Infiltrant sterft bij botsing te Brugge

In het gerechtelijk onderzoek naar de Bende van Nijvel worden infiltranten ingezet. Dat kan iedereen vermoeden, maar nu is er dergelijke zet in de openbaarheid gekomen. Eén van die infiltranten was de 52-jarige Hubert Deflemme, uit Herstal die enkele weken geleden werd ontslagen uit de Lantin-gevangenis, vlakbij Luik.

Deflemme zocht een aardige stuiver te verdienen met het sprokkelen van informatie over de ‘doders van Nijvel’. Zo stapte hijzelf naar het gerecht met het voorstel te infiltreren in milieus, die rechtsreeks of onrechtstreeks kunnen leiden naar het spoor van de ongrijpbare bende. Daarbij was de man vooral aangelokt door de vette premies, die verontruste warenhuizen hadden beloofd voor elke informatie, die kan voeren naar de identificatie van de terreurbende.

Helaas, Deflemme kwam voorbije donderdag – zo blijkt thans – om het leven bij een verkeersongeval te Brugge, zodat hij zijn ‘werk’ niet heeft kunnen afmaken.

Nog een reus

In sommige persberichten heette het dat Deflemme om het leven was gekomen bij een botsing, die door de Bende van Nijvel was geënsceneerd te Brugge, maar het onderzoek heeft inmiddels al uitgewezen dat het om een echt verkeersongeval ging.

Wat was er precies gebeurd? Hubert Deflemme was op donderdag 21 november op weg naar de kust in het teken van zijn ‘missie’. Hij bevond zich op de expressweg te Brugge, vlakbij het Sint-jansziekenhuis en in de omgeving van het Waggelwater. Met een Ford Scorpio stak hij, naar verluidt tegen een hoge snelheid, een auto voorbij. Deflemme keerde evenwel te snel weer op het rechtervak en werd daar gegrepen door het voertuig, dat hij zoëven had voorbijgestoken. Daarbij was de tipgever op slag dood.

In kringen van het parket te Nijvel en de procureur aldaar werd gisteren vernomen dat het ongeval in deze omstandigheden heeft plaats gehad en dat er geen ‘ingreep’ van de bende van Nijvel gemoeid was. Dat het stoffelijk overschot van Deflemme achteraf werd weggehaald uit het dodenhuisje van de Sint-Jansziekenhuis te Brugge, is correct. Blijkbaar wilde het gerecht, en meer bepaald het parket te Nijvel, zekerheid over de doodsoorzaak van de infiltrant. Uit de lijkschouwing moet dus gebleken zijn dat Deflemme één van de vele verkeersslachtoffers op onze wegen was.

Zeker is ook dat Deflemme op weg was naar een oude bekende van hem, een gevangenismaat, afkomstig uit … Waals-Brabant en wiens kruin maar liefst 1,95 meter boven de grond uitsteekt. Op het eerste gezicht alweer een kandidaat-reus van de Bende van Nijvel. Deze ‘géant’ is het spijtig genoeg weer niet: de man werd reeds ondervraagd, een poosje geleden al, en hi blijkt, althans wat Nijvel betreft, volledig buiten de zaak te staan.

Bron: Het Laatste Nieuws | 28 november 1985

Nieuw spoor in Bende van Nijvel loopt weer dood – Gezochte ‘reus’ meldt zich gevangen

De zogenaamde hoofdverdachte van de Bende van Nijvel, de nu 40-jarige Serge M., heeft zich donderdag zelf gemeld bij de gerechtelijke politie van Nijvel nadat hij in sommige kranten was afgeschilderd als de ‘reus’.

Het feit dat hij zich gevangen heeft gemeld, wijst er volgens de speurders al op dat ook dit spoor zal doodlopen. Net als de procureur des Konings van Nijvel, Jean Deprêtre, zijn ook de meeste officieren van de gerechtelijke politie zeer boos op sommige kranten die Serge al hadden afgeschilderd als de bendeleider.

In een zeer late mededeling aan het agentschap Belga, die in het Nederlands pas om 21u26 op de redacties binnenkwam, vroeg procureur Deprêtre nogmaals met klem om de naam van Serge M. niet te vernoemen. “In de huidige stand van het onderzoek hebben de speurders geen enkele zekerheid over de schuld van de man die gezocht wordt”, zei hij, “hij is een verdachte zoals er trouwens nog meer zijn”. Maar terzelfdertijd gaf de Nijvelse procureur zelf een goed portret van de verdachte: “Een man die reeds met het gerecht in aanraking kwam, ongeveer 40 jaar, en die bij herhaling werd veroordeeld wegens diefstallen met geweld. Tevens zou hij tot uiterst rechts behoren. Op een bepaald ogenblik waren Deflem en verdachte samen geïnterneerd in dezelfde strafinrichting zodat zij met elkaar kennis maakten”, aldus het parket van Nijvel.

Toch verschenen een paar kranten met de naam Serge M. en ook in andere omschrijvingen moet Serge M. zich herkend hebben, want hij meldde zich donderdag dus vrijwillig.

Boekhouder

Serge M. werd geboren te Eigenbrakel en is 1m92 groot. Zijn vader was deurwaarder, Serge werd boekhouder. Maar de dag na zijn legerdienst stal hij een auto om zich in Frankrijk te laten inlijven in het Vreemdelingenlegioen. Hij reed naar Marseille om daar te horen dat het Legioen (toen, wegens de gebeurtenissen in Algerije) ontbonden was. Hij reed terug naar Oostende, waar hij familie had, maar werd te Brugge aangehouden. Een dag later liet men hem vrij.

