1

(783 replies, posted in 1985)

Kees BK wrote:

Maar zoals ik als zei, om De Staerke echt goed en gedreven aan te pakken, moest het onderzoek in Dendermonde komen te liggen, de thuishaven van de Bende van Baasrode.

Op rust gestelde speurders van de Cel Delta hebben hun vrijwillige medewerking opnieuw aangeboden aan de CWB. Tot op heden weigerde men hun voorstel te aanvaarden. Derden kunnen dit bevestigen. Als we dit koppelen aan de laatste informatie dat ons is toegekomen, stellen we daar zeer ernstige vragen bij. We bekijken wat we de volgende weken uit de brand kunnen halen.

2

(75 replies, posted in Speurders)

Django68 wrote:

Ik heb vandaag, eerder toevallig, een kort gesprek gehad met iemand uit de vriendenkring van Romelart. Romelart had hem kort geleden gezegd dat alle namen van de Bende gekend waren. HIPA / David postte onlangs ook iets gelijkaardigs. Waar wacht men dan nog op?

Xavier Magnée, advocaat en gewezen stafhouder te Brussel, heeft o.a. ook gesproken dat de namen bekend zijn.

Koen-H wrote:

Of misschien totdat ze voldoende hard bewijs hebben om die mensen aan te houden en in verdenking te stellen. Bewijsmateriaal dat ook stand kan houden in een rechtzaal. En als dat er vandaag nog niet ligt dan heb ik er sterk mijn twijfels bij of dat er ooit nog gaat komen, tenzij er iemand begint te praten (of aan het praten is). Zonder dat is die lijst slechts een werklijst.

Tot veroordelingen zal het nooit komen. Daarvoor zijn er opzettelijke daden gesteld die als procedure fouten in aanmerking moeten genomen worden. Een bijzonder jong stagiair advocaat weet bij voorrang al wat te pleiten en te betwisten.

In dit dossier zou het mij alleszins niet verbazen indien men de vraag zou stellen: "Bewijs ons eens dat jij het hebt gedaan."

coconut wrote:

Tja, dan hebben wij gehallucineerd.

Not so. Het is niet omdat er geen klacht is ingediend tegen een persoon, dat de persoon niet kan betrokken worden in een onderzoek of gerechtelijk onderzoek.

FreCR wrote:

Bossi: allemaal goed in theorie. In praktijk is het misschien toch wat anders... ik geef een voorbeeldje hoe moeilijk het soms kan zijn als men geen sporen zou na laten door een menselijke fout:

Vaak zijn cybermisdaad, malware en andere aanvallen op het internet internationaal van aard en is de identioteit van de daders verborgen, waardoor het inderdaad lastig is om de misdrijven te bewijzen voor de wet.

Misdrijven via internet nemen toe in de huidige samenleving, waarbij gevallen van diefstal, gestolen wachtwoorden en ransomware veel voorkomen in het forensisch cyberonderzoek.

Het ongeautoriseerd toegang krijgen tot een systeem of computer, oftewel 'hacken', komt steeds meer voor. Mitnick Kevin, een van de eerste veroordeelde hackers, werd in 1995 in zijn woning in North Carolina gearresteerd door de FBI. Hij werd beschuldigd van computer en mobiele telefoonfraude gedurende een periode van teeënhalf jaar. Hij werd veroordeeld en twee jaar verbannen van internet. Werkt nu als veiligheidsadviseur.

Een opmerkelijke data-analysezaak is die van de terrorist Farook Syed, die in 2015 veertien mensen ombracht in San Bernardino, Californië. De FBI wilde toegang tot de iPhone van de schutter om zijn gangen na te gaan. Hiervoor moest Apple via reverse engineering een nieuw stukje software bouwen om het maximum van tien pogingen om het wachtwoord te achterhalen te omzeilen. Apple beriep zich echter op de privacywetgeving. De zaak eindigde nadat de FBI op een andere wijze toegang wist te krijgen tot de informatie.

