de mogelijke betrokkenheid van Patrick Haemers tot de wandaden van de Bende Van Nijvel:

the end wrote:
sherlock wrote:

David (in totaal 8 mensen) die Haemers herkend hebben; moet er nog meer zout zijn?

Wel laat ons stellen dat er veel meer peper bij mag, die 4de dader is belangrijk. en de link tussen de omgeving van de bende Haemers de bende feiten is sterker dan velen vermoeden. Niet te vlug tevreden zijn met iets.

De link tussen de omgeving van de bende Haemers en de Bende van Nijvel-feiten is sterker dan velen vermoeden.
Inderdaad!

Uiteraard is het getuigenis van David in deze een zeer belangrijke.
Maar het is zeker NIET de ENIGSTE, vergeten we zeker deze niet:

Merovinger wrote:

Philippe C. heeft recent op het Franse forum openlijk bevestigd wat hij mij een aantal maanden geleden had verteld tijdens mijn bezoek aan het bos van Houssière en daar is hij formeel in: de man die in de nacht van 9.11.85 en 10.11.85 achter de open deur van de Golf in het bos van Houssière stond was Patrick Haemers! CWB weet dit sinds zijn getuigenis in 2003!Kan Patrick Haemers dan eigenlijk -als junkie- dan deelgenomen hebben aan de wandaden van de Bende Van Nijvel?
Gewetenloos was hij wel, maar als junkie....was hij daar technisch toe in staat?

Eric Donkaew wrote:
Merovinger wrote:

De beschoten geldkoerier van de Brick's Ziegler in Etterbeek zei vandaag in de docu De Bende Haemers dat Haemers hem verschillende malen met uiterst militaire precisie heeft beschoten. Het eerste salvo loste Haemers zonder problemen met één hand. Voor deze overval gebruikte de Bende Haemers munitie die toen zelfs nog niet door het Belgische leger werd gebruikt en die volgens de ballistisch expert makkelijk door een tank had kunnen schieten.

Dat met één hand schieten deed de reus ook in Aalst.

Professor Ponsaers in een interview: "Ik ging er vroeger ook altijd van uit dat ze militair geschoold moesten zijn. We leidden dat af uit het spervuur, zoals de Bende dat in 1983 deed bij de overval in Nijvel. Mensen die daar meer van afweten dan ik leggen me uit dat het juist heel stom was, wat ze daar deden. Dat het weinig scheelde of ze hadden elkaar dood geschoten. Het blijft buitenissig, een gradatie van geweld die je anders nooit zag, of toch hoogst uitzonderlijk. Bij de bende-Haemers, misschien. Die gingen ook erg driest te keer."

En inderaad, ook Arsène Pint zei immers dit over Patrick Haemers:

"Patrick Haemers, heeft zelfs een jaar militaire school gedaan. Die heeft dus zeker een militaire basisopleiding gehad. Haemers is ooit kandidaat-officier geweest."

Professor Ponsaers vervolgt in hetzelfde interview:

De bende-Haemers kan voor u hooguit een sub-Bende zijn geweest, een eenmalig ingehuurd commando?
"Er is ergens op een of ander niveau toch een vorm van organisatie. Het lijkt op een terreurorganisatie met aparte uitvoerende cellen. Volgens mij is er slechts een heel beperkt aantal mensen die het hele verhaal kennen, en enkel op het niveau van de organisatie. De premie die Delhaize uitloofde (250.000 euro, DDC) was groter dan de totale buit van de Bende. Waarom is er dan geen enkele onder de uitvoerders die iets heeft gelost?"
Omdat hij, door die wapenvondst, meteen verantwoordelijk zou worden gehouden voor 28 moorden?
"Dat zou een aannemelijke uitleg kunnen zijn. Ik was vroeger als journalist heilig overtuigd van de 'strategie van de spanning'. Ik geloof er intussen steeds minder in. De klassieke ingrediënten van die strategie, zoals we die in Italië hebben gezien, is desinformatie, mensen tegen elkaar opzetten."

...MENSEN TEGEN ELKAAR OPZETTEN... allez zeg?

