1

(52 replies, posted in Slachtoffers)

Voor mijn part mag dit topic "symbolisch" gesloten worden. Allersinds, op de vraag of Jan Palsterman een gerichte liquidatie was, is nu een duidelijk antwoord gegeven door zijn toen 20jarige dochter. Naast daders lezen slachtoffers ook hier mee, maak van hen niet verder slachtoffers. Maar ja das mijn mening dan.

2

(52 replies, posted in Slachtoffers)

De bende kon onmogelijk geweten hebben dat Jan Palsterman op dat uur naar de Delhaize zou gaan. Jan wist het zelf niet. Ik weet dat sommigen liever de grote complotten zien ipv simpele bewijsbare feiten. Dat is jammer, alleen wordt zo het slachtoffer nog eens slachtoffer gemaakt!

3

(52 replies, posted in Slachtoffers)

Speculaties als waarheid op een forum zetten waarbij men hierbij iemand schade mee berokkenen is strafbaar.

4

(52 replies, posted in Slachtoffers)

Phil Au Sauf wrote:

Dit vind ik een vreemde post.

Ben, die mij steevast, in zowat alle topics, voorkomt als een voice of reason die iedereen probeert te behoeden van al te boude uitspraken of al te snelle conclusies, maar hier probeert de discussie te sluiten met het ‘argument’ dat twee kinderen zoveel jaren later uitsluitsel geven over de beweegredenen en gedragingen van hun vader op de bewuste dag.

De oudste van beide was als ik het goed heb 12 jaar. Er is geen enkele 12 jarige, laat staan jonger, die precies weet waar zijn ouders mee bezig zijn, of wat zij in gedachten hebben gedurende de dag. Wat voor een kind voorkomt als ‘Het was nu eenmaal gezellig dus het liep uit’, kan in het hoofd van de ouders iets heel anders zijn geweest. ik zeg niet dat het zo IS, maar het kan zeker niet worden uitgesloten.

20 was de oudste der kinderen. Rationeel in staat om te weten wat gebeurde. Soms denk ik dat sommigen liever houden van de grote complotten als van de keiharde bewijzen. En neen niet elk bewijs hoort op het forum te staan. Mannekes toch laat toch eens allemaal het parket hun werk doen.

5

(50 replies, posted in Magistraten)

patrick111 wrote:

Ik heb inmiddels 3/4 van de nota's al een eerste keer 'ontcijferd' en ik ga binnenkort eens nadenken hoe ik ze op een efficiënte en overzichtelijke manier kan delen met het forum. Er zijn bepaalde passages die omwille van mijn gebrek aan kennis en/of doordat ze zeer onduidelijk (of fout) geschreven zijn gewoon Chinees zijn. Het zou interessant zijn als we met zijn allen eens naar de twijfelgevallen konden kijken om zo misschien tot nieuwe inzichten te komen. Ik heb bepaalde kribbels van Acke al eens aan enkele vrienden voorgelegd en soms zien zij dingen die ik niet zie en vice versa. Het is soms zeer vanzelfsprekend, en toch zie je het niet. Misschien zijn er hier wel dokters of apothekers die wat vertrouwder zijn met gekribbel. smile

Hoe meer je leest, hoe vertrouwder je raakt met bepaalde schrijfwijzes, letters en afkortingen. (Zo maakt Acke het cirkeltje van de o zelden af, waardoor het er vaak als een u uitziet.) Om die reden ben ik er nu persoonlijk redelijk van overtuigd dat er 'weet' staat. Wat 'weet gezocht' in deze context dan zou betekenen, weet ik niet. Merk ook op dat er een vraagteken staat (dat heb ik niet geplaatst, maar heb ik van Acke overgenomen). Vraagt Acke zich misschien af of Lekeu weet dat hij gezocht wordt? Geen idee. Misschien is het toch 'uren' zoals jij zegt.

Beste, is het mogelijk deze toch nog te willen openbaren? Robert

6

(170 replies, posted in Vragen)

Moderatie ?

7

(361 replies, posted in Mededelingen)

Beste Ben, groot is mijn consternatie te moeten zien dat mijn gisteren geopende topic spoorloos verdwenen is. 
Topic: "Boek: Het land van de onbestrafte misdaden.".
Gelukkig neem ik direct na elke post screenshots zodanig dat er nooit enige dicussie kan zijn mbt het posten op een forum.
Mag ik zo onbeleefd zijn om te vragen waarom dit topic niet het levenslicht mag zien?
Hartelijk,
Robertjen

8

(4 replies, posted in Bibliografie)

United we stand, divided we fall! Benhetmoe, je bent slimmer en mooier dan ons allemaal!

9

(24 replies, posted in Getuigen)

@Kenza, goed bezig!

10

(27 replies, posted in Vragen)

Nagel op de kop.