21

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

weetjewel wrote:

Uit https://bendevannijvel.com/motief/afper … re-dumont/ (interview met Pierre Dumont, personeelsdirecteur en bestuurder van Delhaize):

“Sommige van uw directeurs zouden gechanteerd geweest zijn op basis van hun privéleven.

“Dat heb ik in de krant gelezen. We waren totaal verbijsterd, dat spoor kennen we bij de directie absoluut niet. De twee mensen om wie het gaat zijn bestuurders van Delhaize, maar niet meer actief sinds ze begin van de jaren ’90 vijfenzestig zijn geworden. De ene woont in de Verenigde Staten en de andere heb ik nog niet kunnen bereiken. Ik heb geen enkel zicht op hun privéleven maar ik weet wel dat het niets met onze zaken te maken heeft. Op geen enkel moment zijn we bij Delhaize gecontacteerd geweest voor welke chantage dan ook.””

Hoe trek je op een subtiele manier namens jouw bedrijf de handen en - in ieder geval - latere verantwoordelijkheid af van een vuile zaak, waarin datzelfde bedrijf (dat immers mede wordt gevormd door haar directeuren) wel degelijk een rol heeft gespeeld. Dat doe je zo: ‘we waren verbijsterd’, ‘dat hebben we in de krant gelezen’, ‘die directeuren zijn niet meer actief sinds begin van de jaren 90’, ‘de ene woont ver weg en de ander is onbereikbaar’, ‘heb geen zicht op hun privéleven’ en ‘heeft niets met onze statutair bepaalde doelstelling, namelijk de in- en verkoop van supermarktwaar’.

Neem mijn niet kwalijk, maar als je dit zegt als leidinggevende van Delhaize, dan zeg je (in het toen bij het publiek/politie/justitie bekende kader) eigenlijk dat het niet valt uit te sluiten dat duistere privézaken van bestuurders van Delhaize effect kunnen hebben gehad op de Delhaize, in die zin dat afpersers die (voormalige) bestuurders van Delhaize onder druk hebben gezet door te dreigen met openbaarmaking van zaken betreffende hun privéleven, die voor die (voormalige) bestuurders zeer belastend zijn. Dat de afpersers niet naar de Delhaize hebben gebeld met hun pakket van dreigingen en eisen, wil ik wel geloven, aangezien het - bij voorkeur - niet de bedoeling was dat anderen dan de hiervoor bedoelde (voormalige) bestuurders hoogte van de zaak kregen. De zaak moest voor zowel de afpersers als de afgepersten, zo klein mogelijk blijven.

Dat de Delhaize en met name ook haar personeelsleden en bezoekers gevaar liepen en dat (afgeperste) bestuurders van Delhaize daar weet van hadden, maakte het wel degelijk een zaak van en voor Delhaize en - dus - niet alleen een zaak waarmee die (afgeperste) bestuurders zich in privé mee moesten verhouden.

De uitlatingen van Dumont zoals hiervoor vermeld, zetten in ieder geval bij mij kwaad bloed, ook omdat Christian Smets zijn boekje heeft opengedaan.

Misschien schiet ik door bij het maken en nader onderbouwen van mijn punt, maar ook hieruit (https://www.hln.be/aalst/bende-van-nijv … ~abde87c6/) komt bepaald niet naar voren dat de firma Delhaize uitsluit dat haar (oud-)topfiguren te maken hebben (gehad) met de Bende van Nijvel. Nogmaals, de firma Delhaize zélf hoeft er geen onoorbare praktijken er op na te hebben gehouden, maar Delhaize is wel medeslachtoffer geworden van onoorbare praktijken van haar (oud-)topfiguren in de privésfeer, waarbij die (oud-)topfiguren eerder aan de bel hadden kunnen en moeten trekken toen zij wisten dat hun afpersers van plan waren aanslagen en moorden te plegen bij en in de Delhaize-supermarkten. Zij kozen echter (te lang) voor zichzelf, met alle desastreuze gevolgen van dien, aldus (OOK) Christian Smets.