Professor Ponsaers vervolgt in hetzelfde interview:"Er is nog een mogelijkheid: het ene misdrijf kan bedoeld zijn om een alibi te verschaffen voor het andere. Ik volgde voor De Morgen het proces tegen de Bende van de Borinage (een groepje zigeuners uit Bergen die door een assisenhof werden vrijgesproken omdat er was geknoeid met de bewijsvoering, DDC). Die mannen zaten al vast toen de Bende in 1985 aan haar tweede golf begon. Misschien waren de Borains ook zo'n sub-Bende. Ik heb me er gek over gepiekerd. Er zit een boodschap achter de zakken in Ronquières."

Een misdrijf om een alibi te verschaffen voor een ander?
Wat dachten en denken de -meeste- andere forumleden daarvan?
Eigenaardig dus, zoals forumgebruiker Renne ook vond...

Renne wrote:

Wat ik eigenaardig vindt is dat Haemers na Eigenbrakel en Overijse een huiszoeking gekregen heeft. De speurders verdachten hem van reus te zijn tijdens die overvallen, ook kassiersters zagen in hem de reus. Hij had een alibi maar eigenlijk kan je daar vragen bij stellen, of het wel waar is. Als je slim bent zorg je ervoor dat je een alibi hebt, als je ervan weet. Hij was op restaurant met Tyack. De speurders stelden daar vragen bij over de echtheid van het alibi.

Nog iets, toen Basjri Basjrami opgepakt werd zei hij tegen de speurders: "Wij waren in Overijse en Eigenbrakel, maar wij hebben dat kind niet neergeschoten." Er werd geen belang gehecht aan zijn woorden.

Eigenlijk zit heel dat dossier vol met vraagtekens en zo gezegde toevalligheden.

"Zogezegde toevalligheden..."
Wel we geven jullie er nog eentje Renne en Cº:

Op februari 1983 stappen drie mannen uit een Peugeot 504 voor het warenhuis Delhaize te Genval.
Met een 'riot-gun wordt er in de computer-eenheid geschoten maar er wordt niemand geraakt.
De kerels gaan aan de haal met 600.000 fr.
Bij het verlaten van de parkeerplaats schieten de overvallers nog op een automobilist die niet wil stoppen.
De man kan net op tijd wegduiken.
Wat later wordt de gestolen wagen terug gevonden.

Patrick Haemers ontkende hardnekkig een van de overvallen die hem in de schoenen geschoven werd, precies die overval die hem met de Bende van Nijvel linkt. De overval vondt plaats op 17 juli 1986 -na de 'laatste' aanslag van de 'Bende Van Nijvel' op het filiaal van Delhaize in Aalst op 9 november 1985- op de Ninoofsesteenweg in Leerbeek, in het Pajottenland. Twee gangsters overvallen een Securitas-geldtransport. De wagen staat stil voor een filiaal van het Gemeentekrediet. De chauffeur van de Securitas-wagen, George Vindevogel, wordt door een van de gangsters koelbloedig met een kogel in het hoofd afgemaakt. De overvallers grijpen de buit, 4.7 miljoen frank, mee en vluchten in een Peugeot 504. George Vindevogel is de neef van de vroegere uitbaatster van de bar 'Diable Amoureux', vlakbij de Colruyt in Nijvel, waar de Bende van Nijvel haar wagen achterliet enkele ogenblikken nadat ze in de nacht van 16 op 17 september '83 drie mensen vermoord had.

Hoewel, toeval?

Ben wrote:

De politiemannen die onderzoek doen naar de Bende Haemers hebben op 9 november 1989 contact met informant X33. In de opgestelde PV wordt het volgende verklaard:

"Er wordt ons opnieuw geconfirmeerd dat EH (Eric Haemers) wel degelijk heeft deelgenomen aan de Hold Up in Drogenbos. Indien er tijdens een overval, een securitasbewaker koelbloedig werd neergeschoten, is dat te wijten aan het feit dat het een lastige 'informant' van de bende betrof. Een persoon die Patrick Haemers kent."

Het tweede stuk hierboven gaat over de overval in Leerbeek. De vermoorde bewaker en neef van de uitbaatster van Le Diable Amoureux was dus een informant. Was het dus een overval of een gecamoufleerde moord?

