Citaat uit https://www.bruzz.be/samenleving/iedere … 014-11-26:
“Zo’n vier jaar geleden werkte Danièle Zucker op het dossier van de Bende Van Nijvel. De toenmalige procureur des Konings in Charleroi, Christian De Valkeneer, deed haar analyse in de pers af als ‘intellectuele oplichterij’, ook al had hij toegegeven het rapport niet gelezen te hebben.“
Daar zakt mijn broek van af, vooropgesteld dat het waar is wat hier staat. Als dat waar is, dan zag De Valkeneer er niet alleen uit als een kruising tussen circusdirecteur en een clown, maar was hij het ook, ook al heb ik niet gezien dat hij een circusdirecteur-clown was, om met De Valkeneer te spreken.

https://www.bruzz.be/samenleving/iedere … 2014-11-26

Reactie van Merovinger op de (samengevatte) theorie/rapportage van Danièle Zucker en de daarin gememoreerde (mogelijke) rol van Nicolas Le Bon:
“Op het eerste zicht lijkt dit een aantrekkelijke theorie, doch rammelt ze stevig. Ik geef hieronder een aantal argumenten waarom ik niet in deze piste geloof:
Nicolas L. werkte in een restaurantkeuken in Elsene. Waarom zou hij gaan inbreken in het restaurant in Beersel waar zijn zus werkte, en niet in het restaurant waar hij werkte in Elsene? Het restaurant in Elsene kende hij immers veel beter dan dat van Beersel. Bovendien zou een vingerafdruk in Elsene geen problemen opleveren want hij werkt daar. Terwijl het achterlaten van een vingerafdruk in Beersel hem wel een probleem zou bezorgen”
GELET OP DE STRAFRECHTELIJKE ANTECEDENTEN - VEROORDELINGEN WEGENS GEWELDS-, VERMOGENS-, EN ZEDENDELICTEN - VAN NICOLAS LE BON, KOMT HET MIJ VOOR DAT HET ACHTERLATEN VAN SPOREN, BIJVOORBEELD EEN OF MEERDERE VINGERAFDRUKKEN OP DE PLAATS DELICT, WEL AAN LE BON KON WORDEN TOEVERTROUWD.

“Waarom zou Nicolas L. ingebroken hebben in Beersel om er wijnflessen, borden, enz … te stelen terwijl hij in het restaurant waar hij werkte dit onopvallend zou kunnen gedaan hebben door bijvoorbeeld gespreid in de tijd eens een bord of wijnfles mee naar huis te nemen?”
LE BON IS VEROORDEELD VOOR ONDER ANDERE VERMOGENS- EN GEWELDSDELICTEN, WESHALVE HET ETIKET FINANCIEEL GEWIN EN/OF MET GEWELD, OP NICOLAS LE BON KAN WORDEN GEPLAKT, ZO SCHAT IK IN, OMDAT IK HET RAPPORT VAN ZUCKER NIET HEB GELEZEN.

“Er wordt een link gemaakt met de diefstal van de Austin in Elsene in mei 1982. Daarbij stelt Zucker dat die diefstal door iemand moet gedaan zijn die ongeveer 20 minuten of 2,5 km zou gewandeld hebben en dan de Austin gestolen hebben. Dit is te belachelijk voor woorden. Op geen enkele manier kan immers nagegaan worden van waar de daders van de carjacking vandaan kwamen. Waarom zou Nicolas L. eerst 2,5 km gewandeld hebben en dan besloten hebben om een auto te carjacken. Heeft ze wel eens gekeken naar de manier waarop Nicolas L. zich meestal verplaatste tussen zijn woonplaats in Lembeek en dat restaurant in Elsene? Was dat met de auto of het openbaar vervoer? Of reed hij met iemand mee? Te voet zal het zeker niet geweest zijn.”
JE GAAT TE VOET NAAR DE PLAATS DELICT, BIJVOORBEELD OMDAT JE NIET WILT HEBBEN DAT EEN (ACHTERGELATEN) VOERTUIG AAN JOU KAN WORDEN GEKOPPELD. EEN VOETGANGER IN HET DONKER VALT MINDER OP. NORMAAL GESPROKEN WIL JE NIET WORDEN GEZIEN EN AAN EEN OBJECT OF SUBJECT KUNNEN WORDEN GEKOPPELD ALS JE INSTAPT IN EEN GEPIKT VOERTUIG. ZUCKER ZAL NIET ZO DOM ZIJN GEWEEST OM DE DIEFSTAL VAN DE AUSTIN (ALLEGRO), ZONDER EEN OF MEER REDENEN AAN NICOLAS LE BON TE KOPPELEN, VOOR ZOVER ZIJ DAT ÜBERHAUPT HEEFT GEDAAN. IK HEB HAAR RAPPORT NIET GELEZEN. IK WEET NIET OF ZUCKER HEEFT GEKEKEN NAAR DE MANIER WAAROP NICOLAS LE BON ZICH MEESTAL VERPLAATSTE TUSSEN ZIJN WOONPLAATS (LEMBEEK) EN DAT RESTAURANT IN ELSENE. LE BON ZOU OP EEN DAG KUNNEN HEBBEN GEDACHT, LAAT IK MIJ EEN ANDERS DAN NORMAAL VERPLAATSEN.

