111

Manipulaties met de wapens. Deel I

Een raadselachtige opmerking van The End ooit heeft me nooit losgelaten. Het ging over de mogelijkheid dat er twee verschillende teams zouden opgetreden zijn voor Eigenbrakel en Overijse. Iemand antwoordde dat toch zeker de wapens dan moesten verhuisd zijn, waarop The End dan weer repliceerde dat dat niet zo was. Ik denk dat ik ondertussen de oplossing van het raadsel heb gevonden.

Weer eens aan het surfen geweest op YouTube en interessante video's gevonden over het demonteren van oa de Winchester 1300 shotgun (één van de topkandidaten voor de RG1 en/of 2). Dit blijkt poepsimpel, en in een handomdraai mogelijk te zijn met een staafje van de poetsset van het wapen. Je haalt er de grendel in no time uit. Dus , in theorie, kan enkel die grendel doorgegeven zijn, en meer, diezelfde grendel kan in verschillende wapens gemonteerd geweest zijn. Afdrukken van slagpin, en uittrekker zijn dan altijd hetzelfde.

Ik zeg niet dat het zo gebeurd is, wel dat het theoretisch mogelijk is.

Manipulaties met wapens. Deel II

De Ruger Blackhawk werd gestolen bij Dekaise en teruggevonden in Ronquières. De foto op de website CWB is verkeerd en erg bedrieglijk. De reportage VTM in 2018 toont het metalen frame van de kolf, maar zonder veer en hamer (in zak gemerkt 536/91 – A28) en een trommel (in zak gemerkt 536/91 – A29).

De trekkerbeugel die men laat zien in de reportage van Faroek is rond en niet met een rechthoekig stuk aan de kolfzijde, zoals op de foto CWB. Het juiste wapen kan men op internet makkelijk vinden; de Ruger Blackhawk “ convertible” - Ruger Blackhawk Convertible 357/38 SPL/9mm blued 4-9/8”.

Dit wapen kan inderdaad zowel .357 .38 als 9 mm vuren, zoals wel degelijk vermeld op de website CWB. Het is dus het wapen bij uitstek om complicaties bij de ballistische expertises te veroorzaken.

"the Blackhawk Convertible will function with 3 types of common handgun ammunition: .357 Magnum, 38 Special, and 9mm Luger. This is not only a great handgun for big game hunting, self-defense, and rugged outdoor adventures, but it also makes the perfect sidearm for anyone who takes being prepared for emergencies seriously. The 357/38 cylinder can be replaced with the 9mm cylinder by simply opening the loading gate, pushing on the base pin release button and sliding the base pin forward. No tools are needed and there are no small parts to lose."

Bron » www.basspro.com

Met andere woorden; herladen kan dus eigenlijk ook gebeuren door simpelweg een lege trommel 357/38 te wisselen met een trommel met 9 mm. Zou het kunnen dat het wapen 357, .38 en de 9 mm Nr 1 eigenlijk één en hetzelfde wapen is? In de lijst met gebruikte munitie is er steeds sprake van .38 SPL, maar ook van .38/375 Jacketed Soft Point en Jacketed Hollow Soft Point. Dus munitie geschikt voor dit wapen.

Ik ben nog eens alle data die beschikbaar is aan het doorworstelen, maar ik heb zeer sterk het vermoeden dat de .38, de 357 Magnum en de 9mm nr 1 eigenlijk één en hetzelfde wapen was. En dan nog een zeer belangrijk wapen, gezien wie er met die kalibers allemaal beschoten werd, en gedood.

In verband met dat kaliber .38:

In Halle werd enkel 1 kogel 9mm nr1 teruggevonden (Moord Verstappen). Wezel (pag. 9) schrijft dat men waarschijnlijk met een ondergekalibreerd projectiel te maken heeft, en Schlicker (Eerste Bendecommissie, Schlicker pag. 403) spreekt over een 9 mm kogel gemonteerd op een huls .38. Het is in Genval dat er ook één kogel 9mm nr. 1 werd gevonden. Nergens in het schema staat echter tot dan een teruggevonden huls .38 vermeld. Vermits wezel spreekt over ondergekalibreerd voor Halle, is het dus daar dat men een 9 mm nr1 kogel op een .38 zou gebruikt hebben. Dus mogelijk een 9 mm nr 1 kogel op een huls .38 in de cylinder 38/357 van de Blackhawk. (?!?)