Een gecamoufleerde moord op een informant?
We noemen even Jules Montel, Bernard Stens of François Ertryckx.
'Even' om hier niet verder af te wijken...

Ah, maar Patrick Haemers heeft dan toch een sluitend alibi voor de wandaden van de Bende Van Nijvel?
Net zoals Philippe De Staerke en Madani Bouhouche?
Wat die laatste betreft, daar komen we later nog op terug, over de vermeende alibi's van Philippe De Staerke en Dominique Salesse hebben we het al gehad, dit is wat onze forumbeheerder ondermeer ook zei over het alibi van Patrick Haemers:

Ben wrote:

Even een aanvulling bij het alibi van Haemers voor die avond. Het is pas nadat Haemers gearresteerd was, dat Tyack voor hem een alibi ging zoeken. Ze kwam aanlopen met een rekening van een restaurant waar ze zogezegd die avond zouden gedineerd hebben. Het is natuurlijk niet bewezen, maar volgens getuigen in het restaurant is het koppel Haemers-Tyack de dag voor de aanslag komen eten en niet op de dag zelf. Speuders stellen zich dan ook grote vragen bij de echtheid van de datum op de rekening, ze vermoeden dat Tyack de datum heeft veranderd. Tijdens diezelfde huiszoeking hebben de speuders ook een riot gun gevonden, maar die was niet gebruikt door de Bende.

Het was/is heel belangrijk dat er voor Patrick Haemers voldoende alibi's gevonden werden om hem uit te sluiten bij de Bende Van Nijvel.  Zelf maakte hij er zich er vanaf door te stellen dat "...hij niet aan politiek deed."  Of zoals het verantwoorden van gruwelijk neergeschoten geldkoeriers? "...dat hoort bij hun job, neergeschoten worden, een van de risico's van het vak waarvoor ze gekozen hadden..."

Het parket -nuance, verschillende onderzoekers toen-  zou ook wel een handje helpen in het toedekken van de betrokkenheid van Patrick Haemers tot de Bende Van Nijvel:

Ben wrote:

Op 21 januari 1997 heeft David Van de Steen samen met zijn grootvader een inleidend gesprek met zes speurders van de Bende-cel. David vertelt aan hen wat hij op 9 november 1985 heeft gezien en zegt dat hij één van de daders heeft herkend: het is Patrick Haemers die op hem heeft geschoten.

Lionel Ruth was er ook bij. Hij geeft de indruk dat hij David niet gelooft, maar hij zegt dat hij het eens zal nakijken. Bij een tweede ontmoeting, wanneer de speurders het dossier komen ophalen, zegt Lionel Ruth tegen David dat Patrick Haemers er niet bij geweest kan zijn, omdat Patrick Haemers die dag in de gevangenis zat.

Achteraf blijkt dat deze informatie van Ruth niet klopt!

Uit: "Niet schieten, dat is mijn papa!"

Dus ik stel mij nogmaals de vraag? Wat deed Lionel Ruth binnen de Bende-cel buiten collega's van de GP belachelijk maken, sporen verwaarlozen en niet goed nakijken, wapens achterhouden en fouten zoeken in het boek van Guy Bouten?Interactie tussen de entourage van Patrick Haemers met de entourage De Staerke?
Dat is toch nooit aan bod geweest?

JAWEL dus.

Om ergens te starten:

