831

Billy& wrote:

Nu maakt U  wel een eigenaardige opmerking: "de info die je leest is niet gebaseerd op feiten". Ik vraag me af hoe U de ware feiten dan kent? Ik mag toch aannemen dat U noch rijkswachter Jean Marie Lacroix, noch één van de daders is? (grapje)

Beide ben ik gelukkig niet. Nu geen grapje, het feit dat ik meer weet over bepaalde feiten - en niet alleen Nijvel - betekent in bovenstaande vraag iets. Libert is niet per toeval op 13 september 1983, een paar dagen voor Nijvel, van straat geplukt. Wie daarvoor gezorgd heeft weet Libert waarschijnlijk zelf niet. Maar iemand met een hoge rang een kennis van Mercier die op de hoogte moet geweest zijn, heeft er mede voor gezorgd. Aanvullend, de persoon van de x-nota doet in die dagen iets opmerkelijk ook.

Die dingen gebeuren niet voor een gewone inbraak. Als de uitvoering aandachtig bekeken wordt, is het ook geen gewone inbraak. Temse en Nijvel zijn niet los van elkaar te zien. Tevens een procureur des Konings die de hulzen in het rond schopt en er mede voor zorgt dat de expertvisie verslagen jaren vertraging hebben en erbij niet kloppen, ook dit gebeurt niet zomaar.

EricF, wees gerust, ik speel geen spelletjes, zeker niet met het forum of de forumleden. Stel je eens de omgekeerde vraag; welke spelletjes spelen de daders en het parket van Nijvel? Nog iets, die 2 personen daders, waar ik het in het topic Waver gisteren over had, zijn beide aan de Saab te koppelen. Het is in de periode na Nijvel dat Vincent Louvaert naar Lekeu gereden is, het is ook in die periode dat Latinus heel bang werd.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

832

Billy& wrote:

Nu maakt U  wel een eigenaardige opmerking: "de info die je leest is niet gebaseerd op feiten". Ik vraag me af hoe U de ware feiten dan kent? Ik mag toch aannemen dat U noch rijkswachter Jean-Marie Lacroix, noch één van de daders is? (grapje).

In mijn vorige reactie was ik nog vergeten te melden dat ik de moeite gedaan heb (samen met iemand) om een volledige 3D reconstructie te maken op pc zodat ik alles kon nameten en ook zien. Het is al jaren geleden dat ik dit gemaakt heb, maar op basis van die reconstructie heb ik een beeld van wat kan en niet kan en ook wie wat zag. Voor Nijvel heb ik dit specifiek gedaan omdat er ooit bepaalde info tot mij was gekomen over de uitvoering (handtekening) nog voor dat de expertiseverslagen er waren. Wanneer ik de details van de uitvoering bekijk blijkt dat die info die ooit tot mijn gekomen is correct is.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

833

Bednakt The End, dat moet een machtig werk geweets zijn. Moet ik mijn onderzoekje en vooral besluiten in de vuilmand werpen?

834

Even terug naar de feiten in verband met de rijkswachtcombi van Lacroix en Morue. De linker koplamp aan de bestuurderszijde is voor zover zichtbaar op de foto's op dit forum uitgeschoten. De rechterkoplamp is moeilijk te zien. Er zijn wel inslagen zichtbaar in de onmiddellijke nabijheid maar ik vind geen foto waaruit men kan opmaken dat die lamp is uitgeschoten of vernield. Heeft iemand een foto van de rechterkoplamp?

Waarom lijkt dit interessant? Omdat de getuigenis van Lacroix een vage beschrijving probeert te geven van zijn aanvaller die in het licht van hun eigen combi zichtbaar is. Maar op zijn minst de linkerlamp brandde toen niet meer! En als de rechter ook uit was.... ja dan wordt het nog moeilijker.

Als Lacroix de aanvaller toch in zijn licht heeft gezien, zijn de koplampen dan nadien vernield? Waarom dan? Het lijkt me toch een groot tactisch nadeel voor zijn aanvaller om de combi frontaal in het licht van zijn koplampen te benaderen? Hij mag dan nog eventueel een kogelwerend vest dragen, een hoofd of beenschot op deze afstanden zijn niet bepaald moeilijk.

Als de koplampen van de combi beide zijn uitgeschoten of vernield dan kan Lacroix enkel zijn aanvaller in het tegenlicht van de Saab en/of Mercedes en/of mogelijks andere onbekende wagen hebben gezien. Tegenlicht dat ook reflecteert tegen de witte voorkant-carosserie van de combi, dat wel. En misschien een flauw licht van de 3 TL lampen tegen de gevels?

