71

Django68 wrote:

Ik heb vandaag, eerder toevallig, een kort gesprek gehad met iemand uit de vriendenkring van Romelart. Romelart had hem kort geleden gezegd dat alle namen van de Bende gekend waren. HIPA / David postte onlangs ook iets gelijkaardigs. Waar wacht men dan nog op?

Xavier Magnée, advocaat en gewezen stafhouder te Brussel, heeft o.a. ook gesproken dat de namen bekend zijn.

Koen-H wrote:

Of misschien totdat ze voldoende hard bewijs hebben om die mensen aan te houden en in verdenking te stellen. Bewijsmateriaal dat ook stand kan houden in een rechtzaal. En als dat er vandaag nog niet ligt dan heb ik er sterk mijn twijfels bij of dat er ooit nog gaat komen, tenzij er iemand begint te praten (of aan het praten is). Zonder dat is die lijst slechts een werklijst.

Tot veroordelingen zal het nooit komen. Daarvoor zijn er opzettelijke daden gesteld die als procedure fouten in aanmerking moeten genomen worden. Een bijzonder jong stagiair advocaat weet bij voorrang al wat te pleiten en te betwisten.

In dit dossier zou het mij alleszins niet verbazen indien men de vraag zou stellen: "Bewijs ons eens dat jij het hebt gedaan."

72

Django68 wrote:

Ik heb vandaag, eerder toevallig, een kort gesprek gehad met iemand uit de vriendenkring van Romelart. Romelart had hem kort geleden gezegd dat alle namen van de Bende gekend waren. HIPA / David postte onlangs ook iets gelijkaardigs. Waar wacht men dan nog op?

Ik wil wel hoor, maar de alle-daders-zijn-gekend-hypothese draait al mee sinds '85. Het is niet dat daar niets voor te zeggen valt, maar tenzij iemand kan bevestigen dat de huidige speurders dit nu expliciet aangeven, is dit niets meer dan een oude bewering.

73

Is hij een slachtoffer van de Bende van Nijvel of van het onderzoek? Ik denk vooral aan familie en vrienden

74

Bossi wrote:

Tot veroordelingen zal het nooit komen. Daarvoor zijn er opzettelijke daden gesteld die als procedure fouten in aanmerking moeten genomen worden. Een bijzonder jong stagiair advocaat weet bij voorrang al wat te pleiten en te betwisten.

In dit dossier zou het mij alleszins niet verbazen indien men de vraag zou stellen: "Bewijs ons eens dat jij het hebt gedaan."

Mee eens. Het onderzoek hoeft vandaag waarschijnlijk niet meer actief gemanipuleerd te worden om het vast te laten zitten. De destructieve sabotage is mogelijk al lang geleden gebeurd. En vlak onder de neus van mensen die enkel machteloos konden toezien. Geen wonder dat je zoiets, en alle frustratie die erbij komt kijken, tot je laatste dag meedraagt.

Wat als de grootste manipulatie in heel het dossier het bewust plaatsen van de laatste overval is in Aalst. De laatste overval en bloedigste, maar ook vrij nutteloze, buiten de comfortzone. (En naar mijn mening op veel vlakken afwijkend t.o.v. de andere diefstallen en overvallen, maar dat is natuurlijk maar een mening.)

Aalst, en bijgevolg dat het dossier in hoofdzaak zou behandeld worden door Dendermonde. Dat was logisch. De manipulator die door de overval zorgt dat het dossier in Dendermonde terecht komt en ze dan op een plateauke moeilijk weerlegbaar heel breed bewijsmateriaal laat vinden.

Misschien zit daar toch de clou. Wie zou daar voordeel bij hebben?

We praten veel over het weghalen van het dossier uit Dendermonde, maar misschien gaat het nu net over het daar plaatsen in 1985 en dan te stoppen met overvallen. (En misschien iemand er te laten voor opdraaien voor al wat er voor gebeurde). Dendermonde zou zijn job wel naar behoren doen, daar zal een manipulator wel van uitgegaan zijn.

76

Aan de ene kant lijkt Aalst qua locatie en modus operandi idd heel vreemd. Het lijkt inderdaad een anomalie tov de andere feiten.
Maar er is een set van feiten waar Aalst heel sterk mee correleert in tijd en locatie. De Bende Van Baasrode. Terwijl de leden van de Bende van Baasrode ervoor vooral in het Brusselse actief waren, verschijnen ze in het najaar van 1985 ook plots in de regio rond Dendermonde. Die statistische correlatie zal ook wel een oorzakelijk verband hebben.

  • De bende van Baasrode was in die regio actief aan het scouten voor de aanslag in Aalst en nam daar dan maar wat andere opportuniteiten in die regio mee. Dubbele winst.

  • Of: De manipulatie wou per se dat de bende van Baasrode geviseerd werd door in hun regio de aanslag van Aalst te plegen.