De banden tussen De Staerke en Haemers leidden in het begin van de jaren tachtig zelfs tot een diplomatiek incident, Patrick Haemers, die toen al met een zwaar drugprobleem zat, ging zich bevoorraden in de snackbar L'Oeuf à la Coque aan de Charleroisteenweg, waar Philippe De Staerke de drugsdistributie controleerde. In 1981 was Haemers' broer Eric, cafébaas en ook een stevige jongen met veel branie die met lede ogen moest aanzien hoe Patrick steeds dieper wegzakte in de drugs, dat te weten gekomen. Hij ging naar L'Oeuf à la Coque en liet er weten dat er moeilijkheden zouden komen als ze zijn broer bleven bedienen. Hij werd uit de snackbar gegooid. Woedend schoot Eric Haemers daarop vanuit zijn auto met een kaliber .22 door de etalage van L'Oeuf à la Coque. Philippe De Staerke reageerde meteen en zette een contract op het hoofd van Eric Haemers. Toen vader Haemers dat te weten kwam was hij in alle staten. Radeloos liep hij naar zijn vriendin Simone Menin, de weduwe van de vroegere peetvader van het Brusselse milieu, Michel De Wit. Zij belde meteen Philippe De Staerke en gaf hem opdracht om de zaak bij te leggen. De Staerke gehoorzaamde en een vredesconferentie werd belegd in het café Le Corbeau. Achille Haemers: "Ik ging er met Eric naartoe. Simone Menin was er ook. En toen kwamen twee mannen binnen die zwijgend aan de trap gingen staan. Eén van hen was Philippe De Staerke. Menin praatte met hen. De Staerke wilde dat Eric zijn verontschuldigingen aanbood. Eric weigerde en keek de gevaarlijke De Staerke recht in de ogen, tot die zijn blik neersloeg. En de hele zaak werd bijgelegd."

Soms werden de banden tussen de bende van Haemers en de bende van De Staerke aangehaald op het forum, met bijvoorbeeld een interessant vraag-en antwoord tussen de forumleden, een kleine greep hieruit:

Hestur wrote:
dim wrote:

Heb je ook bronnen voor elk van deze beweringen? Ondermeer het feit dat Haemers "drugsleverancier in de Delhaize" zou zijn geweest is absoluut nieuw voor mij en lijkt me ook nogal uit de lucht gegrepen.

Sure:

Hestur wrote:

Haemers is niet door één, maar door meerdere getuigen herkend bij bendefeiten.

Zie deze website.

Hestur wrote:

De reus (dus Haemers?) zou volgens de beschrijving mogelijks tekenen van drogering vertoond hebben.

Zie de beschrijving van David: dader keek met wijd opengesperde ogen. Verder: agressief gedrag, op borden knallen, ...

Hestur wrote:

Is het niet merkwaardig, dat Haemers drugsleverancier in de Delhaize van Aalst was uren voor de feiten? En dat getuigen beweren dat hij nadien de wapens van Aalst heeft vervoerd?

Inderdaad, Philippe De Staerke. Getuigenis omtrent de koffer vanwege Apostolos Papadopoulos en zijn toenmalige vriendin. Trouwens, pas in 1997 werd aangetoond (door Humo) dat Patrick Haemers en De Staerke elkaar kenden. Haemers had dat voordien ontkend. Ik heb me altijd afgevraagd of Freddy Troch dat wist.

Hestur wrote:

In het cafe vlak naast de Delhaize te Aalst werd tijdens de overval een bendelid van de bende Haemers gezien!

Zie op deze website. Het bendelid zou nadien verdwenen zijn met een auto, die vlakbij de Delhaize stond. Waarom die man daar vlakbij ongemaskerd op café kwam tijdens de overval? Volgens mij voorzag de Bende dat ze mogelijk door de politie zou worden ingesloten. Daarom voorzagen ze aan verschillende kanten een vluchtauto. Een nabij Erembodegem, voor als ze langs de achterkant door het osbroekpark moesten vluchten, en een langs de parklaan, zodat ze langs de voorkant van de Delhaize konden vluchten. Dit lijkt mij de enige zinnige verklaring voor de auto die zowel in de Parklaan als in Erembodegem door betrouwbare getuigen gespot werden. Uiteindelijk zouden ze gewoon vluchten met de auto waarmee ze gekomen waren. Daarop verdween Haemers' compagnon gewoon met de BMW.

Hestur wrote:

Een lid van de Bende van Haemers heeft aan de onderzoeksrechters verklaard, dat ze tijdens de feiten van Overijse aanwezig waren (maar niet op de kinderen hebben geschoten).

Basjrami heeft dit na zijn arrestatie in 1989 t.o.v. onderzoeksrechter Collin verklaart.

Hestur wrote:

Haemers heeft zelf gezegd dat hij begin 1985 een vet contract kreeg, net als de gebroeders P., S. en de Griek Apostolos Papadopoulos, om voor 1 miljoen + buit overvallen te plegen op warenhuizen.