Tru Dat wrote:

Dan is hij er toch heel zwaar tegen gelopen. smile lol

En niemand moet zich schamen, maar Bossi moet eens goed beseffen dat de meeste mensen hier van goede wil zijn en samen zoeken naar de daders van dit dossier hij hoeft niet tegen ieders schenen te stampen. Ik had jullie destijds veel goede raad gegeven (na te lezen op de fora). Ik heb gewoon een broertje dood aan justitie letterlijk en figuurlijk. Ik heb gewoon een hekel aan het hautaine gedoe van justitie terwijl er flater na flater wordt begaan. No hard feelings. Nog 14 dagen dan kan ik het land weer ruilen voor de oceaan en alles van me afzetten en één zijn met de natuur of vergaan in een onvoorziene storm. smile

Ik ben nog nergens tegen gelopen. U hoeft zich wel te schamen om lokale en federale politie als tevens justitie en magistraten over één en dezelfde kam te scheren. Het is niet omdat er een rotte appel in de mand aanwezig is, dat gans de mand dient weggeworpen te worden. Er is op vrijwillige basis al heel wat arbeid verzet dan wat jij zou kunnen vermoeden.

Tru Dat wrote:

Ten eerste je moet geen regeltje uit een context halen maar wel het geheel in aanmerking nemen. Ik heb het over criminelen. Ten tweede Als een crimineel in eer moet hersteld worden heeft justitie weer maar eens gefaald. Ten derde de klachtneerlegger kon zich hier openlijk verdedigen door simpelweg het geschrevene te weerleggen met zijn eigen woorden in plaats van laf klacht neer te leggen.

Ten eerste bepaal ik persoonlijk wat ik in aanmerking neem.

Ten tweede: Er is bij u een zeer duidelijk gebrek aan kennis van ons Belgisch rechtssysteem. Justitie faalt niet, doch integendeel, wanneer zij van oordeel is dat een persoon eerherstel toekomt en waarbij aan alle voorwaarden is voldaan.

Ten derde hebt u niet te bepalen wat een benadeelde of klager dient uit te voeren wanneer hij/zij zich gekrenkt voelt in zijn/haar eer, naam of faam. Het is aan het ambt van de Procureur des Konings dat zal bepalen uit de verhoren en verdere onderzoeken of er al dan niet vervolging dient voor te spruiten als gevolg op de klacht. Ik zal mij voor het overige onthouden om u, gelet op uw roze pamper visie, kenbaar te maken aan welke voorwaarden een klacht dient te voldoen. Ook ambtenaren hebben hun rechten ingevolge smaad!

Tru Dat wrote:

Ten vierde wat men over mij zou kunnen schrijven interesseert mij geen klein beetje er zal ook niets geschreven worden want ik leef correct en begeef mij niet in verwerpelijke omgevingen als politie, justitie, misdaad, politiek enz...

Maar mogelijks wel in de omgeving van de cybermisdaad? Mij baserende toch op uw verwerpelijke eenzijdige adolescente toelichtingen. Het is mij ook niet vreemd dat tuinkabouters aanzien worden als roze olifantjes. Vermoedelijk ben ik nu gestuit op een vertegenwoordiger in roze laptopjes.:lol:

FreCR wrote:

Als ik nog eens zo'n opmerking krijg omdat ik liever anoniem blijf en liever niet traceerbaar ben, zal ik deze persoon doorverwijzen naar u, waarbij je die persoon dan kunt waarschuwen dat voorzichtigheid geboden is.
Behalve voorzichtigheid in verband met een mogelijke klacht die je kan krijgen, moet men er ook wel bij zeggen dat we het hier hebben over een groep mensen die verantwoordelijk gesteld worden voor de dood van minimaal 28 mensen en niet over een groep mensen die postzegels verzamelt. Al zullen er onder postzegelverzamelaars ook wel fanatiekelingen zitten wink

En wie zijn die groep mensen die verantwoordelijk gesteld worden voor de dood van minimaal 28 mensen?

Ik zal de persoon dewelke u doorverwijst, bijzonder hartelijk ontvangen met verwijzing naar uw bericht in datus van 07 januari 2019 om 00.09 uur onder berichtnummer 126, met kennisgeving van huidig topic, uiteraard.

Om uw geheugen even op te frissen waarmee u de spot dreef ivm naamvermeldingen alwaar uw vermelding 'B' mijn persoon betreft:

FreCR wrote:
B. wrote:

R.

R = Albert Raes

B. wrote:

K.J.

