Ben wrote:

De Belgische Danièle Zucker is een autoriteit op het vlak van profilen. Ze leerde de stiel van het profilen bij de FBI en wordt vandaag beschouwd als een specialiste in Europa. Haar job bestaat erin details te puren uit slachtoffers en de crime scene om zo te komen tot een daderprofiel.

Blijkbaar bestond deze piste al in de jaren '80. Ik heb het gevoel dat Zucker geen informatie verzameld heeft en dan zelf bij verdachte N.L. is uitgekomen, maar dat ze deze piste van onder het stof heeft gehaald en dan naar redenen/linken is beginnen zoeken om de piste te ondersteunen. Neigt een beetje naar tunnelvisie als je het mij vraagt.

Merovinger wrote:

Nog één ding en dan stop ik: volgens Google Maps bedraagt de afstand tussen het Kasteleinsplein in Elsene en de plaats waar de Austin Allegro gestolen werd, geen 2,5 km maar 4 km. Te voet zet je daar dus ongeveer 50 minuten en geen 20 minuten op. Maar Nicolas L. kan natuurlijk eerst even de tram of bus genomen hebben natuurlijk. tongue

Ziehier de woorden van de procureur in maart 2012 over haar rapport: "partiel, partial et à la limite de l’escroquerie intellectuelle". Ik begrijp dus nu waarom.

Haar theorie is één van de meest geloofwaardigste die ik hier al heb gelezen. Behalve dat criminelen zich te voet zouden verplaatsen, dat klopt langs geen kanten.

Het is moeilijk oordelen over de theorie van Zucker zolang we haar rapport niet hebben gelezen. Een profiler kijkt eerst en vooral naar psychologische kenmerken van de dader en bouwt daarop conclusies. Gilbert Dupont lijkt vooral een aantal van die conclusies te geven, maar dat is maar de helft van het verhaal (en mogelijk minder dan de helft).

44

De analyse van Merovinger - met respect voor de deskundigheid ervan - impliceert dat, met die daderbeschrijvingen, ook Bruno Vandeuren niet bij de overval op Dekaise betrokken zou geweest zijn.

Inderdaad dat klopt Aubanel, ik denk dan ook niet dat Bruno Vandeuren er iets mee te maken heeft (en nu krijg ik dim op mijn nek wink). De daderbeschrijvingen van de overval op Dekaise zijn afkomstig van de website van de speurders. Deze beschrijvingen zijn gebaseerd op de verklaringen van de getuigen.

46

Merovinger wrote:

ik denk dan ook niet dat Bruno Vandeuren er iets mee te maken heeft (en nu krijg ik dim op mijn nek wink).

Nee hoor, ik ben daar ook niet 100% zeker van, alleen lijkt het mij persoonlijk één van de meest aannemelijke pistes te zijn. Maar zo heb ik nog een paar voorkeurspistes die niet noodzakelijk compatibel zijn. Maar ik denk wel dat we de daderbeschrijvingen niet te letterlijk moeten nemen, en zeker niet de leeftijd. Sommige mensen zien er nu eenmaal jonger of ouder uit. Bovendien kunnen sommige daders ook minder direct betrokken zijn bij de eigenlijke actie. Bij de zaak Dekaise is de daderbeschrijving trouwens een zootje. Ik weet nu nog altijd niet welke de eigenlijke robotfoto's en hun exacte rol/positie zijn.

Als Facebook en Google zoveel weten over ons privéleven, dan moeten ze toch in staat te zijn ook verdachte Bende-profielen aan te leveren. Mits ze nog leven en natuurlijk met PC's kunnen omgaan.

De grootste vergissing is dat ze naar een Bende met vaste leden zoeken.

Volgens de verklaringen over en van Vandeuren zelf, nam hij niet deel aan de overval zelf maar transporteerde een gedeelte van de wapens. Naar mijn mening is dat dan ook zijn enige bijdrage aan de bendefeiten.

50

Het lijkt bijna een "doelbewuste vergissing" om naar een Bende met vaste leden te zoeken. Vandeuren blijft eveneens een probleem: betrokken weliswaar, niet al te nadrukkelijk, wellicht meer betrokken in zijn eigen verbeelding, maar hoe dan ook een ongeleid projectiel met bepaalde daderkennis, en uiteindelijk geliquideerd.