131 (edited by Robert French 19-03-2013 14:30)

Merovinger wrote:

Robert, heb je, doordat je hier uitgebreid over je 'beroep' schrijft (met details over je vroegere woonplaatsen en andere identiteitskenmerken), geen schrik dat mensen uit het milieu die je vroeger verklikt hebt je nu wel zullen weten te vinden voor represailles? Ben je nu niet een beetje onvoorzichtig omtrent je identiteit? Pas op, ik vind je bijdragen heel interessant, lees ze met veel aandacht en wens graag nog meer bijdragen van je te lezen. Je werpt nl. een ander licht op de zaak. Dus blijf posten maar wees voorzichtig.

Ik had deze vraag verwacht. De openbaring van mijn werk is en heeft een doel, het beroep van informant wat meer aandacht te bezorgen in de huidige politieke vooruitgang en ten alle juistheid, en onjuistheid, van algemeen crimineel onderzoek en samenwerkingen binnen politie-justitie.

Vandaag de dag zijn informanten " wegwerpmateriaal" gemanipuleerde en gratis ten dienste van de staat. Ze hebben geen rechten, zijn onbestaand en doen wel het werk dat getrainde en opgeleide politieagenten niet kunnen of niet durven te doen. Een informant die dan jaren heeft gewerkt, bekomt geen pensioen, geen extra voor je belastingaangifte en geen echt statuut, dus kan je wel denken dat in 2013 dit nog steeds kan en mag.

Nog sterker, senatoren speciale commissies, wetsvoorstellen inzake informanten en beschermde getuigen zijn goedgekeurd. De mensenrechten organisaties brengen druk uit naar de politiek in dermate dat in 2004 het Europese parlement een wetgeving goedgekeurd heeft dat duidelijk verwijst naar de uit te voeren regels en de bewerking van justitie......allemaal gelul en zeer weinig bewijsbaar materiaal dat het ook "raar" toegepast word. Tevens, en ik ben het bewijs, dat elk land nog steeds werkt zonder enige vorm van deze Europese wetgeving, zelfs administratief.

Daarom moet er aan gewerkt worden dat een statuut voor dit beroep duidelijk word voor verschillende redenen. De eerste gaat om de controle op het uitvoeren, de aanwerving en vergoedingen, de strafbepalingen binnen dit systeem, de opvolgwaarheid van de informatie, het ondersteunen, de middelen, ... Zo bekomt men een aan banden gelegde situatie die de kansen zo klein maakt dat wat met mij gebeurd is "interne corruptie" en eigenbelang van agenten niet meer zo eenvoudig word in de toekomst. Dit uitsluitend ten goede van het onderzoek en het tegengaan naar wangedrag voor beide zijden.

Vandaag is het zo, eenmaal "uitgebloeid" word hij zo goed als mogelijk uitgeschakeld. Er zijn zelfs politiediensten die in het milieu doorgeven dat je als informant hebt gewerkt om er zo vanaf te komen, tenminste als je het gevraagde ook uitgevoerd hebt. Sterven doen we allemaal, tenminste in normale omstandigheden "die" dag weet je dat ook wanneer hij komt. In de wereld van informanten, militie, en criminele organisaties moet je jezelf pantseren en psychologisch - technisch, je auto-defens systeem beter uitbreiden.

Wegens verschillende opleidingen, die nodig zijn om je te verdedigen is het voor mij makkelijker "Allert" te zijn in vele omstandigheden. Mijn levenssituatie, woonsituatie is vanaf het begin duidelijk uitgezocht naar een bepaalde strategie rondom de bescherming van gezin ed. Een Franse rijkswachtbrigade die extra controle uitvoert op alle vreemde beweging binnen de zone. En nog enkele belangrijke voorzorgen worden uitgevoerd.

