131

Re: Overzichtsschema

Merovinger wrote:

Ik heb nog een tv-afbeelding gevonden van het volledige schema .....

Volgens dit schema zijn de riotguns RG1 en RG2 de enige ballistische link tussen de feiten van 1982-1983 en deze van 1985.

https://nsm09.casimages.com/img/2018/12/11//18121111192314738716033187.jpg

https://nsm09.casimages.com/img/2018/12/11//18121111215014738716033192.jpg

Dat schema heb ik staan, ik dacht dat ik een scherpere versie nog had ook maar die moet ik eens zoeken, als ik ze eens tegenkom, dan zet ik ze wel eens hier smile

https://i.ibb.co/0GSN5Xt/schm-ne.jpg
klik voor grotere versie

Non semper ea sunt quae videntur

Re: Overzichtsschema

Nog eentje:

https://nsm09.casimages.com/img/2018/12/18//18121803163714738716041174.jpg

Klik hier voor grotere versie

133

Re: Overzichtsschema

Deze 3 daders zijn enkel gezien op 27/9/85. Idioot om ze dan 'le tueur', 'le géant' en 'le vieux' te noemen.

134

Re: Overzichtsschema

Ik geloof niet in de waarde van die ballistische links. De wapens werden gewoon doorgegeven. En helemaal akkoord met Reneke: die categorisering in die drie types is onbetrouwbaar en verwarrend.

135

Re: Overzichtsschema

Als men nu es zou stoppen met te proberen ALLE feiten gekoppeld aan de Bende van Nijvel in 1 keer op te lossen door ALLE bendeleden te identificeren, voor men tot vervolgen overgaat, zou men sneller tot een oplossing komen.

Splits het op in processen per feit en per persoon. Vervolg 1 van de vermoedelijke daders voor 1 of 2 feiten (e.g. Becker voor Temse/Nijvel, en De Staerke voor Aalst) en ze zullen snel beginnen zingen als er op hun huidige leeftijd nog 20 jaar boven hun hoofd hangt. Ook Vitorrio heeft aantal zaken bekend. Meerdere malen.

Het zijn ondertussen immers grootvaders die willen genieten van de laatste jaren van hun leven met hun familie... Het is tijd voor de duimschroeven... nu is het moment om nog es druk te zetten en het einde van hun leven te bedreigen met een veroordeling.

136

Re: Overzichtsschema

sorry dat ik het moet zeggen maar ik denk dat jij mss eerder zal beginnen zingen dan De Staerke.

De Staerke werd in 1987 in verdenking gesteld voor zijn vermoedelijke deelname aan de overval op de Delhaize in Aalst waarbij acht doden vielen. In 2002 werd hij buiten vervolging gesteld. (gaat dus niet opnieuw wat Aalst betreft)

Belga) Ex-crimineel Philippe De Staerke is erin geslaagd auteur Guy Bouten te laten veroordelen, omdat Bouten in zijn boek "Tueries du Brabant: le dossier, le complot, les noms" (2009) suggereerde dat De Staerke betrokken was bij de Bende van Nijvel. Dat schrijft de Franstalige krant La Dernière Heure. De Staerke krijgt een symbolische schadevergoeding van één euro.

» Nieuws

137

Re: Overzichtsschema

En Beijer had em ook al laten veroordelen voor laster. wink

Re: Overzichtsschema

bertlagaisse wrote:

Splits het op in processen per feit en per persoon. Vervolg 1 van de vermoedelijke daders voor 1 of 2 feiten

bertlagaisse, ik begrijp je frustatie (zeker wanneer je nu alle bendeliteratuur aan het doornemen bent). Je stelt het heel makkelijk voor maar dat is het jammer genoeg niet. Als de feiten juridisch van elkaar ontkoppeld worden dan kan er alleen nog maar een proces komen voor de feiten in Aalst. Alle andere feiten zijn onherroepelijk verjaard. Dus als je iemand voor de rechter wil krijgen voor bijvoorbeeld de moord op Walter Verstappen in de Colruyt in Halle (een feit dat verjaard is), dan zal je moeten kunnen bewijzen dat dezelfde dader(s) van Aalst ook gemoord hebben in Halle of tenminste toch dat ze tot eenzelfde bende hoorden (waardoor het aspect bendevorming kan ingeroepen worden). Voor dat feit in Halle bijvoorbeeld is er geen link met de inhoud van de zakken in Ronquières. De enige link tussen Halle en Aalst is een onrechtstreekse ballistische link wanneer alle feiten in één tabel wordt gegoten. Maar in de praktijk werd in Halle met een ander wapen geschoten en werd een andere wagen gebruikt dan in Aalst.

