141

coconut wrote:

Volledig eens met je post, behalve dan met het woord sukkelaar. Omdat hij tot op het laatste andere en echte sukkelaars geld wou aftroggelen via zijn vzw. En het zou mij minder gestoord hebben mocht ik de achterliggende zaken niet kennen.

Zoals reeds geschreven, ik heb contact opgenomen met hem ivm zijn vzw. Eigenlijk sloot je als lid een verzekeringscontact van het zevende knoopschat rechtsbijstand af. In ieder geval kon hij dat contact niet verder afsluiten aangezien hij buiten gevlogen is bij de maatschappij. Reden onbekend.

"- ten tweede bestaat er mogelijk nog altijd het risico dat de invloedssfeer van het verleden nog enigszins voortleeft hetzij bij nakomelingen van betrokkenen, hetzij binnen bepaalde (politieke of ideologische) groeperingen ... Dit zou er voor kunnen zorgen dat er toch nog altijd enig risico verbonden is aan het vernoemen van bepaalde personen i.v.m. bepaalde feiten."

Aangezien dit zijn nakomelingen betreft kan en wil ik daar niet verder op ingaan maar er zijn mij bepaalde zaken opgevallen in die zin. Het zal je vader maar wezen.

Nihoul is dood, moeten we dan nog bezig blijven met zijn zaak ? Ja want volgens mij zijn er Bende van Nijvel linken. En ook ja omwille van het heden en de toename van kindermisbruik. Hij is een voorbeeld van straffeloosheid en het zou nuttig zijn heel precies te weten hoe dit zo ver kon komen .

Wat zijn vetzakkerij betreft en zijn voorliefde voor jonge kinderen, ik vrees dat die vetzakkerij veel verder ging dan louter vetzakkerij.
En dat de gevolgen katastrofaal waren. Nihoul opereerde natuurlijk niet alleen.En van hem wisten we op den duur dat hij een vetzak was. Vergeet niet dat hij in vrijheid gestorven is . Ik heb het er echt heel moeilijk mee dat je hem als een sukkelaar beschrijft. Kan je dat begrijpen ?

Ik heb mij misschien wat verkeerd/onduidelijk uitgedrukt (excuses hiervoor) :

Wat betreft het woord 'sukkelaar', bij ons (in de West-Vlaanders smile ) kan dit ook gebruikt worden voor iemand die aan lager wal is geraakt, en ook voor een stuk als scheldwoord. Het is dus zeker niet in ook maar enige zin als positief of meelijwekkend bedoeld !

Wat betreft de zin over de nakomeling, ik had het meer over de nakomelingen en ideologische allianties van betrokken 'schuldigen' over wie hij eventueel nog wat info had. Dat hij hier misschien nog altijd voor op zijn hoede bleef (ook wegens zijn tanende/niet langer aanwezige invloed en/of bescherming).

Ik hoop dat ik hiermee het één en ander verduidelijkt heb.

142

Kunt u mij een bron geven voor die meerdere getuigen die aanwezig waren bij het overhandigen van het beertje? Ikzelf vond alleen een getuigenis van X1.

143

Al mijn posts hierover zijn weg, helaas. ( niet op dit forum) Ik kan het terugvinden natuurlijk . Maar zelfs hier staat dat er meerdere getuigenissen zijn wat dit betreft."témoignages = meervoud)

Christine Van Hees a gagné un concours de radio activité - (confirmé par témoignages) elle a reçu un nounours en peluche de Nihoul (un nounours a été retrouvé dans sa chambre - personne de sa famille ne sait d'ou il provient)

Présence de Nihoul a la radio confirmée par témoignages

Dutroux a été "chef de piste" à la patinoire que Christine Van Hees fréquentait régulièrement - des dizaines de témoins le reconnaissent - rien lors de l'enquete de 84 à 92

Ik heb mij een tijd gefixeerd op dat beertje en weet zeker dat er meerdere getuigenissen zijn. Zoals eerder gezegd zijn we op dit moment met iets anders bezig. Lees de getuigenissen van haar vriendinnen zou ik zeggen.

144

Ik denk dat mijnheer Nihoul inderdaad een netwerk of klanten heeft zo lang als de Donau. De feiten die hem en zijn bende eigenlijk tenlaste gelegd zouden moeten worden, zijn van dien aard dat hij hiervoor levenslang bescherming geniet als hij zwijgt. Met zijn dood zijn het netwerk, de klanten en waarom niet de overheid, van een voor hen gevaarlijk sujet verlost. Weer eentje die ze kunnen afvinken.
Het blijft mij verbazen hoe weinig er eigenlijk geweten is, hoe weinig er eigenlijk onderzocht is, hoe weinig toch een omvangrijke groep slachtoffers of rand medewerkers iets loslaten. Van het netwerk kan je dit natuurlijk verwachten, het waren niet allemaal bakkers en beenhouwers he. Het zijn mensen zonder geweten die veel te verliezen hebben en elkaar beschermen. Voor altijd. Ook na de dood.

Ik zou eigenlijk wel is willen weten hoe mijnheer Nihoul tijdens zijn zeg maar glorieperiode leefde. In extreme luxe en veel geld laten rollen of eerder klein appartementje, occasie autootje, kostuumpje van de spic en spac? Als hij zo'n belangrijk netwerk had, dan zouden zijn diensten (welke ook) toch duur betaald moeten geweest zijn, inclusief zwijggeld? Was hij een zwendelaartje van keskeschiet die al eens ging partouzen tussen schoon volk of was hij een mastermind?