Het “ondergekalibreerde projectiel” van Wezel, en de “9mm kogel gemonteerd op een .38 huls” van Schlicker betekenen een directe en doorwegende aanwijzing dat toen reeds (Halle) een handige “wapenmaker/zelflader” deel uitmaakte van de Bende, als dader, of als leverancier van de wapens en die duidelijk de bedoeling had ballistische sporen te bemoeilijken. De Ruger Blackhawk convertibel is bij uitstek het wapen waar zoiets mee mogelijk is.

Ik vraag me zelfs af of de uitspraak van één van de daders in Waver bij Dekaise "we hebben wat we zochten" misschien niet doelde op deze Ruger.

112

Waarom de grendel verwisselen als je gewoon het hele wapen kan doorgeven?

113

Het gaat over het transport tussen Eigenbrakel en Overijse. Een volledige riotgun in een wagen is sneller gevonden dan zo een grendel.

Nu wil ik absoluut niet beweren dat het zo is gebeurd en dus dat er twee verschillende teams aan het werk waren. Maar de mogelijkheid bestaat dus dat door zulk een truc gemanipuleerd werd om de schijn van één team te wekken. Er moest trouwens maar één grendel getransporteerd worden want met de RG 2 was in Eigenbrakel niet geschoten.

Twee: ik ben er nog niet helemaal uit, maar met die daderbeschrijvingen klopt inderdaad ook iets niet zoals The End schreef. Op zijn minst hebben twee daders van vermomming gewisseld. Ik gebruik al een hele tijd opzettelijk niet meer de benamingen Killer, Oude en Reus, want die veroorzaken bij de analyse van die beschrijvingen alleen maar een gekleurd beeld. En dan blijkt dat "Hoedje/sjaal" van Overijse 1m75-1m80 en mager was, en "Hoedje/bivakmuts" van Eigenbrakel 1m80-1m90 met "gemiddelde bouw". In beide gevallen droegen de andere 2 daders de maskers (oude man/gerimpelde oude man/Chirac).

Daarentegen werd de 9mm Nr. 3 ook in beide locaties gebruikt. Dus twee grendels meenemen toch. smile

114

Manipulatie van Ronquières?

Al sinds 2011 vermoed het parket dat de zakken in Ronquières pas in '86 in het water werden gedropt. Sinds de uitzending van Faroek (VTM, okt. 2018) wordt gesteld dat de zakken er waarschijnlijk enkele weken voordien, en mogelijk zelfs 24 uur eerder waren gedropt. De zakken werden dus half oktober - 5 november 1986 gedropt volgens de nieuwe bevindingen van het Parket. En ditmaal na versterking van de cel CWB en herverdeling van bevoegdheden.

Dat het een handtekening was is volgens mij voldoende aangetoond door de aanwezigheid van 2 gepercuteerde hulzen in beide zakken, telkens 1 van de RG1 en 1 van de RG2. Dit kan moeilijk toevallig gebeurd zijn. Wat moest dan door de vondst worden aangetoond? Niet het verband feiten 82/83 en 85; dat was al veel eerder bekend, en bovendien breed uitgesmeerd in de pers.

Twee zaken springen me in het oog:

Punt één: eigenlijk werd het verband Bende en overval Dekaise/Waver door de vondst nadrukkelijk onderstreept. Eén van de geïdentificeerde wapens was de Ruger Blackhawk, gestolen bij Dekaise (uitdrukkelijk vermeld op site CWB) Verder een aantal onderdelen van een Ingram, de .38 ACP versie en de Beretta 12S, beide wapentypes die ook gestolen werden bij Dekaise.

In '86 waren de Borains niet beschuldigd van de feiten Waver-Dekaise: Wezel spreekt in zijn nota wel over het verband met de 7,65 nr. 1, maar weerhoudt Waver-Dekaise niet in zijn opsomming der “bende feiten”. Blijkbaar koppelt hij het dossier Waver dus ook niet aan de andere dossiers. Uit de nota CBO van 16 oktober 84 blijkt dat de Borains wel in beschuldiging gesteld waren voor Genval, Houdeng-Goegnies, Nijvel, Anderlues en verboden wapenbezit. Maar er is geen sprake van Waver, alhoewel de CBO-nota het feit wel uitdrukkelijk koppelt aan de Bendefeiten (zie Ponsaers & Dupon, pag. 165). In '85 hadden Bihay en Balfroid al de beruchte nota’s in verband met Waver geschreven, deze nota’s zouden aanleiding zijn voor hun latere verwijdering.