Patrick Haemers, in een brief aan Van Rossem. Zie Bouten p. 9.

Jullie hoeven Bouten niet persé op te zoeken...
Onze forumbeheerder Ben heeft dit stuk uit het boek van Bouten ook al eerder geciteerd op 2 november 2012:

Ben wrote:

Blijkbaar heeft Haemers ooit (toen hij in de gevangenis van Vorst zat) een brief geschreven naar volksvertegenwoordiger Van Rossem waarin hij Jean Bultot, de adjunct-directeur van de gevangenis van Sint-Gillis, op de korrel nam. Bultot zou hem en de bende van Johnny De Staerke – de broers Pulci, Dominique Salesse en Sergio Papadopoulos – begin 1985 een vet contract hebben voorgesteld. De daders kregen één miljoen frank cash per persoon (25.000 euro) plus de buit en een opleiding in de Phenix, een schietclub. Eric Lammers coördineerde de actie.

Ok, maar Bouten schreef en schrijft zoveel...
Even een andere quote om aan te tonen dat Bouten niet alleen stond/staat hierin:

Op 9 november 1985 waren er in Aalst heel wat vreemde bezoekers aanwezig om het schutterscommando bij te staan als er problemen dreigden. Op het tweede parkeerterrein achter de Delhaize Aalst merkten getuigen een Golf met draaiende motor. De bestuurder was waarschijnlijk Robert Eckhardt, een vriend van Philippe De Staerke. Eckhardt woonde op de Brusselsesteenweg in Halle. Bij een huiszoeking op 26 november 1986 vond de Deltacel in zijn woning een map met krantenknipsels over de recente vondsten in het Bendeonderzoek. Ze vonden er ook een houten knots zoals gebruikt bij de bendeovervallen in Genval, Ukkel en Halle en een groene Webb-gordel. En dan zijn er de brieven die zijn vriend en huisgenoot Georges Leclerc op 1 en 2 september 1985 schreef vanuit de gevangenis: "A nous la grande vie, de plus si tu veux par la ... ne se pose pas de question, ok" en pn verra ça plus tard pour l'instant il n'y a que toi, Pat et Phil pour la super équipe ..."

Wie is Pat? Pat(Rick) Haemers? Pat(Rick) Ghijsels?
Phil is in elk geval Philippe De Staerke (dit komt uit proces-verbaal 100126 van 22/1/1987)

Pff, verhalen van forumleden en schrijvers die denken een (flinke) cent bij te verdienen.
Het kwam/komt in de media ook niet vaak tot een uiting van de banden tussen (de omgeving van) Philippe De Staerke en (de omgeving van) Patrick Haemers.  Maar die waren er wél degelijk!

Om ook niet teveel af te wijken, eentje ervan:
Axel Zeyen werd weliswaar vrijgesproken op het proces van “de Bende Haemers” en werkte daarna een tijdje als tuinier bij de gemeentediensten van Bütgenbach... maar helemaal onschuldig zoals hij zich probeerde te profileren met hulp van zijn advocaten was hij echt niet... 1 voorbeeld.

https://i.postimg.cc/jj8Q6bcf/imgonline-com-ua-dexif-Mn7t-WPw-WVOci.jpg
Even een stukje tekst overnemen voor de zoekmachine en de leesbaarheid...
"Axel Zeyen werkte een tijdlang in een van de zaken van Achille Haemers, vader van Patrick, en is gehuwd met de dochter van de Belgische gangster Michel Dewit.  Samen met zijn schoonmoeder (Simone Menin) en Maurice Lammers werd Zeyen veroordeeld wegens diefstal van cheques.  Maurice Lammers is de vader van Eric Lammers die in de gevangenis zit op beschuldiging van moord op twee Antwerpse diamantairs."
Eric en Maurice Lammers zijn overigens twee goede vrienden van Madani Bouhouche.

Maar ook Alain Weykamp was een goede vriend en de garagist van Madani Bouhouche.
Alain Weykamp kon niet rap genoeg in Fougax-et-Barrineuf staan, nadat hij op de hoogte werd gebracht van diens onverwachte dood.
Dezelfde Alain Weykamp die oa toevallig de villa onderhield bij dokter Pinon en bij D'Ieteren in Erps-Kwerps gewerkt heeft.
Dezelfde D'Ieteren waar Dominique Salesse verschillende malen wagens stal en de Bende Van Nijvel op identieke manier een Volkswagen GTI stal.

