51

Beste Luk, ik heb het ook moeilijk met burgers die verzaken om aan hun burgerplicht te voldoen. Die iets opmerken waarvan ze ooggetuigen zijn, het op een lopen zetten en vervolgens hiermee een bijdrage leveren dat de zaak niet voorruit wordt geholpen. Dat er hierdoor zelfs geen vaststelling op heterdaad kan gebeuren. Burgers die als getuige een totaal andere versie geven van de feiten die nadien met hun eigen leugens worden geconfronteerd. Burgers die zich aanmelden als getuige die de feiten zelfs helemaal niet hebben waargenomen. Enkel om een 'vriendendienst' te bewijzen. Dan spreken we niet waarover justitie klungelt of waartoe fouten aanleiding geven tot vrijspraken maar over feiten waar men de uiteindelijke slachtoffers werkelijk in de kou zet. Vervolgens spreek ik me nog niet uit over de talloze nutteloze klachten waarmee men politiediensten en justitie tergt.

Als ik dan ook nog bekijk hoe de verstandhouding tussen sommige forumgebruikers dikwijls héél ver zoek is dat geen enkele bijdrage levert aan een gezonde open dialoog. Waarbij het onderwerp totaal verloren gaat door de zéér lange tenen.

52

Ik weet niet of het hier ooit ergens geschreven is (ik dacht van niet, ik weet dit reeds lang maar steeds vergeten te vermelden hier, omdat het ook niet zo belangrijk is in het ganse verhaal van "de Bende" en rond de persoon van De Valkeneer, vind ik persoonlijk):

De dochter van De Valkeneer, Delphine De Valkeneer, is een vaste waarde van de politieke partij DéFi. Ze is "secretaris-generaal" (="baas") van de jongerenafdeling van DéFi. DéFi is de naam van het FDF (de partij van boegbeeld Olivier Maingain) sinds eind 2015. DéFi/FDF is in het Federale België niet zo'n grote partij, maar in het Brusselse wel een grote partij.

Delphine De Valkeneer is verkozen gemeenteraadslid voor FDF/DéFi in Sint-Lambrechts-Woluwe waar boegbeeld Maingain burgemeester is met een absolute meerderheid. Ze is werkzaam bij de UCL op de faculteit rechten en door haar politieke activiteit bestuurder bij de MIVB (openbaar vervoer in het Brusselse), bestuurder bij Brulabo (Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie voor de Brusselse Agglomeratie), bestuurder bij ATO/ADT (Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling) en lid van de politieraad van politiezone Montgomery (Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe/Sint-Lambrechts-Woluwe). Christian De Valkeneer werd overigens gezien als een vertrouweling van Jean-Luc Dehaene.

Non semper ea sunt quae videntur

53

Bedankt voor de info, FreCR.

De Valkeneer behoorde inderdaad tot het netwerk van Dehaene. En ik kan vermoeden dat ze zelfs vrij frequent contact hadden.

Het interview van 21 november 2017 van de procureurs-generaal Christian De Valkeneer en Ignacio de la Serna aan Humo is dan toch niet onopgemerkt voorbijgegaan aan een aantal parlementsleden. De volgende schriftelijke parlementaire vragen over de uitlatingen (en eventuele schendingen van het geheim van het onderzoek) van de PG's zijn alvast gesteld aan de minister van Justitie Koen Geens. Het is afwachten op het antwoord van de minister die tegen ten laatste 9 februari 2018 dient te antwoorden.

Schriftelijke vraag nr. 2349 gesteld door Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) op 4 januari 2018

In een interview in Humo (21 november 2017) geven procureur-generaal Christian De Valkeneer en procureur-generaal Ignacio de la Serna toelichting bij het dossier van de Bende van Nijvel. In de commissie voor de Justitie hebt u verklaard dat het College van procureurs-generaal het niet opportuun vindt om procureur-generaal De Valkeneer te horen in de commissie voor de Justitie. Dit kan redelijk verantwoord zijn gelet op het geheim van het onderzoek. Dit is het echter helemaal niet wanneer twee hoge magistraten wel toelichting geven bij het dossier in de media.

