Riotgun nu extra goedkoop

Gesignaleerd in de etalage van wapenhandel Lecocq en Hoffmann in Brussel: een zwaar kaliber jachtgeweer, type riotgun, met een kaartje „tien percent korting vanwege verwacht verbod".

Het jachtgeweer is van het type dat gebruikt is bij de recente overvallen op de Belgische supermarkten, waarbij zestien mensen werden vermoord. Het is nu nog zonder speciale vergunning te koop. Maar in diverse commentaren is om een verscherping van de Belgische wapenwet gevraagd. Zeker dit type geweer zou moeten worden verboden, schreven de Belgische kranten na de overval.

De wapenverkoper verklaarde tegenover het persbureau Reuter dat de geweren direct in de aanbieding zijn gegaan na de overval in Aalst, afgelopen zaterdagnacht (acht doden). Het kost nu nog 17.900 frank (990 gulden).

Bron: De Volkskrant | 16 november 1985

Riot-gun kan motorblok doorboren

De Bende van Nijvel maakt sinds haar eerste optreden in augustus 1982 veelvuldig gebruik van de zogenoemde Riot-gun. Dat is een jachtgeweer met een betrekkelijk korte loop en een buitengewoon zware vuurkracht. Doorgaans kan de Riot-gun worden geladen met patronen van 9 tot 28 zeer zware hagelkogels (5 mm). Door de korte loop vormen de hagelkogels bij een schot een uitwaaierende baan. Daarom wordt het wapen ook wel aangeduid als "sproeier". De kracht van de Riot-gun is aanzienlijk: men kan er een motorblok mee doormidden schieten. De Riot-gun wordt ook gebruikt bij de eendejacht, voor doelwitten op verder gelegen afstanden wordt de voorkeur gegeven aan de long-rifle.

Eén op de drie gezinnen in België heeft een vuurwapen in huis. In België is alleen een vergunning nodig voor pistolen, revolvers en militaire wapens. Voor geweren ten behoeve van de jacht of de schietclub is geen aparte vergunning vereist. Officieel dient een kandidaat-koper zijn naam op te geven, maar de wapenhandelaren dringen niet aan indien de klant zijn identiteit niet kenbaar wil maken.

Bron: NRC Handelsblad | 12 november 1985

43

Ongetwijfeld hebben al velen de vraag gesteld waarom er in de zakken van Ronquières geen riotguns (al of niet Franchi SPAS-12) zaten. Welke redenen hiervoor zouden er kunnen zijn? Ik denk zelf aan:

  • De personen die de dumping hebben gedaan hadden niet de beschikking over deze wapens;

  • De riotguns zaten in een zak die voor het duik onderzoek al opgedoken was door de BOBers met hun R4'tje;

  • De daders dachten deze wapens nog eens nodig te hebben;

  • Ze zijn niet gedumpt maar vernietigd omdat ze direct aan bepaalde personen gelinkt konden worden wanneer ze gevonden werden;

... of gedumpt maar niet gevonden (want blijkbaar is dat daar nog altijd een wapenarsenaal).

45

Of ze zijn aan Pilarski meegegeven en zijn vader heeft ze wel effectief in de vijvers gegooid maar zijn er nadien terug uitgehaald

46

coconut wrote:

... of gedumpt maar niet gevonden (want blijkbaar is dat daar nog altijd een wapenarsenaal).

Herinner de verdwenen zak uit het kanaal opgehaald door 3 onbekende rijkswachters met een R4. De duiker wist niet wat de inhoud van de zak was, maar het voelde aan als buizen.

Juist ... buizen, ik was dat blijkbaar al vergeten.

48

Eén van de drie onbekenden liet zich toen ontvallen aan de duiker: "Okay, we hebben wat we zochten".

49

“Die ochtend in 1986 haalden we vrij snel een zware juten zak boven”, herhaalde de duikassistent in het VTM-opsporingsprogramma Faroek. “Hij was wel 25 à 30 kilogram zwaar en zat vol met buisvormige voorwerpen. Of dat wapens konden zijn? Natuurlijk kan dat, maar wij hebben nooit zelf in die zak kunnen kijken. Eenmaal aan de oever hebben drie rijkswachters de zak overgenomen en gecontroleerd. Ze legden er een plastic dekzeil over en zeiden dat ze alles hadden wat ze wouden.”

Daarna vertrok het trio, één fors gebouwde Nederlandstalige man en twee Franstaligen, met de zak in een beige Renault R4’tje. “Tot op vandaag is het niet duidelijk wie die drie mannen waren en wat er exact in de zak zat”, vertelt Eric Van der Sypt van het federaal parket.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

50

Wapenverkoop in België weer ter discussie door moordbende

De laatste aanslag op een Delhaize-supermarkt heeft in België weer de discussie doen oplaaien over de vrije verkoop van wapens. De riot-gun, een Amerikaans type geweer, en de long rifle, een klein kaliber jachtgeweer, waarmee 'de bende van Nijvel' nu al 29 mensen heeft gedood, zijn net zo gemakkelijk aan te schaffen als een waterpistooltje.

De riot-gun is een berucht moordwapen. Elk schot van dit zogenaamde pompgeweer geeft een brede spreiding van 12 loodballen, die elk hetzelfde kunnen aanrichten als een 9 mm kogel. De bende van Nijvel hanteert een speciaal uit Italië afkomstig type, dat niet na elk schot behoeft te worden doorgeladen.

De riot-gun is te koop voor ongeveer ƒ 1500. Het wapen blijkt in België goed te verkopen en dreigt even populair te worden als de long rifle .22, waarvan er bij onze zuiderburen volgens de laatste - verouderde - cijfers 800.000 in omloop moeten zijn. Deze geweren zijn gemakkelijk om te bouwen tot een wapen voor de korte afstand, waarvoor wel een vergunning nodig is.

Souvenirs

Dit cijfer werd in 1979 door het ministerie van justitie gehanteerd. Dat betekende toen al dat één op de tien Belgen een dergelijk wapen bezit. Of nog sterker: in één van de vier gezinnen ligt er één thuis. Dan is daarbij nog niet geteld ander wapentuig, zoals souvenirs uit de Tweede Wereldoorlog.

De procureurs-generaal spreken over honderden gebeurtenissen, waarbij de long rifle er aan te pas kwam. Ook de riot-gun gaat steeds meer behoren tot het bewijsmateriaal van de rechtbank. Toch is dit in België niet een reden om de wapenverkoop totaal te verbieden.

Een paar maanden geleden stuurde minister van justitie Gol een wetsontwerp naar het parlement, waarin de vrije verkoop van sport- en jachtgeweren wel aan banden wordt gelegd. Gol wil dat de kopers van deze wapens zich legitimeren. Ze mogen niet onder de 18 jaar zijn. Verder stelt de bewindsman voor om de geheel anonieme aanschaf via postorderbedrijven te verbieden. Er komen eisen om zich als wapenhandelaar te kunnen vestigen. Wie nu de Gouden Gids van bijvoorbeeld Brussel opslaat, vindt bijna drie volledige bladzijden van bedrijven die wapens verkopen.

Het is inmiddels de dertiende poging van een minister van justitie om iets tegen de vrije verkoop van wapens te ondernemen. De vrij sterke lobby van de wapenindustrie slaagde er steeds in om de voorstellen te laten torpederen. De voornaamste argumenten zijn dan de werkgelegenheid en het economisch belang. Zodoende moet België het nog steeds stellen met een verouderde wet uit 1933. Deze wet eist alleen een vergunning voor snelvuurwapens en voor wapens die men op het lijf kan dragen, zoals een revolver of een pistool.

Bange mensen

Angst zou voor veel mensen reden zijn een wapen aan te schaffen. Maar een vertegenwoordiger van de Brusselse wapenhandelaar E. J. Binet, één van de grootste in België, heeft niet de indruk dat er allemaal bange mensen bij hem binnen komen. Ook al verplicht de wet hem er niet toe, Binet vraagt zijn klanten om een identiteitsbewijs. "Ik wil er zeker van zijn dat iemand goede bedoelingen met het wapen heeft. Die klanten hebben er ook geen moeite mee zich bekend te maken."

En iemand die weigert? "Die verkoop ik waarschijnlijk geen wapen" Waarschijnlijk? "Waarschijnlijk, ja". Belgen zijn volgens hem niet meer gesteld op wapens dan andere volken. "Je wilt een wapen omdat je mens bent. Het was het eerste gereedschap van de mens, de knots. Wapens zijn niet gevaarlijk. De mensen die ze gebruiken, zijn gevaarlijk. Als je iemand wilt doden, heb je geen geweer nodig. Wij verkopen geen wapens aan criminelen. Die komen er toch wel aan. Onze klanten zijn jagers en mensen die voor de sport op een doel schieten. Criminelen nebben hun eigen wegen om aan wapens te komen".

Bron: Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland | 14 November 1985

Wetsvoorstel naar parlement België legt wapenverkoop aan banden

De Belgische regering gaat de vrije beschikbaarheid van vuurwapens aan banden leggen. Een aantal wapens wordt zonder meer verboden, voor andere wordt een vergunning vereist. Bovendien zal iedereen die een wapen koopt geregistreerd worden. Minister van Justitie Jean Gol zal een dezer dagen een wetsvoorstel hierom bij het Belgische parlement indienen. Deze maatregelen zijn een direct gevolg van de terreurgolf die België het laatste jaar heeft, geteisterd, waarbij veelvuldig van zware, vrij verkrijgbare, wapens is gebruikt.

Er komt een absoluut verbod op het privé-bezit van automatische (militaire) snelvuurwapens, automatische 'riot-guns' en automatische lichte geweren van het kaliber .22; de zogenaamde 'long rifle'. De Bende van Nijvel, die enkele zeer bloedige overvallen heeft gepleegd waarbij in de voorbije herfst 16 mensen werden gedood, maakte daarbij gebruik van een automatische riot-gun, die in korte tijd 12 patronen met elk twaalf loden kogels kan rondsproeien.

De gewone riot-gun, ook een door de bende gebruikt wapen, alsmede halfautomatische jachtgeweren en .22-geweren zullen slechts te koop zijn met een speciale vergunning van de procureur des konings, de justitie dus. Datzelfde gaat gelden voor alarmpistolen en bepaalde spuitbussen met gassen die gebruikt worden tegen overvallers.

Jachtgeweren en wapens voor de schietsport zullen slechts verkocht mogen worden op vertoon van een vergunning die moet worden afgegeven door de plaatselijke politie of rijkswachtcommandanten. Tenslotte zal elke wapenkoper moeten worden geregistreerd door de winkelier. Die gegevens gaan naar de Justitie, die ze in een databank stopt.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden | 11 Januari 1986