  • Of: Het is puur toeval en de correlatie is puur statistisch en niet oorzakelijk. Die kans lijkt me klein.

De feiten van de bende van Baasrode die in de nieuwsartikels vermeld worden onder het topic "Baasrode" ben ik nog even geografisch en chronologisch aan het plotten. wink

Ook de chronologische afwisseling van de Bende van Nijvel bende feiten en Bouchouche zijn grootste gekende feiten zijn interessant qua correlatie.

Maar de bevindingen van die geografische en chronologische analyses en plots ga ik verder zetten onder een ander, beter topic dan "Roger Romelart".

Conclusie: Aalst is niet per toeval gekozen "omdat daar geen snipers op het dak zaten".  Dat is ook het punt van Vermeulen denk ik.

Trobken wrote:
Django68 wrote:

Eigenlijk is het toch heel simpel: het onderzoek werd van het begin af aan gemanipuleerd. Dat staat onomstotelijk vast. Het is niet meer dan logisch dat de CWB over bewijzen beschikt die wij niet kunnen weten.
Dan is gewoon de vraag: wie was er in staat om het onderzoek te manipuleren?
In bijna alle bendeliteratuur wordt gesuggereerd dat Bouhouche betrokken is bij de bende

Zelfs hier op het forum wordt er gestolen en schaamteloos belogen.
Op kap van 28 doden en zoveel gewonden, je moet het maar durven.

Gestolen is de gedetailleerde analyse door de cel Delta van banden tussen leden van de bende De Staerke en andere criminele groeperingen (o.a. de Bende Haemers), of linken naar mensen en groepen met uiterst rechtse sympathieën (de privémilitie Westland New Post, ex-gevangenisdirecteur Jean Bultot, Juan Mendez, ....)

De cel Delta leidde daar destijds de hypothese uit af dat criminele bendes, zoals die van Philippe De Staerke, gerekruteerd en gemanipuleerd zouden zijn door ex-rijkswachters om overvallen te plegen en paniek te zaaien. Die ex-rijkswachters zouden daar in eerste instantie (1982-’83) wraak mee hebben willen nemen op de overheid die hen de laan uit had gestuurd. Bij de nieuwe golf van overvallen (1985) werd de ontstane paniek gerecupereerd door anderen, met politieke motieven. Zoals het indijken van “het oprukkende rode gevaar”, waarvan de Cellules Communistes Combattantes (CCC) een levend bewijs was.

Professoren Fijnaut en Verstraeten hadden in hun monnikenwerk bij het doorploegen van het volumineuze dossier immers geen enkel rechterlijk bevel tot dreggen teruggevonden.
Bovendien, zo stelden zij vast, hadden de speurders van de Cel Delta in dit verband een aantal initiatieven genomen waarvan de magistraten noch vooraf noch achteraf werden ingelicht.

Wie waren de speurders? Oh, we vallen in herhaling...

Terloops dit, maar minstens 1 forumlid zal dit alvast geen zak interesseren:
Kort nadat Philip Vermeersch werd opgepakt, schreef speurder Roger Romelart op 1 februari 2019 zijn afscheidsbrief.

De vraag waarom er gemanipuleerd werd in verband met de wonderbaarlijke vondst te Ronquieres is dezelfde vraag als waarom Philippe De Staerke een bekentenis schreef dat hij deelnam aan de moordraids van de Bende Van Nijvel.

“Sinds de doorbraak in het dossier was papa enorm nerveus”.
De speurders van de Bende van Nijvel onderzoeken of er een verband is tussen de dood van oud-Bendespeurder Roger Romelart en de recente aanhouding van twee van zijn ex-collega’s.

Over de gemoedstoestand van je papa weet dit forumlid anders wel een en ander in de -volgens hem- juiste context te citeren hoor...
Ik weet dat je -in dit geval helaas- mee leest...

imazibraine wrote:

Voor wat betreft de gemoedstoestand van sommige speurders in dit dossier, zie het volgende :

"Er is een nieuwe onderzoeksleider aangesteld binnen de Cel Waals-Brabant. Hij werd gisteren voorgesteld aan de slachtoffers. De vorige onderzoeksleider, een ex Brusselse GP’er die gespecialiseerd is in banditisme en die de periode heeft gekend van de Borains, is momenteel om medische redenen (lees burn-out) afwezig. Gisteren werd gezegd dat hij niet de eerste politieman is die mentaal gekraakt wordt. Er komt een moment waarop de beste kraken omdat ze zich totaal verloren voelen en ze niet begrijpen waarom ze geen resultaten boeken terwijl ze er van overtuigd zijn dat hun hypothese de juiste is. Ze kunnen niet meer. Ze gooien de handdoek in de ring, verpletterd door het gewicht van een dossier dat hen volledig te boven gaat."

Bron: La Dernière Heure |  13 december 2017
...