21

the end wrote:

Aan iedereen lezen » fr.scribd.com

Zeer interessant document! Moet even bezinken ... Belliardstraat 39, las ik datzelfde adres niet in de context van de bekentenisbrief van Philippe De Staerke?

Walter Baeyens wrote:

Weet iemand welke 'fiduciaire in Geneve' (pag. 4 van doc Eurosystem-Tuna) in 1975 tussenkwam bij het tekenen van de konventie?

De beheerders van Eurosystem hadden zich volgens Le Soir voor minstens 250 miljoen frank verrijkt via nepfacturen van een Zwitserse geheime fiducaire Bouillet, geadresseerd aan Eurosystem.

Deprêtere was de behandelende parketmagistraat voor Eurosystem, bij hem is het onderzoek in 1979 gestopt. Tja een gewoonte van Deprêtere blijkbaar. Voor de Bendecommissie ontkende Deprêtere zelf het dossier behandeld te hebben tot de voorzitter een kantschrift bovenhaalde, maar het geheugenverlies bleef.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

the end, bedankt. Beetje graven naar Bouillet.

Eurosystem dames:

https://lh4.googleusercontent.com/-Ujdrj37Ll9U/U4tsZi4YDaI/AAAAAAAAAsY/UanOr3QkCag/w711-h875-no/scanub10.jpg

Er was nog een tweede firma die vanuit Zwitserland beroep deed op de dames en die een bepalende rol speelde in het contract, er zaten 2 frontmannen in van Khashoggi.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

OK. Tx. Jammer genoeg vind ik niets over Bouillet, ook niet in de archieven van Le Soir. Die gaan waarschijnlijk niet ver genoeg terug. Een 'geheime' fiduciaire is op zich een raar concept, een tegenspraak eigenlijk.

Walter, Le soir had in hun artikels de naam verkeerd weergegeven, in het artikel staat Brolliet. Meer info kan je vinden in het boek De namen uit de doofpot (pag. 58).

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

OK bedankt, ik zoek het op.

Voor een beter inzicht in het politieke luik van Eurosystem Hospitalier is het interessant om de biografie van Wilfried Martens te bekijken. In volgend document kun je vanaf pagina 228 zijn relaas van de feiten lezen. Het gaat hier over het politieke stormpje dat ontstond nadat bekend werd dat het oorspronkelijke Eurosystem Hospitalier failliet gegaan was en dat er nogal kwistig met commissies en smeergeld gegoocheld was.

>> Biografie Wilfried Martens

Interview koning Albert II - 'Zijn getuigenis voor de geschiedenis'

Voor zijn tachtigste verjaardag heeft koning Albert II toestemming gegeven voor een interview met een journalist van de zender RTL. Het is voor het eerst in de Belgische geschiedenis dat een gewezen staatshoofd een interview geeft. Het gesprek is op maandag 9 en dinsdag 10 juni te zien op RTL en VTM.

Interviewer Pascal Vrebos mocht voor het interview, afgenomen tijdens twee namiddagen vorige week, langsgaan op kasteel Belvédère, waar koning Albert en koningin Paola wonen. Albert en Paola praten in het Frans vrijuit over zowel gelukkige, als pijnlijke en moeilijke momenten uit hun leven. Het gaat zowel om persoonlijke zaken, zoals hun kindertijd (zonder moeder voor Albert, zonder vader voor Paola) en hun ontmoeting, als publieke zaken zoals de abortuswet of het overlijden van zijn broer Boudewijn in 1993. Ook de kwestie Delphine Boël, de buitenechtelijke dochter van Albert, is aangekaart. Maar wat Albert hierover zegt, willen de makers voorlopig niet zeggen.

Meer » www.demorgen.be | www.deredactie.be

Ook privémomenten en minder leuke tijden zouden in het interview aan bod komen. Benieuwd of de journalist, of koning Albert II zelf, dan ook het dossier Eurosystem of het dossier Pinon (en de rol die Albert in beide dossier heeft gespeeld), of zijn vriendschapsbanden met Faez Al Ajjaz en de Libanees H.M., ter sprake hebben gebracht . big_smile

In het interview zou Albert alvast ergens de volgende opvallende uitspraak gemaakt hebben: 'Boudewijn steunde me zelfs wanneer hij sommige gebeurtenissen in mijn privé-leven afkeurde'

Op basis van objectieve informatie verwierp hij de socialistische insinuaties tegen prins Albert: "Zolang zij geen bewijzen voorleggen, zouden de socialistische partijleiders en de kranten voorzichtiger moeten zijn in hun verklaringen."

Inmiddels had het kabinet van Buitenlandse Zaken me een uiterst vertrouwelijke nota bezorgd, waaruit bleek dat vermoedelijk al 4,5 miljard frank (112,5 miljoen euro) aan commissies waren uitbetaald aan ESH, die het geld op haar beurt grotendeels had doorgesluisd naar geheime Zwitserse rekeningen. Van deze commissies zou dus niets meer terug te vinden zijn.

Beetje verder.

Net zoals bij het Happartincident engageerde ik mij ook in deze netelige kwestie om het Hof uit de wind te zetten. Op basis van de informatie van minister Simonet bewees ik in mijn antwoord dat alle berichten ‘als zou de koning bemiddelend zijn opgetreden voor het welslagen van dit project’ volstrekt onwaar waren. ‘Wel is het juist dat prins Albert, echter op uitdrukkelijk verzoek van de regering en in het kader van zijn traditionele rol, onze bedrijfsleiders heeft geïntroduceerd.’ Tegelijk onderstreepte ik dat het project in alle onafhankelijkheid werd onderzocht door de Nationale Delcrederedienst. ‘Om die redenen betreur ik dan ook de lichtvaardige verdachtmakingen die onlangs werden verspreid ten aanzien van de leden van het vorstenhuis, temeer omdat deze verdachtmakingen in sommige buitenlandse kranten werden omgebogen tot de meest fantastische verhalen die bovendien als vaststaande feiten werden voorgesteld en aldus onberekenbare schade hebben veroorzaakt aan de goede faam van ons land.’

Van de ambassadeur kregen we te horen dat prins Albert zich zeer bitter had uitgelaten over de handelwijze van minister Simonet in het ESH-dossier. De prins zou aan de ambassadeur hebben gezegd dat het faillissement wellicht had kunnen worden vermeden indien Simonet hem de vrije hand had gelaten.

Dat laatste is toch wel heel straf zeker nu we weten mat er aan de hand was, Albert de snoeper hij kreeg er niet genoeg van.

Als men boven staande leest uit het boek van Martens, eerst zijn ze zeker dat er geen sporen meer zijn, dan verklaren ze dat het hof tja niets (verkeerd) gedaan heeft, en daarna het best vergeten, en sporen uitwissen. Vooral het Eurosysten Libanon met Faez Al Ajjaz op de achtergrond.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.