1 (edited by Robert French 05-01-2013 22:23)

Beste, misschien kan ik U helpen. Ik ben wapenkenner, tenminste in de periode 1983 dat ik in een grote wapenhandel heb gewerkt in Mortsel, en waar ik persoonlijk Patrick Haemers en twee kompanen heb uit geholpen met de keuze van de riot guns en de keuze van de patronen. De beide vrouwen hebben de cagoulles gekocht in dezelfde zaak maar de kledingafdeling om de hoek. Ik wil best praten over deze "bijzondere" ontmoeting, maar ik wens geen enkele vorm van vernedering of andere. Zijn jullie akkoord?

Tevens, enkele weken later is deze zaak onderzocht bij de toen bestaande BOB en een leger van deskundige. Wegens omstandigheden, en een lang verhaal, ben ik bereid, zoals ik ook nu doe ten overstaan van het bestaande Comité P. Ik heb dit verhaal kortelings geopend in een blog bij een journalist » willyvandamme.wordpress.com

Lees dit door, en ik ben graag ter uwer beschikking.

Beste, welkom op het forum. Heb de tekst even snel doorgelezen, en moet zeggen dat het interessante lectuur is. Klaas Bruinsma, Mabel Wisse Smit, Pablo Escobar (gedood in '93?), maar waar ik mij het meest in interesseer is welke riot gun Haemers heeft gekozen. Welke waren de 2 andere kompanen, en welke indruk had je over deze heren op het ogenblik dat je hen over de riot guns informeerde?

3 (edited by Robert French 06-01-2013 03:16)

Wat ik hier neerschrijf werd ik en mijn collega reeds 3 weken na de contacten met Haemers verhoord door de BOB, dus zeker achterhaalbaar. Ik heb destijds 2 riotguns en verschillende  munitie verkocht aan Patrik Haemers. We zijn in de periode 1983-84 dus reeds lang geleden. Ik weet dat we op die zaterdag veel volk in de winkel hadden. De veiligheid was dus op zijn hoogst. Te begrijpen dat we spreken over de grootste wapen verdeler en winkel van Europa, met twee verkopers in de wapenwinkel.

Er waren reeds 8-tal klanten die informatie wensten over wapens, als de deur opnieuw open ging en 5 personen tegelijk binnenkwamen. 2 vrouwen en 3 mannen. Ik heb ze ontvangen, daar we op dat moment te veel zijn, werden enkele gekende klanten gevraagd later terug te komen. Het eerste gesprek was dat Haemers wou meer weten over een soort van wapen dat we in de jaar cataloog, voor bescherming hadden. Daar mijn collega bezig was met vaste klanten, en normaal, hij de Franssprekende klanten bijstaat, had hij geen tijd, dus kwam ik met mijn slecht Frans en Haemers met zijn zeer slecht Nederlands tot gesprek.

Nog steeds met 5, sprak Haemers met een van de vrouwen, en vroeg in de cataloog naar kleding. Dat was niet in dezelfde gebouwen, men moest toen om de hoek gaan in het gebouw waar de directie zit en de verzendingen worden behandeld. Daar is de afdeling jachtkleding. Haemers, zag dat we in Antwerpen waren en vroeg of iemand de dames kon bijstaan in het Frans. Mijn collega zijn vrouw werkte inde kleding afdeling en sprak perfect Frans, dus telefonisch werden ze toevertrouwd en mochten ze om de hoek gaan, ze werden opgewacht. Opluchting voor de collega, die het al iets beter aanzag wegens de veiligheid. We werken daar niet met kindergoed en lego-blokjes en permanent op de uitkijk.

Even vertellen, dat ikzelf een opleiding heb als beroeps van air-commando, en mijn collega ook ex-beroeps militair is in de staatsveiligheid, scherpschutter, en brons heeft gehaald tijdens de Olympische spelen in Moskou pistool. Beiden gewapend en getraind en onderhouden! Ik en Haemers hebben enkele seconden gepraat over de veiligheid in de zaak, zoals vele andere dat ook deden, dus werd er geen punt van gemaakt, dit was ook onze publiciteit dat men bij ons geen held moet zijn om iets te proberen (ik kan U niet uitleggen wat er nog allemaal bestaat als beveiliging in dergelijke omstandigheden en wapenwinkels als + en uitkomst voor andere situaties).