In augustus 1965 brak hij de brandkast open van zijn werkgever, een ijzergieter. Hij ging aan de haal met 160.000 frank, toen nog veel geld. Maanden later werd hij ontdekt in een villa te Knokke. Een psychiater achtte Serge geestesgestoord en liet hem interneren in de instelling te Doornik. Daar werd hij braaf, tot hij er op kerstdag 1966 in slaagde te vluchten.

Hij wordt al vlug terug aangehouden, slapende achter het stuur van een gestolen auto, en weer geïnterneerd. Maar in 1967 slaagt hij er in opnieuw te ontsnappen. En dan begint een weerzinwekkende reeks misdaden, waaronder de overval op zijn opvolger, de boekhouder van de ijzergieterij; de overval op een 78-jarige weduwe te Elsene; overvallen te Rixensart en La Louvière; de overval op een apotheker te Genval en een hele reeks gewone diefstallen. Telkens ging de forse Serge M. te werk met een enorme kracht. In maart 1968 kon hij, na een dolle achtervolging op het dak van een bar te Bergen, ingerekend worden.

In september 1968 werd hij veroordeeld, voor alle feiten afzonderlijk, tot een totaal van 15 jaar en 10 maanden hetgeen door de wet werd teruggebracht tot 10 jaar.

Toen de Bende van Nijvel actief werd, herinnerden sommige politiediensten nog de grote, eerder blonde Serge M. Ook het feit dat hij geboren werd in Waals-Brabant en daar sommige van zijn wapenfeiten pleegde, was hen niet ontgaan. Verder wisten zij dat hij nog steeds contacten had in Oostende. Maar hij werd al eerder opgepikt en ondervraagd na sommige overvallen van de Bende van Nijvel en hij had steeds een alibi.

Vorig weekend verdween hij weer eens naar Oostende en zeker ogenblik zouden de speurders zijn spoor kwijt geraakt zijn. Ook Serge’s drie beste vrienden bevonden zich aan de kust. De Rijkswacht schakelde daarom haar verklikker Defelm is, die indertijd met Serge in een strafinrichting had gezeten en die daar een ‘vriend’ was geworden van de grote Serge.

Of het ongeval van de verklikker iets met deze zaak te maken heeft, of gewoon het gevolg is van Deflems drankzucht, zal men wel nooit achterhalen.

Vermits Serge M. zich ondertussen vrijwillig gemeld heeft, precies omdat hij zich in krantenberichten had herkend, achten wij ons niet langer gedwongen door zwijgplicht. Normaal vinden wij nochtans het onderzoek in deze zaak te belangrijk om het met voorbarige persberichten in het gedrang te brengen. Daarom hebben wij vorige week de razzia ‘Vietnam’ de eerste dag niet gemeld, in afwachting van de resultaten. Anderzijds hebben speurders zeer dikwijls de neiging om de mislukking van een onderzoek af te schuiven op de journalisten, eerder dan op de lekken binnen de korpsen.

Donderdagavond omstreeks 19u werd Serge M. na ondervraging vrijgelaten.

Bron: Het Laatste Nieuws (Mon Devoghelaere) | 29 novermber 1985

Procureur van Nijvel verontwaardigd over informatie in pers

Naar aanleiding van berichten omtrent een tipgever, die bij een auto-ongeval om het leven kwam op de expresweg nabij het Sint-Jansziekenhuis te Brugge, heeft procureur des Konings Deprêtre van Nijvel woensdag de volgende mededeling verstrekt via het agentschap Belga:

“Eén van de personen, die beweerden in staat te zijn inlichtingen te verschaffen over de misdaden in Eigenbrakel, Overijse en Aalst, is op 21 november 1985 om het leven gekomen bij een verkeersongeval te Brugge. Die persoon was de enige die bij het ongeval was betrokken. Die persoon heeft nooit duidelijke inlichtingen gegeven die het onderzoek konden verder helpen. Niemand is op dit ogenblik aangehouden. Het onderzoek wordt verder gezet”.

Van de berichten als werd het lijk van de verongelukte op bevel van het parket van Nijvel weggehaald uit het dodenhuisje van Sint-Jan te Brugge, werd door de procureur geen melding gemaakt.

Speurders in gevaar?

Na herinnerd te hebben aan het geheim van het gerechtelijk onderzoek heeft de procureur van Nijvel ten overstaan van Belga de pers aangemaand voortaan niets meer uit eigen informatiebron te publiceren betreffende de Bende van Nijvel. Hij verklaarde:

“Het is vanzelfsprekend dat het publiceren van berichten, fout of juist, in verband met het verloop van zo’n belangrijk onderzoek, de speurders in uiterst moeilijke omstandigheden plaatst en de veiligheid van vele mensen, onder wie de speurders, in groot gevaar brengt. Het is spijtig dat sommige persmensen daaraan nog niet gedacht hebben.”

Hoewel het ondenkbaar is dat hij in het verleden anders zou hebben gehandeld, voegde de procureur er aan toe:

“Het parket van Nijvel zal de pers niets meer meedelen tenzij het er zeker van is dat die mededeling noch aan het verloop van het onderzoek, noch aan de veiligheid van personen enige schade kan toebrengen.”

Bron: Het Laatste Nieuws | 28 november 1985