Een onregelmatige verplaatsing, en vele andere zaken georganiseerd rondom het "doel" maakt het ook zeer moeilijk om een "team" technisch zich voor te bereiden. Cameras, honden, ... zijn nogmaals een moeilijke basis om mee te rekenen of het voorbereiden bij eventueel aanval of bedreiging. De technische evolutie en eigen ervaring is een echt obstakel geworden om "foutloos" af te rekenen. Blijft dan ook nog ikzelf, die reeds 2 betaalde moordpogingen op mij heb kunnen verwerken. Natuurlijk weet ik dat openbaren ook risico's heeft, maar ik weet ook exact hoe deze werken, wat men moet weten, organiseren, ... En ik ben bewust dat iemand doden zeer eenvoudigst is. Je moet "trachten" meester blijven in de situatie.

die je vroeger verklikt hebt

Ik zie mij niet als een "verklikker", want dan zouden alle flikken verklikkers zijn. Natuurlijk is het moeilijk een "naam" te plakken op wat informanten doen, en waarom. Het moet en blijft een boeiende zaak, en interesse, zonder deze instelling ben je misschien een verklikker. De grote informanten massa zijn mensen die wegens haat of onmacht "verklikken", maar dat bestaat enkel in de kleine criminaliteit. Zij die echt als informant werken hebben of eigenbelang in belangrijke situaties en of voelen zich na bereikbare informatie verplicht samen te werken met justitie. Eigenlijk een roeping zoals paters maar met pistolen.

Die informanten die met weinig respect werken, en zoals ik zei in kleine criminele zaken werken op korte termijn en met kleine verwijzende informatie naar de interne bewerking of namen. Informanten die maanden lang, zeer scherp observeren, en in alle veiligheid moeten werken zijn meestal niet die sociale klasse zoals binnen kleine drugtrafieken of diefstallen van kleine criminele bendes... Natuurlijk is elke vorm van niet gecontroleerde criminaliteit de basis van de wording van grote bendes en andere interesses die ze tegen komen in hun wereldje.

132

Robert, toch nog even terugkomen op de bende. Je hebt het over de Bende van Nijvel, De Staerke en zijn kompanen, en investeringen in Spanje. Claude Nitelet is een Bende van Nijvel-verdachte, is verbonden aan de bende De Staerke en investeerde in Spanje. Doet onderstaande info geen belletje rinkelen (bv. de plaatsnaam Benjarafe)?

De Spaanse politie ontdekte in 1997 dat Nitelet, als hoofd van een zeskoppige bende van Belgische overvallers, er een luxechalet op nahield in Benjarafe bij Malaga. Naast de bendeleden werd ook Nitelet's vriendin, de Spaanse M.H.C., en twee van haar zussen die in het huis woonden gearresteerd. Een revolver, een pistool, sieraden, horloges en andere effecten werden in beslag genomen.

133 (edited by Robert French 19-03-2013 17:08)

Hallo Dim, bedankt voor je geheugensteuntje. Spijtig genoeg kan ik alleen bevestigen dat de naam De Staerke werd vermeld en erkend op de foto's. De toen ingelichte drugbrigade van Antwerpen had normaal via interpol de inschrijvingen van het hotelregister van de Cubaan moeten doornemen en toevoegen in de door mij verstrekte informatie.

Wat denkelijk ook is gebeurd door Interpol, maar later door het afkopen zal wel duidelijk deze lijst met namen en bevestigingen vernietigd zijn. Alleen agenten van de Cel van de Bende van Nijvel zouden deze kennen of ook agenten Wuyts die mij de informatie "bevestigd" hebben.

Het lange uitzoeken van getuigenissen die ik ter plaatste heb ontvangen zouden deze 4 heren vergezelt zijn geweest van enkele dames, doch heb ik niet tot 100% alle deze namen kunnen bekomen. Ook tijdens mijn reizen met de Borgerhoutse restaurant uitbater en plaatselijk gekende immo makelaar in Marbella werd mij gezegd dat het om partners ging die aansluiting hadden tot de Bende van Nijvel, met zekerheid De Staerke.

