11

Re: Albert Raes

Merovinger, terug een complimentje van mij voor u uitstekend speurwerk. Ik denk dat u met schitterend bedoeld: dat hij hem er goed heeft uitgeluld.

Re: Albert Raes

noorderling wrote:

Merovinger, wat vindt u precies 'schitterend' aan deze antwoorden? Ik lees er weinig bijzonders in.

Noorderling: dat is uiteraard ironisch bedoeld. Ik wil daarmee zeggen dat Raes de zeer concrete vragen toch wel mooi ontwijkt. Hij antwoordt helemaal niet op de vraag. Echter doet hij dit op een heel bizarre manier door er een volledig van de pot gerukte nietszeggend antwoord op te geven (en komt daar dan nog mee weg ook t.o.v. de journalist die naar mijn mening te weinig durft door te vragen). Anderzijds toont hij met zijn mistige antwoorden eigenlijk net aan dat er mogelijks wel een link is tussen de Bende van Nijvel en het Gladio-netwerk!

Hij had bijvoorbeeld al op de eerste vraag (of er een verband kan geweest zijn tussen dat netwerk [Gladio-netwerk] en de Bende van Nijvel) als volgt kunnen antwoorden - zelfs als hij daarmee zou liegen:

"De leden van de Bende van Nijvel zijn (mij) niet bekend dus kan ik ook niet zeggen of dat mensen zijn die deel uitmaakten van het Gladio-netwerk."

Met het bovenstaande voorbeeldantwoord zou hij de vraag niet alleen afgeblokt hebben maar zou hij daarmee tegelijkertijd gezegd hebben de identiteit van de Bendeleden niet te kennen. Dat zou een héél ander antwoord geweest zijn dan het antwoord dat hij in de studio gegeven heeft. Lees nog eens goed wat hij geantwoord heeft. Probeer soms eens meer te denken aan wat niet gezegd (geschreven) wordt dan wat er wel wordt gezegd (geschreven) door betrokkenen bij dit dossier.

Dus zoals kenza aangeeft: Raes heeft er zich uitgeluld doch daarmee ook - nog maar eens - aangetoond geen groot licht te zijn. Dat heeft misschien ook te maken met het feit dat ik ondertussen het boek van de gepensioneerde agent van de staatsveiligheid, Gerald Damseaux, heb gelezen. In dat boek worden het amateurisme en de wanpraktijken van Albert Raes en andere directieleden op basis van een aantal concrete anekdoten op een sublieme manier aangetoond. Ook blijkt uit het boek duidelijk wat voor een ‘geschifte’ persoonlijkheid Albert Raes heeft. Maar later meer daarover.

Re: Albert Raes

Dank Merovinger, voor de toelichting. Ik sluit me er alleen echter niet bij aan. Hij zegt dat er in die richting niks gevonden is, en onderbouwt ook nog enigszins waarom verder speuren niet gerechtvaardigd leek, plus dat hij aangeeft dat er voor hem geen taak was weggelegd in het speuren naar de Bende. De leden van de standby groep kende elkaar niet en waren geselecteerd op hun betrouwbaarheid. En er is in beginsel niks tegen hen gevonden. Ik kan me goed voorstellen dat in die situatie Raes zich niet geroepen voelt om dan de namen openbaar te maken. Misschien lees ik het verkeerd, of willen we het graag anders lezen, maar ik vind aan de woorden van Raes weinig opmerkelijks. Volgens mij zelfs vrij feitelijk.

Re: Albert Raes

Geen probleem noorderling. Ieder van ons heeft een eigen mening en mag/moet die hebben. Daarom probeer ik op het forum zoveel als mogelijk de letterlijke citaten of andere informatie over te nemen samen met de bronvermelding. Dan kan ieder van ons over die info zelf zijn eigen conclusies trekken. Over het geval van Raes heb ik zo mijn bedenking. Jij interpreteert het duidelijk anders. No problem.

Re: Albert Raes

Albert Raes in We were Gladio, een documentaire van GA&A Productions (2014).

Deception is a state of mind and the mind of the State (James Jesus Angleton)

Re: Albert Raes

Dank je Mero, en niet vergeten he, ik ben een liefhebber van uw bijdragen. Uw komst is een aanwinst geweest voor dit forum. Al heel vaak heeft u de discussies over de dode momenten heen getrokken. Ga zo door!