  1. Om welke reden acht het College van procureurs-generaal het niet opportuun om procureur-generaal De Valkeneer te horen in de Kamer?

  2. Heeft het College van procureurs-generaal beslist dat beide hoge parketmagistraten wel toelichting mogen geven bij het dossier in de media, maar niet in de Kamer?

  3. Wie heeft de beslissing genomen voor dit interview?

  4. Wie is hiervoor de politiek verantwoordelijke?

Schriftelijke vraag nr. 2352 gesteld door Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) op 4 januari 2018

In een interview in Humo (21 november 2017) geven procureur-generaal Christian De Valkeneer en procureur-generaal Ignacio de la Serna toelichting bij het dossier van de Bende van Nijvel. In dit interview stellen ze dat Michel Libert heeft toegegeven dat bij Westland New Post bepaalde technieken werden aangeleerd om een grootwarenhuis aan te vallen. Ook andere aspecten van het dossier worden in dit interview openbaar gemaakt. Gelet op het geheim van het onderzoek en het recht op een eerlijk proces roept dit vele vragen op.

  1. Zijn deze verklaringen al dan niet in strijd met het geheim van het onderzoek?

  2. Wie beslist welke verklaringen een hoge parketmagistraat mag afleggen?

  3. Wie is hiervoor de politiek verantwoordelijke?

Dan toch, Bossi had het hier over. Dit zou 1 van onze eerste opmerkingen geweest zijn.

57

Er komen nog verschillende vragen af. Meer dan terecht. Hopelijk zal er ook een voorbeeld gesteld worden dat het ongebruikelijk en ongewenst is om het beroepsgeheim en het geheim van een gerechtelijk onderzoek te schenden. Indien dit van kracht is op alle ambtenaren met politionele bevoegdheid, is dit zonder enig betoog eveneens van toepassing op alle ambtenaren met voorrang van rechtsmacht die tot de rechterlijke orde behoren.

Dat de politiek hier ook maar nota van neemt » Forum

Merovinger wrote:

Schriftelijke vraag nr. 2352 gesteld door Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) op 4 januari 2018

In een interview in Humo (21 november 2017) geven procureur-generaal Christian De Valkeneer en procureur-generaal Ignacio de la Serna toelichting bij het dossier van de Bende van Nijvel. In dit interview stellen ze dat Michel Libert heeft toegegeven dat bij Westland New Post bepaalde technieken werden aangeleerd om een grootwarenhuis aan te vallen. Ook andere aspecten van het dossier worden in dit interview openbaar gemaakt. Gelet op het geheim van het onderzoek en het recht op een eerlijk proces roept dit vele vragen op.

  1. Zijn deze verklaringen al dan niet in strijd met het geheim van het onderzoek?

  2. Wie beslist welke verklaringen een hoge parketmagistraat mag afleggen?

  3. Wie is hiervoor de politiek verantwoordelijke?

Dat Vuye die vraagt stelt is toch wel om achterover te vallen. Ofwel wereldvreemd en of geen dossierkennis, ik vermoed beiden.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

59

the end wrote:

Dat Vuye die vraagt stelt is toch wel om achterover te vallen. Ofwel wereldvreemd en of geen dossierkennis, ik vermoed beiden.

Heeft zijn examen criminologie afgelegd in tweede zittijd. Tja ... Politiek is ook een beroep waar je zonder kennis goed verdiend en de verkiezingen komen eraan.

60

In de politiek wordt je als volksvertegenwoordiger ingeschat naargelang het aantal vragen dat je stelt in het parlement! De aard van de vraag en/of het antwoord erop zijn van minder belang. Het is zoiets als spontaan beginnen te zweten en zeggen dat je hard gewerkt hebt!