Om niet teveel af te wijken, hier nog twee relevante quotes met feiten:

Twee "onbekende " sleutels die ooit bij een huiszoeking bij Patrick Haemers gevonden werden bleken te passen op het appartement van Alain Weykamp en op een garagebox wat verder in de straat

Volgens het gerechtelijk labo van Parijs daarentegen waren de kogelhulzen van de aanslag van Vernaillen dezelfde als die van Madani Bouhouche, die bij zijn goede vriend Alain Weykamp teruggevonden werden. Bouhouche was dus volgens deze expertise wél de dader van de aanslag op Vernaillen. Maar een ander Belgisch expert Tombeur, die aanvankelijk in zijn officieel rapport een identieke expertise had opgemaakt, kwam tijdens het Assisenproces op zijn verklaringen terug en getuigde plots het tegenovergestelde. Advocaat-generaal Morlet trok hierop deze beschuldiging tegen Bouhouche in, zodat hij hiervoor niet veroordeeld werd.

Het was/is voor teveel mensen van teveel belang om te voorkomen dat de banden tussen de vernoemde bendes (te) duidelijk worden.  Daar komen we later nog op terug.

Ben, onze forumbeheerder stelde een duidelijke conclusie:
(dat staat hem vrij uiteraard, maar wij die deze post samen stelden geloven daar natuurlijk ook in, vandaar dat we deze conclusie overnamen...)

Ben wrote:

Als je iets kan concluderen uit de overvallen van de Bende Haemers, dan is het wel het feit dat ze altijd op zoek gaan naar zoveel mogelijk cash en dat ze bereidt zijn om hiervoor bepaalde risico's te nemen. Maar hoe je het ook draait of keert: geld is het doel. En hoe meer hoe beter. Haemers houdt van het geld, hij heeft het ook nodig om zijn levensstijl te kunnen te kunnen betalen.

De overvallen van de Bende van Nijvel zijn op veel vlakken het tegenovergestelde van de overvallen van de Bende Haemers: weinig geld en veel te veel slachtoffers.

Moest Patrick Haemers een lid zijn van de Bende van Nijvel, dan werd hij ervoor betaald. Hij zou het nooit doen enkel en alleen voor het geld uit de warenhuizen. Haemers heeft meer nodig dan een paar honderdduizend franken. Hij denkt in miljoenen.

Sommigen maakten meer dan 10 jaar al de juiste conclusie!
Merovinger op 08-09-2011 13:30:

Merovinger wrote:

De omvang van de buiten van de overvallen van de Bende van Nijvel zijn inderdaad niet te vergelijken met deze van de Bende Haemers. Volgens mij was de buit ook niet het doel van de overvallen van Bende van Nijvel maar wel het uitschakelen van een aantal personen. De uitvoerders werden hiervoor vermoedelijk zwaar betaald door de opdrachtgevers anders zouden de moordenaars het ook niet gedaan. ...

Merovinger is absoluut niet het enigste forumlid dat er zo over dacht/denkt...
We hoeven daarom niet heel veel relevante quotes van andere forumleden toe te voegen maar hier nog eentje:
limboman op 27-09-2012 17:15:

limboman wrote:

De Bende Haemers pleegde overvallen om zichzelf te verrijken, dat betekent snel handelen en degene die voor het geld staat uitschakelen. De bende van Nijvel pleegde naar mijn idee overvallen om liquidaties te verbloemen. Mocht Haemers hierbij betrokken zijn dan was zijn inbreng ook van andere orde. Bij zijn eigen bende was hij leider bedenker en uitvoerder, bij de bende was hij waarschijnlijk niets meer dan een uitvoerder. Dit kan de verschillen verklaren tussen werkwijzes van beide bendes

Hebben 'onze' forumgebruikers het juist?
Nog even een niet-forumgebruiker (toch niet dat ik weet) hierin citeren...
Dit citaat komt van Eric Sack van de beroemde/beruchte? Deltacel:

...immers de buit voor de moord op (Francis) Zwarts bedroeg 40 miljoen. Wij gaan ervan uit dat deze moord werd gepleegd door Bouhouche en Beijer, terwijl dezen echter - althans voor zover ik weet - niet in weelde leven. Wat is er dan gebeurd met die 40 miljoen? Dan stel ik mij misschien wel de vraag of die 40 miljoen niet konden worden gebruikt om bepaalde criminelen in te huren, of om een bepaalde mythe in te huren, om dergelijke feiten te gaan plegen.  Persoonlijk denk ik dat de eerste feiten die werden toegeschreven aan de "Bende van Nijvel", niet bedoeld waren als afkomstig van de "Bende van Nijvel. Ik denk dat men op een bepaald ogenblik die mythe heeft overgenomen, de Borains. U moet niet vergeten dat u in Mons nog met een zekere Amory zit, die daar kennis had van dat milieu, en dat ineens die Borains wel werden aangesproken om bepaalde feiten te gaan plegen. Dat is een eerste luik.Ik zou er op willen wijzen dat de feiten nooit zo gewelddadig zijn geweest als in september 1983, de overval op de Colruyt van Nijvel. Pikant detail: Michel Cocu heeft in augustus België willen ontvluchten door te proberen dienst te nemen in het Vreemdelingenlegioen. Hij werd daarvoor afgekeurd en is teruggekeerd vlak voor de feiten. De "Bende van Nijvel" is in zijn bloedige vorm gestart in september 1983 en ik heb de indruk dat daar de breuk is geweest tussen de Borains en de nieuwe Bende van Nijvel. Daar werd voor de eerste maal met veel volk opgetreden, op een zeer georganiseerde en bloedige wijze. Dat is een eerste zaak.

Een tweede zaak die wij moeten vaststellen is dat er op een bepaald ogenblik in het criminele milieu, rond de jaren 1983-1984-1985, bepaalde anarchistische ideeën aanwezig waren. Wij hebben bijvoorbeeld literatuur teruggevonden binnen onze bende, waarbij werd opgeroepen om, als ze vrij waren, een aanslag te plegen op de gevangenis van Vorst, op het ogenblik dat er een shiftwissel van de cipiers was. Men kon dan met mitrailleurs in de shiftwissel schieten, zodat men zo veel mogelijk cipiers had. Uit die literatuur kon men opmaken dat er daar een zeer erge haat was bij die mensen ten opzichte van de maatschappij. Ik denk dat dit, samen met het inhuren, heeft gezorgd voor de schakel van de zeer bloedige feiten. (...)" (Uit het Strafrechterlijk onderzoek inzake de Bende van Nijvel door Raf Verstraeten en Cyrill Fijnaut)

Met bovenstaande quotes zijn we uiteraard en alweer -net zoals deel 1. De bende van Philippe De Staerke (de Bende van Baasrode)- NIET volledig.
Dat is ook de bedoeling niet.
Sommigen forumleden vinden het nodig om -naast de piste van de betrokkenheid van leden van de Bende Van Baasrode (bende van Philippe De Staerke) OOK deze piste -betrokkenheid van leden van de Bende van Haemers- in de schaduw te zetten, over het waarom hiervan kunnen we enkel maar vermoedens hebben..

Het parket had relatief eenvoudig de verschillende sporen kunnen uitpluizen tot de betrokkenheid van Haemers bij de Bende Van Nijvel.
Maar het parket heeft toen nagelaten van dat te doen, wel integendeel, het omgekeerde werd LEUGENACHTIG beweerd...

Waarom kon het parket de mogelijke betrokkenheid van de Bende Haemers tot de Bende Van Nijvel nooit weerleggen?
Nee, betere vraag: Waarom WOU het parket de mogelijke betrokkenheid van de Bende Haemers tot de Bende Van Nijvel nooit weerleggen?
Wie had letterlijk de macht om het gerechtelijk onderzoek weg te houden van de Bende Van Nijvel en welk voordeel had hij (of zij) daartoe?