K.J. = Joseph "Lapin" Kausse

B. wrote:

R. die binnen de Rijkswacht gedwongen werd(...)

R. = François Raes

__________________
F. maakt bij deze melding dat B. duidelijkere berichten op het forum van B. zou mogen schrijven omdat mensen zonder "dossierkennis" zoals F. zelf en zoals ook A. B. C. D. E. F. G. en H. het anders moeilijk volgen vinden, maar ook voor meer ervaren dossiervreters zoals daar zijn I. J. K. L. M. N. O. en P. het niet zo overzichtelijk is. Daarom vragen ook Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. en zelfs de heer en mevrouw Z. om namen volledig te schrijven.

Groeten,
Alfabet

En wat verder uw eigen bewering van anonimiteit betreft. Elke online-activiteit laat een digitaal spoor na. Forensische cyberwetenschap onderzoekt misdrijven waarbij computers betrokken zijn en een netwerk, meestal het internet. Elke interactie van personen, alle plekken waar ze heen gaan, elke transactie waarbij ze betrokken zijn, laten, theoretisch, een digitaal spoor na. Criminele activiteiten doen dat ook en deze sporen vormen het bewijs dat het verhaal vertelt over wat er is gebeurd. Het kan personen ook uitsluiten van betrokkenheid. Experts conserveren en analyseren data met specialistische software om hun ware betekenis te onthullen. Hoewel u de volledige anonimiteit pleegt uit te drukken, heeft wellicht ook uw geheim apparaat een gebruik op het netwerk. Het kan dus wel degelijk onderschept worden aangezien uw apparaat communiceert. Hoewel elke verbonden eenheid een eigen platform en taal hanteert, en wellicht encryptie gebruikt, kan de betekenis van boodschappen worden ontcijferd en geïnterpreteerd. De ontcijferde taal legt de interactie, beslissingen en gebeurtenissen bloot waarbij het netwerk en internet waren betrokken. Het bewijs kan de vorm hebben van gps - data op een smartphone of van een inbraak in een beveiligd netwerk van een bedrijf of de overheid om te spioneren of intellectueel eigendom te ontvreemden.

Cybermisdaad kan gaan over seksuele uitbuiting van kinderen, diefstal van intellectueel eigendom, spionage door landen of bedrijven, financiële diefstal, het verspreiden van valse bewijzen en informatie, mensenhandel, cyberpesten, identioteitsdiefstal, ideologie, ontwrichting en sabotage, en haatzaaien.

De forensische benadering van cybermisdaad behelst detectie, herstel, vergelijking, interpretatie en communicatie van gevonden digitaal bewijs in een onderzoek.

Trudat wrote:

Ze moesten die klacht neerlegger onmiddelijk opsluiten .daar hoort hij thuis in de gevangenis .
Leve de open communicatie en vrije meningsuiting.

Geldt dit ook voor uw persoon wanneer u ten onrechte van smaad, laster en eerroof word beticht? Er zijn echter veroordeelden die in eer zijn hersteld. Eerherstel wanneer aan alle voorwaarden is voldaan en in behandeling genomen door de Hoven van Beroep. Over de uitgewiste veroordelingen mag geen enkele politiedienst, nog een magistraat dit in aanmerking nemen. De procedure tot eerherstel is zelfs tweemaal te bekomen. Eerste maal vijf jaar na de eerste veroordeling. 10 jaar na de tweede veroordeling.

Trouwens, er is nog een klacht op komst via de onderzoeksrechter te Leuven of bij een rechtstreekse dagvaarding.

Ik heb steeds gewaarschuwd dat voorzichtigheid is geboden. Laster, eerroof, en nog foto's van personen die geen enkel uitstaans hebben met de zaak. In dat geval kan een slachtoffer overeenkomstig artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen.

7

(999 replies, posted in Andere)

LEO wrote:

Hij is toen een andere auto gaan halen waardoor zijn verlate aankomst! Alhoewel het de waarheid is, mag er toch eens gelachen worden ook hé.

En indien het de tweede maal niet lukte, was de derde maal zeker met een aanhangwagen... wink

8

(75 replies, posted in Speurders)

Geen enkele burger noch politiedienst heeft zich uit te spreken over de juiste omstandigheden van een overlijden of verdacht overlijden. Ook de eerste vaststellers hebben zich strikt te houden aan de voorgeschreven richtlijnen bij vermoedens van een verdacht overlijden. Familieleden hun woorden indachtig. Van zodra er voorleidingen gebeuren bij ex leden van de SV, Off. ex Rijkswacht, Off. ministerie van landsverdediging gevolgd door voorleidingen en aanhoudingen binnen de politiek en het ministerie van justitie, zijn we op weg naar een doorbraak.

