1

(310 replies, posted in Plaatsen)

kenza wrote:

Niemand durft het risico nemen wegens te gevaarlijk en de zichtbaarheid nul is
Als de auto’s daar liggen zouden ze op 60 meter diep liggen of meer
Je hebt speciale duikuitrusting nodig en je lucht is enorm rap op door de extreme diepte
Met gewone duikuitrusting kom je al snel in de problemen
Ook heb je boot nodig en meerdere gespecialiseerde duikers want alleen is het strikt verboden

Ik zal u eind volgende week telefonisch contacteren, Kenza. Leo haalde een belangrijk punt aan. Opbouwend werken is de boodschap en wil zeker mijn medewerking verlenen daarin.

2

(446 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Spectator Of Life wrote:

maar iemand als Paul Ponsaers -toch niet bepaald een dommerik- was al eerder tot die conclusie gekomen.

Lees pagina 128 en vervolgens pagina 135 eens van Dupont - Ponsaers. Twee verschillende weergaven met het aantal afgevuurde kogels op het slachtoffer. Geen van beide betreft het juiste aantal. De dader (schutter) heeft een handtekening achtergelaten en had kennis in het gebruik van het desbetreffend wapen. Er is bijgevolg nog een zeer opmerkelijke vaststelling dat in het dossier voorkomt maar waarover nog met geen woord is gerept in alle berichtgevingen over de BVN.

3

(242 replies, posted in Bouhouche & Beijer)

Vetter wrote:

Voor mij staat vast, dat Morue zijn partner erin heeft geluisd en samen heeft gespannen met de daders.

Een ploeg van de Rijkswacht dat MP (Mobiele Permanentie) heeft en opgeroepen is voor een inbraak? Ik weet niet voor andere Rijkswachtdistricten toen, maar in het Antwerpse hadden Rijkswachters de mogelijkheid om met een vaste collega een MP ploeg te vormen. Ik kan mij niet aansluiten bij uw bericht.

4

(24 replies, posted in Speurders)

BAX wrote:

Waar is pv 103059 van 28/09/1988 te raadplegen?

Eventueel terug te vinden in de verslagen van de Bendecommissie I of II.

5

(1,121 replies, posted in 1985)

Scaramouche wrote:

"Een garagist Willy D.". .. Dat kan m.i. enkel W. De Schepper zijn. Geboren in 1952. Heb alles over hem herlezen op dit forum.

Dit ook mijn gedacht, Scaramouche. Altijd gezegd dat de Rijkswacht betrokken was. Blijkbaar was het makkelijker om Bossi als gek te beschrijven.

6

(106 replies, posted in Bende Farcy)

HIPA wrote:

De juiste mensen en instantie hebben hierover al twee jaar geleden info gekregen 
Als ze verkiezen om er niks mee te doen en alles zo te laten dan sta je machteloos .
Het zal weer onder de categorie verticaal geklasseerd zitten .

Maandag jl, is er een gesprek geweest met Onderzoeksrechter Martine Michelle, HIPA. Het was naar mijn oordeel toch positief te noemen wat haar onderzoek betreft. Probeer het weinige toch nog positief in te zien, HIPA. Het is nodig!

7

(124 replies, posted in Getuigen)

Het zijn gissingen of een dader al dan niet dodelijk getroffen is. Zolang men geen lichaam of overblijfselen heeft gevonden is het in deze bijzonder moeilijk. In het Zoniënwoud ligt er ook ergens een lichaam verborgen. De juiste plaatsbepaling heeft men nooit kunnen achterhalen gezien het uitgestrekt gebied.

De vraag blijft ook wat HAEMERS Patrick mogelijks nog kenbaar had willen maken.

8

(925 replies, posted in Bende De Staerke)

Spectator Of Life wrote:

@Bossi : Maar ik vermoed dat we dan spreken over een schuilplaats ter voorbereiding van de feiten.

Inderdaad.