“De carjacking gebeurde door twee gewapende daders. De website van de speurders vermeldt hierover de volgende beschrijving van de daders: “Twee mannen, elk gewapend met een revolver met lange loop, gaan onder bedreiging van hun wapens, over tot de diefstal van een grijze metaalkleurige Austin Allegro. (…) De daders die Frans spraken worden beschreven als twee mannen van ongeveer veertig jaar oud. De eerste dader was 1,80 m groot, mager, zwarte haren, snor en droeg een muts (zie robotfoto). De tweede dader was mager met gekruld haar en snor, grijsachtig getint.” Dit lijkt mij niet echt een beschrijving te zijn van een jonge kerel van 18 jaar. Bovendien was hij vergezeld door een tweede dader en waren ze gewapend met een revolver met lange loop.”
GETUIGEN(-SLACHTOFFERS) ZITTEN REGELMATIG (VER) NAAST DE JUISTE LEEFTIJD VAN DE DADERS, ZO WEET IK UIT ERVARING IN CRIMINELE ZAKEN. WAT MOEST HET SLACHTOFFER DOEN VAN DE DADERS? ZIJN HOOFD VAN HEN AFWENDEN EN DRIE MINUTEN WACHTEN, VOORALEER HIJ ZICH WEER MOCHT BEWEGEN? WAT HEEFT HET SLACHTOFFER PRECIES GEZIEN. HOE ZAG NICOLAS LE BON ER UIT, KWAM ZIJN POSTUUR OVEREEN MET EEN OF TWEE VAN DE DADERS? ER STAAT HIERVOOR DAT DE DADERS WORDEN BESCHREVEN ALS TWEE MANNEN VAN ONGEVEER VEERTIG JAAR OUD, ZONDER VERMELDING VAN EEN UITERLIJK KENMERK BIJ ÉÉN VAN DE TWEE MANNEN - DE MAGERE MAN MET HET ZWARTE HAAR, (PLAK)SNOR EN MUTS - DIE (ALLEEN) ZOU KUNNEN PASSEN BIJ EEN MAN VAN ONGEVEER 40 JAAR.

“Als Nicolas L. te voet van het restaurant van het Kasteleinplein gekomen is, zal hij dat wapen zeker niet mee gehad hebben. Zijn kompaan zou dan dus de twee wapens moeten hebben meegebracht en Nicolas L. ergens onderweg opgewacht hebben.”
WAAROM ZOU NICOLAS LE BON DAT WAPEN ZEKER NIET MEE HEBBEN GEHAD EN WAAROM ZOU NICOLAS DUS(?) DE TWEE WAPENS MOETEN HEBBEN MEEGEBRACHT. JE HOUDT OF STEEKT DAT WAPEN IN DE BINNENZAK VAN JE JAS EN LOPEN MAAR, DAAR HEB JE NIEMAND ANDERS VOOR NODIG.

