1

Topic: Thierry Senterre

In 1991 worden enkele personen door de correctionele rechtbank van Nijvel veroordeeld wegens zwendel met gestolen auto's. Het gaat over Eric Godderits uit de Braine-l'Alleud, die tot vijf jaar wordt veroordeeld voor poging tot moord op twee politieagenten in 1989. Zijn belangrijkste medeplichtige is Thierry Senterre uit Waterloo: hij wordt tot zes maand veroordeeld. Beide heren maken deel uit van een dievenbende de die in de nacht van 11 juli 1989 verscheidene schoten heeft afgevuurd op politiemannen van Braine l'Alleud.

Deze twee dieven waren op het ogenblik van de feiten vergezeld van een zekere Som Dara, ook al bekend bij het Nijvelse gerecht, en van Johny Caron, eveneens uit Braine-l'Alleud. Som Dara was een jaar of zeven toen hij als kindsoldaat optrad in Vietnam. Gedurende vier jaar verbleef hij in het gesloten opvangcentrum van Braine-le-Château. Dara werkte dus samen met Thierry Senterre, een zogeheten 'sudist' die met initialen door procureur Deprêtre werd genoemd als één van de vijf Bende-leden. Som Dara was ten tijde van de Bendefeiten nog te jong. Maar erg gewelddadig was hij zeker wel.  

Thierry Senterre werd in februari 2002 door de rechtbank van Nijvel andermaal veroordeeld, nu wegens betrokkenheid bij handel in gestolen voertuigen. Een van de mededaders was een zekere Luc Jurion uit Courcelles. Het zou handig zijn om te weten of deze Luc Jurion familie is van Jef Jurion, de eigenaar van de Auberge du Chevalier in Beersel. Daar is immers op 23 december 1982 de zogenaamde 'killer', voor zover we weten, een eerste keer in actie gekomen.

Op het ogenblik van die tweede veroordeling in 2002 was Senterre 47 jaar; vandaag is hij dus ongeveer 58 jaar oud. in 1982 was hij 27 jaar. Senterre emigreerde naar Zuid-Frankrijk. Hij is er vooral bekend in het pokermilieu. De foto's van Thierry Senterre op internet tonen merkwaardige gelijkenissen (wenkbrauwen, schedel, haarlijn, neusvleugels, kin, ...) met bepaalde robotfoto's, in casu: die van de zogenoemde 'killer'.

Blijkbaar was een zekere Thierry Senterre lid van de Zeemacht, 55 jaar oud in februari 2010. De leeftijd is dus alvast dezelfde als de 'naamgenoot' van wie hierboven sprake. Deze Thierry Senterre was officieel tussen 1975 en 2010 gekazerneerd in... Oostende (!). Oostende is niet minder dan een sleutelstad in het hele Bende-dossier. Onder meer Bruno Vandeuren werd er vermoord, en andere interessante figuren waren gekazerneerd bij de Zeemacht in Oostende.

Bovendien wilde een zekere Willy Delpierre (bevriend met, en pokergenoot van, Thierry Senterre) praten over de bende van Nijvel, maar hij haakte hij af toen hij vernam dat het Lionel Ruth was die richting Zuid-Frankrijk werd gestuurd. Het is hoe dan ook merkwaardig dat twee door procureur Deprêtre geciteerde initialen (TS en WD), in casu: Thierry Senterre en Willy Delpierre, zich beiden ongestoord in hetzelfde Zuid-Franse pokermilieu bewegen.

2

Re: Thierry Senterre

Er nog bij vermelden dat info over deze sudisten ruime tijd voor Deprêtre met z'n intialen kwam opdraven vermeld werd door "Wolf" op het franstalige forum tueries. Ook nog van belang lijkt me dit: die Jurion is dezelfde die in het dossier Dutroux een heel vreemde rol heeft gespeeld en geassocieerd was met het milieu rond Diakostavrianos & co.

En nog dit over de sudisten: tijdens een concert in de Sucrerie van Waterloo door leden van de kliek rond "The Woods" die een oï-bandje hadden (dossier Van Hees; waar ze genoemd worden met Luc Vankeerberghen van De Pomp, die nogal fan was van deze muziek, als overvallers van een kazerne) kregen deze laatste het zwaar aan de stok met de sudisten. Het ging er bijzonder gewelddadig aan toe toen.

3

Re: Thierry Senterre

Ik herken Thierry Senterre in de robotfoto's 4 (killer), 10 en 14. Valt hij te koppelen aan Bruno Vandeuren en aan Daniel Van Cutsem? Ik dacht het wel...

4

Re: Thierry Senterre

Twee dingen lijken me absoluut nodig om uit te klaren (want nu is het bewijs nog iets te zwak):

  • Is de militair dezelfde als de sudist? (De foto's vergelijken levert volgens mij geen uitsluitsel, daarvoor is de foto van de militair net iets te onduidelijk - anderzijds lijken ze ook niet fundamenteel te verschillen in gezichtskenmerken.) En komen de periodes overeen (dienstperiode i.v.m. problemen met justitie maar ook i.v.m. met zijn uitwijking naar Frankrijk)?

  • Kwam Senterre effectief in De Pomp (Johan Van Cutsem meent hem te herkennen, maar het is natuurlijk een hele tijd terug) en/of stond hij in relatie met klanten van De Pomp?

Re: Thierry Senterre

Ik vind dat we nog heel voorzichtig moeten zijn met de info rond Senterre. Johan VC herkende hem op basis van foto's van de laatste jaren, maar zoals je zelf kan zien op de foto uit de zeemacht is Senterre toch ietwat veranderd doorheen de jaren.

Persoonlijk zie ik ook geen gelijkenis tussen Senterre en de robotfoto's die Aubanel opsomt. Alleen het feit dat er een snor ontbreekt, sluit uit dat het Senterre is. Want als het effectief 'onze' Senterre op die foto van de zeemacht is, dan zou dat erop wijzen dat hij al heel zijn leven een snor heeft, zelfs nu nog.

6

Re: Thierry Senterre

Je hebt helemaal gelijk, patrick, dat afgaan op deze foto's en robotfoto's te licht weegt. Maar een snor scheer je af en laat je teruggroeien in no time, dus daar zou ik dan ook niet weer een punt van maken.

Re: Thierry Senterre

Volgens mij is ie wel op de hoogte dat hij hier wordt besproken, zijn Facebook heeft ie ineens helemaal afgeschermd.

Re: Thierry Senterre

Wat is eigenlijk de reden dat Senterre plots in het vizier gekomen is als verdachte in de Bende van Nijvel? Waarop baseerde Deprêtre zich en wat was de aard van de discussie op het Franstalige forum waar 'Wolf' hem als mogelijke verdachte introduceerde? Zijn er getuigen die hem genoemd hebben? Met een robotfoto kun je alle kanten uit dus ik ga er van uit dat er meer tastbare gegevens zijn die hem aan de feiten linken.

9

Re: Thierry Senterre

Die snor is helemaal geen argument. Ik heb alleen de huidige foto's op internet vergeleken met de robotfoto's. De foto van de Zeemacht laat ik buiten beschouwing, wegens onbruikbaar voor dit soort werk. Selecteer een foto van Senterre waarin hij zo frontaal mogelijk in de lens kijkt, maak hem een paar decennia jonger, centreer zijn ogen en kleur de haren (of stoppels) zwart. de haarlijn is dezelfde, de oogopslag, de wenkbrauwboog, het voorhoofd, de kin, de neusvleugels... Maar je hoeft me niet te geloven, hoor. Doe het gewoon eens. En deze man had de juiste "contacten" en een bruikbaar curriculum vitae. We spreken elkaar nog wel.

10

Re: Thierry Senterre

Was hij in 2002 niet veroordeeld (T.S.) wegens één of andere autozwendel? Dacht dat zijn nonkel er ook bij betrokken was, en dat dat een politieman was.

Hardcore 4 life