31

ddd wrote:

Kijk eens aan, het heeft 6 dagen geduurd. Waarom niet sneller? Hoe zou dat nu komen?

Sorry maar ik begrijp u niet  mijn reactie was niet gemeen of onder de gordel bedoelt.

32

Mincky wrote:

Maar dat geeft allemaal niet, een ieder staat het vrij om een mening of een theorie te hebben omtrent dit enigma.


Dit is wat ik bedoelde, en geloof mij, Ik wil al helemaal niemand naar beneden halen.
Ik persoonlijk heb gewoon een andere mening en daarmee bedoel ik echt geen kwaad.

33

Ik heb nu inmiddels deze posts van Xavier (en zijn gebande ex-forumleden) doorgelezen. Wat ik hier nu wel in mis, is een duidelijke richting cq. aanwijzing. Het is een aaneenschakeling van quotes en citaten uit literatuur en posts van andere forumleden. En dit allemaal om de bende te koppelen aan De Staerke, Haemers and Bouhouche met zijn vrienden. Dit proberen de speurders nu al decennia, maar dit heeft niet geleid tot enig bewijs of DNA overeenkomst en al helemaal niet tot een veroordeling.

Wanneer je ze zou willen koppelen aan de bende zou je nieuw gegeven op het spoor moeten komen, anders blijft het een herhaling van zetten. Dit is de onderzoekscel tot op heden ook niet gelukt dus zijn ze zich weer op andere pistes gaan storten.

34

En dat allemaal om de bende te koppelen aan De Staerke, Haemers and Bouhouche met zijn vrienden...

gloacoster wrote:

Dan B. was vroeger uitbater van café " La vue de Bruxelles" in Ganshoren.

Ik geef je een "B"...

https://imgur.com/kCIP0gQ.jpg

35

Mincky wrote:

"Het is tijd dat de mensen de waarheid horen."
5 voor 12, 4 voor 2025 .

Nou kom maar op en vertel die waarheid maar eens dan, ik en velen met mij zijn heel erg benieuwd.

Ik ben nog steeds heel erg nieuwsgierig!
U weet alles toch zo goed, en in dat geval, vertel ons de waarheid dan, laat ons niet langer in spanning wachten ...!
Want ik zelf weet echt niet hoe het in elkaar steekt, u blijkbaar wel, alstublieft verlos ons uit ons lijden ...

36

@xavier natuurlijk ....

37

Nee, jij Mincky laat uitschijnen dat je het toch allemaal zo goed weet.

Er komt eindelijk een proces over 'De Bende Van Nijvel' in 2025.
Jij maakt nu al een oordeel.
Jij Mincky, jij speelt nu al rechercheur en rechter.

Ik zal nog even voor iedereen jouw woorden herhalen, vermits je je eigen woorden nu al loochent.

Mincky wrote:

En oh ja, voor de volledigheid ik ben geen sympathisant van De Staercke.
Mocht hij erbij betrokken zijn geweest, dan hoop ik dat hij de doodstraf krijgt!
...
Maar kom alstublieft niet meer aanzetten dat ik sympathiseer met De Staercke, of met wie dan ook!
...

Mensen vergeten selectief snel of proberen dat.
https://imgur.com/QUOr1s9.jpg

In 2025 komt er een proces.
Dan, en enkel dan pas, is er een einde aan het gerechtelijk onderzoek.
Niet eerder.

Maar jij Mincky, jij vindt dat jou nu al toekomt om recht te spreken over een van de protagonisten hier.
Met jouw mening probeer jij al de hoop op een antwoord van de slachtoffers te ontnemen, vermits velen én hun advocaten, net zoals vele onderzoekers dit spoor als houvast aannemen.

Jij Mincky, jij eigent je het recht toe om hen dit laatste houvast te ontnemen.
Misschien is Philippe De Staerke finaal onschuldig.
Dat zal misschien in 2025 blijken, misschien ook niet.

Het is totaal onrespectvol om hierover op een forum op de Bende Van Nijvel, nu al je mening te vormen en recht te spreken.
Temeer omdat je totaal geen blijk geeft van kennis van zaken op dit DEELonderzoek van de Bende Van Nijvel.
Meer zelf, je doet zelfs geen enkele moeite om je erin te verdiepen.

Vertel de forumgebruikers bijvoorbeeld eens over de aandelen van je symphatisant Philippe De Staerke in de Happy Few.
Of vertel de forumgebruikers bijvoorbeeld eens op welk kamp je symphatisant Philippe De Staerke in de zomer van 1985 verbleef.
Misschien deel je graag eens een zeer boeiend stukje uit het verhoor  van Collewaert, Sack en van Rie van 29 april 1997 over de man die jij meent te moeten vrij pleiten...
Of zullen we eens terug de opinie vragen van criminoloog de Ruyver van Gentse Universiteit over Philippe De Staerke?
Of zullen we José Mendez eens vragen wie jouw idool Philippe De Staerke wapens bezorgde?

Niet nodig allicht...
Jij claimt hier een oordeel te moeten vellen.
Jij probeert mij tevergeefs zaken te laten zeggen.


Maar ik...
Ik zwijg in hetgeen niet hoort gezegd te worden.
En ik, ik spreek om jouw stupiditeiten te laten verstommen voor het blijvend verdriet van de vele slachtoffers die al veel te lang moeten wachten....

38

Bij gebrek aan argumenten en bewijzen, kan men altijd nog op de man gaan spelen, zoals sommige mensen hier doen.

Ik mag geen mening hebben, maar gelukkig mogen andere mensen dat wel.

En helaas gaan sommige mensen heel erg ver in hun MPS.

39

Er zijn mensen die het voor Marc Dutroux hebben.

Er zijn mensen die het voor Patrick Haemers hebben, als supergangster, die over het -door zijn explosieven- uit stukken gereten lichaam van de geldkoerier stapte om een zak geld te stelen en er thuis bij zijn vrouw Denise over kloeg hoe het de hele boel walgelijk stonk, waarop zij hem trooste dat dat hoopje uiteen gereten vlees dat deze man, vrouw, vader, moeder, zoon of dochter was, dat dit hoorde bij de risico's van zijn of haar job hoorde als geldkoerier.


En jij Mincky, jij neemt het op voor gangster Philippe De Staerke ook medeschuldig is aan bovenstaande daden bij een geldtransport,
Jij Mincky, jij vind hem sympathiek.
Jij velt een oordeel, voor het gerechtelijke onderzoek en het daaropvolgend proces afgelopen is, om hem onschuldig te pleiten.
Over de ganse lijn.

En nadien even laf om te gaan beweren dat je dat niet zou gezegd hebben...
Om dan je van de domme te houden alsof je geen eigen mening zou mogen hebben.

TRIEST.

https://imgur.com/QUOr1s9.jpg

Tuurlijk mag je claimen een eigen mening hebben.
Ik vind jouw mening cru, slecht, lelijk, gemeen, kwetsend, respectloos naar alle slachtoffers hier rond deze misdaden en elders rond de vele misdaden die deze gangster op zijn geweten heeft.
Dat is mijn mening.

@xavier, ondertussen heeft nagenoeg iedereen op dit forum jouw mening kunnen lezen in tal van topics op dit forum.
Kunnen we dan nu terug verder gaan met het bespreken van de BVN ipv mede-forumgebruikers?