Boter op het hoofd bij leden van het parket?
Even als afsluiting van dit 'hoofdstuk' eentje van dat parket toen eruit halen in quotes:

Midden de opsporingen naar Patrick Haemers werd substituut Walter Ringoot een tijdje gevolgd door het Speciaal Interventie Eskadron omdat de substituut heel nauwe contacten onderhield met Evelyne Braibant, de vrouw van Bende van Haemers-lid Basri Bajrami (Uit Het Belang van Limburg op woensdag 9 Maart 1994, Pagina 6)

Deze Walter Ringoot is een jeugdvriend van Walter De Plecker, die de Brusselse nachtclub 'The Gallery' uitbaat. De substituut ging vaak bij zijn vriend op bezoek en werd een goede bekende in nachtclubs als 'De Zwarte Kat' in Halle en in 'The Gallery'. In het milieu kreeg Ringoot het koosnaampje 'Speedy'.

Deel 3 staat al in de steigers, ik sluit hier noodgewongen af, straks wordt dit zo lang dat de essentie compleet verloren gaat.

En die is ontegensprekelijk tenzij voor mensen met andere bedoelingen dan de waarheid...
Bovenstaande samenstelling van verschillende quotes van verschillende forumleden, verschillende onderzoekers en verschillende journalisten tonen het belang aan dat deze piste ZEKER moet toegerekend worden tot de Bende Van Nijvel. 
Ondermeer Patrick Haemers heeft ZEKER een aandeel tot de Bende Van Nijvel gehad.

6

Doe maar, Xavier, minstens het lezen waard;-)

Het met wapens met 1 hand vuren gaat men enkel doen wanneer het niet anders kan. Men gaat trainen met sterke, en zwakke hand, maar enkel om te gebruiken bij nood. Als men gewond is, kan het zijn dat je moet overgaan tot gebruik van 1 hand. Vergelijk het met een stoel op 2 poten, die zal ook wat minder stabiel zijn.
Munitie om door een tank te schieten :-)
In vele kalibers van wapens heeft men de pantser doorborende munitie, waar je een pantserwagen mee kan ( niet altijd ) doorboren, maar een tank????
Kan uw samenvattingen wel smaken Xavier..-;

8

geronimo wrote:

Het met wapens met 1 hand vuren gaat men enkel doen wanneer het niet anders kan.

En als het nu eens een gedrogeerde macho spiermassa was ?

geronimo wrote:

Het met wapens met 1 hand vuren gaat men enkel doen wanneer het niet anders kan. Men gaat trainen met sterke, en zwakke hand, maar enkel om te gebruiken bij nood. Als men gewond is, kan het zijn dat je moet overgaan tot gebruik van 1 hand. Vergelijk het met een stoel op 2 poten, die zal ook wat minder stabiel zijn.
Munitie om door een tank te schieten :-)
In vele kalibers van wapens heeft men de pantser doorborende munitie, waar je een pantserwagen mee kan ( niet altijd ) doorboren, maar een tank????
Kan uw samenvattingen wel smaken Xavier..-;

Ik weet het, maar ik dacht dat je niet in herhaling zou vallen dus vond ik het niet nodig om die quote van Merovinger aan te passen.

geronimo wrote:
Merovinger wrote:

De Bende Haemers munitie die toen zelfs nog niet door het Belgische leger werd gebruikt en die volgens de ballistisch expert makkelijk door een tank had kunnen schieten.

Munitie om door een tank te schieten bestaat zelf tot op de dag van vandaag niet. Is eerder een soort gezegde "amai jong, daarmee kunt ge door een tank schieten". Verschillende wapens zijn gemaakt om met één hand te vuren. De blindage van een tank kan je niet vergelijken met deze van een geldtransport en zeker niet in die tijd. Ken de persoon die dit transport overleefde zeer goed en moet zeggen dat ze daar Haemers goed voor schut hebben gezet. Ze hebben er zelf ene voor geliquideerd.

Bedankt alleszins voor de waardering geronimo, asap het laatste deel van dit -uiteraard onvolledig- reeksje.

Een heel boeiende post Xavier en een boeiende synthese van wat hier al op het forum verschenen is; Nieuwkomers kunnen zich hier alvast inlezen. Door al de posts zie je soms door de bomen het bos niet meer, dus dank hiervoor.
Zal je het ook over de WNP  hebben?