1

Voor de uitvoering van het vuile werk kon de Amerikaanse overheid beroep doen op een speciale dienst, het Office of Policy Coordination (OPC). Deze dienst, door insiders het 'dirty tricks departement' genoemd, werd op 1 september 1948 opgericht en kende een zelfstandig bestaan tot 1 augustus 1952. Op deze datum werd het OPC overgedragen aan de CIA en omgedoopt tot Clandestine Service (CS).

Een van de belangrijkste kenmerken van het OPC-CS was dat de Amerikaanse regering steeds haar betrokkenheid kon ontkennen, 'plausible denial', bij belangrijke en soms gevaarlijke clandestiene operaties tegen het internationale communisme. Bovendien konden voortaan allerlei buitenlandse acties worden gevoerd zonder dat er officiële Amerikaanse diensten of diplomaten bij betrokken waren, waardoor er vooraf geen goedkeuring aan het parlement moest worden gevraagd. Meteen werden ook alle andere mogelijke controles door de Senaat omzeild.

Motief » Strategie van de Spanning

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Een anonieme getuige verklaarde in 1989 dat er in het begin van de jaren '80 in België een aantal mensen werden aangeworven voor Clandestine Service. Volgens hem ging het allemaal om personen die zeer pro-Amerikaans waren en die de Verenigde Staten tijdens een mogelijke oorlog met de Sovjet-Unie van dienst konden zijn. De getuige wist te vertellen dat de lijst met geselecteerde kandidaten doorgespeeld werd aan een kolonel die op de SHAPE-basis in Casteau - het commandocentrum van de militaire troepen van de NAVO - werkte.

Bovenstaande tekst komt uit het boek De Slachter van Bergen. Heeft er iemand toevallig meer informatie over deze anonieme getuige?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

(...) Onder stay behind-netten verstaan de Amerikaanse diensten preventief gevormde verzetskernen, bestaande uit inwoners van de betrokken landen, die bij een eventuele Sovjet-bezetting ter plaatse de strijd tegen de bezetter zouden aanbinden en als groeipolen voor een breder verzet zouden fungeren, ook indien de nationale regeringen naar het buitenland uitgeweken zouden zijn. Het spreekt vanzelf dat deze groepen zoveel mogelijk in overleg tussen die nationale regeringen en de Amerikaanse diensten zouden optreden.

Deze plannen en voorbereiding werden door de OPC uitgewerkt op verzoek van de Amerikaanse geïntegreerde legerstaven. De stay behind-groepen waren bedoeld om bij een conflict met de Sovjet-Unie de NAVO-strijdkrachten bij te staan. In feite ging het hier om een geperfectioneerde voortzetting van de hulp die de OSS tijdens de Tweede Wereldoorlog aan Europese verzetsbewegingen had geboden.

De OPC trof in dit verband concrete voorbereidingen in Duitsland, Oostenrijk, de Benelux (met inbegrip van België dus) en de Scandinavische landen. Wij zijn er niet geslaagd in de Verenigde Staten concrete gegevens uit Amerikaanse bron over deze OPC-werking in België te verkrijgen. 

In een voetnoot leggen de auteurs uit hoe dit komt:

Op 20 mei 1985 antwoordde de Information and Privacy Coördinator van de CIA op onze vraag naar het bestaan en de mogelijkheid tot raadpleging van CIA-documenten over een mogelijke activiteit van de OPC in België, de mogelijke deelneming van Amerikaanse diensten aan de uitbouw van stay behind-groepen in België en de eventuele relaties van met naam vermelde Belgische onderdanen met Amerikaanse inlichtingendiensten: "De CIA mag het bestaan van documenten terzake niet bevestigen of ontkennen."

Deze informatie wordt om redenen van 'nationale veiligheid' geheimgehouden, ook omdat zij betrekking heeft op de oorsprong van inlichtingen en methoden van informatiegaring. De CIA-leiding is verplicht "de organisatie, functies, namen, officiële titels, wedden en aantal van het personeel dat door de CIA wordt tewerkgesteld op grond van de National Security Act van 1947 en de CIA Act van 1949 geheim te houden." De Freedom of Information Act geldt dus niet voor deze terreinen.

Bron: De moord op Julien Lahaut | Etienne Verhoeyen en Rudi Van Doorslaer

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube