1

(382 replies, posted in Mededelingen)

Ik vind dat dit niet kan. Punt!

2

(382 replies, posted in Mededelingen)

Het is geen  antwoord op mijn vraag de geposte boodschappen niet te veranderen.

3

(382 replies, posted in Mededelingen)

Mijn boodschappen zijn duidelijk ... voor kenners. Waarom verander je dan mijn boodschappen als ik alleen initialen gebruik? Ik wil niemand beschuldigen van strafbare feiten (zoals ontsnappingen) en dit voluit schrijven. Dit is slechts een vermoeden dus hoeven de zoekmachines van Google daar hun neus niet in te steken. Ik vind het veranderen van teksten even ongeoorloofd. Er bestaat nog zoiets als nettiquette en laster.

Je kan en mag in criminele zaken bepaalde grenzen niet overschrijden maar hoe dan ook moet je ze wel "spellen" om iets naar voor te schuiven. Er bestaat nog zoiets als forumregels:

GEDRAG OP HET FORUM

Over dit gedeelte is uitgebreid nagedacht en er is tot een set regels gekomen die het meest verstandig geacht worden om het forum bruikbaar en ordelijk te houden.

Fatsoen
Fatsoen is weliswaar een vrij subjectief begrip, maar wij doen een beroep op het gezonde verstand. Voorbeelden van niet wenselijke, want onfatsoenlijke, bijdragen op het forum zijn:

- Persoonlijke aantijgingen of beschuldigingen"

Ik  wens dat u daar aan toe voegt dat de beheerder berichten kan verwijderen maar niet kan of mag wijzigen!

4

(101 replies, posted in Gladio)

Download hier onderaan » www.revue.lu

5

(101 replies, posted in Gladio)

dim, ik steek daar zeer veel tijd in om wat voet aan de grond te krijgen. De zaak schijnt echt wel een interne Luxemburgse Diane te worden. Er is de pdf van het proces van ongeveer 130 pagina's maar daarnaast moet je de de volledige Luxemburgse pers en RTL volgen in Duits, Frans en Luxemburgs want er wordt echt niet alles correct neergeschreven.

Daarnaast heb je de parlementaire onderzoekscommissies rond SREL die de affaire Bommeleeër doorkruist. De verdediging "VOGEL" probeert op alle mogelijke manieren het proces naar andere richtingen te sturen of te doen stoppen = Vogelvoer = Vogelfutter. Ik zal proberen een paar links te vinden. Ondertussen vind je hier teen en tander info over de pers. De Luxemburgers lezen echt meerdere kranten op een dag, wort is zelf het slachtoffer geweest van een aanslag.

» www.gouvernement.lu
» www.wort.lu
» www.wort.lu (Hoveren over de foto toont toegang tot meerdere files.)
» www.wort.lu
» www.wort.lu Elke dag live zo er geen schorsing is (15h00-1800).
» www.wort.lu

Nu nog de download vinden want dat is lang geleden. Met Google maps en de dossiers ben je zeker 14 dagen zoet om 15 % te kennen.

6

(66 replies, posted in Gladio)

In Zwitserland was er zelf een nummer in de twintig! Ik denk stilaan dat er zowat meer organisaties waren dan communisten in ons land. Ieder liep zowat te paraderen omdat er veel geld werd rondgestrooid door de Amerikanen die in het Mc Carthy-tijdperk zowat overal infiltratie zagen, net het verhoor van Oppenheimer eens doorgenomen. Zelf de vader van de eerste atoombom werd het veiligheidscertificaat ontnomen! Want 15 jaar vroeger had ie een paar communistische wetenschappers in zijn vriendenkring aan de universiteit. Hij mocht als wetenschapper na 50 geen inzage meer krijgen in de ontwikkelingen van o.m. Teller.

Wat Luxemburg betreft: er zijn dus aanwijzingen dat de Jan in Sandhurst was geweest, aanwezig was bij een Oesling manoeuvre en dat aan deze manoeuvres soms  ook stay behind-mensen deelnamen. Deze Belgische en Luxemburgse mensen gingen soms samen in kleine groepjes opleiding krijgen in Poole maar de beschikbare info is zo klein dat je er alleen maar mee kan lachen.

Echte amateur opleiding voor de cover van de eerste schil denk ik. Als je dan ziet dat een cafebaas en een dominé door de sant werden gemandateerd om werkvolk te zoeken dan weet je tal dit is niet serieus te nemen is. Dus stay behind is VogelFUTTER als afleiding voor het echte proces dat nog moet aanvangen en daar hebben de Luxemburgse Dianes zelf hun mond voorbijgepraat na 2005.