De vraag is of dit voldoende is om iemand te beschrijven zoals Lacroix dat deed.

835

Waarom ga heb er vanuit dat hij de dader na het uitschieten van de koplamp heeft gezien? Lacroix stapt uit, en onmiddellijk komt er iemand van achter de Mercedes uit - wie Lacroix dan ziet in de koplampen - die eerst het vuur opent op de rijkswachter en dan de lampen omdat ze hem verblinden. Dat tweede schot op de lampen geeft Lacroix de mogelijkheid om achterom de combi weg te vluchten richting Morue.

Allez, zo zie ik het toch, maar sta altijd open voor andere invalshoeken.

836

ddd wrote:

Heeft iemand een foto van de rechterkoplamp?

  • Ja. Zie reportage Faroek Okt 2018 die foto toont van labo » vtm.be/ (ongeveer 15.07s)

  • Er waren mogelijk meer lichtbronnen dan alleen die koplampen van de combi

  • Er rekening mee houden dat de schutters aan beide kanten last hadden van donkeradaptatie.

  • Is zekerheid over de koplampen “interessant” of “essentieel” ? Het zegt iets over de tactische evolutie van het vuurgevecht.

837

nostra, ja inderdaad nostra, de chronologie die je aangeeft lijkt juister. Alleen als gangster zo uit dekking komen met vol licht op hem vind ik eigenlijk een zelfmoordpoging...Je zou verwachten dat ze eerst de lampen van de combi uitschieten. Zeker als het ervaren lui zou betreffen.

Billy&: bedankt voor de link, die had ik gemist, inderdaad beide uitgeschoten... Jawel meerdere bronnen zoals ik ook al aannam. Het is interessant omdat het aangeeft hoe die gangsters omgegaan zijn met een wel heel cruciaal aspect s'nachts. Zou jij uit dekking durven komen als er vol licht op jou komt te staan? Ik weet wel beter. Donkeraanpassing of niet. Amateurs of doorwinterde uitvoerders of beide?
Was dit misschien een moordexamen? Zoals wordt aangenomen van Maubeuge? Het zou kunnen verklaren waarom er een plas braaksel werd gevonden.

Het gat in de koffer van de Mercedes waarover velen zich afvragen wat dat komt doen en hoe het is ontstaan is misschien snel van heel dichtbij erin geschoten om een niet verblindend kijkgat te hebben terwijl de bulk van het lichaam achter dat deksel en de auto is verborgen. Zag de schutter hierdoor dat de kust vrij was om enigszins te naderen?

838

De belichting of verlichting is een belangrijk element, iets waar ik ook al redelijk op gezocht heb in het verleden. bij jullie bedenkingen hou er rekening dat er meerdere daders waren, minimum 3 mogelijks meer. De voorkant van de combi is enkel beschoten waar de lichten zijn en op de motor. Het zijn de linker en rechter zijkanten die het meest verklaren;

De dader die zichtbaar werd (in het licht ging gaan staan) is de deze die de linkerkant (bestuurderszijde) heeft beschoten. als er een mededader is die rugdekking heeft aan die dader en bijna gelijktijdig op de lichten schiet is het verklaarbaar Eerst is de vermoorde rijkswachter uitgestapt, daarna is alles heel vlug verlopen bijna gelijktijdig van 3 zijden is de combi onder vuur genomen.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

839

the end, dus jij denkt dat er twee daders aan de Mercedes stonden, waarvan er een gezien is door Lacroix? Bedoel je met “van drie zijden” dat de tweede van de Mercedes is blijven staan (verantwoordelijk voor gat in koffer Mercedes?) terwijl de eerste rechtsom ging, en er een derde dader vanuit de Colruyt de kant van Morue beschoot?

840

Over dat gat in de koffer wanneer en hoe dit gebeurt is daar ben ik nog niet uit. als de koffer openstond is het naar boven schieten (niet naar de rijkswachters of combi) als de koffer dicht was moet de schutter op een verhoog gestaan hebben.

Ja dat bedoel ik zeker één dader vanuit de Colruyt één bij de Mercedes die op de lichten en motor vuurt en één die de linkerflank gelijktijdig onder vuur neemt. De rijkswachter had zijn handen aan het stuur toen die aan zijn duim verwond werd.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.