9

(771 replies, posted in Westland New Post)

fenix wrote:

Concluderend, hij of zij die deze corrupte boel wat wou tegenwerken door simpel weg naar de waarheid te zoeken of een slachtoffer te verdedigen kreeg geen "lening" noch "betaling in natura" maar een gepeperde rekening via de belastingen na veelvuldige en tergende controles.

Dubbel punt op de ï en zo is het inderdaad, Fenix.

10

(925 replies, posted in Bende De Staerke)

Poseur wrote:

Geachte, ik vroeg naar toelichting omtrent uw stelling dat sprake is van bendevorming binnen het Hof van Cassatie. Dat is toch een interessante stelling waar een leek in deze zaak, zoals ikzelf, gerust enige onderbouwing van zou mogen vragen.

Wat uw tirade over advocaten betreft, hoewel off-topic toch enige opmerkingen hierbij: Ik weet niet of u met de advocatenbrief van 700 euro verwijst naar een zaak waarin u persoonlijk bent betrokken of naar een episode uit het Bendeonderzoek en ik ken dan ook de concrete omstandigheden niet. Afhankelijk van wat voor soort brief het betreft en hoeveel voorbereiding daarvoor nodig was, kan die prijs wel correct zijn. Als een advocaat een heel dossier moet bestuderen, de nodige rechtspraak en rechtsleer raadplegen en dan een zorgvuldig geredigeerd schrijven moet opstellen waarin een standpunt wordt ingenomen en juridisch onderbouwd en sluitend moet zijn, kan dat heel wat werk in beslag nemen en is soms zelfs een veelvoud van dat bedrag op zijn plaats.

De betaling van advocaten met geld dat mogelijk voortkomt uit misdrijven is wel degelijk een topic dat de gemoederen beroert en waarover al wat inkt is gevloeid. Ook binnen de advocatuur zorgt dat voor discussies. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het feit dat een advocaat een beroepsgeheim heeft en zorg draagt voor een van de essentiële waarborgen van de rechtsstaat, de verdediging van een verdachte. Het is eigenlijk ook niet aan een advocaat, om vooraleer hij de verdediging van iemand opneemt die persoon eerst te onderwerpen aan een diligent middelenonderzoek. Om het cru te zeggen, een bakker moet toch ook niet de boekhouding nakijken van ieder aan wie hij een brood verkoopt. Waar het juiste evenwicht ligt ? Ik weet het ook niet.

Beste,

Wat de 'heel eenvoudige' brief betreft, schrijf ik uit naam van een bendeslachtoffer, Een BVN slachtoffer wel te verstaan. We spreken absoluut niet over conclusies en besluiten, noch over appelanten noch geïntimeerden. Het gaat hem dus over een heel eenvoudige brief met een korte inhoud. Zonder standpunten en juridische onderbouwing. Mocht het zich ooit aandienen, wat ik ten zeerste betwijfel, zal ik wel eigenhandig mijn conclusies en besluiten opstellen. Trouwens u hoeft echter niet ver te zoeken om de gangsterpraktijken bij het Hofke van Cassatie te achterhalen als tevens de gangsters die in de magistratuur zijn terug te vinden die wel degelijk het onderzoek in de BVN hebben gemanipuleerd. Het zal u maar overkomen om in 2018 in een gerechtelijk onderzoek te worden geworpen dat je als magistraat en onderzoeker voor onmogelijk moet houden niettegenstaande de tijdsdruk waaraan men is blootgesteld. Waar we zeker en vast niet moeten op hopen dat de huidig onderzoeksrechter haar levenspartner zal aanhouden die toch zeer welbespraakt is in het dossier als ex Rijkswachtofficier.

Ik kan er in ieder geval niet omheen dat veel topmagistraten in het Bende van Nijvel dossier goochelkunsten hebben aangeleerd en nog een opleiding hebben genoten van Willem De Zwijger om het dossier toch maar de andere richtingen uit te sturen om hun opdrachtgevers te beschermen.

Om terug te komen op dit topic, HIPA heeft een zéér belangrijk element ter spraak gebracht ivm met een persoon zijn aanwezigheid in Aalst. Een schuilplaats lag zeker niet veraf. Op een steenworp zelfs.