Met het dossier Dekaise/Waver was blijkbaar toch iets speciaals aan de hand. De andere Bendedossiers werden op 27 januari 1987 overgeheveld van Nijvel naar Charleroi/Lacroix, maar het dossier Dekaise/Waver werd pas op 11 mei 1987 overgeheveld (Eerste Bendecommissie, Chronologie, pag. 343 en Tweede Bendecommissie).

Wou Nijvel dan de feiten Waver stil houden, en wilde “iemand” met de zakken in Ronquières dan het verband klaar en duidelijk aantonen? (Geldkoffer Aalst + Scherfwerende vesten + hulzen RG1 en RG2 + rijkswachtpistolen Nijvel + Wapens en onderdelen afkomstig Dekaise.)

De vondsten “allerlei” doen trouwens eerder denken aan een atelier van een wapenmaker dat snel werd geledigd dan aan een wapencache. De gevonden onderdelen van een Mauser K98 doen denken aan een liefhebber van WO II-wapens, net zoals de gestolen en gedemilitariseerde MP40 en Lee Enfield revolvers bij Dekaise. Voor die MP40 werd trouwens ook een lader gestolen. Wie steelt nu een lader voor een wapen dat niet meer vuurt ? Een liefhebber dus, want die wil niet alleen de pistoolmitrailleur hebben maar ook de bijhorende lader. Of die liefhebber ook een Neo Nazi was, kan men daaruit natuurlijk niet besluiten.

Kleine noot: gevonden item B32 D. “verroeste schroef repeteergeweer 'Winchester' model 1300, wapen bestaat in de kalibers 12/70 12/76 “ Dit is geen repeteergeweer, maar wel degelijk een pompactie shotgun Winchester 1300. Eén van de topkandidaten voor de RiotGun 1 en/of 2.

Punt twee: wat heeft dan het dumpen getriggerd?

Omstreeks oktober 1986 besluit de Raadkamer van Nijvel om het dossier “Borains” af te sluiten voor doorverwijzing naar Assisen. (Bendecommissie I, Degraeve, pag. 90). Met andere woorden: voor de feiten Waver/Dekaise wordt niemand beschuldigd en komt er dus geen proces. Dus kon ook al wat we nu weten/lezen (filiere wapenhandel Libanezen, drugs en wapensmokkel, mogelijke betrokkenheid Brusselse elite en netwerken VDB, ...) op zulk proces niet aan bod komen. In dit licht zegden de zakken van Ronquières dus eigenlijk; “efkes wachten mannekes er zijn hier pakken nieuw bewijsmateriaal!". Hoelang juist Ronquières het proces Borains vertraagde weet ik niet, maar ik denk wel zeker dat het dat effect had.

Duidelijke verwijzing in het arrest van het hof van Cassatie, in dit Doc wordt eveneens verwezen naar Ronquières;

“...blijkt dat de onderzoeksrechter Schlicker herhaaldelijk nagelaten heeft bepaalde "sporen", die nochtans duidelijk waren en door ernstige en voldoende getuigenverklaringen werden gestaafd, grondig te onderzoeken; ... hij [Schlicker] heeft nagelaten met voldoende materieel een stuk van het kanaal nabij Ronquières te doen dreggen, ofschoon een getuige hem al vele maanden, zelfs jaren tevoren daarom verzocht had...”

Dit is zeer merkwaardig; ik heb nergens anders ooit iets gelezen over een “getuige” die steeds maar weer zou aangedrongen hebben bij Schlicker om te gaan zoeken in Ronquières, maanden zelfs jaren voordien. En waarom zou de vondst in Ronquières dan à décharge van Cocu pleiten, indien grondig onderzocht, althans volgens Moerman (die de vordering bij het hof had ingesteld op 27 november 1986)? Het proces Borains werd later nog eens verdaagd, de derde dag al; door de truc met het spaghettipistool.

