311

Kruis kan best een paar criminelen of wat crapuul in zijn café hebben gehad die nacht maar het is toch zeer onwaarschijnlijk dat een groep zeer slimme criminelen, wat de Bende volgens dit scenario was, de nacht voor hun aanslag als een stel vreemden uit de streek daar op café zou gaan en dan aan de toog zaken gaan bespreken. Maar nu zal er iemand wel gaan zeggen dat ze zo slim waren dat dit net deel van het plan was om iedereen op een dwaalspoor te zetten.

Kuros zou normaal gezien dag nadien vermoord worden. Het kan ook zijn dat Kuros enkele dingen aan zijn verhaal heeft gewijzigd, omdat mensen hem niet zouden herkennen op het forum. Wat niet wil zeggen dat hij de 100% correcte versie heeft doorgegeven aan zijn advocaat. Er is laatste 24 uur blijkbaar heel wat fout gelopen bij de bende. Overmoed?

Ik heb echt soms het idee dat sommige mensen tunnelvisie hebben. Alles is een dwaalspoor tenzij het in hun straatje past. Het is natuurlijk ruw wakker worden uit een droom dat de bende toch niet zo geniaal was als sommige beweren. Het is bijna onmogelijk om mensen bewust te vermoorden onder vermomming van een hold-up. De slachtoffers moeten precies op die plek zijn de slachtoffers moet zich precies zo gedragen als verwacht en ga zo maar door, een erg ingewikkelde manier als je hem ook gewoon kunt opwachten voor zijn deur bij zijn werk of waar dan ook.

Het was geen overmoed happy-few, gewoon een soort paniek. Het was een chaos, men zat ze redelijk op de hielen. Het blijkt gewoon dat ze lang niet zo geniaal waren. Gewoon een setje criminelen, al dan niet rijkswacht, zonder geweten, uit op de kick en pakken wat ze pakken konden. Geweld was geen probleem. Uiteraard konden ze met wapen prima uit de voeten, een rijkswachter als Bonkoffsky kon prima training geven.

314

howitzer wrote:

Kruis kan best een paar criminelen of wat crapuul in zijn café hebben gehad die nacht maar het is toch zeer onwaarschijnlijk dat een groep zeer slimme criminelen, wat de Bende volgens dit scenario was, de nacht voor hun aanslag als een stel vreemden uit de streek daar op café zou gaan en dan aan de toog zaken gaan bespreken. Maar nu zal er iemand wel gaan zeggen dat ze zo slim waren dat dit net deel van het plan was om iedereen op een dwaalspoor te zetten.

club_le-happy-few wrote:

Kuros zou normaal gezien dag nadien vermoord worden. Het kan ook zijn dat Kuros enkele dingen aan zijn verhaal heeft gewijzigd, omdat mensen hem niet zouden herkennen op het forum

Er blijven voor mij nog heel wat vragen open bij het minutieus doorlezen van Kuros zijn berichten. Het doorvragen op enkele punten leek me aangewezen. Dit blijkt dus echter niet meer mogelijk. Het lijkt me ook niet evident dat Kuros met zijn berichtgevingen enige anonimiteit wenste te behouden.

Eventuele dwaalsporen kan men echter nooit uitsluiten, Howitzer, waarmee men wel degelijk rekening moet houden. Helaas kan ik Kuros geen vragen meer stellen ter verduidelijking van enkele tegenstrijdigheden die ik opmerk in de berichten. Het zijn net de details die een getuigenis of bekentenis sterk, geloofwaardig, controleerbaar en moeilijk intrekbaar maken. Dat een verhoorde verder het recht heeft zijn verklaring te wijzigen en/of aan te vullen is evident. Ontoelaatbaar dat op heden belangrijke getuigen en onderzoekers nog steeds niet "au serieux" worden genomen, en ontoelaatbare handelingen uitgaande politionele diensten en zowel bij de staande als zittende magistratuur oogluikend worden toegestaan. Een duidelijk gebrek aan verantwoordelijkheidszin en doorgedreven controle die men absoluut niet meer in de hand heeft.

speurneus wrote:

Ik heb echt soms het idee dat sommige mensen tunnelvisie hebben, alles is een dwaalspoor tenzij het in hun straatje past. (...) Het is bijna onmogelijk om mensen bewust te vermoorden onder vermomming van een hold-up. De slachtoffers moeten precies op die plek zijn de slachtoffers moet zich precies zo gedragen als verwacht en ga zo maar door, een erg ingewikkelde manier.

Hier dus o.a. het punt voor mij dat zulke verhalen wel op een soap lijken. Zulke modus operandi lijkt me haast onmogelijk. Over dwaalsporen heb ik reeds mijn visie gegeven in een voorgaand bericht.

Het overschatten van genialiteit is wat je vaak ziet gebeuren bij het ontstaan van een complottheorie. Het laatste waar men aan denkt om een vreemde gebeurtenis te kunnen verklaren is dat deze voortkomt uit een ongewilde fout, vooral wanneer het gaat om iemand/ een organisatie die zij toch al verdacht vinden op grond van andere zaken. Alles wat gebeurt moet immers een doel hebben en rond een gemaakte fout worden dan ook vaak de meest wilde complottheorieën opgetrokken die deze fout verheffen tot een geniale daad, wat vaak veel te vergezocht is.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat (de mensen achter) de Bende van Nijvel ontzettend geschrokken zijn van de gemaakte fouten in Aalst, waardoor het hele project/initiatief ook meteen gestopt is daarna. Het eerste dat daarbij in me opkomt is dat het hier inderdaad om bendeleden moet zijn gegaan van binnen de diensten, waarbij hun meerderen door een zeer lastige ontkenningsfase zouden moeten zijn gegaan wanneer één van hen dood was achtergebleven op de parking.

316

Momenteel gaat er bij mij een sterk licht op. Mstr. Vermassen verwees recentelijk naar de namen die idd in het dossier staan. Ik verwijs naar de Renault R19 in kanaal waarin overleden persoon is aangetroffen.

Murcielago kwam voorzichtigheidshalve te voorschijn met namen dewelke gelinkt worden met de Bende van Nijvel. Behoudens vergissing van mijnentwege, in één der dossiers en topics aangaande Bende van Nijvel is sprake van een damespersoon, blondharig vergezeld van een kind. Was er geen sprake over gebaren of richtlijnen vanwege deze persoon? Voor alle duidelijkheid verwijs ik niet naar de levenspartner van Haemers Patrick. Tot verwondering van zijn raadsman verklaarde Haemers Patrick uitbundig te zullen praten in het Hof van Assisen. Ik meen te mogen zeggen dat dit door Haemers ook kenbaar werd gemaakt aan wijlen de heer Rudy De Jonghe, BOB Leuven.

Eén der ex-partners voldoet perfect aan de persoonsbeschrijving van één der namen die alhier werden opgeworpen inzake de Bende van Nijvel.