In dit kader verwijs ik (ten overvloede) naar: https://bendevannijvel.com/motief/afper … tuurders/.

Of David Van de Steen het verhaal van afpersing van (oud-)topmensen nog steeds ziet als het enige verhaal waar hij echt in gelooft, weet ik niet zeker.

O ja, is er op 09-11-2022 nog een herdenking in Aalst en zo ja, waar en op welk(e) tijdstip(pen) die dag?

Ik neem aan dat een van de door Pierre Dumont aangehaalde directeuren, die niet meer actief zijn sinds het begin van de jaren 90 en op wiens privéleven geen zicht is, de in dit stuk (https://www.supermarketnews.com/archive … hanges-161) genoemde Jacques Le Clercq is.

22

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

Smets verwijst in zijn testament wel naar een ‘zeer betrouwbare familiebron’ die hem vertelde … Dat impliceert dat Smets wist welke persoon of personen daar achter zaten. Belachelijk dat hij die na(a)m(en) tot zijn dood heeft verzwegen, tenzij hij dat niet heeft gedaan, maar die indruk heb ik tot nu niet gekregen.

23

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

Uit https://bendevannijvel.com/motief/afper … re-dumont/ (interview met Pierre Dumont, personeelsdirecteur en bestuurder van Delhaize):

“Sommige van uw directeurs zouden gechanteerd geweest zijn op basis van hun privéleven.

“Dat heb ik in de krant gelezen. We waren totaal verbijsterd, dat spoor kennen we bij de directie absoluut niet. De twee mensen om wie het gaat zijn bestuurders van Delhaize, maar niet meer actief sinds ze begin van de jaren ’90 vijfenzestig zijn geworden. De ene woont in de Verenigde Staten en de andere heb ik nog niet kunnen bereiken. Ik heb geen enkel zicht op hun privéleven maar ik weet wel dat het niets met onze zaken te maken heeft. Op geen enkel moment zijn we bij Delhaize gecontacteerd geweest voor welke chantage dan ook.””

Hoe trek je op een subtiele manier namens jouw bedrijf de handen en - in ieder geval - latere verantwoordelijkheid af van een vuile zaak, waarin datzelfde bedrijf (dat immers mede wordt gevormd door haar directeuren) wel degelijk een rol heeft gespeeld. Dat doe je zo: ‘we waren verbijsterd’, ‘dat hebben we in de krant gelezen’, ‘die directeuren zijn niet meer actief sinds begin van de jaren 90’, ‘de ene woont ver weg en de ander is onbereikbaar’, ‘heb geen zicht op hun privéleven’ en ‘heeft niets met onze statutair bepaalde doelstelling, namelijk de in- en verkoop van supermarktwaar’.

Neem mijn niet kwalijk, maar als je dit zegt als leidinggevende van Delhaize, dan zeg je (in het toen bij het publiek/politie/justitie bekende kader) eigenlijk dat het niet valt uit te sluiten dat duistere privézaken van bestuurders van Delhaize effect kunnen hebben gehad op de Delhaize, in die zin dat afpersers die (voormalige) bestuurders van Delhaize onder druk hebben gezet door te dreigen met openbaarmaking van zaken betreffende hun privéleven, die voor die (voormalige) bestuurders zeer belastend zijn. Dat de afpersers niet naar de Delhaize hebben gebeld met hun pakket van dreigingen en eisen, wil ik wel geloven, aangezien het - bij voorkeur - niet de bedoeling was dat anderen dan de hiervoor bedoelde (voormalige) bestuurders hoogte van de zaak kregen. De zaak moest voor zowel de afpersers als de afgepersten, zo klein mogelijk blijven.

Dat de Delhaize en met name ook haar personeelsleden en bezoekers gevaar liepen en dat (afgeperste) bestuurders van Delhaize daar weet van hadden, maakte het wel degelijk een zaak van en voor Delhaize en - dus - niet alleen een zaak waarmee die (afgeperste) bestuurders zich in privé mee moesten verhouden.