bertlagaisse wrote:

(e.g. Becker voor Temse/Nijvel

Robert Becker is ondertussen overleden.

bertlagaisse wrote:

De Staerke voor Aalst

Je kan De Staerke alleen voor de rechtbank krijgen als er sinds zijn vrijlating en buitenvervolgstelling een nieuw gegeven opduikt waardoor hij opnieuw in verdenking kan gesteld worden. Dat gegeven kan een materieel bewijs zijn of verklaringen (van hemzelf of van derden) die nog niet gekend zijn in het dossier. Bovendien moet dat gegeven zwaarwichtig genoeg zijn om hem opnieuw officieel in verdenking te kunnen stellen.

bertlagaisse wrote:

Ook Vitorrio heeft aantal zaken bekend.

Vittorio, alsook alle andere Borains, zijn ondertussen overleden.

Jammer, maar helaas is dit de juridische en bittere realiteit.  Met het verlengen van de verjaringstermijn is in feite zand gestrooid in de ogen van de slachtoffers en nabestaanden want er wordt gedaan alsof dat van toepassing is op alle bendefeiten wat echter niet zo is (zie hierboven). Het gebrek aan communicatie daarrond door Justitie is stuitend. Enkel de slachtoffers van Aalst kunnen nog een sprankeltje hoop hebben.

139

Re: Overzichtsschema

Bert, zoals Merovinger het hierboven schrijft zou ik het zelf niet beter kunnen verwoorden.

Wij op het forum kunnen alle feiten bekijken in gelijk welk opzicht. Wij kunnen zelfs voor een bepaald bendefeit, uitgaan vanaf een specifiek iemand als dader.

De speurders echter kunnen dat niet. Zij kunnen niet gaan zeggen "diene De Staerke, draait em maar in't gevang want volgens ons gevoel is hij een dader".

Net door die verjaringstermijn te verlengen nét voor het verjaren van de feiten van Aalst, heeft er voor gezorgd dat het voor de "officiële instanties" (speurders, justitie, enz...) nog veel moeilijker wordt om de zaken apart te gaan bekijken. Ze hadden eigenlijk de verjaringstermijn in 2012 moeten verlengen en niet in 2015 om het iets meer werkbaar te maken.

Zoals Merovinger schrijft, kunnen enkel de slachtoffers van Aalst nog een sprankeltje hoop hebben. De slachtoffers van de andere feiten kunnen misschien nog een sprankeltje hoop hebben op hetgeen waar ook deze van Aalst misschien nog meest van al kunnen op hopen: dat er uitgemaakt kan worden (als dat het geval is) wie er bewust (willens en wetens) de dingen heeft gemanipuleerd/tegengewerkt.

Maar goed, we zullen wel zien hoe het uiteindelijk zal uitdraaien. Ik denk dat de speculatieve meningen daar over minder verdeeld zijn dan over om het even welke vraag i.v.m. het "bendedossier" smile

Non semper ea sunt quae videntur

140

Re: Overzichtsschema

Ik ga volledig akkoord dat je iemand niet op het gevoel in het gevang kunt draaien. Het probleem nu is dat NIEMAND de spijtoptanten strategie gaat gebruiken om te bekennen zolang alle feiten aan elkaar gekoppeld zijn met 28 moorden, inclusief kinderen...
Niemand waagt zich daar aan om te zeggen: ik was erbij in Nijvel voor een zeer kleine rol, maar niet voor de rest. Men is onmiddellijk medeplichtig aan het ganse dossier.

Het opsplitsen in kleinere feiten met aparte processen, of het laten verjaren van de vroegere feiten, kan leiden tot eerste bekentenissen, zoals Beijer ook pas bekend heeft na het verjaren van een aantal zaken.
En dan heb je een eerste concretere houvast om verder te gaan.

Met alle respect voor de slachtoffers van 82/83, maar het ultieme doel is toch om voor de feiten van 85 mensen veroordeeld te krijgen. Dat zal pas lukken als men de eerste feiten zoals Dekaise, Genval, Temse eerst opgelost te krijgt. En dat zal pas lukken door ze te laten verjaren, of door spijtoptanten voor de aparte feiten te vinden.