11

Het was de rechterhand van Charly De Pauw, de jood Jean Natan, die in Genève (Zwitserland) het losgeld voor Vanden Boeynants heeft overhandigd.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Zou ik mogen vragen waarom u erbij vermeldt wat iemands geloof is?

13

Als je het belang daarvan niet begrijpt binnen dit verhaal (de ontvoering van Vanden Boeynants) dan raad ik u aan u dringend hierover te informeren.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

14

Barbier vertelt aan Bouten dat het bewaken van Charly De Pauw een taak is geweest van WNP (toen hij vreesde voor ontvoering).

Trojan wrote:

Als ik me goed herinner is er een magistraat die voor de tweede parlementaire commissie verklaart dat men hem alles mag vragen, behalve over CDP. Omdat het onderzoek nog loopt. Is dat de CDP van Consortium des Parkings? Ik dacht dat het Godbille was, maar vind het niet terug. Ook niet 100% zeker dat het CDP is.

Niet CDP, wel:

Details wilde Godbille alleen maar achter gesloten deuren kwijt en dan wel op voorwaarde dat er geen vragen zouden worden gesteld over de vennootschappen PDG en Cidep.

15

De Pauw ne cachait pas, par exemple, qu'il était un très bon ami de marchands d'armes arabes, actifs au niveau planétaire, comme Adnan Khashoggi et Akram Ojieh.

16

Dit is de man die Brussel heeft platgegooid. Vroegere mensen die Brussel kenden spraken over charmante wijken en prachtige art-deco gebouwen en gallerijen, die hebben moeten wijken voor het noordstation. Gaat het om deze man of ben ik mis?

In elk geval: zou aan de PS voor een half miljard (BEF?) goudstaven hebben geschonken. Cadeautje?

17

Van Wikipedia:

Charles Joseph Louis Georges De Pauw (Ukkel, 25 augustus 1920 - Anderlecht, 23 december 1984) was een Belgisch projectontwikkelaar wiens naam onlosmakelijk verbonden is met het fenomeen van de verbrusseling. Hij was de drijvende kracht achter het Manhattanplan, dat de Noordwijk transformeerde van een volkse buurt in een hoogbouwgebied. De tientallen parkeergarages die hij in het gewest liet aanleggen, leverden hem de bijnaam King Parking op.

Beginjaren

Op 13-jarige leeftijd nam Charly De Pauw de benen uit de kostschool waar hij was ingeschreven. Hij vluchtte naar Parijs en leefde van krantenverkoop op de Champs-Elysées. Na een zestal maanden keerde hij terug naar zijn geboortestad en ging er aan de slag als mecanicien in een Škodagarage. Hij was ook enige tijd persfotograaf, maar haalde in de praktijk vooral vrouwelijk schoon voor de lens.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd hij onder de wapens geroepen. Hij diende tijdens de Achttiendaagse Veldtocht en werd krijgsgevangen gemaakt, maar slaagde erin naar Rijsel te ontsnappen. In 1943 keerde hij terug naar Brussel. Hij kocht er een huis voor 180.000 frank en deed het enige maanden later van de hand met een aanzienlijke meerwaarde. De vastgoedmicrobe zou hem nooit meer loslaten.

Hij trouwde met Claire De Rudder, met wie hij twee zonen had: Patrick (°1950) en Alain. Na de oorlog was De Pauw een handel begonnen in brandblusapparaten. Met graaf Philippe d'Ursel had hij de Société belge des Extincteurs Météor opgericht. In 1951 werden ze vervoegd door de net gepensioneerde generaal André van Sprang, peter van De Pauws zoon Patrick. De verdachte manier waarop het bedrijf tientallen overheidsopdrachten binnenhaalde, gaf aanleiding tot uitgebreide interpellaties in de Kamer en bracht minister van Landsverdediging Etienne De Greef in verlegenheid.

Projectontwikkelaar

Via zijn zakenpartner D'Ursel en bankier Jean Cruysmans maakte De Pauw in 1957 zijn grote intrede in de vastgoedwereld. Hij nam een belang in Terres et Domaines, dat Météor opslorpte. Het bedrijf schoot Claude De Clercq ter hulp, die net met Armand Blaton Parking 58 had gebouw op de plaats van het vroegere Palais d'été. Ondanks de massale toeloop voor de Wereldtentoonstelling van 1958 op de Heizel, bleef het stadscentrum leeg. Nadien werd de parkeergarage alsnog rendabel. Voor De Pauw was het een belangrijke kennismaking met de erfpachttechniek, en met de man die zich erop beroemde hem in Brussel te hebben geïntroduceerd: schepen van stedenbouw Paul Vanden Boeynants.

Met diens medewerking zou hij zich kronen tot "King Parking", de koning van de betaalgarage. Vanuit zijn Brusselse basis zou hij nadien ook actief worden in Gent, Antwerpen, Luik, Amsterdam, Berlijn, Hamburg, Parijs...Terres et Domaines werd omgedoopt tot Consortium des Parkings, en vanaf 1970 Compagnie de Promotion. De afkortingen lieten er geen twijfel over bestaan wie het voor het zeggen had.