De uitlatingen van Dumont zoals hiervoor vermeld, zetten in ieder geval bij mij kwaad bloed, ook omdat Christian Smets zijn boekje heeft opengedaan.

24

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

Tiens wrote:
weetjewel wrote:

De Aarschotstraat, om maar even een dwarsstraat te noemen… en ik stel mij even voor dat die twee bestuurders van de Delhaize zich - bewezen - onder andere bezig hielden met de (zwarte) financiering van bordelen in Brussel, aan de Aarschotstraat of andere (zwarte) financiering of andere schimmige activiteiten.

Het waren geen 2 bestuurders van Delhaize die relaties hadden met prostituees in de Brusselse noordwijk maar 3.

Alle drie gaven de Delhaize-topmannen hun 'vriendinnen' een of meerdere bars cadeau.
8, 2 en eentje om precies te zijn.

blijken.

Niet los daarvan denk ik dat de ‘slotverklaring’ van Christian Smets, het bouwwerk van het MOTIEF van de ‘tweede Bende van Nijvel - die bende van 1985 en niet of nauwelijks die van 1982-1983 - bijna heeft vervolmaakt. Aan dat motief kan zeer wel worden gekoppeld de bestuurders en/of (groot)aandeelhouders van de Delhaize, die aan afpersing waren blootgesteld aangezien zij - net als de Bende van Nijvel - diep in de misdaad zaten en bang waren voor de problemen, waaronder schaamte, die hem ten deel zou vallen als het publiek duidelijk zou worden waarmee zij zich bezighielden.

Betalingen - zeker in de jaren 80 - waren veel gemakkelijker onder de radar van politie en justitie te houden, althans middels het aanhouden van geheime Luxemburgse, Zwitserse of off-shore bankrekening, maar ook het opzetten van een schijn-bedrijf in den vreemde, waarin zwart geld kan verdwijnen, dat vervolgens van daaruit kon worden witgewassen en kon worden door- of uitbetaald, kan er voor worden gezorgd dat politie en justitie geen zicht krijgen op die situatie.

Sowieso was België in de jaren 80, Sodom en Gomorra, zeker in de kringen van leiden die op sociaal-maatschappelijk vlak op de ‘hogere traptreden’ stonden. Misschien niet leuk voor hem om te lezen, maar wel waar. Het zijn net mensen!

Vraag dat maar aan die bestuurders of (groot)aandeelhouders van Delhaize, hoewel ik ook hier denk: het zal ook hier wel weer te laat zijn.

Om met Jean Bultot te spreken ‘nu krijgen dingen zin’ en namens Christian Smets denk ik dat we hier ‘het grote schandaal wel bij de kop hebben’. Ik vind dat je daar niet meer heel moeilijk over moet gaan doen.

25

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

09-11-2022 is natuurlijk niet morgen, zucht, nog even geduld alstublieft.

26

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

Uit https://pnws.be/toch-afpersing-delhaize … hotpiste/:
“Dat de Bende vooral toesloeg in supermarkten van Delhaize, had volgens de speurders van Dendermonde niets te maken met afpersing. Maar toeval was het evenmin. Volgens een gewezen speurder van de Delta-cel was het antwoord veel simpeler: “Delhaize was op dat moment de slechts bewaakte warenhuisketen van België.”
Een BOB’er van Halle bevestigt deze denkpiste volgens de beheerder van de site over de Bende: “De gerant van de Delhaize van Genval heeft dat zelf toegegeven. De keten beschikte over minder telefoons en minder personeel dan de GB. Daar was in de kassa’s ook een vertragingsmechanisme ingebouwd, bij Delhaize niet. Pas in oktober 1983 heeft Delhaize eindelijk een privé-bewakingsbedrijf ingehuurd – GB en ook Colruyt hadden toen al videobewaking in de winkels. Bij GB stond de kluis in de kelder, bij Delhaize gewoon in het kantoor van de directie”

Deze stelling van ‘de speurders’ raakt kant noch wal, omdat zij (lijken te) refereren aan de situatie in 1982 en 1983 en niet aan (27 september en 9 november) 1985, toen er wel sprake was van extra, door Delhaize tegen overvallen genomen maatregelen, waaronder kluizen, waarin regelmatig de kasopbrengsten werden gestort, waartoe het winkelpersoneel geen toegang had, waarbij ‘de speurders’ ook voorbij lijken te zijn gegaan aan ‘Eigenbrakel’ en ‘Overijse’, zijnde referenties van een relatief gezien povere buit vanwege door Delhaize doorgevoerde veiligheidsmaatregelen, waarmee de overvallers óók in Aalst zouden worden geconfronteerd.

