1

(92 replies, posted in Onderzoekspistes)

Terwijl het net lijkt alsof het net de bedoeling was om de zakken te vinden, net omdat deze materieel bewijs zouden zijn dat alle feiten van de eerste en tweede golf aan elkaar gelinkt waren.

2

(92 replies, posted in Onderzoekspistes)

akkoord, maar deze lange tekst heeft niet veel te maken let het topic "inwisselbare wapens".

3

(92 replies, posted in Onderzoekspistes)

Waw Trobken dank voor dit uitvoerig betoog met ettelijke verwijzingen, zeer snel ook, precies flink getriggerd smile

Trobken wrote:

"Men is altijd schroomvallig geweest in het onderzoeken van de piste die naar de RIJKSWACHT wees.
De Bende heeft aanslagen gepleegd op rijkswachters en ingebroken bij de Groep Diane: men had moeten uitvlooien waarom ze het zo op de rijkswacht had gemunt."

De meeste mensen die oordelen over de Bende van Nijvel zullen zeggen dat RW zelf betrokken was, dat lijkt de teneur bij de mensen die zich die periode nog herinneren.

Als je het specifiek over de aanslag op Vernaillen en de diefstal van de HK-wapens hebt is toch duidelijk dat het B&B waren die zich vernederd voelden door het korps (degradatie tot straatflik door Vernaillen) en er een vulgair en dodelijk spelletje van maakten het korps op hun beurt te vernederen? Of ben ik te simplistisch en ook verkeerd?

De aanslag op Vernaillen en de diefstal bij SIE worden ook niet beschouwd als feiten van de Bende van Nijvel (als de moord op Mendez etc.).

Wie er van uit gaat dat de wapens MOESTEN gevonden worden op dat moment moet zich dan afvragen hoe het zou geëvolueerd zijn mochten de wapens nooit gevonden zijn?

Want, is die wapenvondst niet de doodsteek van gans de boel, voila, nu geraken ze er nooit meer aan uit, hou U nu maar in stilte bezig tot de verjaring?

4

(92 replies, posted in Onderzoekspistes)

Ik denk ook dat de eerste golf andere uitvoerders en opdrachtgevers heeft gekend. Is maar een gevoel, gebaseerd op volgende argumentjes:

  • de lange pauze van bijna 2 jaar tussen de eerste golf en de tweede golf.

  • de tweede golf is vele malen gewelddadiger, veel meer doden, kinderslachtoffers, lijkt meer op terrorisme dan eerste golf omdat de verhouding geweld-buit buitengewoon is. Ook de manier waarop de GTI uit D'Ieteren gestolen werd verschilt van de eerdere manieren om aan voertuigen te geraken.

  • als ik me niet vergis werden 3 zakken met wapens in de zwaaikom gedumpt. In elk van deze 3 zakken zaten netjes elementen van beide golven van overvallen. Dus zelfs als men maar 1 zak zou gevonden hebben zou er door de vinders een link gelegd worden met de beide golven van misdaden toegeschreven aan de Bende van Nijvel. Het lijkt erop dat het expliciet de bedoeling was beide misdaadgolven aan elkaar te linken. Welke bandiet doet dit?

  • Is de timing van de tweede golf gekozen? Eigenbrakel en Overijse gebeuren 2 weken voor de nationale parlementsverkiezingen. Aalst gebeurt middenin de formatieronde. Er waren rijkswachters aanwezig in de stemlokalen (stel U voor!) tijdens de verkiezingen van 13 oktober '85.

5

(66 replies, posted in Andere Personen)

Denk niet dat deze mannen een licentie hebben » YouTube

In de video uit 1982 op het verlaten circuit van Nijvel lijkt de zwarte VW GTI de wedstrijd te gaan winnen...

6

(60 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Pontius wrote:

Misschien dat Vernaillen zijn beweringen niet kon staven met sluitende bewijzen.

Ja, dat zou zomaar kunnen. Het zou ook zomaar kunnen dat ze het niet zag zitten om de door de rijkswacht georganiseerde illegale drugshandel, met de hieraan verbonden prostitutie en pedofilie en chantage verder uit te spitten. Vooral omdat Vernaillen het had over ministers en pedofilie. Voor je het weet zit je weer bij getuige X1 (en andere X-en). Welke magistraat ziet dit zitten? Enkel zij die hun carrière en leven moe zijn?

Maar je hebt gelijk, we zitten hier allemaal veronderstellingen te maken die waar of onwaar kunnen zijn. Ook Vernaillen en andere getuigen en slachtoffers. Je punt is meer dan gemaakt. We kunnen beter allemaal stoppen met veronderstellingen te uiten en hopen of de goede werking van onze justitie en regering hahaha. Geens gelooft er volledig in.

7

(60 replies, posted in Onderzoeksdaden)

club_le-happy-few wrote:

Zonder toevoeging dossiers Mendez & aanslag op Vernaillen geloof ik er niet in.

Ben wrote:

En waarom zouden die dossiers nog niet toegevoegd zijn aan het Bende-dossier?

Vernaillen was op 15 juni 2018 een spreker bij de voorstelling in het stadhuis van Aalst van het boek 'Littekens - Het spoor Nijvel-Aalst van de Bende'. Daar uitte hij zijn frustratie dat hij bij Capelle ging, maar daar te horen kreeg dat zij bevoegd was voor de “officële lijst van de daden van de Bende van Nijvel”, en dat het dossier Vernaillen daar niet bij hoorde, terwijl het voor hem er duidelijk een onderdeel van is.   

Dus misschien moet Ben eens navragen bij Vernaillen of dit werkelijk zo is, hij zal het zeker weten.

8

(60 replies, posted in Onderzoeksdaden)

BAX wrote:

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) meent dat we voor 2025, dan verjaart het dossier, de waarheid en de daders zullen kennen achter de Bende van Nijvel. Hij verwacht dat aanhoudingen volgen en dat er een proces komt.

Al op 10 november 1985 verklaarde de toenmalige Minister van Justitie Gol in een debat op RTBf "dat men de reus kent".

9

(61 replies, posted in Bende Haemers)

"Tosca" (de vlieg).

10

(135 replies, posted in Prullenbak)

Op welke manier slaat Anneke Lucas geld uit het dossier Dutroux? En ja, Anneke Lucas lijkt te herhalen wat X1 verklaarde, dat er pedo netwerken zijn met prominenten, evenals de andere X-getuigen. Maar dat kan natuurlijk nooit waar zijn, wie dit verkondigd is zeker van lotje getikt ... Gewoon aandachtshoeren toch die X-en? En Pedofilie in België is over, nu dat Dutroux in de nor zit, die jongen werd ocharme verdacht van te behoren tot een netwerk van allemaal andere mensen die graag kindjes mishandelen. Wie dit gelooft is ongetwijfeld al even gestoord als de X-getuigen zelf. En politie en justitie (en de pers) hebben ALTIJD gelijk en doen NOOIT iets mis, dekken nooit eens iets toe. Daarom is de Bende van Nijvel trouwens ook al lang gevat en moeten er geen onderzoeken meer gebeuren en fora bestaan.