Uit het artikel van Het Nieuwsblad van 10 oktober 1983:

We vinden twee ooggetuigen van de overval Freddy S. en Guy D. Zij verwittigden vrijdagavond de politie, willen daarom niet met hun foto in de krant. En we mogen ook hun familienaam niet noemen. "Die bandieten zouden zich wel eens op ons wreken."

(...)"Guy en ik waren even voor 8u met onze aankopen op weg naar onze auto op de parking toen we enkele meters verder, drie mannen met een carnavalmasker en een hoed op, naar de ingang zagen lopen. We vroegen ons af wat er gaande was, zagen toen dat één van die kerels de jobstudent die de boodschappenkarretjes aan 't schikken was, bij de kraag greep, met een bijl bedreigde en naar binnen sleepte. We stonden maar enkele meters van het gebouw. Daarbinnen was het klaarlicht dus we zagen alles als in een film … De zaakvoerder verscheen, keek naar de drie mannen, maakte een gebaar alsof hij wou zeggen: schiet niet … Het volgende ogenblik hoorden we een schot en de zaakvoerder zakte ineen."

"Ik liep zo hard ik kon naar het café aan de overkant en belde de politie op. Door het venster kon ik goed zien wat er verder gebeurde: het leegroven van de kassa's terwijl rondom iedereen op de grond lag of neerhurkte. Veel klanten waren in paniek weggevlucht. Van de parking waren ze na dat schot weggestoven als vliegen. Langs de nooduitgangen van het warenhuis kwamen ook veel mensen naar buiten gestormd."

"Ik wou de politie natuurlijk snel uitleg geven maar dat ging niet: ik moest eerst een heleboel vragen beantwoorden. Het was om gek van te worden. Er ging zoveel tijd verloren. Ik stond vastgekluisterd aan de telefoon, zag de gangsters buitenkomen en naar hun auto lopen. Het was een zwarte Golf GTI ... Ja, dat weet ik absoluut zeker, ik werk bij d'Ieteren, dus zeg mij niet hoe een GTI eruitziet. De gangsters haalden de achterzetels uit de auto, gooiden die achter de struiken op de parking en reden weg. Ik kon eindelijk weg van de telefoon, zag ze in de richting van Brussel rijden, ben ze nog met mijn auto achterna gevlogen, maar ze waren natuurlijk te ver weg." (...)

In haar boek schrijft Hilde Geens dat deze getuige het had over een rode Golf omwille van de stofbekleding van de achterbank. Geens schrijft:

"De getuige was naar een café gelopen om de hulpdiensten te bellen en daarna keerde hij terug naar het parkeerterrein, waar hij de overvallers in hun Golf zag stappen. Omdat zijn eigen wagen vlakbij stond, kon hij de achtervolging inzetten tot aan het kampeerterrein van Beersel. Daar was hij ze uit het oog verloren. Toen was hij teruggereden naar de Delhaize, en daar had hij de achterbank zien liggen. Uit de rode streep op de kussens had hij opgemaakt dat het koetswerk oorspronkelijk rood moet geweest zijn. Hij had dat onmiddellijk gesignaleerd aan de rijkswachters die met hun onderzoek begonnen waren.

In dit vage verhaal zat een belangrijke tegenstrijdigheid. Wanneer zag hij die achterbank? Voor de raid, zoals de commissarissen schreven, of erna, zoals hij zelf blijkbaar schreef. En waarom had de door hem gewaarschuwde rijkswacht die achterbank niet meteen gevonden? Dat was raadsel nummer één. Omdat die er niet lag, zeiden de rijkswachters en ze bleven erbij dat ze daar later gegooid moest zijn en dat de daders daarvoor speciaal waren teruggekomen. De rijkswachtbrigade van Beersel was eerst ter plaatse en grendelde de boel af, zodat in principe niemand meer het terrein op kon. De BOB van Halle, die was uitgerukt met een half dozijn mensen, kon zo de identiteit van de aanwezigen noteren en beginnen met de verhoren, die doorgingen tot diep in de nacht. Maar de anonieme getuige die hen over de achterbank aangesproken zou hebben, zat daar niet bij. Dat was raadsel nummer twee.

