Topic: SDRA

Interessant artikel over SDRA, zie ook op het einde de verwijzing naar de roze balletten in Duitsland » www.scribd.com

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: SDRA

Inderdaad. Het beschermen van sleutelfiguren bij Defensie is nog altijd een belangrijke opdracht van de GISS, de opvolger van de SDRA.

Servo per Amikeco

3

Re: SDRA

SDRA - Service de Documentation, de Recherche et d'Action - is een afdeling van de Belgische militaire inlichtingendienst SGR. Het had de geheime afdelingen SDRA 6 (rijkswachters), 8 (onder meer barbouzes en criminelen) en 11 (gelieerd met de NAVO). Opereerde vanuit het hoofdkwartier van het Belgisch leger in Evere. Enkele secties waren betrokken bij geheime parallelle Gladio-operaties. Minstens zeven militairen in Evere waren lid van de extreem-rechtse militie WNP.

Commandant Claude Dery, de ballistische expert van de Bendewapens, was inlichtingenofficier bij de militaire veiligheidsdienst SGR-ADIV. Jean-Luc Baugniet had de graad van kolonel en werkte voor SDRA-8. Ook Michel Libert zou voor SDRA gewerkt hebben.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: SDRA

Tegenwoordig beter bekend als de GISS, General Intelligence and Security Service

Servo per Amikeco

5

Re: SDRA

Generaal Raymond Van Calster was in 1986 kolonel Paul De Trembleur opgevolgd als chef van de Belgische militaire inlichtingendienst SRG. De Trembleur werd nooit tot generaal-majoor bevorderd, hoewel alle verantwoordelijken van van de SRG die graad in de wacht sleepten.

Van Calster: "Toen ik in 1986 de fakkel overnam, heb ik ervoor gezorgd dat de geheime sectie van de SDRA8 rechtstreeks onder mijn bevel kwam. Ik kan niet geloven dat leden van de SDRA8 bij de Bende betrokken waren, hoewel ik niet uitsluit dat commandant Dery en majoor Bougerol bepaalde opdrachten hebben uitgevoerd voor de Amerikanen. Idem voor de rijkswachters Bouhouche, Beijer en Lekeu, tussen haakjes ook militairen. Het is natuurlijk onmogelijk dit nog na te trekken. Het viel ook buiten mijn competentie. De enigen die het kunnen weten waren de kolonels De Trembleur en Legrand maar die zwegen als vermoord. Met de chef van de Staatsveiligheid Raes heb ik soms overleg gepleegd maar ik had geen vat op hem. Hij had van die rare reacties. Toen ik de baas van de Mossad in Tel Aviv ontmoette, stelde die zich vragen over het functioneren van de Staatsveiligheid en liet hij me verstaan dat hij Raes een rare kwibus vond."

Van Calster wist ook niets af over het bestaan van de operatie Veil, het codewoord voor geheime CIA-operaties in het Reagan-tijdperk tussen 1981 en 1989.

Bron: De Bende van Nijvel en de CIA | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6 (edited by the end 23-04-2013 12:38)

Re: SDRA

De SDRA/Dienst Inlichtingen en Actie was verantwoordelijk voor het leveren van veiligheidscertificaten voor vertrouwensfuncties, het deed daar voor beroep op de rijkswacht! De voorschriften voor de certificaten kwamen van geheime NATO-documenten, tevens was de rijkswacht een legeronderdeel en vielen die ook voor een stuk onder de bevoegdheid van de NATO, er werkten tevens vele rijkswachters bij SHAPE. Als Latinus spreekt over Amerikaanse opdrachtgevers dan kan het bijna niet anders of de NATO of een onderdeel ervan was op de hoogte, had O. North geen prive-leger opgericht?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: SDRA

The Belgian Sureté denies that the CIA could do in Belgium whatever it pleased. Robin Libert, head of the analysis department of the Sureté: ‘When befriended offensive foreign secret services want to set up operations in Belgium, they have to inform the Sureté in advance. Next the Sureté is the one who carries out the operation, the foreign service remaining in support. That has always been the deal. But do notice that SHAPE in Mons, the NATO headquarters in Brussels and the buildings of the European Union have their own internal security services. We work together with them on the basis of agreements.’

Bron » www.targetbrussels.be

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

8 (edited by the end 15-05-2013 22:49)

Re: SDRA

Een poging om een lijst te maken van de verschillende SDRA-afdelingen:

 • SDRA 1: Kader

 • SDRA 2: Militaire veligheid

 • SDRA 3: For instance, S.D.R.A III is contra-infiltration

 • SDRA 4: ?

 • SDRA 5: ?

 • SDRA 6: Rijkswacht

 • SDRA 7: ?

 • SDRA 8: Onder meer barbouzes en criminelen

 • SDRA 9: ?

 • SDRA 10: ?

 • SDRA 11: Het beruchte Clandestine Planning Committee. Afdeling werd volledig betaald door de NAVO in super geheim:

The CCUO laid the base for the formation of the NATO and coordinated the various stay-behind networks in the five member countries. Its functions were transferred to the Clandestine Planning Committee (CPC), another NATO-organization in 1951, which was renamed in to Coordination and Planning Committee in 1959. The CPC elaborated a plan for installing two taskgroups, one for communications and one for secret networks, a structure reflected in the Allied Coordination Committee (ACC) founded in 1958 to relieve the CPC of some of its tasks.

Wat de benamingen betreft, SDRA is in feite een dienst van voor de Tweede Wereldoorlog en bestond niet meer erna. De naam is men blijven behouden met cijfer ervoor achter die benaming zitten andere diensten met een openbare naam. Er was bijvoorbeeld ook een afdeling die zich specifiek bezig hield met de marine en de kust, alsook met de troepen aan de Pools/Duitse grens zoals ESR (Equipes Spéciales de Renseignements). Geheime secties samengesteld uit ex-para’s die langs de Pools-Duitse grens patrouilleerden en de bewegingen van de communistische vijand observeerden.

Aanvulling of correctie is welkom.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: SDRA

the end, ESR staat voor Equipe Spéciale de Reconnaissance en bestond helemaal niet uit ex-para's. Stagiaires kwamen uit alle eenheden van defensie. Tijdens de opleiding was het ook voorzien dat de stagiaires slaagde in de commando en parachutage stage » www.mil.be

Wat SDRA betreft, is de naam slechts een verband naar een zeker veiligheidsniveau en het cijfer is de dienst. Dus niet teveel af gaan op de filmkes. wink

Re: SDRA

Werner, merci voor de feedback. Er is wat verwarring met de benaming, het is juist wat je schrijft ESR staat voor Equipe Spéciale de Reconnaissance (» fr.wikipedia.org), hoewel insider soms de naam de Equipes Spéciales de Renseignements gebruiken omdat er in Wieden een school was: "Ecole Spéciale de Renseignement" » www.scribd.com In dit artikel staat ook uitgelegd zoals jij ook schrift wat het verband is van deze diensten met para's en para opleidingen.

PS: Ik ben niet echt een filmpjes kijker, daar is het echte veel te boeiend voor.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.