In mijn weten werd niet gesproken over Malaga, maar is best mogelijk. Er bestaan verschillende sporen naar andere gangsters die mee investeerden in de immo wereld rond Marbella. Die sporen leiden ook naar een gekende binnen de Bingo spelletjes beheerders in en rondom het Antwerpse, die dan weer contacten had met de bekende financiële piramide spel.

dim wrote:

Claude Nitelet is een Bende van Nijvel-verdachte, is verbonden aan de bende De Staerke en investeerde in Spanje. Doet onderstaande info geen belletje rinkelen (bv. de plaatsnaam Benjarafe)?


Indien ik op het spoor was, en het bewijs heb geleverd dat De Staerke op de Domrep met hulp van de persoon die bekend was in Marbella uit Borgerhout, is er inderdaad veel dat naar elkaar toeloopt.

Ik had dit nog niet gelezen wat U mij hier schrijft en voorstelt, misschien de reden dat ik niet verder werd ondersteund door de drugbrigade? Over de hele indruk van de Bende van Nijvel en konsoorten blijkt in vele omstandigheden dat als bewijs geleverd werd, plotseling er alles aan gedaan werd om niet verder te zoeken, zo komt het mij over. Op je vraag, gaat er geen belletje rinkelen? Als het bij U rinkelt, heb ik het bewijs reeds geleverd!

Direct na deze 5 maanden werken ben ik overgeschakeld naar de sporen van de "nieuwe French Connection" daar ik via verschillende gesprekken op het spoor kwam van deze organisatie en ik ook de bendeleider heb leren kennen daar ter plaatse. (heb ik reeds wat over in dit item geschreven).

Spijtig genoeg werd ik wegens tijdgebrek en gezinssituatie terug richting België gezogen, en zo ben ik dan in korte tijd als informant ingeschakeld om in de moord van Karel Van Noppen ( Carl De Schutter)van een geplande ontsnapping georganiseerd in het transport tussen de gevangenis van Antwerpen, naar het justitiepaleis te voorkomen, wat ook door mijn toedoen, in samenwerking met de Antwerpse politiediensten, en geplant door Carl De Schutter met een afdeling van Russische ingehuurde, niet gelukt is...maar dat is een ander verhaal...( even klein knipoogje naar, André Van Halewyck, de uitgever van het "eerlijke boek" van Carl de Schutter, zoals ik gezegd heb aan hem " zal hij wel vergeten zijn te melden in zijn "prachtig" boek")!!

Sorry Carl, maar moest even gezegd worden. wink

Bedankt Dim. wink

Even ter rechtzetting, daar dit alles zo snel is gebeurd met " Carl De Schutter" moet ik jullie even kwijt dat ik regelmatig, ook vroeger, beide personen, Carl De Schutter en Karel Van Noppen heb verwisselt, ook het feit dat ik lang met de naam Marc De Schutter moest werken, draaide ik wel wat door en en het ander, maar goed dat is dan opgelost!

134 (edited by Robert French 19-03-2013 18:07)

Ik wou dit er nog even toevoegen:

Tijdens mijn ganse periode als informant heb ik zo weinig als mogelijk "schriftelijk" mijn bewijzen, namen datums enz meegedragen. Niet op de plaats waar ik verbleef, niet in hotels, niet in de wagen enz. "alles in het geheugen" buiten enkele uitnamen. Waarom zeg ik jullie dat, om even te laten kijken in de "geleden" situatie die ik meegemaakt heb.

Als je zeer interessante dossiers behandeld, met grote namen, word je automatisch het doel van personen of "corrupte" diensten die willen weten wat je eigenlijk allemaal bewerkt, en of je "hun" naam of collega's niet ergens vermeld, dat later opspraak kan maken. Of om juist maar te weten dat bepaalde politieke mensen niet vermeld worden of ergens bewijslevering zou tegen hun worden ingebracht. Misschien wel nog erger, kijken of je niet op de lijst kan gezet worden wegens "verrader" of "uitvegen".