Ronquières was één van de vele manipulaties die “een neus zette” naar het werk van justitie. Rancune dus. Iets waar Ponsaers het ook over heeft in zijn boek Loden jaren.

Nu is er één absolute topkandidaat die justitie keer op keer “neuzen” zette en waarvan we weten dat hij en zijn entourage blanco documenten had om in griffies zaken op te halen.

De man die Goffinon voor schut zette in de affaire van de box Louise, met verklaringen buiten PV, en binnen PV maar zonder vermelding van identiteit, optrad als “getuige”, maar eigenlijk dader was. De man die Balfroid en Bihay een loer draaide met de affaire van de in beslag genomen lopen. Die betrokken was bij het in de val lokken van toenmalig kapitein Rousseau. Die zelfs Bouhouche in paniek liet slaan met zijn spaghettipistool. Datzelfde spaghettipistool dat het proces Borains nog na drie dagen zou stil leggen in 1988, breed uitgemeten in de pers.

Wat als die man, in november 1986 nog op vrije voeten, via zijn detectivenetwerk nu eens de items van Ronquières op het spoor was gekomen, en bemachtigd had? Daardoor misschien wist wie de echte Bende was, hen niet wilde verraden (vandaar allemaal items die niets zouden bijbrengen), maar wel een geweldige opportuniteit zag om justitie weer eens een neus te zetten? Juist op het ogenblik dat de zaak Borains “klaar” is voor vervolging? Die man had in ieder geval de contacten om ervan op de hoogte te zijn, inclusief de avonturen van en het heen en weer gereis van de Ruger van Cocu. Fièvez zat in het onderzoek, Mièvis ook, Amory ook, Bouhouche gedeeltelijk ook. Verder had onze man kennis en contacten met zowel de officiële speurdiensten, de privé diensten, en de clandestiene. Om maar te zwijgen over het feit dat onze man zowat alle bendes kende die van ver of kort genoemd werden in het Bendeonderzoek.

Enige vraag die mij nog rest: hoe is hij erin geslaagd om Francois Achten te laten telefoneren naar Philippe Vermeersch zodat die geïnteresseerd raakte in PV’s van 1985? Het lijkt me sterk dat beiden te goeder trouw waren in het licht van de actuele gebeurtenissen.

115

Rancune is idd een heel sterke drijfveer. Maar Madani Bouhouche zelf past naast Robert Beijer ook in dat plaatje.

116

Billy& wrote:

Met het dossier Dekaise/Waver was blijkbaar toch iets speciaals aan de hand. De andere Bendedossiers werden op 27 Jan 87 overgeheveld van Nijvel naar Charleroi/Lacroix., maar het dossier Dekaise/Waver werd pas op 11 Mei 87 overgeheveld. (BC I Chronologie, p343 en BC II)

Wou Nijvel dan de feiten Waver stil houden, en wilde “iemand” met de zakken in Ronquières dan het verband klaar en duidelijk aantonen ??? (Geldkoffer Aalst + Scherfwerende vesten + hulzen RG1 en RG2 + rijkswachtpistolen Nijvel + Wapens en onderdelen afkomstig Dekaise)

Waver moest stilgehouden worden, dit was geen gewone overval. De daders wilden duidelijk een verband aantonen de Faul die in de zakken zat is een doordenker. De daders laten in en na Waver een boodschap achter, voor de aanslag in Aalst bellen ze naar een vrijradio ze geven dezelfde boodschap,na Waver als voor Aalst het zit in de details.

Billy& wrote:

Manipulaties...met de wapens. Deel I

Een raadselachtige opmerking van The End ooit heeft me nooit losgelaten. Het ging over de mogelijkheid dat er twee verschillende teams zouden opgetreden zijn voor Eigenbrakel en Overijse 85. Iemand antwoordde dat toch zeker de wapens dan moesten verhuisd zijn, waarop The End dan weer repliceerde dat dat niet zo was. Ik denk dat ik iondertussen de oplossing van het raadsel heb gevonden.