Dus verder met Haemers en zijn kompanen. Ikzelf heb praktisch geen beeld meer van de andere kerels die aanwezig waren. Wel luisterden ze aandachtig, maar weinig verhaal. Ik moet zeer eerlijk zeggen dat ik en Haemers bijna meer als een uur hebben aan riotguns hebben gezeten, en ik moet zeggen dat het best een vriend zou kunnen geweest zijn. Zeer vriendelijke kerel, zeer geïnteresseerd en veel vragen, hopen vragen.

Soms lachend, ik heb met hem enkele wapens uit het rek gehaald, en hem de technische kant laten zien. Doch moest het zeer hanteerbaar zijn. Wat ook andere kopers vragen. Dus geen halfautomatisch jachtwapen met lange loop, wel degelijk het kortste op de markt die was rond de 50-70 cm. Deze riotguns zijn gemaakt om zo weinig mogelijk plaats in te nemen, zoals de hoek van een kamer, kast of dergelijke. Kan makkelijk geladen getransporteerd worden en is op korte afstanden zeer interessant.

Er was een promotie op de Franchi Riotgun, vraag me niet meer de prijs, maar zeer goedkoop en had eigenlijk alles wat Haemers vroeg. Hij heeft met mij de mogelijkheid besproken om de kolf te verwijderen en een pistool grip te monteren. Deze was apart te verkrijgen in de cataloog, maar wegens omstandigheden niet voorhanden. Deze Franchi heeft een mogelijkheid van 4 patronen cal. 12 in de buislader, en een klaar in de loop. Dus 5 voluit geladen. Ik heb hem aangeboden, na zijn vragen, om de lader te vergroten. Dat was interessant om meer strategisch te kunnen werken met verschillende patronen en doel. Deze laders kunnen extra 3 patronen meer hebben. Dus een totaal van 8 patronen. Wel is zo, dat de spanning op de veer niet permanent mag behouden worden, wegens mogelijke blockage bij verzwakking. Dus geen maanden volledig geladen in de hoek zetten. 

Dus heb ik een uit de verpakking gehaald en deze gemonteerd op een ... dit is vrij eenvoudig te doen en vraagt geen specifieke technische kennis. Alleen de dop afschroeven, de veer verwijderen, en de verlenging aanbrengen met de langere veer bijgeleverd. Dit was het wapen dat hij wou, en zo vroeg hij er 2. Die heb ik hem op de toog gelegd in het karton verpakt en hem de garantie uitgeschreven. Je hoefde geen voorlegging van identiteit voor deze wapens en munitie, alleen je naam "mondeling" melden zodoende wij deze opschreven op het garantiekaartje.

Op dat moment zijn we beginnen spreken over de munitie. Voor ons de veiligheid stadium 2. wapens en munitie worden nooit samen op de toog gelegd. De wapens worden daarom extra ingepakt, en onmogelijk deze in de winkel in elkaar te zetten, te laden enz. Munitie word ook in een aparte verpakking beveiligd.

Doch vroeg hij een uitleg over het laden. We hebben daarvoor " blancs" dit zijn exacte kopieën van cal12, zelfde hoogte, zelfde perfectie. Dus, dit wapen word zeer snel geladen, zelfs tussen het schieten door. Dit heb ik hem laten zien, en hij heeft dit herhaald, met een duidelijk knipoogje zelfs schouderklopje op "nieuwe" de toegepaste techniek, want die bestaat er om snel te laden. In dergelijke gevallen brengen we destijds klanten naar de schietstand om dit ook aan te leren en technisch veilig uit te voeren. Haemers had daarvoor niet de tijd, maar apprecieerde het aanbod.