17

Re: Albert Raes

Merovinger, als Raes geen groot licht blijkt te zijn (volgens het boek van Gerald Damseaux) en zoals iedereen nu toch wel doorheeft (op sommigen na) dat de reportage gezien heeft, dat hij de vragen ontwijkt met bijna een weerpraatje. Dan moeten de speurders van de CWB dat toch ook merken? Hij laat uitschijnen dingen te weten maar houd die voor hem terwijl zoveel slachtoffers op antwoorden wachten.

PS Merovinger, super speurwerk.

18

Re: Albert Raes

Merovinger wrote:

Albert Raes: Wel, niet alleen dat.  Niettegenstaande … euh … diep gegaande … euh… onderzoeksmaatregelen in verschillende gerechtelijke arrondissementen, heeft men tot nu toe, NEEN, géén enkele inbeschuldigingstelling kunnen hard maken, niet alleen tegenover de medewerkers aan deze mobilisatiestructuur maar ook tegenover anderen zijn er nog geen inbeschuldigingstellingen hé.

Ik dacht dat de namen van de leden van Gladio niet gekend waren? Hoe kan een "diepgaand" gerechtelijk onderzoek dan uitsluiten dat ze er niets mee te maken hebben?

De journalist vraagt ook of Albert Raes een mening heeft over de Bende van Nijvel. Hij antwoordt:

Ik heb het recht niet daarover een mening te hebben om de zeer eenvoudige reden dat wij NIET mochten deelnemen, in parallel, aan gerechtelijke onderzoeken.

Een beetje verder zegt hij dan:

De Veiligheid van de Staat houdt zich niet bezig met criminaliteit van gemeen recht.

Die twee spreken elkaar tegen. Hij heeft zogezegd geen mening over de Bende van Nijvel maar hij klasseert de feiten wel onder criminaliteit van gemeen recht (bv. drugsmokkel, hold-up, wapensmokkel, documentvervalsing, autozwendel, ...). Zoiets kan je ook alleen maar concluderen als je er onderzoek naar doet. Hij zegt ook dat de Staatsveiligheid niet mocht deelnemen aan het onderzoek, maar dat klopt niet. Eén van de taken van De Staatsveiligheid is:

"het verzamelen van inlichtingen betreffende de volgende gebieden: ideologisch extremisme, georganiseerde misdaad, radicalisme, schadelijke sektarische organisaties, contraspionage, wapenproliferatie, terrorisme, wetenschappelijke en economische spionage. Drugsdelicten behoren niet tot de bevoegdheid van de Staatsveiligheid."

Een onderzoek naar georganiseerde misdaad - wat de Bende van Nijvel duidelijk is - behoort dus wel degelijk tot de bevoegdheden van de Staatsveiligheid. Ofwel kent het gewezen hoofd van de dienst de regels niet, ofwel hebben ze wel degelijk een onderzoek gedaan waarover hij liever niet te veel vragen krijgt.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Albert Raes

Aanvullend is het gesprek met Claude Michaux heel interessant » www.youtube.com (vanaf ongeveer 44 min 10 sec) Daar meld hij dat er wel een uitwisseling geweest is van gegevens (namen) de voornaam en eerste letter van de achternaam. Verder meld hij dat hij bij de militaire veiligheid een muur tegenkwam. Ik vind het opvallend Raes in Ter Zake, in de Gladio-docu, en Smets Calmette en Lammers in de RTBF-reportage, dat is niet zomaar.

Ik vind het persoonlijk veelzeggend de antwoorden van Raes, met de grote dossiers in het achterhoofd, NDB-drughandel, Eurosystem wapenhandel in het achterhoofd. Zowel internationale drughandel als (oorlog)wapenhandel was de bevoegdheid van de rijkswacht, het was immers ook verboden voor de staatsveiligheid om onderzoek te doen naar militairen of rijkswachters.

Ik zie in de stiltes een verwijzing naar de SDRA, wat ook niet aangekaart word is het feit dat er in Zaïre ook Gladio-cellen actief waren, die wel in actie gekomen zijn, en waar speciale para eenheden bij betrokken waren.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

20

Re: Albert Raes

Dus met andere woorden: hij weet wie het is maar mag of wil het niet zeggen! Ik vraag mij af waarom de journalist die het interview afnam hem niet op de rooster gelegd heeft of waren de vragen op voorhand afgesproken? Zijn er trouwens nog goede onderzoeksjournalisten die het vuur durven aan de schenen houden. In 1985 vroeg ik mij af hoe kan dit in België, nu zijn we 2015 en het kan nog.