“Er wordt bij een bendefeit (dewelke?) een auto gezien met valse nummerplaat. De auto met de echte nummerplaat zou dikwijls rond het Kasteleinplein gereden hebben. Dit betekent dat de eigenaar van de echte nummerplaat dus ofwel in de buurt van het Kasteleinplein werkte of woonde. Volgens Zucker zou Nicolas deze nummerplaat dus hebben opgemerkt, gekopieerd en gebruikt hebben bij een ander bendefeit. Het feit dat een WNP-lid bij DIV werkte vind ik toch wel een aanwijzing van een héél ander kaliber, dan dat verhaal van Zucker.”
IK KAN MIJ NIET VOORSTELLEN DAT ZUCKER HEEFT GESCHREVEN DAT DE EIGENAAR VAN DE ECHTE NUMMERPLAAT IN DE BUURT VAN HET KASTEELPLEIN WERKTE OF WOONDE, WÉL DAT DAT ZOU KUNNEN. ALS ZUCKER HEEFT GESCHREVEN ‘DAT NICOLAS DEZE NUMMERPLAAT DUS(?) ZOU HEBBEN OPGEMERKT, GEKOPIEERD EN GEBRUIKT BIJ EEN ANDER BENDEFEIT’, ZAL DAT, ZO MAG IK AANNEMEN/HOPEN GEGRONDVEST ZIJN OP BEPAALDE FEITEN. ZONDER INZAGE IN HET RAPPORT VAN ZUCKER, KOM JE NERGENS!

“Ze verwijst ook naar het feit dat Nicolas L. (18 jaar) eind september 1982, dus op het moment van de overval op Dekaise, verdwenen is en niet is komen werken. Ziehier de beschrijving van de daders van de overval op Dekaise vermeld op de website van de speurders: “Dader 1: Man, tussen 1m75 en 1m80, 35 jaar, middelmatige lichaamsbouw, kastanjebruin haar en een snor. Dader 2: Man, ongeveer 1m75 groot, tussen de 30-35 jaar, middelmatige lichaamsbouw, zwart haar, dikke wenkbrauwen en een snor. Dader 3: Man, 1m70 groot, 40 jaar, zware massieve lichaamsbouw, licht kastanjebruin haar." Trek dus zelf maar uw conclusies.”
HOEVEEL (PLAK)SNORREN WAREN ER IN HET BELGIË VAN DE JAREN 80? HET VALT WEL OP DAT DE DADERS VOLGENS DE GETUIGEN OUDER WAREN DAN NICOLAS LE BON. WAT ZAL DE GEDACHTENGANG VAN ZUCKER HIERBIJ ZIJN GEWEEST? VERMOMMINGEN EN/OF (EEN) FOTO(‘S) VAN NICOLAS LE BON, WIENS UITERLIJK NIET BEANTWOORDDE AAN EEN JONGEN VAN ROND DE 18 JAAR OUD? NU WEET IK TE WEINIG!

“Nicolas had een luxemaaltijd besteld voor het Kerstfeest. Volgens Zucker is dat een aanwijzing en vraagt ze zich af met welk geld hij dat betaald heeft. Wel die kerel werkte toen en had een loon. Zo simpel is dat. En wie weet woonde hij nog bij zijn ouders en had hij geen huurkosten.”
NICOLAS LE BON WAS TOEN ROND DE 18 JAAR OUD, BLEEK EEN BEHOORLIJK ZWARE CRIMINEEL TE ZIJN OF TE GAAN WORDEN EN ZAL OP DIE LEEFTIJD NIET HEEL VEEL HEBBEN VERDIEND (IN HET LEGALE CIRCUIT). IK WEET NIET OF DE POLITIE HEEFT UITGEZOCHT HOE HET ZAT MET DIE LUXEMAALTIJD, WAAR DIE VANDAAN KWAM. WAAR EN BIJ WIE HIJ WOONDE IS MIJ ONBEKEND. OOK HIER MIS IK DE CONTEXT VAN HET HELE RAPPORT VAN ZUCKER.

“Begin 1983 vlucht Nicolas L. weg i.p.v. zijn legerdienst te doen. Ook dat is volgens Zucker een belangrijke aanwijzing. Wat veel plausibeler is, is dat die kerel gewoon geen goesting had om zijn legerdienst te gaan doen en dat hij dus al lang van plan was om er tussenuit te muizen en naar het buitenland te vluchten en dat hij zich dus op Kerstmis nog eens goed wou laten gaan vooraleer te vluchten.”
HIER STAAT DAT NICOLAS LE BON WEGVLUCHTTE, IN PLAATS VAN ZIJN LEGERDIENST TE DOEN. VOOR ZOVER IK KAN OVERZIEN, HEEFT ZUCKER NOOIT BEWEERD DAT ZIJN VLUCHT WAS INGEGEVEN DOOR - OP DE EERSTE PLAATS - DE WENS NIET IN DIENST HOEVEN. MIJ BEKRUIPT HET GEVOEL DAT ER EEN KARAKTERMOORD OP ZUCKER IS GEPLEEGD. WAAR IS HAAR RAPPORT?!