Zo zie je dat je op iemands uitzicht en gestes niet kan uitmaken of  Haemers dan ook een dergelijke killer was. Ook niet zijn beide kompanen, die maar steeds aandachtig meekeken en als Haemers lachte, deze ook grappig alles meemaakten. Want zelfs al verkoop je wapens, dit is elke minuut ook met enkele grappige uitspraken opgedeeld, het blijft een artikel. De munitie, een strategische keuze, zeker met de bedoelingen om te leren wat een riotgun kan op korte en lange afstand. Ik bood daarom Legia aan wegens het merk en zekerheids-vertrouwen. Geen witte producten als je ze echt gebruikt.

Legia, cal12  hagel om op korte afstand te schieten, legia 9 balletles zijn eigenlijk bedoeld om te jagen op zwijnen op korte afstand. Er zijn er ook die verbonden zijn met staalkabeltjes die nog meer schade aanrichten bij impact. En als laatste, de schadelijkste met de meeste impact genaamd brenneke. 6 dozen cal 12, hagel6, verpakkingen van 25 stuks. 4 pakken Brenneke van 10 stuks, en 5 van 9 balletes ook 10 stuks.

Hij vroeg ook om naar de kledingwinkel te bellen, en te vragen dat beide vrouwen eventueel klaar waren en konden komen. We hebben nog wat over andere wapens gepraat, en eventuele bijstand, indien nodig bij problemen. De dames zijn binnengekomen, en in een plastiek zakje hadden ze 3 kaki-groene cagoulles met groot oog-uitsnit  gekocht. Wat mij eigenlijk niet aanging. Ik nam afscheid, en begeleide hen tot aan de deur.

3 weken Later kwam op een morgen een man aan de deur, juist bij de opening van de winkel. Deze vroeg ons te spreken, liet zijn BOB-kaart zien en vroeg ons de zaak niet te openen wegens een onderzoek. Hij deed teken naar enkele geparkeerde voertuigen en daar stapten goed 8 man op ons af. Men begon met de uitleg, en de voorstelling van de zaak.

Men ging alles nummers na van het lot van Legia, want er zouden lege hulzen zijn gevonden op de plaats van een misdaad. De hele dag werd alles overhoop gehaald, facturen, nummers hier en daar. Ondervragingen die uren duurden, en het inkijken van een dik boek met profiel tekeningen. Bij de zoveelste bladzijde heb ik direct Haemers erkend. De beide andere, kon ik mij niet meer voorstellen, de vrouwen ook niet. Naar de hand van deze erkenning zag je aan het gezicht van de BOB'ers dat ze zeer gelukkig waren, en door deze konden op dezelfde dag ook het juiste en exacte serienummer van de riotguns terug gevonden worden. Ook de serienummers en lotnummers van de munitie, daar we met computer werkten en elke verkoop en artikel gemeld is, kon op een snelle wijze afgesloten worden.

Enkele weken later werden we weer bezocht door de BOB, en mijn collega heeft met hen wat verder gepraat over de zaak. Later heb ik van hem vernomen dat Franchi heeft meegewerkt aan de ballistische gegevens in het dossier, en de slagpin afgedrukt op de Legia patronen wel degelijk van die riotguns waren die ze gekocht hebben.

4 (edited by DeadLetterBox 06-01-2013 11:05)

Maar dus u wist op dat moment niet dat u met de befaamde Haemers vandoen had? Vond u het niet vreemd dat drie man samen komen kijken voor riot guns aan te schaffen in combinatie met drie bivakmutsen?

Servo per Amikeco

5 (edited by Hestur 06-01-2013 14:44)

Beste Robert, ik heb met interesse uw tekst gelezen. Ik zit nog met enkele vragen:

  • Heeft u enig idee om welke overval(len) het precies ging, die Haemers met de gekochte wapens gepleegd heeft?

  • Had u de indruk dat Haemers op het moment dat hij de winkel binnenstapte, reeds ervaring had met vuurwapens?

  • Heeft u enig idee omtrent het lotnummer van deze patronen?