Zijn denken begon visionaire allures te krijgen. In september 1967 werd hij mede-oprichter en voorzitter van Brussels Airways, een vliegtuigmaatschappij die nooit van de grond zou komen. Doortastender ging het eraan toe bij zijn Manhattanplan voor de Noordwijk. Hij was boegbeeld en bezieler ervan, en waarschijnlijk ook bedenker van de naam. Hij had zijn voorstel om een World Trade Center (WTC) op te richten eerst in Antwerpen gepresenteerd, maar was er uiteindelijk de deur gewezen.

In Brussel vond hij wel gehoor. Gebruik makend van een stedenbouwkundig kader dat speculatie aanmoedigde en grondrenten faciliteerde, kocht de groep De Pauw een gebied van 53 hectaren op in een dense volkswijk. De onteigeningen en uitdrijvingen verliepen in recordtempo. Heelder straten werden zonder elektriciteit gezet en de bulldozers reden al rond nog vóór alle goedkeuringen gegeven waren.

De Pauw wist zich niet alleen politiek goed te omringen, maar ook ideologisch. Veel van zijn plannen liet hij uittekenen door herauten van het Belgische modernisme, zoals Jacques Cuisinier en Groupe Structures. Hun programma van radicale vernieuwing liet hem toe om verzet tegen zijn sloop- en uitdrijvingsplannen weg te zetten als achterlijk. Bovendien waren de goedkope bouwtechnieken van de modernisten, met hun gestandaardiseerde betonstructuren en glazen vliesgevels, aanlokkelijk voor een ontwikkelaar die de ogen gericht hield op maximaal profijt.

Op persoonlijk vlak hertrouwde hij met de Amerikaanse Decia Knowland. Samen hadden ze drie dochters: Dorothée (°1971), Olivia (°1972) en Caroline (°1975).

Verzamelaar en filantroop

In 1982 nam hij de honneurs waar tijdens de ontvangst van de Amerikaanse president Jimmy Carter op het stadhuis. Burgemeester Pierre Van Halteren bleef op het tweede plan. De president bracht zelfs een bezoek ten huize De Pauw in Waver. Hierna ging het echter bergaf met de gezondheid van CDP. Van maart tot augustus 1984 liet hij zich verzorgen in Houston. Tegen het jaareinde stierf hij als een van de rijkste mensen van het land.

Hij werd begraven op het kerkhof van Laken.De Pauw was op korte tijd puissant rijk geworden. Alleen al het kapitaal van CDP bedroeg 665 miljoen frank in 1969, waarvan het echtpaar De Pauw er 117 miljoen had ingebracht. In 1974 kocht hij min of meer bij toeval een schilderij van Brueghel. Dit was het startschot voor één van de grootste Brueghelcollecties die ooit zijn verzameld. Op minder dan tien jaar tijd had hij veertig doeken in zijn bezit. Na zijn dood gingen 22 stukken onder de hamer bij Sotheby's (9 april 1986).

Zijn exquise automobielcollectie liet hij na aan het automobielmuseum dat hij zelf had gesticht op een verdieping van één van zijn parkings onder het Rogierplein. Twee jaar later werd de collectie overgebracht naar Autoworld. In Houston wordt hij herinnerd door de Charles De Pauw Foundation for Ophthalmology.

Realisaties (selectie)

Naast tientallen parkeergarages, liet de groep van Charly De Pauw de volgende kantoorgebouwen optrekken:

  • Philipstoren (1967-1969)

  • Muntcentrum (1967-1971)

  • WTC I (1971-73)

  • WTC II (1971-74)

  • Centre Albert Borschette (1979-1981)

  • WTC III (1983)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

18

De tekst van Wikipedia geeft ons een antwoord op de vraag hoe De Pauw gestorven is (aan een ziekte in Houston). Het is ook nog belangrijk om toe te voegen dat De Pauw en Guy Mathot goede banden hadden. Dat bewijst ook het verhaal van de derde WTC-toren:

In 1979 klopt De Pauw aan bij Mathot, die verantwoordelijk is voor de huisvesting van de administratie van Openbare Werken. De zaak wordt geregeld, Openbare Werken zal tot het jaar 2006 de hele derde WTC-toren huren voor een miljoen frank per dag. Geen enkel lid van de regering maakt bezwaar als Mathot zijn voorstel voorlegt aan de ministerraad. 

Meer » Motief

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

De Pauw voelde zich bedreigd, had bescherming van onder meer WNP, dat zou één van de redenen geweest zijn dat hij naar Amerika gegaan is. Wat de doodsoorzaak is weten we nog altijd niet, het blijft in een mysterie gehuld.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

20

Bron:

99 - 1980 Volgens Jean Pierre Van Rossem - zelf betrokken in enkele "affaires" - beschuldigt Van Vreckom er haar toenmalige vriend Guy Mathot van een partij goudstaven ter waarde van een half miljard, schenking van Charly De Pauw aan de PS, te hebben achterover gedrukt. Mathot had volgens Van Vreckom zelfs het juweel gepikt dat hun dochtertje bij haar geboorte had gekregen van haar peter Charly de Pauw.

100 – De socialistische Franse Gemeenschap voor veel geld een prestigieus kantoor gebouwd heeft aan het Madouplein, dat nu te koop staat omdat de Gemeenschap het niet kan betalen.

PS: Zit volgens mij ook vandaag de dag tot over de oren in mensenhandel. Lucratieve business, een vreemdeling die naar hier wil komen brengt al snel 10 000 dollar op, per persoon. Een deel wordt betaald via commissies op de gekregen uitkeringen in de nieuwe thuishaven (Europa). W