145

Poseur, ik heb ooit deze zeer terechte opmerking van jou gelezen:

"Of we dit milieu dus concreet kunnen linken aan de milieus omschreven in het dossier Godbille of aan de Pulci's is niet zeker. Het probleem is dat we bitter weinig concrete elementen (namen, vennootschappen, ...) hebben uit het gerechtelijke dossier en we weten dus niet of de eenzame speurder juist wel elementen had die wezen in deze richting. De Bendecommissie omschreef enkel de algemene lijnen en anonimiseerde de rest."

In verband met Nihoul en Zurich hebben we de naam van een vennootschap. ARAMCO ( in PV's soms verkeerdelijk SARAMCO genoemd).

146

coconut, in dossiers als de Bende van Nijvel vertrouw ik niet op de verslaggeving in de media. Deze nemen volgens mij veel te vaak (sensationele) informatie over van elkaar zonder een degelijke bron. Ik zou liefst een primaire bron (lees: PV of iets dergelijks) hebben.

Wat de teddybeer betreft, de volgende passages komen uit het boek "De X-dossiers. Wat België niet mocht weten over de zaak Dutroux" (beschikbaar via » files.edgewanderer.com):

De eerste passage:

Samenvatting van de inhoud van de verhoren 10 tot en met 13 Verhoor 10 op datum van 09.12.1996:

(...)

a) een teddybeer die Nihoul zou hebben geschonken aan Christine Van Hees en waarover X1 ons de volgende details geeft: het gaat om een beertje `Heart to Heart' van bij Christiaensen, waarvan het hart klopt wanneer men ermee schudt. Tijdens het doorzoeken van de voorwerpen die in beslag werden genomen tijdens een huiszoeking in de woning van X1, hebben wij in een fotoalbum een rood etiket `Heart to Heart' teruggevonden, met een handgeschreven vermelding die preciseert dat deze beer aan X1 werd geschonken door haar verloofde van die tijd. Deze vaststellingen maken het voorwerp uit van het proces-verbaal 152.461/97 op datum van 29.10.1997.

b) een fiets waarover Xl ons de volgende beschrijving geeft. Het gaat om een grote zwarte fiets, Hollands type. Wat de fiets en de teddybeer betreft, werden de ouders van Van Hees evenals een groot aantal personen uit haar omgeving ondervraagd op dit punt. Geen onder hen bevestigt dat Christine Van Hees ooit dergelijke voorwerpen bezat. Deze vaststellingen maken het voorwerp uit van het proces-verbaal 152.536/97 op datum van 13.11.1997.

Een andere passage:

Intrigerend is ook het verhaal van de teddybeer, al is het helemaal niet zo dat het de herlezers zijn die erachter kwamen dat de ouders van Christine Van Hees zich niets kunnen herinneren van een knuffeldier zoals X1 het beschrijft. Het is De Baets' secondant Aimé Bille die zich reeds in april 1996 bij Christiaensen zo'n beer gaat aanschaffen, ermee naar de ouders trekt en kennis neemt van het feit dat deze beer hen niets zegt.

Wat de X1-speurders op dat ogenblik vooral interesseert, is de datum waarop het Heart tot Heart-beertje in België op de markt kwam. In 1983, zo bevestigt de fabrikant. In tegenstelling tot het plaatje van Tears for Fears achten de herlezers dit gegeven geen vermelding waard. Het feit dat Regina Louf krak dezelfde beer cadeau kreeg van haar verloofde, zonder dat ze daar tijdens haar getuigenis iets over zei, is een indicatie dat ze misschien zaken met elkaar vermengt. Zelf kan Regina Louf zich niks herinneren van een dergelijke teddybeer. Ook haar huidige echtgenoot, die haar de teddybeer zou hebben geschonken, herinnert zich daar niets van.

Wat het citaat betreft uit uw post.

Ja, dat heb ik inderdaad geschreven in het deel over de moord op het echtpaar Szymusik in Anderlues. Een spoor leidde naar het Italiaanse maffia milieu in Henegouwen (oa Morlanwelz werd expliciet genoemd). Over dit spoor is echter weinig concreet publiek gemaakt.

Wat Aramco betreft, ik weet niet hoe concreet uw spoor is maar de enige vennootschap met die naam die ik zo kan terugvinden en die destijds actief kon zijn is een vennootschap uit het Antwerpse (Berchem, Wommelgem, Borgerhout). Op deze link van het Belgisch Staatsblad vindt u de publicaties tot 1983 terug » www.ejustice.just.fgov.be Misschien had u deze informatie al.

Als het een valabel spoor is, is het enige dat er voor u opzit om te gaan snuisteren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

147

Het volledige dossier Dutroux is te vinden op het internet. De primaire bron.

148

Juist, uit het dossier dat op Wikileaks is te vinden, blijkt dat alleen X1 beweert dat Christine Van Hees een teddybeer van Nihoul heeft ontvangen. Andere getuigenissen van een dergelijk cadeau vind ik er niet in terug. Alleen de ouders van Christine die beweren dat ze de teddybeer nooit gezien hebben.

149

Weet er iemand wie de huisbaas was van Nihoul?

150

Anneke Lucas noemt hem nu (dood) wel bij naam als de persoon in charge van haar torture. Zie haar Facebook. Ze heeft ooit verklaard dat ze de namen niet wilde noemen (levend) omdat het netwerk te groot is. En gezien wat Regina Louf overkomen is. De X-en hebben waarheid verteld! Ze werden allen gek verklaard! Hoe is dat zover kunnen komen? Besluit: dit netwerk bestaat! Wie doet er iets aan? Is ook Annekes getuigenis vandaag niets waard?