  • De munitie die u verkocht, zat die in de gebruikelijke Legia-dozen zoals er afbeeldingen te vinden zijn op foto op onderstaande link » Munitiedozen kaliber 12 | Munitie Aalst

  • Heeft u nog enig idee hoeveel dozen met hoeveel patronen u aan hen verkocht heeft?

  • Was Haemers eigenlijk niet ontzettend dom, om een traceerbaar wapen te gebruiken bij een overval? Of zie ik dit verkeerd?

Alvast bedankt!

6 (edited by Robert French 06-01-2013 18:12)

DeadLetterBox wrote:

Maar dus u wist op dat moment niet dat u met de befaamde Haemers vandoen had? Vond u het niet vreemd dat drie man samen komen kijken voor riot guns aan te schaffen in combinatie met drie bivakmutsen?

Beste, bijna 2 jaar heb ik daar gewerkt, en duizenden gezichten gezien. Natuurlijk was Haemers niet de enige als "speciale kerel" en soms was het ons duidelijk om wie het ging. Doch met Haemers was dit niet het geval. Bv. heb ik ook later met 100en buitenlandse popsterren gewerkt, als je dan ziet in kranten, foto's, ... hoe ze eruitzien, en je de eerste maal ze in levende lijve ziet, is het verschil enorm. Je herkent ze nauwelijks.

In de wapenwinkel kwamen vele leden van schuttersverenigingen, en meestal met 2 of drie en meer om hun vrienden bij te staan om een nieuw wapen te kopen. Jagers met vrienden enz. Ook politieagenten met collega's om bijkomstige informatie te bekomen, want ook aan deze hebben we wapens geleverd. Het bij regelen van dienstwapens en orthopedische handgreep was ook daarbij.

Als je permanent zou overgevoelig zijn aan elke visite was dat onmogelijk psychologisch in goede omstandigheden te werken. Als je getraind bent in je werk, reken je op je eigen reactie, die je moet kunnen vertrouwen. Natuurlijk kwamen er ook "types" die meer naar onderdelen vroegen van handvuurwapens, en je kon daaruit vaststellen dat ze over een frame beschikten en deze vuur klaar zouden maken. Maar wat ze daarmee willen doen zeggen ze je niet op voorhand.

Hestur, ik ben geen specialist, zoals enige hier op het forum, die van  a tot z de historie van de Bende tracht te reorganiseren. Juist een persoon die in het eerst als getuige ben verhoord op een persoonlijk contact met Haemers. Haemers had geen kennis over riotguns, daarom stelde hij vele vragen rond dit wapen. Iemand die kennis heeft kon via de cataloog zijn bestelling maken. Ik weet nog dat die periode we als riotgun verkopers en winkel vrij goed gekend waren. We hadden ook een grote stock die over de verschillende modellen riotguns ging en ook de nodige accessoires die deze riotguns gebruikten.

Ik en mijn collega hebben later daarover gepraat. Het zou mogelijk geweest zijn dat Haemers in eerste instantie zou zijn komen kijken naar de ligging van de winkel, en de inhoud. Om dan eventueel een overval voor te bereiden. We beschikten over een zeer groot aantal handvuurwapens en munitie dat we inderdaad op die basis bezocht werden, is mogelijk.

Ik kan U onmogelijk zeggen wat de bedoelingen waren bij Haemers, maar zijn reacties waren "normaal". Het kort aanhalen van onze veiligheid en kennis en opleidingen werden zeker begrepen door haemers. De grote van de winkel was zeer ongelegen om met meerdere personen te komen om iets uit te halen. De afstanden zijn zeer kort in de winkel, dus zou een mogelijke schietpartij in het voordeel komen van ons, daar ik zeg wij "elke weekend" trainden op de schietstand.

Ook was de indeling, etalage en uitgang zo berekend dat je denkelijk niet levend de winkel zou verlaten hebben bij overval. De winkel was dan ook centrum Mortsel, in de grote straat waar in de weekends veel mensen rondlopen, en je moeilijk snel weg komt met je lading.