Geens schrijft ook dat de man zich vier dagen na de overval, dus op maandag 10 of dinsdag 11 oktober 1983, anoniem gemeld heeft bij de politie. Ik merk uit bovenstaand artikel op dat de getuige reeds zaterdagochtend zijn verhaal aan een journalist van Het Nieuwsblad gedaan heeft die zijn verhaal op maandag 10 oktober 1983 gepubliceerd heeft. Dit is dus vóór zijn anonieme melding aan de politie en vóóraleer de achterbank gevonden werd. In het krantenartikel zegt Freddy S. ook duidelijk dat hij de gangsters de achterbank heeft zien weggooien op het moment dat de gangsters bij hun auto terug staan en vooraleer ze de parking afrijden.

Daarnaast blijkt uit bovenstaand artikel dat Freddy S. niet alleen op de parking was maar dat er nog getuige Guy D. naast hem stond. Beide getuigen spraken zaterdagochtend met de journalist van Het Nieuwsblad.

Wat moeten we nu denken van de stelling van Hilde Geens dat Freddy S. meer zou geweten hebben over die Golf en de Bende van Nijvel? Kan het gewoon niet zijn dat Freddy S. in het weekend zelf de link gemaakt heeft met de moord in Ohain en de rode Golf van Van Camp en hij daarom aan de politie gesuggereerd zou hebben dat de zwarte Golf wel eens zou kunnen overschilderd geweest zijn? Want in een krantenartikel van Het Nieuwsblad van 3 of 4 oktober 1983 staat duidelijk geschreven dat de gangsters er in Ohain met de rode Golf GTI van Van Camp vandoor zijn gegaan. De kleur wordt vermeld in het artikel. Misschien had Freddy S. die krant thuis nog wel liggen en heeft hij dit tijdens het weekend van 8 en 9 oktober herlezen.

Verder stelt Geens zich nog de volgende vragen:

Waar het om draait, is dat we het niet weten. De rijkswachtploeg sprak hem tegen over de achterbank, en de BOB'ers van Halle hadden geen herinnering aan een reconstructie met of zonder de anonieme getuige. Waar was alles precies gebeurd? Waar stond zijn auto eigenlijk, en hoe kon hij het gebarricadeerde parkeerterrein af rijden zonder dat de rijkswachters zijn identiteit noteerde? Nog een mysterie: de getuige kwam naar buiten toen de gangsters naar binnen wilden stappen. Hoe was dat dan gegaan? Hadden ze hem dan niet gezien? Hadden ze elkaar niet gekruist? Hoe kon dat, aangezien het warenhuis maar één in- en uitgang had?

Door de artikels in Het Nieuwsblad ben ik niet meer geneigd te denken dat de anonieme getuige meer zou geweten hebben. Opmerkelijk is wel dat de speurders toen blijkbaar niet de krant lazen want daar stond heel het verhaal er al in. Eigenlijk had de zaak meteen duidelijk geweest moesten de speurders Guy D. opgezocht hebben om na te gaan of die het verhaal van Freddy S. kon bevestigen en te onderzoeken hoe ze beiden naar buiten zijn gegaan. Is dit gebeurd? Werd de journalist van Het Nieuwsblad ondervraagd? Werden de cafébaas en de klanten in het café ondervraagd om na te gaan of Freddy S. tijdens de overval effectief vanuit het café de politie gebeld heeft?

82

Een foto van de achterbank:

http://i18.servimg.com/u/f18/11/22/12/24/achter10.jpg

Bron: Het boek van Jan Rosseel

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Het achterbank-verhaal, de verklaring van Nitelet en het verschijnen van het boek van Hilde Geens (Beetgenomen) past toch wel heel goed samen. Het verschijnen in de media van Nitelet valt samen met het uitgeven van het boek waar de achterbank ruimschoots aan bod komt.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Heeft er iemand een idee of de Cel Waals Brabant verdere opzoekingen heeft gedaan i.v.m. die achterbank? Dus met de stelling van mevrouw Hilde Geens in haar boek "Beetgenomen", waar ze zegt dat die anonieme getuige - die op café gesproken heeft met de commissarissen van de GP Collignon en Monsieur - gelogen heeft?

85

Scaramouche wrote:

Heeft er iemand een idee of de Cel Waals Brabant verdere opzoekingen heeft gedaan i.v.m. die achterbank?

Hilde Geens geeft in het weekblad Humo van deze week een antwoord op je vraag:

Heb je ooit gedacht dat je dicht bij de oplossing zat?

"Ik heb één keer het gevoel gehad dat ik een draadje had losgerukt uit dat kluwen, waardoor we het raadsel konden ontrafelen. Dat was in 2013, toen ik een verhaal uitzocht over de achterbank van de vluchtauto die de daders van de overval op de Delhaize in Beersel in 1983 op het parkeerterrein hadden achtergelaten."

"Er meldde zich een anonieme getuige die zei dat hij uit de kleur van de zetels van de achterbank kon afleiden dat de rode vluchtwagen in het zwart herschilders was. Ik heb toen bewezen dat die man loog en over informatie beschikte waarmee hij het onderzoek probeerde te manipuleren. Dat kon alleen als hij zelf één van de daders was, of ermee te maken had. Vind je die anonieme getuige, en je hebt een eerste dominosteentje in je onderzoek dat valt. Toen ik dat ontdekte, had ik plots hoop: verdomme, het gaat nog uitkomen."

Is er iets met je informatie gebeurd?

"Niet dat ik weet."

Bron: Humo | 26 december 2017

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

De Bende van Nijvel – Achterbank van Golf Ohain werd achtergelaten te Beersel

Hoe verward het onderzoek inzake de Bende van Nijvel soms verloopt, mag wel blijken uit het feit dat de achterbank van de te Ohain gestolen Golf GTI drie dagen onbeheerd op de parking van de Delhaize van Beersel heeft gelegen. Pas nu is bekend gemaakt dat de zetel zonder twijfel uit de Golf van Ohain komt.

Op 1 oktober werd te Ohain de baas van het restaurant ‘Les Trois Canards’ doodgeschoten door de bende. De moordenaars gingen aan de haal met de Golf van de dochter van het slachtoffer. Zes dagen later werd een overval gepleegd op de supermarkt Delhaize te Beersel. De overvallers verplaatsten zich opnieuw met een rode Golf GTI.

Sommige journalisten waren zeer vlug ter plaatse. Enkele getuigen vertelden aan de pers, dat de overvallers de achterbank uit hun auto hadden gehaald en achtergelaten op de parking van het warenhuis. Die getuigen werden echter niet ondervraagd door de politie, die het incident vernam uit de pers.

Vorige week ging de rijkswacht dan op zoek naar de zetel. Die werd niet gevonden. De volgende dag ging de gerechtelijke politie toch nog eens een kijkje nemen. En die vond de zetel wel.

Ondertussen werd de dochter van de baas van ‘Les Trois Canards’ er bij gehaald. Zij herkende met zekerheid de achterbank uit haar auto.

Dat is meteen een bewijs te meer dat de Bende zowel de feiten van Ohain als die van Beersel heeft gepleegd. Het bewijst meteen ook dat de coördinatie tussen de verschillende speurderskorpsen nog steeds mank loopt.

Bron: Het Laatste Nieuws | 18 oktober 1983

87

Chronos heeft daar al een zinnig antwoord op gegeven, weliswaar niet hier. Info van 35 jaar geleden kun je onmogelijk aftoetsen aan de mogelijkheden/werkmiddelen/werkwijze van nu. Dit relaas/artikel geeft wel - jammer genoeg - een tijdsbeeld weer.

Merovinger wrote:

De achterbank werd volgens de speurders dus op 10 oktober 1983 gevonden nabij een uitgang voor voetgangers. Kan iemand deze uitgang situeren?

https://preview.ibb.co/eKBuTL/ba.jpg

Faroek: De daders hebben de achterbank van de Golf achtergelaten in een bosje, op de plek waar nu een fietsenstalling is.

De fietsenstalling uit de reportage bevindt zich op Google Maps hier:

https://preview.ibb.co/hAzdNf/abb.jpg

Dat is dus niet de plek die Boemerang aanduidt in de eerste post van dit topic. Het is dus aan de overkant van de parking, vlak bij de aan- en uitrit. Je ziet ook duidelijk dat er achter de fietsenstalling een voetpad loopt richting het kruispunt van de Korte Linkebeekstraat en de Alsembergsesteenweg (Chaussée d'Alsemberg). Dat komt overeen met eerdere berichten over de achterbank.

Op een oude foto van de Delhaize wil dat dus zeggen dat het om deze bosjes gaat. Op de luchtfoto van Google Maps en het beeld uit de reportage zijn de bosjes zo goed als verdwenen.

https://preview.ibb.co/ihYKCf/bba.jpg

89

Luchtfoto's van oktober 1983 heb ik niet. Een luchtfoto van enkele jaren voordien en een luchtfoto van enkele jaren nadien wel. Op die beide luchtfoto's zie ik op de locatie van de fietsenstalling, behalve wat gras of eventueel lage beplanting, geen bosje en zelfs niet 1 boom.

Non semper ea sunt quae videntur