“Als Nicolas L. in 1983 in Zwitserland zat kan hij dus ook niet aan de andere Bendefeiten hebben deelgenomen. In die periode waren er nl. nog landgrenzen. Moest hij in die periode terug naar België gekeerd zijn, dan zou hij aan de grens onmiddellijk zijn opgepakt. Hij moet immers geseind geweest zijn. Enerzijds als deserteur omdat hij niet opgedaagd is voor zijn legerdienst en anderzijds omdat speurders interesse in hem hadden en volgden wanneer hij terug zou komen.
En dat van Ohain vind ik het beste van al: er werd een restaurant overvallen > dus hebben de daders een link met het restaurantmilieu > Nicolas L. is kok > dus dat klopt! Jongens toch, wat voor een analyse is me dat. In Ohain wilden de daders ofwel een auto stelen, ofwel de kassaopbrengst hebben, ofwel om een duistere reden Van Camp vermoorden. Er is dus nougabollen een link met het restaurantwezen!”
WAAR WAS NICOLAS LE BON IN 1983? ZAT HIJ TOEN WEL (CONTINU) IN ZWITSERLAND? OP WELKE INFORMATIE BASEERDE ZUCKER HAAR VERSLAG? WAAR WORDT VANDAAN GEHAALD DE STELLING ‘ER WORDT EEN RESTAURANT OVERVALLEN DUS(?) HEBBEN DE DADERS EEN LINK MET HET RESTAURANTMILIEU’? IK GELOOF NIET DAT ZUCKER DAT ZO HEEFT OPGESCHREVEN.

SLOTVRAAG: OP BASIS WAARVAN HEEFT DIE CLOWN VAN EEN CHRISTIAN DE VALKENEER DANIÈLE ZUCKER VOOR DE BUS GEGOOID?

“Als Nicolas L. te voet van het restaurant van het Kasteleinplein gekomen is, zal hij dat wapen zeker niet mee gehad hebben. Zijn kompaan zou dan dus de twee wapens moeten hebben meegebracht en Nicolas L. ergens onderweg opgewacht hebben.”
WAAROM ZOU NICOLAS LE BON DAT WAPEN ZEKER NIET MEE HEBBEN GEHAD EN WAAROM ZOU DE KOMPAAN VAN NICOLAS DUS(?) DE TWEE WAPENS MOETEN HEBBEN MEEGEBRACHT. JE HOUDT OF STEEKT DAT WAPEN IN DE BINNENZAK VAN JE JAS EN LOPEN MAAR, DAAR HEB JE NIEMAND ANDERS VOOR NODIG.

Nondedju, Nicolas Le Bon is ook al dood, las ik zo-even. Wist ik niet. Coffin Dance dan maar. https://youtu.be/j9V78UbdzWI

Wat mij helemaal nijdig maakt, is dat Christian de Valkeneer-Van Circus Boltini, het spoor Le Bon heeft laten doodlopen in Cambodja. Zeer kwalijk, op basis van wat mij eerst sinds gisteren en vandaag bekend is geworden.

Het werk van Zucker is overigens gevalideerd door Amerikaanse profilers. Aangezien haar bevindingen nooit openbaar gemaakt zijn is het moeilijk er iets zinnigs over te zeggen. Vergeet ook niet dat Gilbert Dupont er meermaals op gealludeerd heeft dat er 'iets vreemd aan de hand' is met het dna van Nicolas Lebon

Django68 wrote:

Het werk van Zucker is overigens gevalideerd door Amerikaanse profilers. Aangezien haar bevindingen nooit openbaar gemaakt zijn is het moeilijk er iets zinnigs over te zeggen. Vergeet ook niet dat Gilbert Dupont er meermaals op gealludeerd heeft dat er 'iets vreemd aan de hand' is met het dna van Nicolas Lebon

Ik las het, ja.