Schrijnend is de ontdekking dat de onderzoeksrechter zijn bureau wordt opgeblazen in het gerechtshof net een week nadat ie een rogatoire commissie naar Brussel heeft gestuurd om een zeker gugus te volgen en af te luisteren, net dien die dien troep heeft opgericht. Op een bepaald ogenblik de week erop komt de gugus naar Luxemburg met ne BM van ene israelienne die in Luxemburg woont op amper 1km van de organisateur van de schaduwopdracht aldaar.

Omdat dus de eigen oud collega's van de gugus niet kunnen worden gebruikt, wordt beroep gedaan op de mennen van de sureté. De gendarm die het schaduwen organiseert is zelf aan de bron van de mislukte schaduwopdracht door verkeerde info door te geven. Opdracht wordt te vroeg afgebroken net als de gugus gaat kameren met zijne loverboy.

Net op het hoogtepunt ontploft het bureau van de onderzoeksrechter en de ruiten in het hotel daveren van de klap want tis er minder dan 1 kilometer van af dixit den boy itself recent in de pers, enz. Het is te gek om een scheet te laten. En als toemaatje: bij het afbreken van de schaduwopdracht voor de bomaanslag, zegt de organisator -rijkswachter dan aan zijn collega's van de sureté (die de schaduwopdracht uitvoeren) dat ie gaat zwemmen. Ze vinden zijn gedrag zo louche dat ze hem volgen om te zien of dit wel klopt en bovendien maken ze een PV op dezelfde nacht over de organisator van de schaduwopdracht. Dit PV wordt 17 jaar verborgen gehouden voor de J.I. Bommeleer wiens bureau werd opgeblazen! Tussen haakjes het zwembad was net zwaar beschadigd door een bomaanslag de week ervoor!

Als cerise: de geschaduwde gaat 's anderendaags ontbijten bij de organisator van zijn eigen schaduwopdracht  en bovendien  gaan ze nadien samen naar een schietstand. En dan als Belg daar maar je zwart geld aan toevertrouwen! Luxemburgers, zwetsers (geen zwitsers).

7

(66 replies, posted in Gladio)

Als de Luxemburgse verhoren kloppen dan zijn in de stay behind-netwerken misschien wel meerdere lagen zoals een russisch popje. Ook de verzetsgroep G (VUB-ULB) (tijdens de oorlog niet verwarren, he!) koos voor de naam "groep G" zodat de Duitsers ellenlang zochten naar de niet bestaande andere afdelingen a, b, c, e, ... z.

Best eens oude nummers van Pour nalezen: "(...) que des militants d'extrême droite finirent par mettre le feu à ses bureaux et son imprimerie, le 5 juillet 1981, au 22 rue de la Concorde à Ixelles." Men zocht waarschijnlijk naar niet verbrande dossiers of meegenomen (kopies van) dossiers.

9

(101 replies, posted in Gladio)

Wat vooral interessant is in het CCC gebeuren is de toevallige synchronismes met de affaires Bommeleer in Luxemburg (start periode Akkerman-campagne). Op dat ogenblik waren ze reeds een paar maand in ruzie met de RAF en AD en waren ze aan het samenwerken met een ander coco groep uit Frankrijk. Hoogstwaarschijnlijk waren ze dan reeds geïnfiltreerd en waren marionet in andere belangen want ze werden kort nadien plots snel aangehouden.

Bv. de 18 oktober 1985 passeert een kandidaat bommeleer Namen op weg van Brussel naar Luxemburg: pouf > CCC. Hij was geschaduwd door (?) en toen hij ging klimmen met zijn vriend in een hotel werd de schaduwpartij afgeblazen. Plouf justitiepaleis: bommeleer. Schaduwen start opnieuw, achtervolgen aan 180km per uur in Belgisch Luxemburg, terug naar Brussel. Plouf een andere CCC-explosie.

Simpele zielen denken dan wel het is hem! Maar men moet beter nadenken. Die kerel zelfs ex-baas van de Luxemburgse Diane, werd hier voor schut gezet en gebruikt als afleiding tegen zijn wil.

10

(5 replies, posted in Bende Farcy)

Volgens dit artikel was Hormans er niet bij maar misschien kende hij hem van in zijn lange gevangenis periode » archives.lesoir.be | archives.lesoir.be