Je word dan ook als "top" informant door deze diensten bespioneerd. Zelfs zo, dat ze de wetten gaan links laten liggen en zoals het bij mij "een" maal is overkomen, hebben ze ongetwijfeld naar informatie gezocht door 2 x in een week mijn wagen te doorzoeken. De eerste keer is dat voor de "heren" flagrant misgelopen, daar de bijzitterzijde de venster werd ingeslagen in de Appelmansstraat, en het alarm is afgegaan. dus eerste poging zonder vervolg. Ik heb de ruit laten herstellen bij Rover Mechelen dezelfde dag. Daar ik in de diamant sector ben, en niet nogmaals dit wou meemaken heb ik via een vriendin, een parkeerkaart gekregen waar de diamantairs hun peperdure wagens onder camera toezicht parkeren.

Alles bij alles werd in dezelfde week, de wagen een tweede keer de ruit aan diggelen geslagen, en deze keer hebben ze "volgens Rover" het alarm op voorhand elektronisch afgezet. Dus, het gaat hier om professionelen! Nog beter, direct heb ik "persoonlijk" want ik heb direct de politie verwittigd, die dan ook met het parket ter plaatse zijn gekomen om vingerafdrukken te nemen, ik de tapes gevraagd die aan de camera's verbonden waren. Die schenen dus "verdwenen te zijn".

Dus, mij twee attaché koffers werden zorgvuldig uit de koffer gehaald, god weet hoe ze daarin zijn terecht gekomen zonder sleutels of afstandsbediening. De twee ingebouwde telefoons werden niet aangeraakt. Een koffer met kleding werd ongeroerd aangetroffen op de plaats waar ik hem had gezet. Geen sporen, geen film, wel het volgend. In 2009, bij het bezoek van het Comité P schijnt nu ineens interesse te zijn naar deze "bijzondere" inbraak. De PVs worden doorgegeven en enkele tijd later word, waar ik de klacht en onderzoek had ingedragen, een spectaculaire inval gedaan "wat nog nooit eerder was gebeurd" in de kantoren op de Quinten Mathijslei (stond in de krant). In het onderzoek naar de corruptie intern bij de politie die dan ook in de volgende maanden werd bewezen en waar nu 4 agenten "hun job niet meer mogen uitvoeren" (kan je lezen in alle kranten onder M. De Schutter).

Verder geen nieuws, buiten het feit dat insiders bij de politie praktisch 100% zeker zijn dat het vandaar is "bestelt".

Dus geen informatie, buiten 2 van mijn oprichting dossiers rond twee buitenlandse bedrijven waarvan een in de Domrep, en een in de USA, en voor 500.000 $ aandelen aan toonder "verschwunden, in Nichts aufgelöst". Ook deze werden nooit aangeboden om ze te innen. Wat ook weer voor beruchte dieven een peulenschil was en vele vragen stelt ( heeft in alle kranten gestaan in het Antwerpse).

135

Ok, dank Robert. Ik hou je informatie alleszins in het achterhoofd en wie weet komen er ooit nog aanknopingspunten.

Robert, met veel aandacht volg ik uw postings. Ook ik vroeg mij af of u hier geen groot risico neemt, uw IP adres kan worden getraceerd tot uw locatie. Ik hoop dat u de nodige maatregelen hebt getroffen om het IP adres te beschermen.

Servo per Amikeco

137

Denk dat Robert wel weet wat hij doet. wink Blijf vooral posten Robert, dit leest beter dan een boek. En dat voor een ex air commando. lol Chapeau.

138 (edited by Robert French 19-03-2013 19:39)

Hallo deadletterbox, bedankt voor je bezorgdheid. Wat ik hier neerschrijf word "zeker" in direct gelezen door de Belgische en Franse diensten, ik ben dan ook wel voorzichtig genoeg, maar men weet maar nooit. Mijn mails, telefoon worden zeker ook op de voet nagezien.