Onmogelijk om lotnummers te herinneren, spijtig. In ieder geval, op de foto zijn zeker 2 die ik herken Legia dozen, de overige zijn denkelijk, niet alle, (bruine) Rottweil patronen. Maar zoals ik zeg, in gans België kon iedereen cal12 munitie aankopen en werd ook veel verkocht. Er bestond ook een breed gamma van munitie en merken.

Ik denk dat Haemers zich weinig zorgen maakte over de tracabiliteit rond de wapens. Hij kon, zoals enkelen dat wel gevraagd hebben, om de serie nummers weg te halen. Dit is ook nooit ter sprake gekomen met mij en  Haemers.

Hestur wrote:

Was Haemers eigenlijk niet ontzettend dom, om een traceerbaar wapen te gebruiken bij een overval? Of zie ik dit verkeerd?

Even terug op deze vraag. Ik ben zeker dat Haemers de keuze van Wapens maakte, en al wist welke overval hij zou plegen. Het leek erop dat de keuze van Riotguns duidelijk met voorbedachtheid was gemaakt. Alleen had hij geen enkel idee van het gebruik van deze wapens.

Een persoon die een overval berekend, kiest zijn wapen naar gelang de omstandigheden. Bv. een Riotgun moet je transporteren, dus ook bij je vlucht. Indien je vlucht te voet is over langere afstand is een riotgun niet geschikt. Daarvoor gebruik je een handvuurwapen. De riotgun is inde omstandigheden zoals grootwarenhuizen de ideale, daar je met deze zowel op zeer korte afstand alsook op lange afstand kan werken. Daarom heb ik en Haemers het gehad over de juiste patronen, en laden. De eerste zijn een kleine diameter van hagel, die in korte afstanden ook grote impact hebben...dus, de eerste twee patronen werden als laatste geladen.

De volgende zijn iets grotere diameter van hagel tot op het laatste de brenneke, wat en blok lood is en zelfs wagens zou kunnen stoppen. de eerste schoten zijn dus of om een glazen deur te verbrijzelen en de eerste waarschuwing te geven dat er echte wapens worden gebruikt aan de slachtoffers. De tweede lading is duidelijk om schade aan te richten op middel-lange afstand zoals tot op 30 40 meter dodelijk. de laatste, als je niet tussentijds laad, want dan blijven de brennekes op hun juiste plaats zitten als laatste, en dus organisatorisch via het ritme van de overval de belangrijkste zijn bij de vlucht. Daar men verwacht dat je vervolgd word door politiewagens, is de brenneke de totale stopper.

Ik denk dat ik iets teveel heb meegewerkt aan de technische omstandigheden in zijn voorbereiding, maar persoonlijk heb ik alle voordelen en nadelen van dit wapen besproken met Haemers, zoals ik deed met elke klant. Dit dat men duidelijk weet, en de veiligheid, rondom de mogelijkheden en schade die ze kunnen verrichten.

Het verschil tussen Riotguns en handvuurwapens is het volgende. Eeen 9 mm of .45 is natuurlijk veel minder opvallend, en alleen op korte afstand te gebruiken. Bij achtervolgingen verliezen ze impakt waarde en meeste afgevuurde kogels treffen hun doel niet. Het is dus moeilijk om met zo een wapen je volledig en zeker in te schatten tijdens een overval. De riotgun tegenover is duidelijk door de verspreiding van de hagel veel juister in het gebruik. zelfs al wisselen de patronen af naar het gebruik en juistheid van het vuren.

Enkele discotheek uitbaters kwamen ook vragen naar dit soort van wapen, in geval op parkings ed. de zaken uit de hand liepen. In deze omstandigheid verkochten we hoofdzakelijk, na duidelijke instructie, deze verkochten met de bijbehorende gummy-patronen, om lichamelijke schade te beperken.

9

En waar staat zwart op wit bewezen dat Haemers gebruik gemaakt heeft van een shot-gun (riot-gun)?

Beste Leo, geen idee, het is niet aan mij dat detail en werk te leveren. Zwart op wit heb ik wel de wapens en munitie verkocht aan Haemers. Hoe dit dan verder behandeld word is niet mijn zorg.