Weer eens ana het surfebn geweest op youtube en interessante video's gevonden over het demonteren van oa de Winchester 1300 shotgun (één van de topkandidaten voor de RG1 en/of 2). Dit blijkt poepsimpel, en in een handomdraai mogelijk te zijn met een staafje van de poetsset van het wapen. Je haalt er de grendel in no time uit. Dus , in theorie, kan enkel die grendel doorgegeven zijn, en meer, diezelfde grendel kan in verschillende wapens gemonteerd geweest zijn. Afdrukken van slagpin, en uittrekker zijn dan altijd hetzelfde.

Ik zeg niet dat het zo gebeurd is, wel dat het theoretisch mogelijk is.

Ik denk meer in de richting van 2 bijna identieke RG1. De verschillen tussen de RG1 en de RG2 zijn groot in de verslagen staat dat het verschil van de slagpin en het uitwerp mechanisme tussen beide makkelijk te herkennen zijn. Dus een extra RG bijna identiek aan de RG1 met herladen hulzen die door beide wapens gegaan zijn, zodat de specifieke kenmerken er zijn. Het is geen exacte wetenschap wapenexpertise en zeker niet met cal 12 hulzen.

In Aalst is de RG1 ook onverklaarbaar als 1 wapen, bijna gelijktijdig worden slachtoffers vermoord op een grote afstand. Het is op basis van getuigen (één ervan is niet openbaar) in pv's dat er bijna meer RG"s moeten geweest zijn. Want een getuige ziet op afstand een dader met de RG1 die juist iemand vermoord had, terwijl op dat moment achter de getuige slachtoffers met de RG1 gemaakt worden vanop korte afstand.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

117

Billy& wrote:

Manipulatie van Ronquières ?

Ronquières was één van de vele manipulaties die “een neus zette” naar het werk van justitie. Rancune dus. Iets waar Ponsaers het ook over heeft in zijn boek Loden jaren.

Die rancune heeft met de 16 doden in 85 te maken en bewust ook kinderen. Er zit een doel achter.

Billy& wrote:

Enige vraag die mij nog rest : hoe is hij erin geslaagd om Francois Achten te laten telefoneren naar Philippe Vermeersch zodat die geinteresseerd raakte in PV’s van 85? Het lijkt me sterk dat beiden te goeder trouw waren in het licht van de aktuele gebeurtenissen.

Alle pv's over de duik en wat er de nacht van 10 nov 85 heeft afgespeeld zijn van Nijvel naar Dendermonde overgemaakt buiten 1 pv. Het is die bepaalde pv die via Achten tot bij Vermeersh gekomen is. De vraag is waarom Nijvel die ene pv achterhoud en hoe kunnen deze die de zakken dumpen dit weten dat die pv een bepalende rol kan spelen in het onderzoek.

Wat verborg het parket van Nijvel, wat kan de bende gebruiken om hun doelen kracht bij te zetten? De aanslag in Eigenbrakel start op de plaats waar de Saab is achtergelaten in 83. Wat verborg het parket in Nijvel over de Saab, wat hebben ze gedaan ivm het onderzoek in Temse? Waar is het dossier Angelou?

Wat Njvel probeert te verbergen vist Dendermonde op een extra is de Faul en de 0.22.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

118

Ik ben ook van mening dat de mogelijk bestaat dat de overval op Dekaise los staat van de andere Bende overvallen. Ik heb mijn twijfels hierover eerder gepost in het topic Inwisselbare wapens. Het is ook bij de overval op de wapenhandel dat Bouhouche het meest in beeld komt, om redenen die hier al verschillende malen opgesomd zijn. Wie heeft er baat bij om die feiten aan elkaar te koppelen. Dat het startschot van de tweede golf gegeven wordt op de plaats waar de Saab in '83 werd achtergelaten is inderdaad vreemd. Ook bij de Saab komt Bouhouche in beeld.

119

Dit uit het topic van de x-nota is wat ze in Nijvel proberen te verbergen.

the end wrote:

Aanvullend is er dat die getuige van die naam in de nota van 1981 met unieke info uit de directe gesloten omgeving komt van iemand die iets zegt over de killer en de bende. Iemand anders die de killer blijkbaar moet gekend hebben want maanden voordien zegt hij dat er mogelijk kinderen zullen sterven noemt de naam van de schakel tussen de 2 vorige..

De uitvoerder (killer) chanteert, manipuleerde zijn eerdere opdrachtgevers. Het zit op hoog niveau!

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

120

Kun je een naam noemen the end?