Ik kan niet "alles" schrijven en ben bewust dat systemen, zoals IP-nummers, wel kunnen gelezen worden, maar om over te gaan naar het gedetailleerde adres is vrijwel onmogelijk voor criminele organisaties. Wel politiediensten die de mogelijkheid hebben via de server informatie in te winnen, maar dat moet officieel gebeuren. Nu weet ik uit ervaring dat corrupte situaties bestaan en dat ook zeer diep in de omgang van beide wereldjes er "lekken" bestaan. Zoals ik reeds schreef, er is aan gedacht en ik ben wel "wakker".

Er  zijn nog vele manieren buiten IP-nummers om info te bekomen rond personen, maar na de komst van het Comité P, mijn talrijke aanvragen en inschakelen van verschillende diensten zou ik niet in de schoenen willen staan van die die dit contract willen uitvoeren. Zoals ik reeds schreef, er is niets makkelijker als voorgoed "iemand het zwijgen op te leggen". Moet dan ook nog een reden voor zijn. Als de Belgische staat zijn werk had gedaan zoals het moet, had ik hier zeker niets geschreven! Ik was al bereid "destijds" mijn leven te riskeren anders ga je niet in om rondom deze maffia groeperingen te infiltreren en je dienst doet zoals het hoort.

Toen ik als "beroeps" air-commando vrijwillig werd gevraagd om in 1978 als OPS naar Kolwezi te vliegen met een beperkt aantal collega's, en om zodoende de weg te openen tegenover zwaar bewapende rebellen, dat de 700 Franse Legionairs en 400 Belgische paracommando's op veilige manier konden landen, maar op de laatste seconde werd ontzegt door de Franse eerste minister, was ik reeds ten dode opgeschreven, dus ook dit is een stuk vaderlandsliefde die blijft.

In ieder geval weet men dat bij een eventuele "poging" ze beter juist schieten, want anders weet ik binnen de kort mogelijke tijd wie ik ga benaderen en wie de kopstukken haalt in alle kranten, dat is zeker! Dat staat ook gemeld! en dat is wat de politiediensten hier ook "niet" wensen dus. Maar blij dat een Belg mij waarschuwt, bedankt.

geronimo wrote:

Denk dat Robert wel weet wat hij doet.;)  Blijf vooral posten Robert, dit leest beter dan een boek. En dat voor een ex air commando.:lol: Chapeau.

Je was sneller als ik kon antwoorden. Inderdaad, ik denk dat mijn trainingen en opleidingen binnen de UDA-VVE  air-commandos het begin zijn van de basis van het werk wat ik gedaan heb, buiten het feit dat ik het geluk heb gehad met andere "special Forces" te kunnen verder trainen en dit mij deze richting heeft gegeven. Ik weet dat andere "air-commandos" ook later in verschillende "diensten" zijn betrokken alsook als in de wereld van BG.

139

Robert, in Kolwezi toevallig niet op het lijf van ene Luc Jouret gestoten?

140 (edited by Robert French 19-03-2013 22:58)

dim wrote:

Robert, in Kolwezi toevallig niet op het lijf van ene Luc Jouret gestoten?

We werden opgeroepen om de vlieghaven in Kolwezi "rebellen" vrij te maken, landingsbaan controletoren, generators te vrijwaren, een voorbereiding, planning, strategie, die maximum (zo ik me nog kan herinneren max.) 74 uur mocht in beslag nemen, en wachtende om het bevel om te vertrekken vooruit alle andere commando's "op de tarmac" die wachten op het startsein nadien gedropt te worden. Zoals ik schreef, enige seconden voor de generale start, vliegtuig en grotendeels lading stond voor ons klaar, naast de C130 van de para's en legioen, wachtende op Recce-jeeps  werden we "teruggehouden" door de beslissing van de Franse minister. Dus geen Kolwezi voor ons, spijtig genoeg. Maar de aanwezigheid, voorbereidingen en alles vergeet je niet zo maar.