Elke GP'er van het eerste uur en betrokken bij het bendeonderzoek heeft zijn/haar bedenkingen over het onderzoek waarin ex Rijkswachters zijn betrokken.

9

(75 replies, posted in Speurders)

Het kan niet langer dat in ons land het deskundige onderzoek naar overlijdens niet is geregeld, stellen vooraanstaande pathologen-anatomen. De Belgische wet voor het vaststellen van een overlijden is nagenoeg onveranderd sinds de Code Napoléon uit 1804. Eender welke arts mag een doodsoorzaak invullen op het overlijdensattest. ‘Niet gehinderd door enige kennis ter zake en met dramatische vergissingen tot gevolg’, stelt forensisch patholoog Wim Van de Voorde (UZ Leuven).

Samen met enkele collega’s dringt hij bij de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD), en die van Justitie, Koen Geens (CD&V), aan op een systematische aanpak. ‘Het volstaat niet om alleen die dode lichamen te onderzoeken die uiterlijke tekenen van geweld vertonen.’ De experts pleiten voor een autopsie bij alle verkeersdoden, alle suïcides en alle plotse en onverwachte overlijdens.

Tot 200 onontdekte moorden per jaar

De lijkschouwing mag voor hen niet langer door ‘een gewone’ arts gebeuren, maar moet worden uitgevoerd door een forensisch patholoog. Bij voorkeur in gespecialiseerde centra. ‘Wij zijn het enige land in Europa waar slachtoffers van moord en doodslag nog in de verkeerde handen terechtkomen’, stelt Van de Voorde. ‘Wanneer het parket een wetsdokter aanstelt, kan dat eender welke arts zijn. Daardoor kampt ons land naar schatting met 150 à 200 onontdekte moorden.’

Ook de basis van ons gezondheidsbeleid is volgens experts ‘drijfzand’. Zo noemen de experts ‘drijfzand’, aangezien 30 tot 50 procent van de vastgestelde doodsoorzaken is fout. Dat blijkt uit diverse studies waarin de officiële conclusie (op het overlijdensattest) van de arts die de dood vaststelde, is vergeleken met de doodsoorzaak die bovenkwam wanneer de lichamen een autopsie ondergingen.

Hartinfarcten blijken eigenlijk maagbloedingen. Een hersenbloeding is een longontsteking. Een darmkanker is griep of een verkeersdode blijkt niet zomaar de controle over het stuur verloren te zijn, maar zijn longkanker is hem fataal geworden in de auto. Dat soort fouten.

Voor de doden zelf maakt het niet veel meer uit, maar uit de ware toedracht van hun overlijden valt veel te leren dat de levenden kan redden. ‘Autopsies waren dé kwaliteitscontrole op het medisch handelen in ziekenhuizen’, legt patholoog-anatoom Werner Jacobs (UZ Antwerpen) uit. ‘En zouden dat nog altijd moeten zijn. Op die manier kun je nagaan of de juiste diagnose is gesteld, de behandeling correct is verlopen en er geen andere aandoeningen of belangrijke aanwijzingen over het hoofd zijn gezien.’

Lees hier het hele artikel » Nieuws

10

(75 replies, posted in Speurders)

FreCR wrote:

Met zaken zoals sterftecijfers en oorzaken, daar kan men al wat minder hard mee "foefelen", en ook als het cijfer niet volledig exact zou zijn, dan zal de waarheid er wellicht dicht tegen liggen. Sterftecijfers, oorzaken er van... ik vermoed dat dit wel tamelijk correct zal zijnen de foutmarge niet al te groot zal zijn.

Die cijfers in acht genomen, zijn er niet opvallend meer zelfmoorden in het Bende van Nijvel-dossier dan in onze maatschappij.

Daarom dat professoren in Antwerpen en Leuven kritiek hebben geuit op het aantal onjuiste vaststellingen die als natuurlijk overlijden werden beschouwd. Vandaar dat de parketten van Antwerpen, Leuven en Hasselt meer opdrachten uitgeven tot de forensische geneeskunde. Waar het in de meeste gevallen bij huisartsen aan kennis en kunde ontbreekt om van een verdacht overlijden te spreken.

Wanneer een NIS formulier niet is ingevuld, komt dit gegeven ook niet toe tot het NIS.