Dat het de overvallers in Aalst ook in Aalst niet weg zouden komen met iets anders dan een relatief gezien povere buit, was voor hen een ‘zekerheidje’, met hun in Eigenbrakel en Overijse opgedane praktijkervaring ‘in the pocket’. Voor die overvallers was die povere buit echter een - weldoordacht - belangrijk onderdeel van de dekmantel van ‘kijk ons eens bruut bezig zijn voor het geld uit de kassa’s’, welke dekmantel lag over dat waar het hen uiteindelijk om te doen was, namelijk het middels afpersing van Delhaize(-bestuurders/-aandeelhouders) bekomen van een buit die een vele malen groter was van de buit in Eigenbrakel, Overijse en Aalst.

Zoals ik eerder heb opgemerkt moeten die afgeperste bestuurders/aandeelhouders het ‘zwaar achter de ellebogen’ hebben gehad, door ervoor te kiezen te wachten op de verwezenlijking het risico  van de overval in Aalst, om vervolgens (uit)eindelijk te breken voor de eisen van hun afpersers, in plaats van dat zij zeker vanaf 27-09-1985 groot alarm sloegen over de hen te deel gevallen afpersingspraktijken.

Ik vraag mij af hoe de directie van Delhaize er morgen (09-11-2022) bijstaat. Die hebben dan echt wel wat uit te leggen.

27

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

Oké, het was - inderdaad - in ieder geval niet luitenant-kolonel Herman Vernaillen. Ik kwam (te vlug) op die gedachte, omdat ik mij de inhoud van het artikel onvoldoende eigen had gemaakt.

Enfin, ik hecht er verder nog aan een bron van het hiervoor door mij aangehaalde punt - ‘Christian Smets waarschuwde zijn familie om (die week) niet naar de Delhaize in Aalst te gaan’ - te vermelden (https://www.apache.be/gastbijdragen/201 … t-comite-i).

28

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

Uit https://pnws.be/toch-afpersing-delhaize … hotpiste/: “Jacques le Clercq op een kaartje in oktober 1984 (zie onder): “Nicole kan wat problemen hebben door x, luitenant-kolonel van de gendarmerie. Nicole is mijn vriendin en ik doe projecten r (met haar). Ik heb Vanden Boeynants, die ik binnenkort zal zien, nog niet kunnen ontmoeten. Kunt u persoonlijk ingrijpen bij de minister om te voorkomen dat deze persoon Nicole lastigvalt? Ik weet dat dit ongebruikelijk is als verzoek, maar na acht dagen naar de VS te zijn gegaan, ben ik bang voor problemen voor haar als gevolg van chantage. Dank u voor uw interventie.” Wat bedoelt de bestuurder van Delhaize met ‘projects r’ of ‘projecten r’?”.

Wie was die luitenant-kolonel? Was dat Herman Vernaillen en hoe kijkt hij aan tegen de revelatie van Christian Smets?

29

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

https://pnws.be/?s=Delhaize (spel is op de wagen en wat mij betreft is het nu wachten op aandacht hiervoor op radio en televisie)

30

(230 replies, posted in Staatsveiligheid)

Vergeten te vermelden: medeplichtigheid aan dood door schuld, maar de strekking van het verhaal zal wel duidelijk zijn.

Django68 wrote:

Ook deze link over Claude Dubois is hier veelzeggend » Motief

Het is zoeken naar (mede)daders en medeplichtigen, althans verdachten, bij of in de contreien van Delhaize, aldus Christian Smets.