http://media.joomeo.com/large/5148cb8510242.jpg

Ik sta niet op de foto, maar ben op dat moment in voorbereiding rechts de eerste c130 met 20 collega's

http://media.joomeo.com/large/5148cc0e7e9fd.jpg

SECRET
17 mei 1978 - 0100Hr
Operation "Red Bean"
1. Situation
a. Ennemi (rebelles):
Aérodrome Kolwezi occupé – Tour de contrôle détruite – Possibilité de
mines – Vieille ville de KOLWEZI et nouvelle ville occupées.
b. Ami:
(1) Ressortissants belges et agents GÉCAMINES:
± 2.000 personnes dans KOLWEZI;
Des civils ont été assassinés par les rebelles.
(2) Forces armées zaïroises:
NZILO était toujours aux mains des de l’Armée zaïroise le 171730Z
Mai.
Un noyau est encerclé dans KOLWEZI.
c. Renforcements:

 1. France: ?

 2. États-Unis: Demande de 100 T/j de fuel à KAMINA;

 3. Pas encore de réponse.

2. Mission
a. S’emparer de l’aérodrome de KOLWEZI et le tenir 72 heures.
b. Assurer la protection des ressortissants belges et étrangers et les escorter jusqu’à l’aérodrome de KOLWEZI.
c. Évacuer les ressortissants belges sur l’aérodrome de LUSAKA ou NDOLA.
Generale Staf
JS3/Ops
3. Exécution
a. Idée de manoeoeoeoeuvre:
(1) Si les États-Unis créent le dépôt Fuel à KAMINA:
(a) Assurer le transport

 • du personnel par avion SABENA vers KAMINA

 • du matériel par C-130 vers KAMINA, aérodrome de rassemblement;

(b) Dropper le Régiment sur KOLWEZI en trois lifts;
(c) Evacuer les ressortissants belges et étrangers par C130 vers l’aérodrome de transfert (LUSAKA ou NDOLA) où sera déployée une antenne chirurgicale.
(d) Rapatrier les ressortissants et les Para-Cdo par avions SABENA.
(2) Si le dépôt polycarburant de KAMINA N’EST PAS CRÉÉ, les C130 (transport matériel) et les avions SABENA feront une escale supplémentaire à KINSHASA AVANT de rejoindre KAMINA.
b. Moyens à mettre en oeoeoeoeuvre:

 1. Force terrestre : Régiment Para-Cdo soit 1.180 hommes, 18 jeeps radio, 12 remorques, 2 Unimog, 10 jeeps blindées, 26 AS24;

 2. Force aérienne: 8 C130 (dont 3 venant du MALI);

 3. Sabena: 8 DC10 ou BOEING 707;

 4. Service Médical: une antenne chirurgicale (± 10 hommes).

c. Délais d’intervention:

 1. Planning: Entre l’ordre d’exécution et le dropping sur KOLWEZI : 4 jours; (Clearance : 48 heures – Temps de vol : 25 heures – opérations sur aérodrome KINSHASA/KAMINA).

 2. Hypothèse la plus favorable. Si la décision le 172000Z Mai. Possibilité de départ des C130 le 181700Z (clearance); Arrivée C130 le 191800Z Mai; Parachutages: le 200400Z Mai à KOLWEZI.

 3. Administration et Logistique. Autonomie de CINQ jours pour troupes engagées.

 4. Commandement et Transmissions

a. Commandement :

 1. de l’ensemble : Cabinet Ministère de la Défense nationale État-major Général (JS3) en coordination avec les État-major des Forces.

 2. des opérations Force aérienne au ZAÏRE : Commandant 15e Wing Tpt.

 3. des opérations Force terrestre au ZAÏRE : Commandant Régiment.

b. Transmissions :

 1. depuis l’État-major Général jusqu’au ZAÏRE : via 15e Wing.

 2. entente opérations à terre et avions du 15e Wing : Régiment.

c. Contrôle aérien:
Du personnel de contrôle aérien belge doit être prévu à KAMINA.
Ampliation
(sé)
KOLOT
LtCol
JS3/Ops